Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Художня література

Художня література

ПОКАЗНИКИ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ

шостий рік життя :

оздоровчий аспект.

- володіють навичками особистої гігієни та самообслуговування, слідкують за чистотою та охайністю зовнішнього вигляду, приділяють цьому увагу;
- мають певні знання про засоби загартування, нетрадиційні методи і прийоми оздоровлення, із задоволенням беруть участь в оздоровчих процедурах;
- за нагадуванням дорослих та самостійно зберігають правильну поставу в процесі різних видів діяльності.
Освітній аспект.

- знають слова-назви предметів , дій, слова-визначення та словосполучення на спортивну тематику, володіють фізкультурною і просторовою термінологією;
- виконують загальнорозвивальні вправи відповідно до зразка , пояснення та за вказівкою;
- володіють навичками шикування, рівняння, поворотів, перешикування трійками за орієнтирами та за командою;
- в рухливих іграх виконують складні рухи з використанням предметів; залюбки беруть участь у естафетах , прикладають зусилля для внесення власного внеску у перемогу.
Виховний аспект.
- в рухливих іграх та вправах виявляють активність, організованість, наполегливість, ініціативність, уміють самостійно організовувати ігри та вправи;
- виявляють витримку, чесність, позитивні емоції, уміють переборювати негативний психічний стан під час виконання фізичних вправ.
- виявляють вправність у виконанні рухів для отримання позитивної оцінки дорослого та однолітків.
ЕЛЕМЕНТИ ГРАМОТИ
Діти володіють:
Правильною вимовою звуків рідної мови, правильно наголошують слова, регулюють силу голосу, мають помірний темп мовлення, інтонацією передають різний емоційний стан.
Діти спроможні:
- розрізняти голосні і приголосні (тверді, м’які) звуки; здійснювати усний звуковий аналіз слів;
- ділити слова на склади, визначати місце наголошеного складу;
- читати по складах слова та невеликі речення;
- орієнтуватись в зошиті, вільно промальовувати елементи різних форм за зразком, регулювати силу натиску;
- доречно використовувати в мовленні різні частини мови, (вербальні засоби виразності (образні вирази, епітети, порівняння, приказки, прислів’я, фразеологізми), узагальнювальні (рослини, речі іт.д.) та абстрактні (чесність, ввічливість…) поняття, добирати синоніми, антоніми, епітети.
- Дотримуватися в мовленні граматичних норм рідної мови;
- Спілкуватися з однолітками й дорослими дотримуючись культури спілкування; будувати діалог, ставити різні типи запитань та відповідатина них;
- Складати різні види розповідей, переказувати дотримуючись структури розповіді;
- Складати окремі речення за малюнками, розуміти і розрізняти слова-назви, слова –назви дій, слова –назви ознак.


ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА
-розрізняють та визначають жанр художнього твору (казка. Оповідання, вірш, байка);
- пригадують повну назву твору, його автора, відповідають на запитання у різних видах бесід за змістом прочитаного;
- розуміють ідею твору, аналізують та адекватно оцінюють характер, вчинуи персонажів;
- виразно читають з пам’яті поетичні твори;
Розуміють та правильно пояснюють прихований зміст приказок та прислів’їв;
- виявляють інтерес до книги, бережливе ставлення, орієнтуються в структурі книги (обкладинка, сторінки);
- відтворюють зміст художніх творів, передають характер персонажів у театралізованих іграх.
ДИТИНА У ДОВКІЛЛІ

ДІТИ ЗНАЮТЬ:
- імена та по батькові, прізвища своє, своїх батьків, родичів, друзів, вихователів;
- казки, легенди, оповідання, вірші про природу, предметний світ, стосунки між людьми. Як представниками різної статі;
- назву держави, її столиці, державну символіку; назви гір, річок, міст; свою домашню адресу;
- що в Україні крім українців живуть інші нації; всі люди що живуть на планеті складають поняття «людство» і прагнуть миру;
- назви предметів домашнього ужитку та побутової техніки способи їх застосування та безпечного користування;
- народні обереги-символи, національний одяг, рослинні символи;
- назви професій дорослих та значення кожної з них;
- мають уявлення про школу, особливості діяльності учня та вчителя.
ДІТИ СПРОМОЖНІ:
- розрізняти представників чоловічої та жіночої статі;
- дотримуватися культури людських взаємин, шанобливо ставитися до інших людей, людей різних національностей.
ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

- відтворюють у творчих іграх реальні та казкові ситуації, взаємини людей, спираючись на знання та уявлення про навколишнє, родину, працю людей, професії;
- вміють створювати власний задум у різних видах творчих ігор, цікаво і змістовно розгортати сюжет ролі та гри;
- знають різні види ігор, у той же час надаючи перевагу якимось їх певним видам;
- виявляють уміння організовувати ігри спільно з однолітками, розподіляти ролі, будувати діалоги відповідно до ігрового задуму, використовуючи наявний мовленнєвий досвід та запас слів ; уникають конфліктів під час гри, прибирають ігровий куточок.
ВІКОНЕЧКО У ПРИРОДУ

Діти виявляють:
-виражені позитивні емоційно-естетичні реакції на явища та об’єкти природи;прагнення до взаємодії зприродою на чуттєво-ігровій основі з домінуванням етичних та естетичних мотивів;
- виражений інтерес до інформації природничого характеру;
- прагнення до самостійних дій у природі;
- здатніст до широкого орієнтування в природному ооченні , виділення найважливіших ознак сезонів, взаємозв’язку між висотою сонця і температурою повітря, опадами, змінами в рослинному і тваринному світі; усвідомлення необхідності дбати про своє здоров’я кожної пори року.
МАТЕМАТИЧНА СКАРБНИЧКА

Діти спроможні:
- добирати один чи кілька предметів (фігур) за двома ознаками (назва-форма, назва-колір…);
- розпізнавати геометричні фігури і називати їх;
- анлізувати просторове розміщення предметів у більш складних ситуаціях («Ліворуч від верблюда дві іграшки: заєць і ведмідь», «Праворуч від ведмедя теж дві іграшки : заєць і верблюд»);
- розрізняти назви днів тижня, місяців;
- лічити предмети у межах 10, котрі по-різному розміщені на площині (хаотично, лінійно, по колу);
- утворювати нове число різними способами;
- розрізняти і правильно називати цифри (0, 1-9), співвідносячи їх з певним числом;
- складати і обчислювати приклади на додавання та віднімання у межах 5;
- розв’язувати задачі на знаходження суми і остачі за допомогою малюнків і практичних дій.
ЧАРІВНІ ФАРБИ І ТАЛАНОВИТІ ПАЛЬЧИКИ

- Діти із задоволенням «занурюються» в світ мистецтва;
- На доступному рівні аналізують твори різних видів мистецтва розуміючи їх особливості , як спільні, так і ті , що їх відрізняють;
- Створюють власні художні образи в різних видах образотворчої діяльності, передають своє ставлення до них;
- Орієнтуються на колір, лінію, форму, ритм, композицію як на засоби вираження емоційного стану та настрою митця;
- Із захопленням беруть участь у колективних творчих роботах; дають позитивну оцінку своїй роботі і роботі тих, хто працював поруч.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Література рідного краю
Слово в житті людини. Краса світу І людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного...

Художня література
Стимулювати до запам’ятовування й відтворення разом з дорослим римівок, забавлянок, віршиків

Література Тема. Гуцульщина
Мета ( художня культура ): ознайомити з культурою, традиціями народного мистецтва

Література рідного краю №1. Творчість письменників-земляків 1 5 Народні...
Вступ. Слово в житті людини. Краса світу І людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного...

Ущ Зміст програмового матеріалу
Художня література як одна із форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури. Аналіз художнього твору

Ущ. Зміст програмового матеріалу
Художня література як одна із форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури. Аналіз художнього твору

Уроку
Художня література як одна з форм духов­ної діяльності людини. Функції худож­ньої літератури. Багатозначність худож­нього образу....

Тема уроку
Слово в житті людини. Краса світу І людської душі в художньому слові. Образне слово – першоелемент літератури. Початок словесного...

Уроку
Вступ. Слово в житті людини. Краса світу І людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного...

70 год на рік, 2 год на тиждень
Вступ. Слово в житті людини. Краса світу й людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного...

ТЛ: міф, легенда, переказ, фольклор. 1 3 Легенди
Вступ. Слово в житті людини. Краса світу І людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного...

Тема та зміст уроку
Трипільської та скіфської культури. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор'я. Художня культура Київської Русі: архітектурні...

Урок вивчення нового матеріалу. Форма проведення: віртуальна екскурсія....
«Індійська художня культура», візуальний ряд (світлини, репродукції, ілюстрації), твори музичного мистецтва, фрагмент фільму, презентація...

Література романтизму 90-ті роки XVІІІ ст. І
Даний посібник-хрестоматію укладено відповідно до чинних програм «Зарубіжна література 5 – 11 кл.» (За редакцією Д. В. Затонського,...

Анти́чна літерату́ра (від лат antiquus стародавній) це література...
Антична література складається з двох національних літератур: давньогрецької та давньоримської. Історично грецька література передувала...

Література для 9 класу з російською мовою навчання Тема: Періодизація...
У своєму розвитку література пройшла великий шлях становлення, який можна поділити, відповідно до особливостей кожного етапу, на...

Література для 9 класу з російською мовою навчання Тема: Оригінальна світська література
Тема: Оригінальна світська література. Літописи. «Поучення Володимира Мономаха», «Слово про закон І благодать» Іларіона

Календарно-тематичне планування з предметів образотворче мистецтво...
Календарно-тематичне планування з предметів образотворче мистецтво (5- 7 кл.), та художня культура (9-10 класи)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт