Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Питання для самоконтролю - 1. Загальне поняття про культуру, її матеріальні та духовні цінності 4 Тема Культура...

1. Загальне поняття про культуру, її матеріальні та духовні цінності 4 Тема Культура на українських землях у найдавніші часи 28





Сторінка8/54
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   54

Питання для самоконтролю


 1. Розкрийте історичний розвиток змісту поняття „культура” від найдавніших часів до сьогодення.

 2. Хто першим ужив слово „культура” у гуманітарному значенні?

 3. Назвіть найважливіші складові матеріальної та духовної культури.




 1. Схарактеризуйте основні форми культури.

 2. Розкрийте сутність пізнавальної, світоглядної, комунікативної, нормативно-регулювальної та інтегративної функцій культури.

 3. Дайте визначення поняття „мистецтво”.

 4. Перерахуйте основні види мистецтва.

 5. Назвіть та охарактеризуйте основні різновиди рельєфної пластики.

 6. Який мистецький вирізняється такими рисами, як чіткість і геометричність правильних форм, урівноваженість композиції, логічність планування, максимальна простота та лаконічність?

 7. Назвіть основні риси модернізму.



Тестові завдання


 1. Завдяки кому була зроблена перша спроба вживання слова “культура” як теоретичного гуманітарного терміна, синоніма вихованості та освіченості людини:

а) Катону Старшому; б) Цицерону;

в) Джакомо Віко;

г) Самуєлю Пуфендорфу?

 1. Хто вперше вживає слово “культура” як самостійний термін для позначення духовного світу людини, яка усвідомлює себе силою, здатною протистояти “натурі” (природі):

а) Катон Старший; б) Цицерон;

в) Джакомо Віко;

г) Самуєль Пуфендорф?

 1. За допомогою якої функції культури у людини формуються (чи трансформуються протягом життя) погляди, ідеали та переконання:

a) інтегративної;

б) комунікативної;

в) нормативно-регулювальної; г) світоглядної?

 1. За рівнем майстерності, носіями і творцями відповідної культури форми культури класифікують на:

a) елітарну, народну і масову культури;

б) світову, національну, етнічну та регіональну культури; в) духовну та матеріальну;

г) літературу, скульптуру, живопис, архітектуру, хореографію, музику?


 1. Яка культурна форма характеризується легкістю сприйняття, спрощеністю, загальнодоступністю, домінуванням чуттєвої експресії, підпорядкуванням законам ринку:

а) етнічна культура; б) елітарна культура; в) масова культура;

г) народна культура?

 1. Які види мистецтва належать до образотворчого: а) музика, поезія, хореографія;

б) живопис, скульптура, графіка; в) кіно, театр, телебачення;

г) архітектура, живопис, скульптура?

 1. Графіка − це:

а) вид образотворчого мистецтва, котрий в якості основних зображувальних засобів використовує лінії, штрихи, плями, що наносяться на папір, картон олівцем, вуглиною або тушшю і створюють контур предмета або фігури;

б) живопис, виконаний спресованими, стертими у порошок фарбами, які найчастіше випускаються у вигляді м'яких кольорових олівців;

в) різновид скульптурного опуклого рельєфу, в якому зображення виступає над площиною фону більше, ніж на половину об’єму, а деякі елементи можуть бути зовсім відокремлені від площини;

г) живопис, виконаний фарбами, що готуються на основі сухих порошкових мінеральних пігментів і (або) їх синтетичних аналогів?

 1. Який стиль мистецтва характеризується надмірним декором, нестриманою розкішшю, пафосом, контрастністю, динамічністю образів, прагненням величі й пишності, асиметрією конструкцій:

а) візантійський стиль; б) стиль бароко;

в) класицизм; г) еклектизм?

 1. Червоний корпус Київського університету імені Т.Г.Шевченка представляє стиль мистецтва:

а) бароко; б) рококо;

в) класицизм; г) ампір?

 1. Установіть відповідність між визначеннями та поняттями, що характеризують різні культурні форми:




1. культура, яка поєднує в собі особливості поведінки і побуту, спосіб мислення, традиції й звичаї народу та не

включає імпортних зразків

a) національна культура

2. кращі ідеї, форми, зразки технологій, художньо-поетичної творчості, наукової, виробничої діяльності, єдині способи

світовідчуття, світорозуміння, вироблені багатьма народами та поколіннями

б) регіональна культура

3. культура, своєрідність якої визначається географічними, економічними, соціальними,

культурно-історичними особливостями території

в) світова

культура

4. культура, яка визначає загальний рівень розвитку конкретного суспільства і виступає як специфічна система норм, цінностей, що

відрізняють одне суспільство від іншого

г) етнічна

культура



1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   54

Схожі:

Розписка
До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на матеріальні цінності здані в бухгалтерію І всі матеріальні...

До Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків...
До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на матеріальні цінності здані в бухгалтерію І всі матеріальні...

Товаро-матеріальних цінностей
До початку проведення інвентаризації всі прибуткові та видаткові документи на товарно-матеріальні цінності, здані в бухгалтерію,...

Урок №59 Тема. Основні правила переносу. Культура мовлення. Засвоєння...
Виховна: виховувати культуру усного І писемного мовлення; культуру поведінки, командний дух

Конспект занять з витинанки. Тема: симетричне вирізування. Виготовлення...
Мета: закріпити поняття про симетрію, вдосконалити вміння вихованців у симетричному вирізуванні. Ознайомити з прийомами складання...

Тема 1 Вступ. Загальне поняття про журналістику Журналістика
Г. Р. Корицька, кандидат філологічних наук, завідувач лабораторії мовно-літературної освіти, доцент кафедри етнопедагогіки та мовної...

1. У міську аптеку поступив рецепт на етиловий спирт. Яка кількість...
На аптечний склад поступили товарно-матеріальні цінності від ат “Дарниця” в відповідність з договором про постачання. Який відділ...

Урок з української мови в 4 класі Тема: Частини мови. Загальне поняття
Сьогодні на уроці ми починаємо вивчати частини мови. Вивченням частин мови займається такий розділ граматики, як морфологія

Тема. Загальне поняття про іменник (питання, значення, роль та зв'язок...
Формувати в учнів вміння розпізнавати іменник за його істотними ознаками, розрізняти назви істот І неістот

Урок №1
Моральне виховання виступає провідним чинником всебічного гармонійного розвитку особистості. Морально-духовні цінності кожної особистості...

До Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання,...
До здійснення інвентаризації усі прибуткові та видаткові документи на товарно-матеріальні цінності внесено до звітів (реєстрів) І...

Урок в 10 класі Тема: Культура України від найдавніших часів до ХVІІІ століття
Мета: узагальнювати знання учнів про художню культуру України від найдавніших часів до ХVІІІ століття; закріпити знання з мистецтва;...

Тема: Українська народна вишивка Мета
...

Цінні папери грошові документи, що засвідчують право володіння або...
Державного бюджету в дорозі, активи державного бюджету за взаємними розрахунками, товарно-матеріальні цінності, що знаходяться в...

Загальне поняття про іменник
Вона викличе лише позитивні емоції та інтерес у молодших школярів при вивченні теми «Іменник»

Словник термінів аксіологія
Аксіологія (від грец. – цінність вчення) – вчення про цінності, теорія цінностей. А. загальна вивчає цінності, їхні ієрархії та системи;...

Мова І суспільство. Постколоніальний вимір у книжці висвітлено питання...
Кпрс на українських теренах І її роль у формуванні сучасного двомовного соціуму України. Основні поняття соціолінгвістики – мовна...

Тема Музична культура Урок Музична культура
До первісних музичних інструментів належали також скребки, що звучали в результаті тертя палички по зазубреному граю дерев’яної чи...



База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації




blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт