Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Тема: Елементи практичної риторики

Тема: Елементи практичної риторики

Контрольна робота

Тема: Елементи практичної риторики

Варіант І
1. Риторика – це (0,5 б)

а) наука про культуру спілкування та мовлення;

б) наука про правильну артикуляцію звуків мовлення;

в) наука про правильне застосування міміки та жестикуляції;

г) наука і мистецтво переконувати співрозмовників.

2. Порівняння – це (0, 5б.)

а) художнє означення, що виділяє й образно змальовує якусь характерну рису чи ознаку людини, предмета, явища;

б) послідовне зображення двох чи кількох явищ із різних сфер життя, показ подій на тлі інших, чимось подібних;

в) пояснення одного предмета через підкреслення його схожості з іншим;

г) використання багатозначності якогось слова чи вислову.

3. Метафоричним є вираз (1б.)

а) Український правопис добре опрацьований кількома поколіннями мовознавців. (З газети);

б) Пригорнись до мене, слово, коли щира ллється мова (Л.Забашта);

в) Мова – система звукових знаків, що виконує комунікативні, пізнавальні, оцінні, етичні та інші функції (З підручника);

г) І кожна мова – неповторна (Д.Білоус).

4. Антонімічним до терміна гіпербола є термін (1 б.)

а) секстина;

б) літота;

в) метафора;

г) епіфора.

5. Риторичним є таке запитання (1б.)

а) Як тебе хоч звати, земляче? (Г.Тютюнник);

б) Та скажи-бо, дівчино, з якого ти села, чи з Бієвець, чи з Дешок? (І.Нечуй-Левицький);

в) Дядьку, а ви мені не можете дати «Пригоди Тома Сойєра»? Возможна чи невозможна така возможність? (М.Стельмах);

г) Хочеш мови пізнати скарбницю? (Л.Забашта)

6. Дібрати етикетні формули, якими можна було б розпочати виступ на вечорі-зустрічі випускників школи (2 б.)

7. Скласти виступ дискусійного характеру на тему: «Чим багатий мій народ?» (6 б.)
Контрольна робота №7
Тема: Елементи практичної риторики
Варіант ІІ
1. Батьком риторики вважають: (0,5 б.)

а) Сократа;

б) Платона;

в) Аристотеля;

г) Цицерона.

2. Різновидами метафори є (0,5 б.)

а) уособлення, алегорія;

б) антитеза, протиставлення;

в) парадокс, каламбур;

г) афоризм, гіпербола.

3. Прикладом антитези є (1б.)

а) Ніч спокійна, нерухома, а день невгомонний. (Г.Лорка);

б) Чим гірше, тим краще. (Народна творчість);

в) Книги – морська глибина. (І.Франко);

г) Осіння днина опуска чоло. (Б.Олійник).

4. Зразком жарту є фраза (1б.)

а) «Погубить тебе алкогольна залежність! Скільки казала: не їж п’яних (розмова Лисиці та Вовка);

б) Теорія, мій друже, сіра, зеленим є лиш дерево життя. (Г.Гейне);

в) Древо мислі вродило – цитати, цитати, цитати. (Л.Костенко);

г) Молодим ораторам рекомендується не топити в цитатах власні думки. (З посібника).

5. Вкажіть речення, в якому вжито гіперболу. (1б.)

а) Розпука душу рве мою – ми в рабстві жити мусим! О, чом я не поміг в бою з Уелсом чи Брюсом? (Р.Бернс);

б) Мати дуже висока, древніша од космосу. (Б.Олійник);

в) Хто сьогодні на всю Україну повторить слова Тургенєва: «Якби я був українцем, я б особисту байдужість до своєї народності вважав би за злочин, я б не схотів бути росіянином?» (І.Дзюба);

г) Хотіла б я вийти у чистеє поле, припасти лицем до сирої землі і так заридати, щоб зорі почули. (Леся Українка).
6. Наведіть 3-4 приклади заклику чи лозунгу. (2 б.)
7. Складіть виступ на класних зборах на тему дискусійного характеру «У чому полягає сенс життя?» (6 б.)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема: Елементи практичної риторики

Урок, на якому традиційні компоненти (елементи) виконуються нетрадиційними способами
Елементи нестандартності на уроках української мови та літератури як засіб розвитку стійкого пізнавального процесу

Урок №1 Тема: Актуалізація базових знань з теми «Операційна система Windows»
«Операційна система Windows». Основні елементи вікон та правила роботи з ними. Загальні правила роботи з вікнами налаштування параметрів....

Тема уроку №5
Перевірка знань з асортименту яєць та яєчних товарів; вмінь, необхідних для практичної роботи

Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених...
Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез А43 доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів...

Урок 4 клас. Елементи геометрії. Тема: Повторення вивченого у 3 класі
Діти, ви любите подорожувати? А труднощів не боїтеся? А зможете виручити товариша в скрутну хвилину? Тоді я запрошую усіх у морську...

Уроку: Виражальні засоби риторики
Обладнання: схеми, вправи на мультимедійному екрані, роздатковий матеріал, висловлювання видатних ораторів, словничок

Тема. Загадкові знаки
Мета. Поглибити знання про ноти, як знаки для запису музичних звуків, розглянути елементи нотних знаків, повідомити про складові...

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України
Дія Правил поширюється на планування, проектування та здійснення практичної діяльності, а також на використання джерел іонізуючого...

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України
Дія Правил поширюється на планування, проектування та здійснення практичної діяльності, а також на використання джерел іонізуючого...

Програма науково-практичної конференції
Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 125-річчю з часу заснування Чернігівської оунб ім. В. Г. Короленка

Тема: к ількість елементів множини. Число Мета
Мета: виробляти в учнів навички лічби; вчити порівнювати предметні множини за кількістю елементів; визначати спільні ознаки об’єктів...

Управління освіти І науки Сумської облдержадміністрації Обласний...
Марухина І. В., завідуюча обласним центром практичної психології І соціальної роботи

Методична розробка уроку. Тема: Виконання блоку «колодязь» при вивченні...
Навчальна: ознайомити учениць із історією виникнення та розвитку клаптикової мозаїки, інструментами та матеріалами, санітарно-гігієнічними...

Адекватність дидактичного матеріалу
Словник містить терміни, які увійшли до активного словника вчителя протягом останнього часу, а також терміни, які інколи вживають...

Методична розробка до практичного заняття по темі «Психологія та...
Методи практичної психодіагностики уваги. Етіопатогенез, класифікація та клінічні прояви вроджених та набутих розладів інтелекту....

Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу За загальною редакцією О. В. Редича
В. Л. Журавський (тема 1), С. П. Ріппа (тема 3), І. Д. Погорєловська (теми 4), В.І. Ночвай (загальний опис курсу, графік, навчально-тематичний...

Тема: Шаблон документа. Макроси. Друк документа
Актуалізувати знання учнів про стилі, стильове оформлення документів різних типів, схему документа, автоматичне створення змісту...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт