Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу - Сторінка 7

Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу

Сторінка7/12
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман.

Учень:

- знає основні віхи життєвого і творчого шляху письменника;

- з допомогою вчителя аналізує художні засоби поезій;

- з допомогою визначає провідні ідеї поезій;

- намагається висловлювати власні міркування з приводу актуальності проблем, що порушені у віршах;

- вчиться розрізняти жанри: роман, історичний роман, роман-хроніка;

- з допомогою розрізняє історичну і художню правди в романі;

- розуміє основний конфлікт твору роль образу Чоловіка Божого;

- з допомогою розкриває образи і символи твору, робить порівняльну характеристику образів Якима Сомка та Іванця Брюховецького;

- співвідносить образи твору з художніми образами інших історичних творів;
- розуміє значення дiяльності П. Куліша для відродження, культурного збагачення української нації.Виховання ініціативності, наполегливості й працьовитості.

Усвідомлення важливості для громадянина України збереження свободи і незалежності рідного краю, його державності.
Удосконалення вмінь висловлювати власні міркування з приводу актуальності порушених у творах питань.

Розвиток умінь розрізняти художню та історичну правду.

Розуміння того, що автор у поезії висловлює свої найсокровенніші думки й почуття.

Формування рис справедливості, лицарства, щирості, вірності почуттю й обов’язку.

17

2

Марко Вовчок. “Максим Гримач”
Життя і творчість (твори українською, російською, французькою мовами). Премія Академії Франції за історичну повість “Маруся”.

Поєднання у творах реалізму і романтизму, використання художніх засобів фольклору. Марко Вовчок як перекладач (Ж. Верна, Г. К. Андерсена, П. Е. Брема).
Романтичність оповідання “Максим Гримач”, особливості його сюжету, характеротворення. Почуття відповідальності та вини як уселюдські почуття.
ТЛ: романтичний характер у творі.

Учень:

- коментує зміст оповідання;

- з допомогою вчителя визначає

жанр твору;

- виділяє описи природи та коментує їхню роль;

- з допомогою вчителя знаходить фольклорні образи-символи;

- намагається зрозуміти причини заборони

Гримача на одруження Катрі з Семеном;

- з допомогою вчителя висловлює судження про ідейно-художні особливості оповідання.Розвиток словесно-логічного мислення.

Усвідомлення високої місії митця-гуманіста, борця проти насильства над людиною. Виховання вміння за будь-яких умов зберігати власну гідність, наполегливість у досягненні мети.

Формування позиції — жити власною працею.

18


1

З ЛІТЕРАТУРИ ХX ст.
Вступна бесіда
Література ХХ ст. — мистецтво оновлених традицій і сміливого новаторства. Імена і твори найвідоміших українських письменників ХХ ст., зокрема тих, що вивчалися в попередніх класах.
Непростий шлях розвитку української літератури в ХХ ст. Її жанрове, тематичне, стильове розмаїття.

Учень:

- пригадує імена і твори найвідоміших українських письменників ХХ ст., що вивчалися раніше;

- пригадує поетів та їхні вірші, декламує їх;

- пригадує прозові твори і називає їхні жанри;

- намагається сформулювати власну думку про них.Розвиток пам’яті.

Уміння чітко, виразно відповідними інтонаціями продекламувати вивчений раніше вірш, назвати його автора, визначити тему.

Уміння визначити найулюбленіші твори різних жанрів, які вивчалися у попередніх класах.

19

1

Іван Липа. “Мати”, “У невідому путь”
“Практичний ідеалізм” письменника-борця. Його життєва біографія як спалах. Притчі “для тих, хто сам кермує власним життям”. Життя — постійна боротьба, людина в ньому — борець, шлях цієї боротьби — непередбачуваний і невідомий.

Учень:

- знає про письменника-патріота І. Липу;

- пригадує його твори, що вивчалися в попередніх класах;

- самостійно чи з допомогою вчителя коментує зміст притч;

- з допомогою виділяє головну ідею кожної;

- з допомогою вчителя проводить аналогію із власного життєвого досвіду.Розвиток пам’яті.

Розвиток уміння коментувати зміст прочитаного та визначити його ідею.

Усвідомлення готовності до життя у прекрасному, але жорстокому світі.

20

3

Іван Багряний. “Тигролови” (скорочено)
Українська еміграційна література ХХ ст. І. Багряний — один із найталановитіших із когорти письменників-емігрантів. Популярність його творів у повоєнній Європі.
“Тигролови” — авантюрно-пригодницький роман. Динамічність сюжету, романтичність стилю, символіка, гуманістична ідея перемоги добра над злом. Сильний тип української людини — головний герой І. Багряного.
ТЛ: пригодницький роман.

Учень:

- знає основне про письменника;

- з допомогою вчителя аналізує образ Григорія Многогрішного, членів родини Сірків, майора Медвина;

- з допомогою визначає основні ідеї, мотиви роману, роль патріотичного мотиву в сюжеті;

- розуміє риси пригодницького твору; - усвідомлює поняття: пригодницький роман.


Розвиток аналізу.

Удосконалення вміння аналізувати персонажів твору.

Виховання сили волі, патріотизму.

Формування рис вольового характеру, непереборного оптимізму, віри в перемогу.

21

1

Візуальна (зорова) поезія сьогодні
“Фенікс-птах із земель руських” М. Мірошниченка, “Стогін” В. Женченка, “Дзвін гетьмана Івана Мазепи” М. Сарми-Соколовського, паліндром “Хижих мечем мирим” А. Мойсієнка. Поєднання тексту і малюнку (зорових і слухових образів) у зоровій поезії.
Джерела сучасної української візуальної поезії — її барокові взірці ХVІІ—ХVІІІ ст. (курйозний вірш І. Величковського).
ТЛ: візуальна (зорова) поезія.

Учень:

- розуміє поняття: візуальна (зорова) поезія;

- чітко, виразно читає взірці зорової поезії;

- з допомогою вчителя витрактовує їхній ідейно-образний зміст.Розвиток уяви та зорового сприймання.

Усвідомлення суті поєднання тексту й малюнку (зорових і слухових образів) у зоровій поезії.

Усвідомлення того, що мистецтво — безмежне поле втілення авторської уяви, фантазії, думки, почуттів.

22

1

Василь Герасим’юк. “Чоловічий танець”, “Перший сніг”, “Жива ватра”
Сповідь душі у віршах сучасного поета. Поєднання в них глибинної історичності бачення світу із відчуттям сучасної присутності в ньому. Філософічні роздуми крізь призму художньої деталі: про повноцінне буття людини, її духовне наповнення.

Учень:

- виразно і вдумливо читає вірші;

- з допомогою чи самостійно характеризує їхній зміст, визначає ідею;

- відтворює в пам’яті знання про алегорію;

- з допомогою вчителя пояснює алегоричність поетичного образу;

- намагається висловлювати власні думки з приводу прочитаних поезій.
Розвиток пам’яті.

Уміння знаходити в тексті художні засоби та користуватися ними у власному мовленні.

Формування естетичного смаку, вміння відчувати і бачити красу художнього світу. Формування самостверджуючої життєвої позиції.

23

2

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ
Ознайомлення з найцікавішими, зрозумілими для учнів цього віку творами митців рідного краю.

Учень:

- запам’ятав імена і твори найталановитіших митців, що народилися в рідному краї;

- передає зміст уривків та цілих творів митців;

- самостійно чи з допомогою вчителя характеризує образи, художні засоби;

- намагається оцінювати твори.

Розвиток мислення та мовлення.

Уміння вести розмову про прочитаний твір, його автора, коментувати зміст твору.

Усвідомлення необхідності шанобливого ставлення до талановитих митців-земляків.

24

1

УРОК-ПІДСУМОК
Проведення бесіди або диспуту про твори, що вивчалися упродовж року й найбільше запам’яталися.

Учень:

- пригадує, твори яких жанрів вивчалися протягом року;

- називає твори, які найбільш запам’яталися;

- називає найулюбленіших авторів і їхні твори;

- з допомогою вчителя робить загальні висновки про письменників та твори,

особливості поетики тощо;

- бере участь у диспуті про твори, що вивчалися протягом року.Розвиток узагальнення, пам’яті, аналізу й синтезу.

Розвиток активного мислення.

Вільне володіння новими словами.

Формування вміння толерантно і переконливо обґрунтовувати свою думку.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Звіт по самостійній роботі №1
Методичні рекомендації для самостійного опрацювання матеріалу складено за всіма темами винесеними на самостійне вивчення студентам...

Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації)
Дидактична мета визначається, виходячи зі змісту матеріалу програми, вона вказує на результат, який передбачається досягнути

І. Вступ Треба вчити не думок, а думати. Е. Кант
Тільки творчий підхід до навчання може зробити процес навчання цікавим. Творчість це невичерпне джерело успішного засвоєння програмного...

Уроку з фізики 11 класу на тему „
Тим самим намагаємось скоротити час на записи теоретичних відомостей під диктовку. Закріплення вивченого матеріалу також відбувається...

Поурочний план розподілу навчального матеріалу нмк “english 5” для...
Позначені зірочкою завдання рекомендуються для виконання учнями вдома або у класі за умови використання разом із підручником авторського...

2 4 класи смт Широке 2010
Посібник призначений для тестової перевірки засвоєння учнями теоретичного матеріалу. Посібник складено відповідно до програми з читання...

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Якість та...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Якість та тестування програмного забезпечення» для студентів усіх форм навчання...

Програма курсу за вибором «основи візуального програмування» пояснювальна записка
Розроблені учнями програми мають привабливий інтер­фейс, принципи їхньої роботи повністю узгоджуються з принципами функціо­нування...

Методичні рекомендації по впровадженню сегментного викладання та...
У методичних рекомендаціях вміщено календарне планування, поурочні плани конспектів та підбірку сегментів з теми : «Кількість теплоти»...

72. 20. 3 – Послуги консультативні з програмного забезпечення І послуги...
Послуги консультативні з програмного забезпечення І послуги з розроблення програмного забезпечення інші (послуги по реалізації проекту...

В «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої...
України від 29 березня 2012 року №384» оновлені додатки в «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої програми...

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанняМ українською мовою
Програму побудовано за трьома основними лініями Державного стандарту: аксіологічна, літературознавча І культурологічна, що відбилося...

План уроку виробничого навчання тема програми: Засвоєння прийомів...
...

Формулювання вимог до програми. 3 Проектування програми 3 Кодування...
Ооп І програмної інженерії — stl- бібліотеку (Стандартну бібліотеку шаблонів C++) при створенні складних програмних проектів

Методичні рекомендації до програми виховання І навчання «Дитина»
Разом із тим ці методичні рекомендації можуть бути використані й іншими працівниками дошкільної освіти або тими, хто хоче розширити...

Умови проведення конкурсу з укладення договору на надання послуг...
Умови проведення конкурсу з укладення договору на надання послуг з розроблення програмного забезпечення (ПЗ) щодо побудови Єдиної...

Методичні рекомендації для вчителів хімії, фізики, біології та географії Київ 2014
Поліхун Н.І., Польова М. Б., Постова К. Г. Інтеграція навчального матеріалу з енергоефективності та збереження клімату у предметний...

Шевченківська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат з поглибленим...
Шкільний кабінет англійської мови є організуючим центром навчальної роботи з учнями, місцем зосередження навчального матеріалу, посібників,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт