Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Мовленнєві функції - Сторінка 3

Мовленнєві функції

Сторінка3/3
1   2   3
likes … .

Which day(s) does he / she like?

I have got …on this (these) day(s).

Письмово скласти діалог про улюблений предмет та день тижня за зразком вправи 3, с. 52.

Текст «Vicky’s Favourite Lesson.»,

с. 52.

Пісня «What Day Is It?»,

с. 53.

Читання тексту «Vicky’s Favourite Lesson.»,

с. 52.


Повторити ЛО до теми.
(4)
Школа.

Дієслова.

c. 54-55

Вміти вести бесіду про улюблені шкільні предмети. Вміти говорити про те, хто що любить робити під час улюблених шкільних занять.

I don’t like Art.

Nick doesn’t like Art.

He doesn’t like painting.

Which lesson is it?

It is … .

What do you do in this lesson?

We … .

to read texts, to learn poems, to count, to do sums, to jump, to run, to play sports, to sing songs, to play music, to draw, to paint, to speak, to read and write English

Структури:

I like … .

I don’t like … .

He / She likes … .

He / She doesn’t like … .

Do you like …?
Скласти письмову розповідь про свого друга чи подругу за зразком вправи 3, с. 54.

Вправа на слухання,

с. 54.


Читання слів та речень,

с. 55.

Вивчити ЛО до теми.
(5)
Школа.

Дні тижня.

Лист до друга.

Урок англійської мови.

c. 56-57

Вміти написати лист до друга, розповісти про улюблений день тижня та улюблений шкільний предмет.

I’ve got a letter!

What lessons do you like?

My favourite lesson is … .

hooray, a letter

Структури:

I go to school.

He goes to school.

I live in England.

He lives in England.

I don’t like … .

He doesn’t like … .
Письмово виконати вправу 3, с. 57.

Діалог, текст,

c. 56.


Читання тексту, речень,

с. 56-57.


Написати лист-відповідь про улюблений день тижня та улюблений шкільний предмет.
(6)
Годинник.

Час.

Розпорядок дня.

c. 58-59

Контроль аудіювання

Вміти називати годину.

Вміти розповідати про події ранку.

It’s nine o’clock.

School starts at … o’clock.

School is over at … o’clock.

I wake up at … o’clock.

Then I … .

tick-tock, o’clock, to start, to be over, to wake up, to wash one’s face, to clean one’s teeth, to dress, to have one’s breakfast, to go to school, to eat, breakfast, to have breakfast

Структури:

It’s … o’clock.

at … o’clock

He / She wakes up at … o’clock.

I wake up at … o’clock.

Вимова звука:

[i:]

Скласти письмову розповідь про свій розпорядок дня за зразком вправи 2, с. 58-59.


Вправи на слухання,

с. 58-59.


Читання слів та речень,

с. 58-59.

Вивчити ЛО до теми.
(7)
Школа.

Годинник.

Час.

Модальне дієслово «must».

c. 60-61

Контроль читання

Вміти вести діалог-розпитування про годину, день тижня.

Вміти вести розповідь про свій розпорядок дня, щоденні обов’язки.


What time is it?

It’s four o’clock.

I must go to my chess club today.

What day is it today?

On Saturdays she helps her mum about the house.

Children must go to school.


must, to go to chess(tennis) club, to read a new book, to do one’s homework, to have lunch, to go to bed, to help one’s mum about the house, to go to school, to help one’s dad, after

Структури:

What time is it?

It’s …. o’clock.

What day is it today?

It is … .

I have lunch at … o’clock.

She has lunch at … o’clock.

Модальне дієслово:

must


Вимова звуків:

[ɑ:], [ʌ];


Письмово скласти 5 речень про те, що учні повинні робити. (За зразком вправи 4, с. 61)

Діалог,

c. 60.


Читання слів та речень,

с. 60-61.

Вивчити ЛО до теми.
(7)
Годинник..

Розпорядок дня.

Професії.

c. 62-63

Контроль говоріння

Вміти розповідати про робочий день. Вміти називати професії та місце знаходження людей.

This is Mr Jones.

He is a businessman.

Mr. Jones has got a driver.

I don’t know.

a businessman, a driver, a secretary, a waiter, a doctor, an office, to go by car, at school, at work, at home

Структури:

This is … .

That is … .

He has got … .

at home

at work

at school

in a café

in the office


Читання тексту «This Is Mr. Jones. »,

с. 62-63.


Повторити ЛО до теми.
(8)
Розпорядок дня.

Модальні дієслова: «could», « may», «can», « must».

с. 64-65

Контроль письма

Вміти висловлювати ввічливе прохання, розповідати про щоденні обов’язки.

I must help my mum about the house.

When do you …?

Could you …., please?

May I go out?

May I come in?

Can you …?

He/She/You must … .

This is the time I go to school (play with my friends).

could, may, can, must, to wake up, to wash one’s face, to dress, to eat breakfast, to go to school, to have lunch, to do one’s homework, to go to bed, to show, to go out, to come in

Модальні дієслова:

could, may, can, must.

Структури:

When do you …?

Написати відповіді до запитань вправи 2, с. 64.

Діалог,

c. 64.

Пісня «This Is The Time…»,

с. 65.

Читання слів та речень,

с. 65.


Вивчити ЛО до теми.
(9)
Школа.

Розмова в класі.

Модальні дієслова.

с. 66-67 Повторення теми


Вміти вживати та реагувати на репліки класного вжитку. Вміти вести діалог етикетного характеру.


I am sorry. I am late.

May I come in?

Yes, you may. May I ask you?

Yes, sure.

Could you give me your pen, please?

Sorry, I need it.

Can I help you?

No, thanks.

Yes, of course.

sorry, to be late, to come in, to ask, sure, to give, need, of course, karate

Модальні дієслова:

could, may, can, must.

Структури:

Can / Could / May I …, please?

Письмово скласти свій розклад справ на тиждень за зразком вправи 3, с. 67.

Діалог,

c. 66.

Вивчити ЛО до теми.

1   2   3

Схожі:

Уроку Підтема Мовленнєві зразки
Календарно-тематичне планування уроків англійської мови в 11 класі за підручником О. Карп’юк

«Побудова графіків функції, що містять знаки модулів»
Побудова графіків функції з модулями недостатньо висвітлена у підручниках для філологічного, гуманітарного, універсального профілю...

План роботи районного методичного об'єднання вихователів дошкільних...
Реалізація освітніх ліній Державного стандарту дошкільної освіти під час мовленнєвого розвитку дошкільників

Дрібна моторика на формування мовлення дітей
Мовленнєві та рухові зони в корі головного мозку розташовані близько,а тому подразнення,яке виникає в руховій області кори великих...

Нотаріус визначається спеціальним суб’єктом, на якого покладаються...
Нотаріус як спеціальний суб'єкт на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно

Офіційна міжнародна статистика свід­чить про те, що у світі щороку...
Навіть у благополучних держа­вах з розвиненою економікою та високим рівнем матеріального забезпечення до 10 дітей мають затримку...

Методичний посібник укладач
Виконуючий функції спеціаліста з охорони праці Управління освіти І науки Чернігівської облдержадміністрації

Затверджено
Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

Методичні рекомендації матеріальна відповідальність м. Комсомольськ
Поняття ознаки, функції, задачі І правове значення інституту матеріальної відповідальності

Зміст
Розділ ІV. Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа...

Ущ. Зміст програмового матеріалу
Художня література як одна із форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури. Аналіз художнього твору

Філософія, її призначення, зміст І функції
Тягній В. Г. − кандидат технічних наук, заступник начальника Кременчуцького льотного коледжу нау з навчальної роботи

Ущ Зміст програмового матеріалу
Художня література як одна із форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури. Аналіз художнього твору

Функції та основні види робіт
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49

Засідання Зборів учасників від «02»
...

«Особистість керівника: імідж, функції, культура спілкування» Зміст
Одну з перших ролей у ряді цих чинників виконують керівники підприємств, установ, організацій [13]

Закон україни
Цей Закон визначає статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності

Ат «таскомбанк» №407 від «17» жовтня 2013 р. Затверджено рішенням Правління
Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установаБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт