Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Продуктивного навчання - Сторінка 5

Продуктивного навчання

Сторінка5/6
1   2   3   4   5   6

Учень характеризується доброю, стриманою поведінкою серед однокласників. Енергійний, активний, емоційний, не буває байдужим до справ класного колективу. Відверто вболіває за честь і престиж колективу. Станіслав виявляє самостійність у судженнях та поведінці. Уміє вислухати і врахувати думку вчителя, зробивши правильні висновки. Тактовний у спілкуванні зі старшими. Має вироблені життєві орієнтири та прагне їх досягнути.

Станіслав завжди добросовісно, відповідально і сумлінно ставився до виконання своїх обов’язків та громадської роботи. Має добре розвинені трудові навички, уміє якісно і добросовісно виконувати доручення трудового характеру. Учень дисциплінований, свідомий у виконанні правил життєдіяльності. Активно займається спортом, систематично відвідує спортивні секції. Є активним учасником спортивних змагань різних рівнів.
Директор школи /Н.О.Гончар/

Класний керівник /Ю.О.Яхновець/

Характеристика

Ткаченка Сергія Петровича,

1993 року народження,

випускника Іларіонівської СЗШ

Синельниківського району

Дніпропетровської області,

який проживає за адресою:

сел.Іларіонове, вул. Радянська 1/44


Ткаченко Сергій, маючи зразкову поведінку, за період навчання виявив відмінні здібності у засвоєнні програмових дисциплін. Характеризується високою пізнавальною активністю на всіх уроках, але особливий нахил і творчу активність має до вивчення предметів математичного циклу. Добре вироблені практичні навчальні навички, завдання виконує різними способами – винахідливо, оригінально. Учень неодноразово ставав переможцем районних та обласних предметних олімпіад. Старанний, наполегливий і сумлінний у навчанні. Уміє вдало організувати самоосвіту.

За характером Сергій дружелюбний, товариський. Характеризується доброю та стриманою, врівноваженою поведінкою у колективі. Комунікабельний, доброзичливий у стосунках із однокласниками, уміє знаходити порозуміння з ними. Учень авторитетний серед однокласників, має на них позитивний вплив. Ввічливий і тактовний у спілкуванні зі старшими.

Сергій завжди був активним учасником у громадському житті класного колективу, щиро вболіває за успіхи класу. Має добре розвинені трудові навички, добросовісно і якісно виконує доручення трудового характеру. Систематично займається спортом, відвідує спортивні секції. Брав участь у спортивних змаганнях різних рівнів.
Директор школи

Класний керівник /Ю.О.Яхновець/

Характеристика

Щербана Романа Петровича,

1993 року народження,

випускника Іларіонівської СЗШ

Синельниківського району

Дніпропетровської області,

який проживає за адресою:

сел. Іларіонове,вул.Радянська,1/17


Щербан Роман за період навчання виявив добрі здібності у засвоєнні навчальних дисциплін. Має хороші розумові навички і обізнаність, розвинені стійка увага і пам'ять. Уміє трудитися наполегливо у досягненні позитивних результатів навчання, систематично сумлінно готується до занять. Перевагу віддає точним наукам. Виявляє інтерес до процесу набуття знань, працює послідовно і наполегливо.

За характером Роман спокійний, стриманий, урівноважений. Доброзичливий і товариський у колективі. Уміє підтримувати добрі, дружні стосунки з однокласниками, неконфліктний. У спілкуванні зі старшими доброзичливий і тактовний.

Учень брав участь у громадських справах класного колективу та суспільно корисній роботі. Має добре розвинені трудові навички, якісно і добросовісно виконує доручення трудового характеру. Роман систематично відвідує заняття спортивних секцій, є активним учасником змагань із різних видів спорту.

Директор школи /Н.О.Гончар/
Класний керівник /Ю.О.Яхновець/

Характеристика

Афанасьєвої Олени Сергіївни,

  1. року народження,

випускниці Іларіонівської СЗШ

Синельниківського району

Дніпропетровської області,

яка проживає за адресою:

сел. Іларіонове,

вул. Комсомольська,33

Афанасьєва Олена за період навчання виявила хороші здібності у засвоєнні предметів шкільної програми. Має добрий загальний розвиток, достатню пізнавальну активність. Із зацікавленістю ставиться до багатьох предметів, але більший нахил має до вивчення дисциплін гуманітарного циклу. Систематично готується до занять, працює над самоосвітою. На уроках організована та дисциплінована.

За характером учениця спокійна, урівноважена, стримана. У колективі доброзичлива, комунікабельна і товариська. Виявляє турботу про справи класного колективу

Характеристика

Дінайчука Олексія Андрійовича,

1993 року народження,

випускника Іларіонівської СЗШ

Синельниківського району

Дніпропетровської області,

який проживає за адресою:

сел. Іларіонове,

вул. Павлоградська, 14а


У процесі навчання Дінайчук Олексій виявив хороші здібності у засвоєнні навчальних дисциплін. Має добре розвинені пам'ять і мислення, стійку увагу, достатньо високу пізнавальну активність та навчальний творчий потенціал. Із зацікавленістю ставиться до предметів, які вивчаються. Особливі навчальні здібності та творчу активність виявляє при вивченні інформатики. На уроках уважний і дисциплінований. Заняття в школі відвідував систематично.

За характером Олексій спокійний, урівноважений. Доброзичливий і товариський у стосунках з однокласниками, комунікабельний. Ініціативний у налагодженні взаємодії, легкий у спілкуванні, завжди намагається знайти компроміс і порозуміння. Учень уважний у ставленні до однокласників, здатний позитивно впливати на них. Завжди має свою думку та поважає думку інших. Тактовний і ввічливий у спілкуванні зі старшими.

Учень активний у громадському житті класу та школи, вдало працював над музичним оформленням та комп’ютерною підтримкою у проведенні позакласних заходів. Має добре розвинені трудові навички, добросовісно і якісно виконував доручення трудового характеру. Систематично відвідував заняття спортивних секцій, брав участь у змаганнях різних рівнів з окремих видів спорту.

Директор школи /Н.О.Гончар /

Класний керівник /Ю.О.Яхновець/

Характеристика

Гречки Вікторії Володимирівни,

  1. року народження,

випускниці Іларіонівської СЗШ

Синельниківського району

Дніпропетровської області,

яка проживає за адресою:

сел. Іларіонове, вул.Шевченка,17


У процесі навчання Гречка Вікторія виявляла хороші та посередні здібності у засвоєнні навчальних дисциплін. Має добрий загальний розвиток та достатню пізнавальну активність. У вивченні предметів застосовує звичайні робочі навички. Високий потенціал виявляє у творчій діяльності. На уроках дисциплінована, організована.

Вікторія характеризується доброю поведінкою у колективі, з розумінням ставиться до однокласників, товариська. Має позитивний емоційний настрій. Прислухається до рекомендацій, має власну думку і поважає думку інших. Емоційна, комунікабельна, поважає та піклується про своїх товаришів. Здатна організувати однокласників на виконання потрібних справ. Ввічлива і тактовна у спілкуванні зі старшими.

Учениця активна у громадському житті класу та школи. Сумлінно і добросовісно виконувала доручення старости класу, має авторитет як організатор, вболіває за успіхи класного колективу. Добре розвинені трудові навички, тому добросовісно і якісно виконувала доручення трудового характеру. Відповідальна за доручені справи.

Директор школи /Н.О.Гончар/
Класний керівник /Ю.О.Яхновець/

Характеристика

Сулаєвої Ірини Михайлівни,

1993 року народження,

випускниці Іларіонівської СЗШ

Синельниківського району

Дніпропетровської області,

яка поживає за адресою:

сел. Іларіонове,

вул. Будьонного, 59

Сулаєва Ірина, маючи зразкову поведінку, виявляла хороші та задовільні здібності у засвоєнні навчальних дисциплін. Зарекомендувала себе як старанна, уважна, дисциплінована учениця. Має добрий загальний розвиток, достатню пізнавальну активність. На уроках організована і зібрана. Навчальні заняття відвідувала систематично.

Ірина характеризується доброю поведінкою у колективі, з розумінням ставиться до однокласників, товариська. Має позитивний емоційний настрій. Уміє вислухати і врахувати думку іншого, зробивши правильні висновки. Своїми діями та вчинками позитивно впливає на однокласників. Підтримує добротовариські стосунки з багатьма учнями.

Учениця завжди відповідальна, сумлінна і добросовісна у виконанні громадських доручень. Брала участь у підготовці та проведенні позакласних заходів. Має добре розвинені трудові навички, уміє їх застосовувати, якісно виконуючи доручення трудового характеру. Завжди уміє надати консультацію та підтримку іншим у виконанні певної роботи. Дисциплінована і свідома у дотриманні правил життєдіяльності.
Директор школи /Н.О.Гончар/
Класний керівник /Ю.О.Яхновець/

Характеристика

Токар Єлизавети Едуардівни,

1993 року народження,

випускниці Іларіонівської СЗШ

Синельниківського району

Дніпропетровської області,

яка проживає за адресою:

сел. Іларіонове,

вул. Лєванєвського,28

Токар Єлизавета, маючи зразкову поведінку, виявила хороші здібності у засвоєнні навчальних дисциплін. У ставленні до навчання зарекомендувала себе як старанна, уважна і відповідальна учениця. Має середню пізнавальну активність і бажання навчатися. Працює послідовно та рівномірно, завдання виконує звичайними способами. Організована та дисциплінована. Шкільні заняття відвідувала систематично.

Учениця має спокійний, урівноважений характер, доброзичлива у стосунках з однокласниками, уміє знаходити з ними порозуміння, товариська, дружелюбна. У спілкуванні виявляє безпосередність, скромність, сором’язливість. Ввічлива і тактовна зі старшими.

Єлизавета брала посильну участь у громадському житті та суспільно корисній праці класного колективу. Щиро вболіває за успіхи товаришів у позакласній роботі. Сумлінна і пунктуальна у виконанні доручень.

Директор школи /Н.О.Гончар/
Класний керівник /Ю.О.Яхновець/
Характеристика

Тюменцевої Олени Сергіївни,

1993 року народження,

випускниці Іларіонівської СЗШ

Синельниківського району

Дніпропетровської області,

яка проживає за адресою:

сел. Іларіонове, вул.Набережна,8
Виявивши зразкову поведінку, Тюменцева Олена мала переважно добрі успіхи у вивченні програмових предметів. Має достатню пізнавальну активність та навчальний потенціал. Із зацікавленістю ставиться до оволодіння знаннями і прагне навчатися краще, виявляючи інтерес до вивчення окремих предметів. Працює послідовно та рівномірно, виконуючи завдання звичайними способами. Організована і дисциплінована. Завжди систематично відвідувала навчальні заняття, не пропускаючи уроків без поважних причин.

За характером учениця спокійна, урівноважена, стримана. Доброзичлива і товариська у колективі, уміє підтримувати дружелюбні стосунки з однокласниками, неконфліктна. Має позитивний емоційний настрій. Відверта, чемна, привітна. У стосунках зі старшими тактовна і ввічлива.

Олена – активна учасниця громадського життя класного колективу, щиро вболіває за успіхи класу. Брала участь у суспільно корисних справах. Добре розвинені трудові навички, досить відповідально ставиться до виконання доручень трудового характеру, якісно і добросовісно працюючи на будь – яких ділянках роботи. Своїм ставленням до праці є взірцем для інших. Учениця активно займалася спортом, брала участь у спортивних змаганнях різних рівнів.

Директор школи /Н.О.Гончар/
Класний керівник /Ю.О.Яхновець/

Характеристика

Щербакової Юлії Євгеніївни,

1993 року народження,

випускниці Іларіонівської СЗШ

Синельниківського району

Дніпропетровської області,

яка проживає за адресою:

сел. Іларіонове, вул. Щорса,41а

У процесі навчання Щербакова Юлія виявила відмінні успіхи у засвоєнні програмових дисциплін. Зарекомендувала себе як сумлінна і відповідальна учениця. Має добрі розумові здібності і обізнаність, розвинені стійка увага та пам'ять. Виявляє інтерес до набуття знань, під час навчального процесу працює послідовно та наполегливо, систематично готується до уроків. Має високий навчальний творчий потенціал та практичні навички. Пізнавальна активність достатньо висока як на уроках гуманітарного циклу, так і математично – природничого. Неодноразово брала участь у районних та обласних олімпіадах з різних предметів. Навчальні заняття відвідувала систематично.

Учениця характеризується доброю поведінкою у колективі, з розумінням ставиться до однокласників, товариська, дружелюбна. Має позитивний емоційний настрій і бажання перебувати в колективі, налагоджує доброзичливі стосунки. Виявляє стриманість і такт у спілкуванні зі старшими.

Юлія – активна учасниця громадського життя класного колективу, щиро вболіває за успіхи класу. Брала участь у суспільно корисних справах. Добре розвинені трудові навички, тому добросовісно і якісно виконувала доручення трудового характеру. Відповідальна у виконанні будь – яких доручених справ.

Директор школи /Н.О.Гончар/

Класний керівник /Ю.О.Яхновець/

Характеристика

Лінькової Олени Михайлівни,

1992 року народження,

випускниці Іларіонівської СЗШ

Синельниківського району

Дніпропетровської області,

яка проживає за адресою:

сел. Іларіонове,

вул. Радянська 1/53

Навчаючись у школі, Лінькова Олена зарекомендувала себе як сумлінна і відповідальна учениця. У процесі навчання виявила в основному добрі здібності та успіхи у засвоєнні предметів програмового циклу. Має нахил до вивчення гуманітарних дисциплін. Із зацікавленістю ставиться і до інших предметів, прагне навчатися краще. Організована та дисциплінована під час занять. Уроки завжди відвідувала систематично.

Учениця характеризується доброю поведінкою у колективі, з розумінням ставиться до однокласників, товариська і дружелюбна. Щира і безпосередня, уміє прощати недоліки виховання інших. Має бажання перебувати у колективі,встановлювати товариські стосунки. Прислухається до думки старших, виявляє стриманість і такт у спілкуванні з ними.

Олена – активна учасниця громадського життя класного колективу, щиро вболіває за успіхи класу. Відповідально і добросовісно виконувала доручення заступника старости. Має добре розвинені трудові навички, уміє застосовувати їх на практиці, надзвичайно відповідально ставиться до виконання доручень трудового характеру, якісно і добросовісно працюючи на будь – яких ділянках роботи. Своїм ставленням до праці є взірцем для інших.

Директор школи /Н.О.Гончар/
Класний керівник /Ю.О.Яхновець/
Характеристика

Козиненко Альони Сергіївни,

1993року народження,

випускниці Іларіонівської СЗШ

Синельниківського району

Дніпропетровської області,

яка проживає за адресою:

сел. Іларіонове, вул. Світла,6

За період навчання у школі Козиненко Альона, маючи зразкову поведінку, виявила себе сумлінною ученицею. Має добре розвинені пам'ять, зв’язне мовлення та широкий кругозір – відповідно ґрунтовні знання. Відповідально і добросовісно ставилася до вивчення навчальних дисциплін. Уважна і зосереджена на уроках, дисциплінована і організована у навчанні. Шкільні заняття відвідувала систематично.

Учениця характеризується доброю поведінкою у колективі, з розумінням ставиться до однокласників, товариська, дружелюбна. Має позитивний емоційний настрій. Прислухається до порад і рекомендацій, має власну думку та поважає позитивні погляди інших. Вихована, стримана, комунікабельна. Ініціативна у налагодженні взаємодії, приємна у спілкуванні, завжди намагається знайти порозуміння Ввічлива і тактовна у спілкуванні зі старшими.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методична розробка з теми «Впровадження продуктивного навчання з...
...

Уроку
У своїй збірці розробок уроків автор ілюструє нові підходи до викладання української мови та літератури, зокрема сучасні технології...

Програми
Методична: формувати професійні компетентності шляхом впровадження технології продуктивного навчання

Дослідження вчених виявили, що групова навчальна діяльність сприяє...
України в Європейське та світове співтовариство. Реформування освіти передбачає організацію такого навчально-виховного процесу, який...

Методичні рекомендації щодо організації навчання учнів початкових...
С. А, Гаряча, завідуюча лабораторією початкового та дошкільного навчання та виховання

Різноманітні підходи до використання візуального навчального матеріалу під час навчання письма
Як говорив Б. В. Бєляєв, «Принцип наочності потрібно розглядати не як допоміжний, а як один з основних методичних принципів навчання...

Стаття допоможе педагогам вибрати спеціальні методичні прийоми організації...
Суттєвим є І вибір форми навчання: групової, індивідуальної, в парах, індивідуалізованої (тобто відповідно до цілей навчання, складності...

Методи навчання каліграфічного письма учнів
Навчання першокласників мови розпочинається з навчання грамоти, мета якого — виробити у дітей навички читання й письма, розвинути...

Теорія І практика проблемного навчання історії теоретичні основи проблемного навчання
Мета активізації шляхом проблемного навчання полягає в тому, щоб зрозуміти рівень засвоєння понять І навчити системі розумових дій...

Доповідь на тему: «Креативна система навчання англійської мови»
Розглядається креативна система навчання, яка базується на засадах гуманістичної психології І пов'язана з теорією розвивального навчання;...

Першотравенський міський відділ освіти методичний кабінет мартишина...
«Найрозумніший» була проведена як конкурс знавців трудового навчання. Вона викликала найбільший інтерес серед заходів Тижня трудового...

Складання плану уроку виробничого навчання Мета
Мета: формувати практичні навики із планування уроків виробничого навчання; формувати досвід роботи з плануючою документацією та...

Над науково-методичною проблемою «проектна технологія модель особистісно...
Сучасна освіта постійно вдосконалюється, що виявляється у виникненні не лише нових методів навчання, а й великої кількості педагогічних...

Вступ
...

Методичні рекомендації щодо здійснення індивідуального навчання у загальноосвітніх школах
Ої освіти це одна із форм організації навчально-виховного процесу. Дана форма навчання впроваджується для забезпечення права громадян...

Методичні рекомендації вчителям початкової школи щодо врахування...
У дитини виявляється сензитивність до морально-психологічних норм І правил поведінки, готовність до оволодіння засобами систематичного...

Методичні рекомендації щодо організації індивідуальної форми навчання 2014 рік
Ведення документації І корекційна спрямованість індивідуального навчання

Урок навчання грамоти. Читання Закріплення букви «зе». Відпрацювання...
Автори розкривають методику навчання з використанням інноваційних методів, які допомагають вчителю зробити процес навчання цікавим,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт