Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

ТЕМА УРОКУ : О. ДОВЖЕНКО. ОГЛЯД ЖИТТЯ І - Продуктивного навчання

Продуктивного навчання

Сторінка2/6
1   2   3   4   5   6
ТЕМА УРОКУ : О. ДОВЖЕНКО. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ.

РЕЖИСЕРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ.
МЕТА УРОКУ : ознайомити учнів з біографією письменника, показати

вплив народної творчості, трудового оточення на розвиток

таланту і розвиток світогляду письменника; розвивати

увагу учнів при вивченні автобіографічних творів;

прищеплювати любов до творчості О.Довженка –

свідомого носія національної культури, ментальності;

виховувати любов до землі, на якій народився.
ТИП УРОКУ : засвоєння нових знань.
ОБЛАДНАННЯ : портрет письменника, фотоматеріали, реферати, твори

автора
ЕПІГРАФ : В людських сердець незаймані глибини

Своїм він серцем глибоко проник,

Співець краси, природи і людини,

Душі людської дивний чарівник.

І. Гончаренко


Х ІД УРОКУ
І. Оголошення теми, мети та завдань уроку.

Мотивація навчальної діяльності школярів

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда за питаннями :

 • Чим відомий для вас О.Довженко?

 • Що вам відомо про кіно як вид мистецтва?

 • З чим для вас пов’язане ім’я письменника? ( Кіностудія ім.О.Довженка,

 • кінотеатр його імені, відомі фільми та ін.)

ІІІ. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу

Я син свого часу і весь належу

сучасникам своїм .

О. Довженко
Слов’янство поки що дало світові в кінематографії

одного великого митця, мислителя і поета -

Олександра Довженка.

Чарлі Чаплін


1.Вступне слово вчителя.

2.Спостереження над портретом письменника. ( «Він взагалі був вродливий тією не солодкою, а мужньою і серйозною вродою, якою природа обдаровує

своїх обранців. Срібло сивини з роками ніби ще звеличує цю красу ореолом пережитого». К.Зелінський )

3.Шляхом удаваного інтерв’ю(за творами самого письменника ) заздалегідь підготовлені учні розповідають прожиття і творчість О.П.Довженка -запитувач, сучасник письменника, Довженко, читець, дослідник ( за матеріалами посібн. Г.М.Грицина « Уроки української літератури, 11 клас. вид. «Навч. книга – Богдан», Тернопіль, 2008 )

 • Батьківщина майбутнього письменника.

 • Розповідь про родину ( батько, мати, дід, дідова мати ).

 • Які статки мала сім’я ?

 • Про що мріяв, ким хотів стати у дитинстві і в юності?

 • Як розібрався у складному плетиві політичних подій 1917 року?

 • Які шляхи привели в кінорежисуру?

 • Враження від поїздки з делегацією письменників 1939 року на Західну

Україну.

 • Написання кіносценаріїв, екранізація фільмів «Арсенал», «Земля», «Щорс»

та інших на екранах нашої країни і за кордоном. Але кіноповість «Україна в огні» було заборонено. Як пережив цю заборону?

 • Крізь усі твори проходить дума про Україну, її щедрість, красу і багатство. Що б хотів передати нащадкам?

 • Про участь письменника у Великій Вітчизняній війні.

 • Післявоєнне життя поза межами України.

 • Останні роки життя О.П.Довженка.


Читець: В небо піднявшись, осінь прощалася в небі з Москвою,

Падали стиглі червінці на скроні землі молодої.

Тихо стояли усі перед очима учителя свого.

Добре, що ти нас на крила узяв у довір’ї своєму,

Добре, що ти нас збентежив красою великого серця,

Добре, що ти в наші руки поклав несподівано Землю,

Добре, що ти наша совість і мужня упевненість наша.

М.Вінграновський «Слава художнику»
ІV. Підсумки уроку. Рефлексія.

V. Домашнє завдання . Конспект статті підручника «Син свого часу»; читати

твори О.Довженка «Зачарована Десна», «Україна в огні», «Щоденник».

ТЕМА УРОКУ : ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО «ЗАЧАРОВАНА

ДЕСНА».

( 2 уроки) АВТОБІОГРАФІЧНИЙ ХАРАКТЕР ТВОРУ.

ОБРАЗ ОПОВІДАЧА У ПОВІСТІ.

ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРУ.
МЕТА УРОКУ : розпочати роботу щодо аналізу ідейно - тематичного

спрямування твору, його особливостей, знаходити в творі

описи вражень головного героя про довкілля, коментувати

їх; розвивати культуру зв’язного мовлення, увагу, пам'ять,

логічне мислення, вміння проводити власні спостереження

навколишнього світу і описувати їх; творчі здібності учнів,

формувати кругозір, світогляд; виховувати почуття пошани,

любові до творчості О.Довженка, українського мистецтва;

природи рідного краю, її краси.
ТИП УРОКУ : засвоєння нових знань; комбінований

ОБЛАДНАННЯ : портрет О.Довженка, виставка його творів, дидактичний

матеріал (тестові завдання, картки ).
ЕПІГРАФ : Я завжди думав і думаю, що без гарячої любові до природи

людина не може бути митцем. Та й не тільки митцем.

О.Довженко

Щасливий я, що народився на твоєму березі…

О.Довженко

Х І Д У Р О К У
І. Організація початку уроку. Вияв емоційної готовності школярів.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1. Запитання та завдання для учнів:

 • Дайте визначення пейзажу. ( Пейзаж – один із композиційних компонентів художнього твору; опис природи, будь – якого незамкненого простору зовнішнього світу ).

 • З якою метою в художніх творах письменники звертаються до описів

природи?

 • Що свідчить про зв'язок людини і природи?

 • Що вам відомо про кіно як вид мистецтва?

 • У чому особливість будь – якого автобіографічного твору?

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності учнів
Хлопчик, зачарований Десною,

Виріс, щоб усіх нас чарувать,

Щоб усе з душі, із серця, мислі

Повернуть нам піснею, віддать.
ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу
1.Слово вчителя:

- Кіноповість «Зачарована Десна» - шедевр не лише у творчості О.Довженка, а й усієї української літератури.

- Художня майстерність відтворення психології дитячого сприйняття навколишнього світу.

- Творець жанру кіноповісті. Запис визначення жанру кіноповісті.

Кіноповість – жанровий різновид літературного сценарію. Повість, написана з урахуванням специфіки кінематографії.

 • Який художній засіб використав О.Довженко у назві свого автобіографічного твору?

 • Класичні ознаки прозового художнього твору за побудовою і формою:

 • філософська заглибленість;

 • романтична окриленість;

 • масштабність;

 • майстерна розробка сюжету;

 • багатопланове змалювання подій і образів;

 • використання ліричних відступів.

  • Перші записи у «Щоденнику», які стосуються «Зачарованої Десни»,- 1942р.

  • У березні 1956 р. в журналі «Дніпро» повість була надрукована.

  • Розповідь у кіноповісті ведеться у двох площинах:

 • бачене й відчуте малим Сашком, який лише починає пізнавати навколишній світ;

 • філософські роздуми досвідченого митця – патріота .
 1. Орієнтовні питання для роботи над твором:

 • Що можна сказати про малого Сашка?

 • Доведіть, що це хлопчик з багатою уявою.

 • Які засоби використовує автор, щоб відтворити казковий світ дитинства?

 • Як змальовує автор прекрасний світ, що оточує хлопчика? Чи уявлявся він дитині земним раєм?

 • Пригадайте дядька Лева з «Лісової пісні» Лесі Українки. Чи схожий дід Сашка на нього?

 • Доведіть, що О.Довженко був майстром словесного портрета.

 • Кого нагадує вам баба Марусина? Знайдіть подібні образи в народних казках.

 • Розкажіть про батька і матір Сашка.

 • Знайдіть у «Зачарованій Десні» картини, виписані з доброзичливим гумором.

 • Окремі частини кіноповісті – це поезія в прозі. Зачитайте і прокоментуйте такі уривки з твору. Якою постає природа у творі? Доведіть, що це рівноправний персонаж поряд з образами людей.

3. Коментар учителя.

Усім героям кіноповісті притаманна гармонійна єдність фізичної і духовної краси. Їхню красу О.Довженко бачить у працелюбності. Для малого Сашка найрідніші люди – святі . Він навіть сприймає їх як образи святих. Отже, «Зачарована Десна» - це високо поетичний твір про джерела, з яких починається митець – оточення, рідну природу, уяву, фантазію, волю маленької людини.

Оспівуючи святу ріку своїх дитячих незабутніх літ і мрій, дякуючи їй за найбагатші дарунки на все життя, письменник з радістю говорить про те, що мав щастя народитись і жити над чарівною Десною, пити її м’яку воду і слухати перекази про давнину, лічити в її сивій воді зорі з перекинутого неба.

4.Визначення проблематики твору.

Визначаємо, що творчий діапазон митця, його ідейні погляди, широта інтересів, громадянська позиція у розв’язанні складних моральних і соціальних проблем нашого життя надзвичайно широкі. Найголовніші із порушених проблем такі:

 • Формування людини взагалі, її характеру, поглядів на життя. Своїм твором автор доводить, що дитинство – найщасливіша і водночас найвирішальніша пора в житті кожного.

 • Розв’язання автором проблеми «Природа і людина». На все життя О.Довженко зберіг у своєму серці образ ріки свого дитинства, яку він називає зачарованою. Автор не лише відтворює красу улюбленої ріки та її берегів, а й утверджує взаємозв’язок людини і природи як необхідну умову духовності, показує благотворний вплив природи на людський розум і почуття. Пізнавати світ Сашко почав не з книжки, а з самого життя, з природи. Творити красу було органічною потребою вже і дорослого О.Довженка.

 • Утвердження проблеми необхідності виховання працею. Малий Сашко виростав у сім’ї хліборобів та косарів. Кожен із них стільки справ переробив за своє життя, що вистачило б на кількох. Однак робота для них була не тільки необхідністю. а й потребою душі. У своєму творі автор засуджує негативне ставлення до праці.

 • Сім’я – основа формування людської особистості. До кінця свого життя письменник зберіг велику любов та пошану до усіх членів своєї родини, і з великою любов’ю та теплотою згадував усіх рідних, детально виписавши кожного із родичів у своєму творі.

 • Проблема батьків і дітей по – своєму вирішується у повісті: це взаємо порозуміння і сприйняття рідних такими, якими вони є. Любов і повага до батьків для хлопчика – над усе.

 • Проблема патріотизму та збереження миру на землі. Письменнику, який пройшов важкими фронтовими дорогами Другої світової, хотілося, щоб ця війна була останньою в історії людства.


V. Підсумки уроку. Закріплення вивченого.Рефлексія.

Слово вчителя.

Для О.Довженка, як і для багатьох митців слова, емоційні враження дитинства мали силу неперехідну; вони були невичерпні у своїй здатності живити й наснажувати, щораз виступаючи збурювачами творчої енергії, і чи не найкращим свідченням цьому є «Зачарована Десна», написана Довженком уже на схилі віку, коли досвід художника і його філософські роздуми над життям сягнули найдальших і найглибших обріїв.

Питання для закріплення.

 • Чому свою кіноповість О.Довженко назвав «Зачарована Десна» ?

 • Земля дитинства у творі «Зачарована Десна» постає як образ втраченого раю. Чому?

 • Через що таким важливим у багатьох художніх творах є вирішення питання взаємозв’язку людини і природи?

 • Чи спостерігаєте ви за навколишнім світом? Які ваші враження від цього?VI. Домашнє завдання. Усне міркування на тему «Що означає бачити зорі в

буденних калюжах на життєвих шляхах»?

ТЕМА УРОКУ : « ЩОДЕННИК » О.ДОВЖЕНКА – ДОКУМЕНТ ДОБИ,

(2 уроки) СВІДЧЕННЯ ПРО ПОТВОРНУ ПРИРОДУ ТОТАЛІТА

РИЗМУ,ТРАГІЧНУ ДОЛЮ НАШОГО НАРОДУ,

УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВИДАТНИХ СИНІВ.

СВІТОВЕ ЗНАЧЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ

ВЕЛИКОГО МАЙСТРА РІДНОГО СЛОВА.
МЕТА УРОКУ : ознайомити учнів із документом епохи, який засвідчує

потворні вияви системи тоталітаризму; розвивати уміння

аналізувати текст; виховувати любов до України та рід-

ного народу; формувати на основі прочитаного й опрацьо-

ваного національну гідність і свідомість.
ТИП УРОКУ: комбінований
ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, «Щоденник» автора, учнівський

проект «Невідомі сторінки біографії Олександра Довженка».
ЕПІГРАФ : « Щоденники надаються до створення мозаїчних картин :

у них є перли і діаманти». ( Є.Сверстюк )

Х І Д У Р О К У
І. Організація початку уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. Перевірка засвоєних знань.

Питання до учнів.

 1. Який підтекст вкладено у такі слова:

а) « Я син свого часу і весь належу сучасникам своїм»;

б) «Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє. Чому ж я мушу

зневажати все минуле»?

в) Що осуджує автор у своїй кіноповісті «Україна в огні»?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Пишу, розлучений з народом моїм, з матір’ю, з усім, з батьковою

могилою, з усім – усім, що любив на світі над усе, чому служив,

чому радувався.

О.Довженко

IV. Сприймання та усвідомлення нового матеріалу.

1. Слово вчителя.

Письменницькі щоденники – це особливий жанр літератури. Вони, зазвичай,

вводять нас у творчу лабораторію митця, прояснюють окремі епізоди його

біографії, народження та процес реалізації задумів.

«Щоденник» О.Довженка – не виняток у цьому ряду. Але він має і свої від-

мінності. У страшну епоху тоталітарного режиму, коли заборонялося чесне і

правдиве слово, говорити про свої думки і переживання було небезпечно.

Та О.Довженко довірив своїм 4-ом записним книжкам найпотаємніші і найсокровенніші думи, сподіваючись, звичайно, що колись вони стануть набутком громадськості.

Зі сторінок «Щоденника» перед нами постає сам автор, громадянин- патріот, який досконало знає історію свого народу, прискіпливо вивчає сучасне і намагається зазирнути в майбутнє. Митця з аналітичним державним мисленням хвилюють важливі проблеми, а саме :

 • проблема буття українського народу;

 • історія України, яку він услід за Т.Шевченком називав Великою Удовицею;

 • доля « удовиних дітей» тепер і в майбутньому;

 • їх освіта і виховання;

 • національна свідомість і гідність;

 • збереження історико – культурних пам’яток, рідної мови;

 • розвиток економіки ;

 • захист природи.

Глибоко й далеко бачив О.Довженко. Обігнав свій час на кілька десятиліть,

правдиво даючи оцінку тогочасним подіям : «Не було у нас культури життя-

нема культури війни. Тому страждаємо багато й по - дурному. Ніщо не проходить даром, сатрапство і дурість особливо».

Значна частина щоденникових записів має державне значення. Великим митцям властиве мислення державне, масштабне, як і здатність сприймати й осмислювати свій час одразу, в конкретний момент життя, а не з далекої відстані, коли воно стає історією.

 1. Читання уривків із «Щоденника» О. Довженка. Коментування тексту вчителем та підготовленими учнями.

V. Первинне закріплення знань. Контроль і самоперевірка знань.

Запитання до учнів :

 • Яке враження справив на вас «Щоденник»?

 • Зачитайте сторінки, які найбільше запам’ятались або вразили.

 • Переглядаючи «Щоденник», переконуємося, як багато знав О.Довженко з того, що для нас стало відомим лише після здобуття Україною незалежності. Зачитуємо щоденникові записи про те, як возз’єдналася Україна в 1939 році (2.12.1942р.), хто знищив під час війни святині древнього Києва (4.05.1942р. і 2.01.1944р.), про мільйонні жертви голодомору і воєн із чужинцями та власним народом (6.11. 1945) та інші.

 • Які ще тематичні пласти, крім зазначених вище, можна виділити в «Щоденнику»? Зачитайте найяскравіші записи:

  • дівчина, жінка, мати у Другій світовій війні;

  • страждання українського народу в роки війни;

  • репресії і винищення інтелігенції;

  • особисті спогади про друзів, родину, роботу;

  • творчі замальовки.


Глибоко переживаючи власне горе і трагедію рідного народу, О.Довженко не обминає у своїх роздумах і вселюдських проблем. Особливо його хвилює майбутнє світової цивілізації у зв’язку з появою і першим застосуванням атомної зброї. З приводу цього він занотовує такі думки:

« Які страшні можливості індивідуального терору може нести в собі отсей недобрий винахід? » А на той час людині, яка так прискіпливо вдивлялася в себе було лише 45 років. Це вік зрілості, повноти сили і творчих планів.
VI. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.

Насмілившись протистояти антигуманній, жорстокій і бездуховній сталінській системі, О.Довженко черпав сили у свого народу, звертався до його знівеченої, окраденої, але вічно живої і чистої душі. Йому не судилося бути у творчості повністю внутрішньо вільною людиною. Сама доба не дозволяла цього. Тому постають запитання:

 • У чому трагізм творчої долі письменника?

 • Які риси характеру митця простежуються в його «Щоденнику»?

 • Що думає письменник про виховання українців?

 • Ознайомившись із «Щоденником», скажіть, чи вірить О.Довженко у щасливе майбутнє свого народу?

 • Які свідчення про більшовицькі злочини проти України подає О.Довженко у щоденникових записах?

 • 2. Значення творчості великого митця.

 • Проведення вікторини «Син свого часу» за статтею М.Рильського «Олександр Довженко».( Під час вікторини вчитель стежить за її ходом, спрямовує дискусію і обов’язково робить узагальнення і висновки).I. Інформація про домашнє завдання.

Аналіз нових записів «Щоденника». Виписати 5 цитат із твору.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методична розробка з теми «Впровадження продуктивного навчання з...
...

Уроку
У своїй збірці розробок уроків автор ілюструє нові підходи до викладання української мови та літератури, зокрема сучасні технології...

Програми
Методична: формувати професійні компетентності шляхом впровадження технології продуктивного навчання

Дослідження вчених виявили, що групова навчальна діяльність сприяє...
України в Європейське та світове співтовариство. Реформування освіти передбачає організацію такого навчально-виховного процесу, який...

Методичні рекомендації щодо організації навчання учнів початкових...
С. А, Гаряча, завідуюча лабораторією початкового та дошкільного навчання та виховання

Різноманітні підходи до використання візуального навчального матеріалу під час навчання письма
Як говорив Б. В. Бєляєв, «Принцип наочності потрібно розглядати не як допоміжний, а як один з основних методичних принципів навчання...

Стаття допоможе педагогам вибрати спеціальні методичні прийоми організації...
Суттєвим є І вибір форми навчання: групової, індивідуальної, в парах, індивідуалізованої (тобто відповідно до цілей навчання, складності...

Методи навчання каліграфічного письма учнів
Навчання першокласників мови розпочинається з навчання грамоти, мета якого — виробити у дітей навички читання й письма, розвинути...

Теорія І практика проблемного навчання історії теоретичні основи проблемного навчання
Мета активізації шляхом проблемного навчання полягає в тому, щоб зрозуміти рівень засвоєння понять І навчити системі розумових дій...

Доповідь на тему: «Креативна система навчання англійської мови»
Розглядається креативна система навчання, яка базується на засадах гуманістичної психології І пов'язана з теорією розвивального навчання;...

Першотравенський міський відділ освіти методичний кабінет мартишина...
«Найрозумніший» була проведена як конкурс знавців трудового навчання. Вона викликала найбільший інтерес серед заходів Тижня трудового...

Складання плану уроку виробничого навчання Мета
Мета: формувати практичні навики із планування уроків виробничого навчання; формувати досвід роботи з плануючою документацією та...

Над науково-методичною проблемою «проектна технологія модель особистісно...
Сучасна освіта постійно вдосконалюється, що виявляється у виникненні не лише нових методів навчання, а й великої кількості педагогічних...

Вступ
...

Методичні рекомендації щодо здійснення індивідуального навчання у загальноосвітніх школах
Ої освіти це одна із форм організації навчально-виховного процесу. Дана форма навчання впроваджується для забезпечення права громадян...

Методичні рекомендації вчителям початкової школи щодо врахування...
У дитини виявляється сензитивність до морально-психологічних норм І правил поведінки, готовність до оволодіння засобами систематичного...

Методичні рекомендації щодо організації індивідуальної форми навчання 2014 рік
Ведення документації І корекційна спрямованість індивідуального навчання

Урок навчання грамоти. Читання Закріплення букви «зе». Відпрацювання...
Автори розкривають методику навчання з використанням інноваційних методів, які допомагають вчителю зробити процес навчання цікавим,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт