Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Мовленнєві функції

Мовленнєві функції

Сторінка1/3
  1   2   3
Календарно-тематичне планування уроків англійської мови

(2 години на тиждень)

на _____________________ навчальний рік, I семестр

__________________(школа)__________________(клас)

Вчитель: ______________________________________

Заступник директора _____________________________

(За О.Д. Карпюк. Англійська мова. Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів Тернопіль: Астон, 2013).

уроку

Дата

Тема

Мовленнєві функції

Розмовні структури

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

Фонетичний матеріал

Письмо

Аудіювання

Читання

Домашнє завдання

ТЕМА:


Повторення.

INTRODUCTION.

Nice To

See You

Again!

(1)*
Повторення.

Привітання.

Знайомство.

Англійський алфавіт.

Знаки англійської транскрипції.

с. 4-5

Вміти привітатися та попрощатися.

Hello!

Goodbye!

I like my friend and she likes me.

We laugh (play games) together.

We go to school (sing a song, swim in the pool, jump and run, ride a bike).

It’s really fun.

Do you remember me?

My name is … .

I’ve got a sister.

Her name is … .

I’ve got a little brother.

His name is … .

These are my friends.

Their names are … .

Лексика тем

«Привітання»,

«Знайомство»,

«Алфавіт»

Структури:

I like …

She likes

I’ve got …

My name is

His name is

Her name is

Their names are

Вимова букв та звуків.
Пісня

«1, 2, 3»

c. 4.


Читання речень,

с. 5.

Повторити англійський алфавіт та знаки фонетичної транскрипції.(2)
Повторення.

Привітання.

Знайомство.

Вік.

с. 6-7

Вміти називати своє ім’я та запитувати ім’я співрозмовника.

Вміти запитувати та відповідати про вік.

What is your name?

My name is …

How old are you?

I am …

Who is this boy/girl?

What is his/her name?

How old is he/she?

This is Mr Brown.

They live in London.

Лексика тем

«Знайомство»,

«Мій вік»,

«Родина»

Структури:

My name is

What is your/his/her name?

I am (name)

How old are you?

How old is he/she?

Вимова звуків: [h], [w], [t], [m], [n].
Текст «The Browns»,

c. 7.


Текст «The Browns»,

c. 7.


Повторити ЛО до теми.
(3)
Повторення.

Родина Біла.

Правила читання.

с. 8-9

Вміти представляти друзів та родичів.

This is Bill.

He is eight.

This is Bill’s brother (sister).

How old is Bill?

Who is Tom?

Whose sister is Kate?

Who are Mr and Mrs Brown?


Лексика тем

«Знайомство»,

«Родина»,

«Мій вік»


Структури:

This is

He/She is

Bill’s father

Відмінювання дієслова ‘to be’ у теперішньому часі: am, is are

Вимова звуків:

[e], [æ], [ɪ], [ɒ], [u], [ʌ];

[i:], [a:], [ɔ:], [u:], [ɜ:];

Правила читання:

o - [ɒ], [əʊ];

a - [æ], [e ɪ];

i - [ɪ], [i:];

e - [e], [i:];

u - [ʌ], [ju:];

y – [j], [aɪ];

ey, ay - [eɪ];

oy - [ɔ ɪ];
Текст «The Browns»,

c. 8.


Текст «The Browns»,

c. 8.


Повторити ЛО до теми.
(4)
Повторення.

Шкільне приладдя.

Кольори.

Прийменники місця.

Правила читання.

с. 10-11

Повторити назви предметів шкільного вжитку та прийменники місця. Вміти утворювати та відповідати на запитання про колір та місцезнаходження предметів шкільного вжитку.

The pencil-case is on the shelf.

What colour is the …?

It is … .

Where is the … ?

It is on/in/under/near/ the … .

Лексика тем

«Шкільне приладдя»,

«Кольори»,

«Кімната»,

«Прийменники місця»


Прийменники місця: in, on, under, near.

Структури:

The …(pen) is …(on) the table.

Where is the …?

It is … .

Вимова звуків:

[ð], [θ], [ŋ], [j], [w];

Правила читання:

th - [ð], [θ];

ck - [k];

wh - [w];

ng - [ŋ];

ow - [əʊ], [aʊ];

er – [ə];Читання слів,

с. 11.

Повторити ЛО до теми.
(5)
Повторення.

Дієслова руху.

Модальне дієслово «can».

Правила читання.

с. 12-13

Вміти розповідати та розпитувати про те, які дії учні можуть ( не можуть) виконувати.

The boy can …

Can you …?

Yes, I can.

No, I can’t.

I can … .

I can not … .


Лексика тем

«Дієслова руху»,

«Ігри»,

«Спорт»,

«Розваги»

Структури:

I can … .

I cannot … .

Can you…?

Yes, I can.

No, I cannot.


Правила читання:

ar, ar+e - [ɑ:];

or, oo+r - [ɔ:];

ir, er - [ɜ:];

ee - [i:];

oo - [ʊ], [u:];

air - [eə];

ea - [i:];

ou – [aʊ];

Гра,

с. 13.

Читання слів та речень,

с. 12-13.

Повторити ЛО до теми.


ТЕМА:


Знайомство.

UNIT 1.

In The

Greenwoods

Summer

Camp.


(1)
Знайомство.

Імена.

Привітання.

Назви країн Європи.

с. 14-15

Вміти вести діалог:

привітання-відповідь.

Вміти називати країни Європи, вести діалог-розпитування.


Good morning!

What is your name?

I am … .

Are you from England?

Yes, I am.

Meet Alice.

She is from France.

Nice to meet you.

This is Taras.

He is from Ukraine.

England, France, Ukraine, Italy, Germany,Greece, Spain, welcome, a summer camp, to be from, to meet

Структури:

I am from …(country).

He/She is from … (country).

Are you from … (country)?

Yes, I am.


Вимова звуків:

[æ], [i:], [ɪ], [ɑ:], [eɪ], [ɜ:];

Написання ЛО з теми.

Діалог,

c. 14.

Речення,

с. 15.

Читання слів та речень,

с. 15.

Вивчити ЛО до теми.

Вивчити і розповідати з опорою на малюнки текст вправи 3, с. 15.
(2)
Знайомство.

Імена.

Назви країн Європи.

с. 16-17


Вміти вести діалог-розпитування.

Вміти називати слово по буквах.

What’s your name?

My name is Kosta.

Can you spell it, please?

Yes, I can.

K-o-s-t-a.

Where are you from?

Can you spell your name, please?

I am from … .

to spell, where, what, from

Структури:

Where are you from?

I am from … .
Написання

імен по буквах.

Діалог,

c. 16-17.

Римівка,

с. 17.

Діалог,

c. 17.


Повторити англійський алфавіт.

Усно скласти діалог за зразком вправи 1, с. 16.
(3)
Літній табір відпочинку.

Дозвілля.

Вказівні займенники.

с. 18-19

Вміти називати місця, де можна проводити дозвілля і розповідати, що можна там робити.

This is the room for boys (girls).

This is a café.

You can eat here.

That is a sports-ground.


a camp, a room, for boys, for girls, a café, a swimming pool, a sports-ground, a party hall, a playground, to eat, to meet, to play, to sing, to dance, to jump, to run, to swim, this, that, here, there

Вказівні займенники:

This

That

Структури:

This is … .

You can … here.

That is … .

You can … there.


Вимова звуків:

[i], [ɪə], [eə];

Написання речень за зразком вправи з підручника.

в. 3, с. 19.


Опис малюнків вправи з підручника,

в. 1, с. 18-19.

Читання слів та речень,

с. 19.

Вивчити ЛО до теми.

Вивчити і розповідати з опорою на малюнки текст вправи 1, с. 18-19.
(4)
Ігри та улюблені заняття.

с. 20-21

Вміти розповідати про те, що ти любиш робити.

Can you play games?

Yes, I can.

I like playing games.

Come on, kids.

Let’s have fun!

a clown, to like, to play games, to sing, to dance, to run, to jump, to have fun, to climb, to swim, to fly, to read, to sing, to write, to spell the word, to draw pictures, to play the guitar

Структури:

I can … .

Can you …?

Yes, I can.

No, I can’t.

I like V+ing.

Let’s … .
Діалог,

c. 20.

Вірш «Blind Man»,

c. 21.

Вивчити ЛО до теми.

Письмово скласти п’ять діалогів за зразком вправи 2, с. 21.
(5)
Відпочинок у літньому таборі.

Розмова по телефону.

Рахунок.

c. 22-23

Вміти називати телефонні номери, вести телефонну розмову.

75878

Is it you, Mum?

Yes, dear.

How are you?

I am fine. Thanks.

Do you like the camp?

Yes, I do.

How are they?

They are OK.

Say hello to … .

Goodbye.

sure, dear, fine, thanks, bye, goodbye, how, to say hello to

Структури:

Do you like … ?

Yes, I do.

No, I don’t.

How are you?

How is he/she?

Вимова звуків:

[ʃ], [tʃ];

Написання діалогу за зразком вправи 3, с. 23.


Діалог,

c. 22.


Читання слів,

с. 23.

Повторити ЛО до теми.

Письмово скласти п’ять діалогів за зразком вправи 4, с. 23.
(6)
Спортивні ігри та улюблені заняття.

c. 24-25

Вміти вести діалог-розпитування про спортивні ігри та улюблені заняття. Вміти говорити про уподобання.

Let’s go out and play team games!

I don’t like playing team games.

I like watching cartoons.

OK. Let’s … .

Then we can … .

to watch a cartoon, to play chess, to paint, to play music, team, to play team games, to fly a kite, to ride a bike, to listen to music, football, then

Структури:

I like V+ing.

I don’t like V+ing.

Let’s … .


Вимова звуків:

[ŋ], [u:], [ju:];

Написання діалогу за зразком вправи 5,

с. 25.


Вправи на слухання,

с. 24-25.

Читання слів та речень,

с. 25.

Вивчити ЛО до теми.

Вивчити і розповідати з опорою на малюнки текст вправи 4, с. 25.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку Підтема Мовленнєві зразки
Календарно-тематичне планування уроків англійської мови в 11 класі за підручником О. Карп’юк

«Побудова графіків функції, що містять знаки модулів»
Побудова графіків функції з модулями недостатньо висвітлена у підручниках для філологічного, гуманітарного, універсального профілю...

План роботи районного методичного об'єднання вихователів дошкільних...
Реалізація освітніх ліній Державного стандарту дошкільної освіти під час мовленнєвого розвитку дошкільників

Дрібна моторика на формування мовлення дітей
Мовленнєві та рухові зони в корі головного мозку розташовані близько,а тому подразнення,яке виникає в руховій області кори великих...

Нотаріус визначається спеціальним суб’єктом, на якого покладаються...
Нотаріус як спеціальний суб'єкт на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно

Офіційна міжнародна статистика свід­чить про те, що у світі щороку...
Навіть у благополучних держа­вах з розвиненою економікою та високим рівнем матеріального забезпечення до 10 дітей мають затримку...

Методичний посібник укладач
Виконуючий функції спеціаліста з охорони праці Управління освіти І науки Чернігівської облдержадміністрації

Методичні рекомендації матеріальна відповідальність м. Комсомольськ
Поняття ознаки, функції, задачі І правове значення інституту матеріальної відповідальності

Затверджено
Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

Зміст
Розділ ІV. Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа...

Ущ. Зміст програмового матеріалу
Художня література як одна із форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури. Аналіз художнього твору

Ущ Зміст програмового матеріалу
Художня література як одна із форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури. Аналіз художнього твору

Філософія, її призначення, зміст І функції
Тягній В. Г. − кандидат технічних наук, заступник начальника Кременчуцького льотного коледжу нау з навчальної роботи

Функції та основні види робіт
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49

Засідання Зборів учасників від «02»
...

«Особистість керівника: імідж, функції, культура спілкування» Зміст
Одну з перших ролей у ряді цих чинників виконують керівники підприємств, установ, організацій [13]

Закон україни
Цей Закон визначає статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності

Ат «таскомбанк» №407 від «17» жовтня 2013 р. Затверджено рішенням Правління
Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установаБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт