Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Урок 17 Епіграф до уроку. «Як усякий могутній талант, Верді уособлює в со­бі свою національність І епоху. Він квітка свого ґрунту. Він голос сучасної Італії»

Урок 17 Епіграф до уроку. «Як усякий могутній талант, Верді уособлює в со­бі свою національність І епоху. Він квітка свого ґрунту. Він голос сучасної Італії»

УРОК 17

Епіграф до уроку.

«Як усякий могутній талант, Верді уособлює в со­бі свою національність і епоху. Він — квітка свого ґрунту. Він — голос сучасної Італії».

О. Сєров, російський композитор, музикознавець
Тема. Шедеври оперного жанру.

Мета. Познайомити учнів із творчістю Дж. Верді на при­кладі опери «Ріголетто» та визначити її образний зміст, характер музики фрагментів. Учити харак­теризувати особливості музичних образів на при­кладі оперної музики. Формувати здібності щодо образного сприйняття та інтерпретації музичних творів, навички виконавського розвитку музики й здатність до висловлення власних суджень про особливості втілення гуманістичних ідей і жит­тєвого змісту в музиці. Закріпити визначення по­нять «серйозна (академічна) музика», «опера», «лібрето», «музична драматургія», «принципи драматургічного розвитку», «музичний образ». Формувати інтерес до оперної музики Дж. Верді, Б. Окуджави. Виховувати естетичний смак учнів.

Музичний матеріал: Дж. Верді. Пісенька Герцога та фінал опери «Рі­голетто» (слухання); М.Катричко «Хуртовина» (розучування)

Тип уроку: урок уведення в тему.
ХІД УРОКУ

1. Організаційний етап уроку.
2. Актуалізація музичних вражень, опорних знань учнів.

 • Що ви можете розповісти про музику, яку слухали під час канікул?

 • Які зразки серйозної (академічної) чи легкої (розважальної) музики вам зустрічались?

У І семестрі, вивчаючи тему «Відлуння епох у музичному ми­стецтві», ви слухали та виконували зразки серйозної і легкої му­зики. Аналізуючи творчий шлях авторів легкої музики та зірок естради минулих десятиліть, ви оцінювали вплив музики на жит­тя, усвідомлювали невмирущість її шедеврів, збагачували свій му­зичний досвід. І напевно, зрозуміли, що «мистецтво — не розвага, це шлях до пробудження живої думки» (Григорій Сковорода).
3. Мотивація навчальної діяльності учнів.

У II семестрі ми будемо розглядати тему «Музика в діалозі із сучасністю», яка допоможе нам збагнути взаємозв'язки музично­го мистецтва та сучасного життя.

Знайомлячись із творчістю композитора Дж. Верді, ми будемо розглядати її не лише в контексті певної епохи чи стилю, а й усього, процесу розвитку музичного мистецтва.

На наших уроках ви не тільки слухатимете музику, але й бра­тимете і безпосередню участь у діалозі музики із сучасністю.

Дж. Верді написав 26 опер із неповторними сюжетами та ху­дожніми образами. Такі оперні шедеври, як «Трубадур», «Отелло», «Травіата», «Аїда», «Ріголетто», і в наш час не сходять зі сцен оперних театрів усього світу, радують справжніх шанувальників музики.

Крім оперних творів, до творчого доробку Верді належить Реквієм, кантата «Гімн націй», хорові, вокальні, вокально-симфонічні та інструментальні твори.

Сьогодні ми познайомимось з одним із фрагментів опери «Ріго­летто», в основу якої покладено сюжет драми французького пись­менника Віктора Гюго «Король бавиться». В опері дія перенесе­на з Франції до Італії, а одного з головних героїв драми — короля Франциска І замінив герцог Мантуанський.

4. Слухання пісеньки герцога з опери «Ріголетто» Дж. Верді.

— У чому полягають особливості пісеньки герцога? Яким є її характер? Спробуйте виконати пісеньку з текстом або як вокаліз,

(Виконання фрагмента пісеньки герцога як вокаліз або з текстом.)
Характеризуючи герцога, компози­тор застосовує гротескний прийом, «наго­родивши» його легкою, зовні привабливою пісенно-танцювальною мелодією. «Пісень­ка може бути твором мистецтва тією самою мірою, що й великий оперний фінал, якщо в пісеньці є щирий настрій»,— писав Джузеппе Верді.

У такий спосіб Верді висвітлив та увираз­нив такі його риси, як бездушність, жадобу до розваг та задоволення низьких інстинк­тів, владолюбство й відсутність благород­ства. Причому це втілення зла проявляється не у звичному для мистецтва образі жорстокості та варварства, а в демонстрації легковажного й бездумного ставлення до життя.
5. Слухання фіналу опери «Ріголетто» Дж. Верді.

 • У чому полягають особливості фінальної сцени опери?

 • Яку роль відіграє звучання пісеньки Герцога у фіналі?

 • Як показано зіткнення основних образів опери?

А тепер послухаймо наших музикознавців.
6. Розповідь музикознавців про життєвий і творчий шлях композитора Дж. Верді.

Джузеппе Верді народився у 1813 році в невеличкому селі Ронколе провінції Парма.

Його батько займався торгівлею і був великим прихильником музики. Джузеппе почав займатися музикою в місцевого орга­ніста.

Мрія про вступ до Міланської консерваторії обернулася гірким розчаруванням — його не прийняли на навчання через « відсутність музичних здібностей». Згодом ця консервато­рія змагалася за право називатися його ім'ям.

Музичну освіту Верді здобув приватними уроками. Його наполегливість зробила свою справу. Він працював диригентом, органістом, виконував одночасно обов'язки різних музи­кантів, писав музичні твори.

Свого часу Верді побував у Росії, у Петер­бурзькому оперному театрі, для якого написав оперу «Сила долі».

Коли він помер на 88 році життя, в Італії бу­ло оголошено національну жалобу.

Основою творчості Дж. Верді була опера. Він створив 26 опер, які майже всі належать до найкращих здобутків світового мисте­цтва. Найвідоміші з них: «Аїда», «Отелло», «Дон Карлос», «Бал-маскарад», «Травіата», «Ріголетто» тощо. Мелодії його опер стали такими ж популярними, як і народні пісні.

Верді називали «маестро італійської революції», його опери були прапором боротьби проти австрійського гніту, а постановки супроводжувалися політичними демонстраціями.

Творчість Дж. Верді є часом розквіту італійської опери, а сам композитор — генієм італійської опери.
7. Розучування пісні «Хуртовина» М. Катричка.

а) Вступне слово вчителя.

Пісня «Хуртовина» на вірші Миколи Сингаївського продов­жує і доповнює тему кохання, відкриту на цьому уроці балетом С. Прокоф'єва «Ромео і Джульєтта». Автор пісні — сучасний укра­їнський композитор з Київщини, лауреат всеукраїнських фести­валів та конкурсів Михайло Катричко. У його творчій скарбниці 200 різнопланових пісень для сучасної естради. Виконавці його творів — Раїса Кириченко, Микола Гнатюк, Віктор Шпортько, Іван Попович та інші.

б) Слухання пісні «Хуртовина».

Небо вітром закружляло, гори снігу намело.

Ще такого не бувало, та кохання нас звело.

Хуртовина — сніг небесного крила,

ти серця нам освятила, а стежок не замела!

 • Якою ви уявляєте хуртовину як композитор? ,

 • Якою ви уявляєте хуртовину як художник?

 • Якими є особливості образного змісту та характеру музики цієї пісні?

в) Розучування першого куплету пісні.

Зверніть увагу на відмінності мелодичної та ритмічної сторін пісні, манеру виконання заспіву й приспіву.
8. Підсумок уроку.

а) Запитання до учнів.

  • Які ваші враження від музики уроку?

  • ЯКІ риси характеру герцога втілені в його пісеньці?'

  • Яку драматичну роль відіграє звучання легковажної пісень­ки герцога в трагічному фіналі опери?

  • Чи виникло у вас бажання послухати в театрі «Ріголетто» або якусь іншу оперу Дж. Верді?

б) Оцінювання музично-творчої діяльності учнів на уроці.
9. Домашнє завдання.

Слухати музику за власним бажанням.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Міністерство оборони України
Солдат повинен бути не тільки навчений І озброєний не гірше за свого супротивника − він повинен відчувати моральну перевагу над ним....

Урок 11 Епіграф до уроку: «У свої пісні я вкладаю все найпотаємніше,...
«У свої пісні я вкладаю все найпотаємніше, найдорожче, усю себе, свою душу, серце, свою любов»

Шо ти робиш, я не поняв, шо робиш спрашую?
От дивись. Призиваєш до себе духа І говориш йому шоб він приніс чаю. Він приносе, а ти кажеш нашо мені чорний я зелений хотів. Він...

Урок засвоєння нових знань. Епіграф: «Значення Байронового життя...
Джордж Ноел Гордон Байрон (1788—1824) — англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму. Провідні мотиви І домінуючі настрої...

Коли моєму брату Джемові було близько тринадцяти років, він зламав...
Джем тільки іноді відчував деяку незручність від тієї вади. Ліва рука у нього стала трохи коротша за праву, а коли він стояв або...

Тема: Структура та водоміцність структурних агрегатів. Морфологічний опис ґрунту
Мета: розкрити особливості будови ґрунту. Вивчити поняття: фазовий склад, структура, ґрунтовий профіль та генетичні горизонти. З’ясувати...

Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи
Учитель посилається на епіграф І демонструє учням маску, яка є символом театру). І. Франко теж відмічає вагомий внесок Карпенка-Карого...

Зразок позовної заяви про зміну прізвища дитини
Після цього я вирішила змінити прізвище дочки І попросила відповідача дати на це свою згоду. Однак він відмовився

Урок розвитку зв’язного мовлення. Хід уроку І. Організаційний момент...
Мета: поглибити знання учнів про твір-опис, познайомити з особливостями опису портрета за картиною; повторити ознаки художнього стилю;...

Г. С. Сковорода
Бувало, сядуть хлопці, зітхнуть, пожурягься І заспівають тихо «Ой гай, мати, ой гай, мати». А він стоїть І плаче. Довкола рай, та...

Список документів необхідних для відкриття туристичної візи
А також необхідно оформити нотаріально «заяву про спонсорство». У заяві “спонсора” повинно бути вказано, що він бере на себе всі...

Поради вчителям, які розробляють відкритий урок або виховний захід
Вибір теми відкритого заняття вчитель мусить робити самостійно, з урахуванням аналізу навчального матеріалу, на якому він зможе краще...

«достойники»
Хvіі століття став своєрідним символом Києва. Це він – гетьман Богдан Хмельницький. Епітетів І титулів це ім’я не потребує. Кожен...

Чи підготовлений він до роботи з учнями?
Переступаючи поріг школи, молодий спеціаліст сподівається реалізуватися в ній як фахівець. Чи підготовлений він до роботи з учнями?...

Кшищак І. О., викладач української мови І літератури
Він був сином мужика – І став велетнем у царстві духа. Він був кріпаком – І став велетнем у царстві людської культури

Класний керівник — організатор виховної роботи в класі
Усю цю роботу він проводить як офіційна, службова особа. Він несе відповідальність перед керівництвом школи та органами народної...

Електронна бібліотека української літератури
Ясно? – задихаючись від досади, спитав той, що сидів через стіл навпроти. Майже її ровесник, молодий І гарний, зовсім красень, як...

Електронна бібліотека української літератури
Сьогодні я знову в Москві. Привіз з Києва стареньку свою матір. Сьогодні ж узнав од Большакова І тяжку новину: моя повість «Україна...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт