Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Типова форма сертифікату учасника наукового медичного форуму, рекомендована Українським центром наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи для використання організаторами наукових медичних форумів

Типова форма сертифікату учасника наукового медичного форуму, рекомендована Українським центром наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи для використання організаторами наукових медичних форумів

Затверджено наказом

Українського центру

наукової медичної інформації

та патентно-ліцензійної роботи

від 16.04.2018 р. № 14
Типова форма сертифікату

учасника наукового медичного форуму,

рекомендована Українським центром наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи

для використання організаторами наукових медичних форумів
№_________________________*
Організаційний комітет підтверджує, що

______________________________________________________________

(ПІБ)

№ диплому_______________________
Лікарська спеціальність**_________________________________________
Місце роботи___________________________________________________

______________________________________________________________
Брав (ла) участь у роботі наукового медичного форуму:

______________________________________________________________

(вид (з’їзд, конгрес, симпозіум, науково-практична конференція),

назва наукового медичного форуму)
в якості***___________________________
Дата проведення наукового медичного форуму____________________
Місто проведення наукового медичного форуму___________________
Відповідно до Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів)****
у період між передатестаційними циклами нараховано ____ бали (ів).
Науковий медичний форум внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у _____ році, узгодженому в НАМН України та затвердженому МОЗ України, до розділу*****_____________________ під № ______.

Особа відповідальна з боку організатора


Місце для

QR коду
__________________________

Підпис, печатка, ПІБ


* - Номер сертифікату рекомендовано записувати наступним чином:

0 – перша цифра – розділ Реєстру до якого віднесено науковий медичний форум (далі – НМФ)
(1 – з’їзди, 2 – конгреси, 3 – симпозіуми, 4 – науково-практичні конференції);
000 – три наступні цифри – номер НМФ в даному розділі (наприклад – 002, 034 тощо). У разі, якщо НМФ є додатковим і був виданий інформаційний лист про його проведення, вписується частина номеру інформаційного листа, а саме перша цифра та буква «д»;
0000 – чотири наступні цифри – послідовний номер сертифікату в залежності від кількості зареєстрованих осіб, які приймали участь у НМФ.
Приклад 1:

Лікар (провізор) приймав участь у конгресі.
Номер сертифікату формується наступним чином:

Конгрес – 2 розділ.

№ конгресу в розділі – 4.

Лікар (провізор) є 23 зареєстрованим учасником.

Номер сертифікату відповідно буде: 20040023.
Приклад 2:

Лікар (провізор) приймав участь у науково-практичній конференції, що була додатково внесена до Реєстру інформаційним листом № 21-д-2018.
Номер сертифікату формується наступним чином:

Науково-практична конференція – 4 розділ.

№ науково-практичної конференції в розділі – 21д.

Лікар (провізор) є 112 зареєстрованим учасником.

Номер сертифікату відповідно буде: 4021д0112.
** - лікарська спеціальність вказується відповідно до Переліку лікарських посад у закладах охорони здоров’я, затвердженому Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.10.2002 року №385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я».
*** - слухача, доповідача, доповідача зі стендовою доповіддю.
**** - відповідно до п. 9 Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами (додаток 1 до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07.07.2009 року № 484 «Про затвердження змін до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах») за участь у НМФ:

  • з доповіддю – 1 бал;

  • без доповіді – 0,4 бали;

  • за публікацію тез у науковому виданні НМФ – 3 бали.

У сертифікаті учасника-доповідача бали за участь у НМФ та за публікацію в тезах НМФ вказуються разом.
***** - розділи Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій:

  1. – з ’їзди.

  2. – конгреси.

  3. – симпозіуми.

  4. – науково-практичні конференції.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи
Уоз облдержадміністрацій, гуоз, лікарі-неонатологи, дитячі анестезіологи, педіатри, дитячі неврологи, завідувачі та викладачі профільних...

Звіт з наукової та
Наявність та склад наукових підрозділів, у тому числі природоохоронних науково-дослідних відділень. Відповідальний працівник за організацію...

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики Загальні положення
Ліцензійних умов та фізичними особами – підприємцями з метою надання медичної допомоги та медичного обслуговування на підставі відповідної...

Методичні рекомендації до практичних занять та вказівки для самостійної...
Судова медицина — галузь науки, яка вивчає питання медичного, біологічного та медико-криміналістичного характеру, що виникають у...

"Погоджено" "Затверджую" Президент Львівської обласної Начальник...
М. Б. Шегедин – доктор медичних наук, професор, академік уан, заслужений лікар України, директор Львівського державного медичного...

Ііі. Вимоги до наукових робіт (п. – )
Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності...

Це заклад освіти (як правило загальноосвітній навчальний заклад),...
Певному пункті тестування відповідно до затверджених Українським центром оцінювання якості освіти процедур та інструкцій. Відповідальний...

Перелік документів І матеріалів, необхідних для реєстрації виробів...

Шевченківська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат з поглибленим...
Шкільний кабінет англійської мови є організуючим центром навчальної роботи з учнями, місцем зосередження навчального матеріалу, посібників,...

Міністерство охорони здоров’я україни лист від 04. 02. 2014 р. №10....
Оплати праці медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу (далі — постанова №977), якою затверджені порядок формування...

Додаток №1 до Положення про кумулятивне голосування в пат «детз»...
Формулювання питання порядку денного № "Обрання членів Наглядової ради Товариства"

Ввезення в Україну та постачання лікарських засобів І медичних виробів...

Ввезення в Україну та постачання лікарських засобів І медичних виробів...

Типова форма № п-6

Типова форма № ко-4

Типова форма № п-7

Типова форма № п-4

Типова форма № п-6База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт