Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджую - Сторінка 2

Затверджую

Сторінка2/4
1   2   3   4

Завдання 1. 1. Агрохімічне обстеження грунтів.

Ознайомитись, вивчити і записати в робочий зошит методику агрохімічного обстеження грунтів (методика складання агрохімічних картограм, їх види та документація, що складається на основі картограм).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ознайомитись, і записати в робочий зошит нові технології проведення агрохімічного обстеження ґрунтового покриву.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка « ___ », « ___ » _______ 20 ___ р ___________

( підпис викладача)

-8-

Самостійна робота 2.

Рослинна діагностика.

Ознайомлення з методами рослинної діагностики.

Питання:

1. Рослинна діагностика.

2. Візуальна діагностика.

3. Біометрична діагностика, морфологічна і фенологічна діагностика.

4. Хімічна діагностика.

Література: Л – 1, с 31…33; Л – 5, Ягодин Б.А, Смирнов П.М, Петербургский А.В. и др.. Под ред.. Ягодина Б.А Агрохимия - М:. Агропромздат, 1989 – с 429…437.

Методичні рекомендації: Ознайомитись, вивчити і записати в робочий зошит в чому полягає суть рослинної діагностики, дати характеристику методам рослинної діагностики: візуальна, біометрична, морфологічна, фенологічна та хімічна (листкова і тканинна).

Завдання 1. Рослинна діагностика.

Ознайомитись, вивчити і записати в робочий зошит характеристику рослинної діагностики:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 2. Візуальна діагностика.

Ознайомитися, вивчити і записати характеристику методу рослинної діагностики – візуальна діагностика.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-9-

Завдання 3. Біометрична, морфологічна і фенологічна діагностика.

Ознайомитися, вивчити і записати в робочому зошиті суть методів:

біометрична діагностика – _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
морфологічна діагностика – _______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
фенологічна діагностика – _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 4. Хімічна діагностика.

Ознайомитись, вивчити і записати суть хімічного методу діагностики живлення рослин, та його видів: листкової і тканинної діагностики.
Хімічна діагностика – ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Листкова діагностика – ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тканинна діагностика – ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка « ___ », « ___ » _______ 20 ___ р ___________

( підпис викладача)

-10-

Практична робота 2.

Рослинна діагностика

Мета: Вивчити методику та провести відбір рослинних зразків для агрохімічного аналізу; і функціональну експрес-діагностику рослин про потребу в елементах живлення за допомогою портативної лабораторії.

Матеріали та обладнання: Прилад ОП – 2 або лабораторія агронома, ножиці, середні зразки рослин.

Література: Л – 1, с. 236…237, с. 251, с. 264; Л – 4, с 132…134.

Завдання 1. Відбір рослинних зразків для агрохімічного аналізу.

Ознайомитися, вивчити і записати в робочий зошит методику відбору рослинних зразків для агрохімічного аналізу.
Відбір рослинних зразків:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ознайомитись, вивчити і записати методику підготовки рослинних проб для проведення агрохімічного аналізу (фіксація рослинного матеріалу):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-11-

Завдання 2. Функціональна експрес-діагностика рослин про потребу в елементах живлення за допомогою портативної лабораторії.

Провести визначення нестачі елементів мінерального живлення рослин за зовнішніми ознаками (візуальна діагностика), результати записати у таблицю 2.1.

Таблиця 2.1.

Об’єкт дослідження

Результати вимірів

Колір, наявність і характер хлорозу листків

Інші морфологічні ознаки

Середня висота рослин, см

Кількість стебел, листків на одній рослині, шт

Довжина і ширина листків, см

Рослини, вирощені без нестачі елементів мінерального живлення


Рослини, вирощені з порушенням живлення:

азотомфосфоромкалієм
Провести оцінку результатів аналізу:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ознайомитися, вивчити і записати методику проведення функціональної експрес-діагностики рослин про потребу в елементах живлення за допомогою портативної лабораторії.

Методика проведення експрес-діагностики рослин.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-12-
- визначення нітратів: _____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- визначення фосфору: ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- визначення калію: _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Провести дослідження і дані записати в зошит:

N –

P2O5

К2O –

Провести оцінку результатів аналізу:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки: _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка « ___ », « ___ » _______ 20 ___ р ___________

( підпис викладача)

-13-

Самостійна робота 3.

Зберігання, використання добрив.

Техніка безпеки під час зберігання і використання добрив. Охорона довкілля.

План:

1. Техніка безпеки під час зберігання і використання мінеральних добрив.

2. Техніка безпеки під час зберігання і використання органічних добрив.

3. Охорона довкілля.

Література:

Л – 1,с. 137… 146, 146…177, 230…234; Л – 2, с. 332…338, 339…383;

Л – 3, с. 208…218, 218…253, 438…455; Л – 6, с. 180…193, 194…233.

Методичні рекомендації: Ознайомитися з технікою безпеки під час зберігання і використання. Ознайомитись і охарактеризувати заходи охорони довкілля під час зберігання і використання добрив.

Завдання 1. Техніка безпеки під час зберігання і використання мінеральних добрив.

Розробити заходи техніки безпеки:

- під час зберігання мінеральних добрив

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- під час використання мінеральних добрив

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
-14-

Завдання 2. Техніка безпеки під час зберігання і використання органічних добрив.

Розробити заходи техніки безпеки:

- під час зберігання органічних добрив

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- під час використання органічних добрив

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 3. Застосування добрив і охорона довкілля.

Охарактеризувати заходи охорони довкілля під час зберігання і використання добрив:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка « ___ », « ___ » _______ 20 ___ р ___________

( підпис викладача)

-15-

Практична робота 3.

Зберігання, використання добрив.

Мета: Ознайомитися з технологією зберігання і особливостями використання органічних, мінеральних добрив у господарстві.

Матеріали та обладнання: література, конспекти, дані господарства.

Література: Л – 1, с. 137…146, 151..155, 175…177; Л – 3, с. 268…278.

Завдання 1. Ознайомитися з технологією зберігання і особливостями використання органічних добрив у господарстві.

Запишіть види органічних добрив.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ознайомитись, вивчити та записати технологію зберігання і застосування органічних добрив.

технологія зберігання органічних добрив:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
технологія використання органічних добрив:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-16-

Завдання 2. Ознайомитися з технологією зберігання і особливостями використання мінеральних добрив у господарстві.

Ознайомитись, вивчити і записати технологію зберігання і особливості використання мінеральних добрив у господарстві:

технологія зберігання мінеральних добрив:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
технологія використання мінеральних добрив:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки:________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка « ___ », « ___ » _______ 20 ___ р ___________

( підпис викладача)
-17-

Самостійна робота 4.

Складання системи удобрення культур.

Охорона довкілля.

План:

1. Використання органічних добрив у системі удобрення культур і охорона довкілля.

2. Зберігання і застосування мінеральних добрив у системі удобрення культур в сівозміні і охорона довкілля.

Література: Л – 1, с 230…234; Л – 2. с 491…500; Л – 3, с 438…455.

Методичні рекомендації: Після опрацювання теми потрібно висвітити в робочому зошиті до чого приводить порушення технології застосування добрив у сівозміні і під окремі культури, порушення технології виробництва, зберігання і внесення органічних добрив, негативну дію агрохімічних засобів на природне середовище.

Завдання 1. Використання органічних добрив у системі удобрення культур і охорона довкілля.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 2. Зберігання і застосування мінеральних добрив у системі удобрення культур у сівозміні і охорона довкілля.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оцінка « ___ », « ___ » _______ 20 ___ р ___________

( підпис викладача)

-18-

Практична робота 4.

Складання системи удобрення культур.

Мета: Ознайомлення з методикою і технікою розрахунків норм внесення добрив на запланований урожай з урахуванням вмісту поживних елементів живлення в грунті і коефіцієнтів їх використання з грунту і добрив. Аналіз системи удобрення культур у сівозмінах різних типів та річного плану внесення добрив під культури в господарстві.

Матеріали та обладнання: агрохімічні картограми полів, дані розрахунків попереднього заняття, плани розміщення посівів і урожайність с-г культур.

Література: Л - 1, с 179…212, 264…265; Л - 6, с 234…278;

Завдання 1. Ознайомлення з методикою і технікою розрахунків норм внесення добрив на запланований урожай з урахуванням вмісту поживних елементів живлення в грунті і коефіцієнт їх використання з грунту і добрив.

Методикаю і техніка розрахунків норм внесення добрив на запланований урожай з урахуванням вмісту поживних елементів живлення в грунті і коефіцієнт їх використання з грунту і добрив.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Навчитися розраховувати норми внесення добрив на запланований врожай з урахуванням вмісту поживних елементів живлення в грунті і коефіцієнтів їх використання з грунту і добрив.

Культура – __________________________________________________________

Площа – ____________________________________________________________

Запланований врожай, ц/га – ___________________________________________

Зробити розрахунки у формі таблиці 4.1.

Таблиця 4.1. Розрахунок норм добрив на запланований врожай.


№ з/п

Показник

N

P2O5

К2O

1

Винос на 1 т зерна і відповідної маси соломи, кг

(Л-1,с 18, таб. 3)


2

Винос запланованим урожаєм зерна

(гр.1 х урожайність _____ т/га )


3

Вміст елементів живлення у грунті мг/1кг


4

Запаси елементів живлення у грунті кг/га ( гр.3 х 3 )


5

Коефіцієнт використання елементів живлення з грунту, % (Л-1, с. 190, таб. 76)


6

Буде використано рослинами елементів живлення з грунту, кг/га ( гр.4 × гр.5 : 100)


7

Нестача елементів живлення, яку потрібно внести з мінеральними добривами, кг (гр.2 – гр.6 );


8

Коефіцієнт використання елементів живлення з мінеральних добрив, % Л -1, с 191, таб. 78.


9

Потрібно внести елементів живлення з мінеральними добривами, кг/га ( гр.7 х 100 : гр.8 )


-19-

Скласти структуру сівозміни, запланувати врожайність с.-г. культур.

Структура сівозміни

Урожайність, ц/га

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Розрахувати норми внесення добрив на запланований урожай з урахуванням вмісту поживних елементів живлення в грунті і коефіцієнт їх використання з грунту і добрив.

Норми елементів живлення за їх виносом із запланованим урожаєм розраховують за формулою:

Н = 100 х У х В – С х Кr / Кд

де Н – пошукова норма N, P2O5, К2O, кг/га;

У – запланована врожайність, т/га;

В – винос елемента живлення 1т продукції, кг;

С – запас рухомих сполук елемента живлення в грунті, кг/га;

Кг – коефіцієнт використання елемента живлення з грунту, %;

Кд - коефіцієнт використання елемента живлення з добрив, %.
Місце для розрахунків:

-20-

Місце для розрахунків:


Завдання 2. Аналіз системи удобрення культур у сівозмінах різних типів та річного плану внесення добрив під культури в господарстві.

Розробити річний план внесення добрив під культури в господарстві. Дані записати в таблицю 4.2.

Таблиця 4.2. Річна потреба в добривах.

Чергування культур

Урожайність, ц/га

Гній, т/га

Мінеральні добрива, кг/га

під оранку

перед сівбою

у рядки при сівбі

підживлення

P2O5

К2O

N

N

P2O5

1

2
Висновки:________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка « ___ », « ___ » _______ 20 ___ р ___________

( підпис викладача)

-21-

Самостійна робота 5.

Ведення звітної документації використання добрив.

План:

1. Ознайомлення з порядком звітності про використання органічних, мінеральних добрив у господарстві за рік.

Література: Л - 1, с 179…212, 264…265; Л - 6, с 234…278;

Методичні рекомендації: Ознайомитися з порядком звітності про використання органічних, мінеральних добрив у господарстві за рік; скласти заявку на мінеральні та органічні добрива; заповнити форму №118 ’’ Акт про використання мінеральних добрив, органічних і бактеріальних добрив, отрутохімікатів і гербіцидів. ’’

Завдання 1. Порядок звітності при застосуванні органічних, мінеральних добрив у господарстві за рік.

Ознайомитись і описати порядок звітності про використання органічних, мінеральних добрив у господарстві за рік ( які документи складаються ).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ознайомитись і скласти заявку на мінеральні та органічні добрива, використавши дані ПЗ 4, у формі таблиці 5.1.

Таблиця 5.1.

Потреба в добривах по ____________________________________ на 20_____ р.

( назва господарства )

№ з/п

Культура

Площа, га

Назва добрива

Спосіб внесення

на 1 га/кг

на всю площу, т

Ціна добрива, грн/т

Сума, грнОзнайомитись і заповнити форму № 118 ’’ Акт про використання мінеральних добрив, органічних і бактеріальних добрив, отрутохімікатів і гербіцидів. ’’
Висновки:________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оцінка « ___ », « ___ » _______ 20 ___ р ___________

( підпис викладача)


-22-

Сільгоспоблік, форма №
1   2   3   4

Схожі:

Затверджую затверджую
Голова облдержадміністрації, голова обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую погоджено

Повноваження та підписи уповноважених осіб затверджую

Затверджую
Михалко М. В.; Єрін С. А.; Ткачук О. В.; Чутченко І.І.; Кучерява В. Б.; Скубська Т. В

Затверджую
Код 72. 19. 1 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння

Затверджую
Укладачі Карпенко О. М., Приходько С. В., Венгеровський С. Б. – Лебедин, 2017. – 34с

Затверджую
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Затверджую
Спеціальності 01010401 Професійна освіта (будівництво та експлуатація будівель та споруд)

Затверджую
Код 33. 12. 2 – Ремонтування та технічне обслуговування машин І устатковання спеціальної призначеності

Затверджую
Послуги з досліджень та експериментальних розробок у галузі природничих І технічних наукБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт