Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

«Погоджено» «Затверджено» Голова пк директор школи

«Погоджено» «Затверджено» Голова пк директор школи

«Погоджено» «Затверджено»

Голова ПК Директор школи

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

СТОРОЖА

_______________________________________________

______________________________________________

 

 

1. Загальні положення

1.1. Охоронник приймається на роботу і звільняється з неї директором школи. На цю роботу приймаються

особи, що досягли 18-річного віку (без вимог до освіти та досвіду роботи).
1.2. Охоронник підпорядкований безпосередньо завідуючому господарством школи або директору школи.

1.3. У своїй роботі охоронник керується правилами охорони будівель в нічний час, загальними правилами і

нормами охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами

внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією.

 

2. Функції

Головне призначення охоронника - охорона будівлі школи і шкільного майна.

2. Посадові обов'язки

Охоронник виконує такі обов'язки:
2.1. Під час чергування через кожні 2 години обходить будівлю школи, територію навчального закладу з метою

перевірки її цілісності, непошкодженості замків, ґрат на вікнах, систем життєзабезпечення школи.
2.2. У разі пошкодження замків, дверей, вікон, виникнення пожежі, аварійних ситуацій, пов'язаних із системами

тепло-, водо-, енергопостачання негайно повідомляє директора школи, завгоспа школи, відповідні аварійні

та інші служби (пожежну охорону, міліцію тощо).
2.3. Слідкує за економією енергоресурсів

 

3. Права

Охоронник має право на:
3.1. Надання йому приміщення для власних речей.

3.2. Доплату за роботу в нічний час не менше ніж 20% від посадового окладу.

 

4. Відповідальність

4.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Правил внутрішнього трудового розпорядку

школи, законних наказів і розпоряджень адміністрації школи та інших локальних нормативних актів,

посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, охоронник несе дисциплінарну відповідальність у

порядку, визначеному трудовим законодавством.
4.2. За завдані школі та учасникам освітнього процесу в зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових

обов'язків збитки сторож несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим

чи цивільним законодавством.

 

5. Взаємовідносини

Охоронник:
5.1. Працює за графіком затвердженим директором школи, складеним виходячи із 40-го-динного робочого

тижня.

5.2. Проходить інструктаж під керівництвом завідуючого господарством з правил охорони приміщень і

території будівель у нічний час, техніки безпеки, пожежної безпеки, правил поведінки в разі виникнення

аварійних ситуацій.
Посадову інструкцію отримав(ла) і з її змістом ознайомлений(на):___________________________
«___» _________________ 20___ року.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Голова пк школи Директор школи
України, а також відповідно до вимог „Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах...

Документи дитячого табору відпочинку з денним перебуванням
Положення табору відпочинку з денним перебуванням «назва» на базі Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № Харківської...

Затверджено погоджено
Вступ

План роботи Юровецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на...
У 2014-2015 навчальному році педагогічний колектив та адміністрація школи працювали, керуючись

Затв затверджено директор школи: Дешева О.І. Критерії оцінювання
Учень (учениця) може розпізнавати деякі об'єкти вивчення (матеріали, моделі, схеми тощо) та називає їх (на побутовому рівні); знає...

Затверджено Голова Комісії з відбору, директор департаменту охорони здоров’я лода
Уряд України одержав позику Міжнародного банку реконструкції та розвитку №8475-ua на фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров'я...

Всеукраїнський конкурс „Учитель року 20014” проводиться за такими...
Географія", "Світова література", "Початкові класи", "Трудове навчання", "Директор школи"

Погоджено Затверджено
Відділ містобудування та архітектури Ріпкинської районної державної адміністрації

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

План роботи Юровецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на...
Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління всіх рівнів з питань...

Виконавчий комітет Первомайський міський ради Харківської області відділ освіти наказ
Бугаєнко І. В.), №5 (директор Стоцька О. А., заступник директора Люлька А. В.), №6 (директор Спінчевська Л. Р., заступник директора...

"Погоджено" "Затверджую" Президент Львівської обласної Начальник...
М. Б. Шегедин – доктор медичних наук, професор, академік уан, заслужений лікар України, директор Львівського державного медичного...

«12» січня 2017 р., протокол №3 Голова педагогічної ради, директор технікуму
Приймальну комісію Харківського індустріально-педагогічного технікуму в 2017 році

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Лот№1 – ремонт вводу холодної води к будівлі гуртожитку Харківської філії за адресою: м. Харків, вул. Целіноградська, 44

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Лот №1 – ремонт вводу холодної води в будівлю атс харківської філії за адресою: м. Харків, вул. Шарикова, 34

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Даний документ є запитом (далі «Запит») Замовника учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання технічної І комерційної пропозиції...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Даний документ є запитом (далі «Запит») Замовника учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання технічної І комерційної пропозиції...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт