Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

У якому твердженні йдеться про хімічний елемент?

У якому твердженні йдеться про хімічний елемент?

Завдання

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

2016-2017 навчальний рік

7 клас
І. ТЕСТИ (10 балів)

1. У якому твердженні йдеться про хімічний елемент?

а) кисень входить до складу повітря;

б) газоподібний хлор;

в) до складу органічних речовин обов'язково входить Карбон;

г) у деяких природних газах зустрічається Гелій.

2. Яке поняття можна вважати вірним?

а) молекула повітря;

б) атом Гелію;

в) молекула гелію;

г) атом води.

3. Порядковий номер елемента дорівнює:

а) масовому числу атома;

б) кількості протонів;

в) кількості нейтронів;

г) сумі протонів i електронів.

4. Знайдiть формулу, яка вiдповiдає запису: “три атоми Оксигену”:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

5. Що ви розумієте пiд поняттям “проста речовина”?

а) складова частина хімічної сполуки;

б) тип речовини, що не розкладається хімічним способом;

в) хімічно неподільна форма існування матерії;

г) речовина, яка утворена із однакових атомів.

6. За 1 а.о.м. прийнято:

а) 1/12 маси атома iзотопа 12С;

б) 1/12 маси природної сумiшi iзотопiв Карбону;

в) 1/14 маси атома iзотопа 14С;

г) 1/16 маси атома iзотопа 16О.

7. У якому з оксидiв валентнiсть Мангану дорiвнює IV?

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

8. У якiй групi знаходиться елемент, вищий оксид якого має формулу ?

а) І;

б) ІV;

в) VІ;

г) ІІ.

9. У якiй групi знаходиться елемент, газоподiбна сполука якого з Гiдрогеном має формулу ?

а) V;

6) І;

в) ІІІ;

г) VІІ.

10. Який з наведених елементiв має постiйну валентнiсть?

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

 1. Завдання

Хімік досліджував властивості алюмінію:

а) подрібнив шматок алюмінію за допомогою напилка й отримав порошок сріблясто-сірого кольору;

б) отримав сплав, перемішавши розплавлені алюміній і олово;

в) розпорошив дрібний алюмінієвий пил над пальником; при цьому метал згорів з утворенням дуже яскравого сліпучо-білого полум’я з виділенням великої кількості алюміній оксиду у вигляді диму;

г) частинки диму були настільки малі, що він не осідав протягом доби.

Далі хімік зважив два зразки чистого алюмінію (зразок А важив 100 г, зразок Б − 1 кг), а потім визначив їх характеристики: забарвлення, об’єм, масу, густину, температуру плавлення, температуру кипіння, електропровідність, теплопровідність, ковкість.

1) Укажіть, які явища (а, б, в, г) − фізичні чи хімічні − спостерігав хімік. Чому ви так вважаєте?

2) Які з перерахованих властивостей будуть однаковими для зразків А і Б? Чи будуть відрізнятися хімічні властивості двох зразків алюмінію? Чому? (11 балів)

 1. Завдання.

На малюнку зображено три прилади, які хіміки використовують для розділення сумішей.
У вас є такі суміші:

води й солі (розчин);

води та подрібненої крейди;

води та рослинної олії;

води та спирту (розчин);

води й залізної тирси;

води й цукру (розчин).

а) Для кожного малюнка вкажіть, як називаються складові частини цих приладів.

б) Як називаються способи розділення сумішей за допомогою приладів № 2 і № 3?

в) Укажіть, які з перерахованих сумішей можна розділити за допомогою кожного приладу.

г) Яку суміш із перерахованих не можна розділити цими способами? Який спосіб ви можете запропонувати для її розділення? (10 балів)

 1. Завдання.

Деякі молекули мають незвичні склад і будову. У 1985 році було відкрито молекули С60 і С70.

а) б)

Молекула (а) С60 має форму сфери (футбольного м’яча), а молекула (б) С70 за формою нагадує м'яч для регбі. Поверхня молекул С60 і С70 утворена п’яти- і шестикутниками з атомів Карбону. Такі незвичайні молекули називають фулеренами (на честь Р. Фуллера − конструктора геодезичного купола).

 • Опишіть кількісний і якісний склад фулеренів.

 • Розрахуйте відносну молекулярну масу вищезгаданих молекул фулеренів.

 • Маса одного атома Карбону (12С) дорівнює 1,993·10-23г. Чи можна зважити на лабораторних терезах 10 000 000 молекул фулеренів. Відповідь обгрунтуйте розрахунками.

 • Чи існують інші прості речовини побудовані з атомів Карбону? Назвіть їх? (14 балів)

 1. Завдання.

Атомна маса елемента А у 1,4375 раза більше атомної маси елемента В. Сума атомних мас елементів А і В дорівнює 39. Використовуючи ці дані, складіть формулу сполуки елементів А і В, обчисліть її відносну молекулярну масу. (13 балів)

 1. Завдання

Деяка кислота містить Гідроген (масова частка 2,2%), Іод (55,7%) і решта Оксиген. Визначте найпростішу формулу цієї кислоти.

(12 балів)

Завдання

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2016-2017 навчальний рік

8 клас

Тести ( кожна правильна відповідь на тест оцінюється 1 балом)

 1. Густина води:

а)10 г/мл;

б)100 г/мл;

в) 1000 г/мл;

г) 1г/мл.

2. Визначте порядковий номер елемента 230 Х, якщо в ядрі його атома міститься 140 нейтронів:

а) 90;

б) 140;

в) 230;

г) 170.

3. Вкажіть сумарну кількість протонів та електронів, які містяться в йоні Аl3+:

а) 27;

б) 23;

в) 26;

г) 40.

4. Вкажіть елемент другого періоду, який виявляє найсильніші металічні властивості:

а) Натрій;

б) Берилій;

в) Магній;

г) Карбон.

5. Назвіть елемент, що має формулу леткої сполуки з гідрогеном RН2 і утворює вищий оксид з відносною молекулярною масою 127:

а) Сульфур;

б) Цинк;

в) Арсен;

г) Селен.

6. Виберіть серед приведених найбільш поширений металічний елемент у земній корі:

а) Кальцій;

б) Ферум;

в) Купрум;

г) Алюміній.

7. Визначить число, що показує, у скільки разів маса одного атома елемента більше 1/12 маси атома Карбону:

а) відносна молекулярна маса;

б) маса атома;

в) відносна атомна маса;

г) масова частка.

8. Виберіть газ, який важчий за повітря:

а) SiH4;

б) CH4;

в) N2;

г) NH3.

9. Розчин у якому за даних умов не можна розчинити додаткову порцію розчиненої речовини називається:

а) розбавлений;

б) насичений;

в) концентрований;

г) ненасичений.

10. Маса розчину з масовою часткою солі 0,1 та об’ємом води 180 мл становить:

а) 20 г,

б) 40 г,

в) 200 г,

г) 400 г.

Завдання 1. ( 9 балів)

Речовина А складається з трьох хімічних елементів: Гідрогену, Оксигену та Фосфору. В 445 грамах речовини А міститься 10 грам Гідрогену та 280 грам Оксигену. Провівши відповідні обчислення:

а) виведіть молекулярну формулу речовини;

б) визначте валентність елементів у даній формулі.

Для даної речовини складіть можливу графічну формулу.

Чи є інші речовини, що мають такий самий якісний склад? Якщо такі речовини є, то запишіть відповідні молекулярні формули.

 • Відносні атомні маси елементів: Ar(H)=1, Ar(P)=31, Ar(O)=16.

Завдання 2. ( 9 балів)

Хімічний елемент Бор складається з двох стабільних природних ізотопів 10В та 11В. Обчисліть масові частки ізотопів 10В та 11В у хімічному елементі якщо відносна атомна маса Бору дорівнює 10,81. Вкажіть спільне та відмінне у будові атомів даних ізотопів.

Завдання 3. ( 10 балів)

Відносна атомна маса елемента А у 2,667 більша за відносну атомну масу елемента Б. Різниця відносних атомних мас цих елементів складає 20. А та Б утворюють бінарну сполуку В у якій співвідношення атомів елементів складає n(Б) : n(А) = 1:2. При горінні В утворюються бінарні сполуки Г та Д які при розчиненні у воді дають відповідно розчини сполук Е та Ж, що є слабкими кислотами. Визначте елементи А та Б, вкажіть формули речовин В, Г, Д, Е, Ж. Запишіть рівняння згаданих реакцій.

Завдання 4. ( 10 балів)

Допишіть рівняння ядерних реакцій. Серед приведених рівнянь вкажіть рівняння, що відповідають α-розпаду та β-розпаду. Для нуклідів Na та U запишіть по одному ізотопу та ізобару, що є у приведених рівняннях:

Na + …. = р + Na ;

Na = е + …. ;

Pu = …. + He ;

Ra = Rn + …. ;

U = …. + Np ;

N + He = H + …. .

Завдання 5. (8 балів)

Розчин масою 300 грам з масовою часткою цукру 18% розділили на дві рівні частини і помістили у посудини А та Б. До розчину з посудини А додали 10 грам цукру. Розчин у посудині Б частково упарили. Внаслідок упарювання маса розчину в посудині Б зменшилася на 10 грам. Обчисліть у якій посудині А чи Б розчин цукру має більшу масову частку розчиненої речовини.

Завдання 6. (14 балів)

Дана схема перетворень:Умови: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З , И- формули речовин. А, Б, Д, Е, Ж- бінарні сполуки. А та Б – мають однаковий якісний склад. Е та Ж- мають однаковий якісний склад. А та Д- мають однакову відносну молекулярну масу. Б є одним із реагентів, а В один із продуктів реакції фотосинтезу. Б- рідина, найважливіший розчинник. У Е масова частка Сульфуру 50%.

Ідентифікуйте речовини та запишіть рівняння відповідних реакцій .

Завдання

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

2016-2017 навчальний рік

9 клас

І. ТЕСТИ (10 балів)

1. Виберіть назву сполуки, яка є реактивом на сульфат-іон:

а) барій хлорид;

б) кальцій карбонат;

в) калій гідроксид;

г) купрум(ІІ) гідроксид.

2. Вкажіть число молекул, які розпалися на йони з кожних 300 молекул розчиненої речовини, якщо ступінь дисоціації електроліту 8%:

а) 8;

б) 80;

в) 24;

г) 240.

3. Виберіть рівняння, у якому сума коефіцієнтів у скороченому йонному рівнянні найбільша:

а) KOH + Al2(SO4)3 →;

б) NH4Cl + NaOH →t;

в) HNO3 + NaOH →;

г) ZnSO4 + K3PO4 →.

4. Укажіть рядок сполук, у яких ступінь окиснення Сульфуру однакова:

а) H2S; SO2; K2SO4;

б) H2SO4; SO3; Na2SO4;

в) Na2S; H2SO3; Na2SO3;

г) K2S; MgSO3; CaSO4.

5. Визначте рядок сполук, для яких характерний йонний зв'язок.

а) N2; NH3; NO2;

б) PCl3; O2; CO;

в) Cl2; NaCl; HCl;

г) KF; NaBr; CaCl2.

6. Вкажіть визначення процесу відновлення:

а) процес приєднання електронів, в результаті якого ступінь окиснення елемента зменшується;

б) процес відриву електронів, в результаті якого ступінь окиснення елемента зменшується;

в) процес приєднання електронів, в результаті якого ступінь окиснення елемента збільшується;

г) процес відриву електронів, в результаті якого ступінь окиснення елемента збільшується.

7. Виберіть молекулу, в якій існує подвійний зв’язок:

а) N2 ;

б) O2;

в) Cl2;

г) H2.

8. Виберіть молекулу з найполярнішим хімічним зв’язком:

а) H-Br;

б) H-I;

в) H-Cl;

г) H-F.

9. Виберіть пару частинок, що мають однакову електронну будову:

а) Mg2+ i Ar;

б) Na+ i Ar;

в) K+ i Ar;

г) Cl- i Ne.

10. Виберіть твердження щодо елемента Х, який утворює оксид Х2О3 з відносною молекулярною масою 102:

а) метал;

б) знаходиться у другому періоді періодичної системи;

в) має порядковий номер 8;

г) Бор.
1. Завдання.

Який об’єм 8%-го розчину гідроксиду натрію (ρ=1,09 г/см 3) необхідно для повної нейтралізації 100 мл розчину сульфатної кислоти, якщо відомо, що із кожних 10 мл цього розчину сульфатної кислоти при додаванні надлишку барій хлориду можна одержати 0,233 г осаду. (10 балів)
2. Завдання.

При нагріванні 98 г бертолетової солі частина її розпалася з виділенням 19,2 г кисню, а частина з утворенням калій перхлорату. Визначити склад твердого залишку. Запишіть рівняння відповідних реакцій та визначте масовий склад твердого залишку.

(12 балів)

3. Завдання.

Сіль одновалентного металу масою 74,4 г нагріли в закритій посудині при цьому одержали 26,8 мл безбарвної рідини з концентрацією речовини 11,2 моль/л. визначити формулу солі, якщо відомо, що вона містить метал, гідроген, 25,8% сульфуру та 51,61% оксигену. (8 балів)
4. Завдання.

Природний магній складається з трьох ізотопів: 24Mg, 25Mg і третього ізотопу з невідомим масовим числом. Мольні частки перших двох нуклідів відповідно становлять 78,6% та 10,11%. Визначте масове число третього ізотопу.

(5 балів)

5. Завдання.

При змішуванні 400 г розчину ферум (ІІІ) хлориду та 400 г розчину барій гідроксиду одержали осад, який відфільтрували, прожарили та зважили. Його маса склала 25 г. До фільтрату долили надлишок сульфатної кислоти. Утворився осад масою 120 г. Визначте масові частки речовин у вихідних розчинах. (10 балів)
6. Завдання.

Білу кристалічну речовину А обробили концентрованою сульфатною кислотою. Внаслідок цього виділився їдкий безбарвний газ Б, добре розчинний у воді. Якщо газ Б пропустити через розчин Калій перманганату, то виділиться токсичний газ В, який при взаємодії з газом Г- сильним окисником, утворює газувату бінарну сполуку Д із співвідношенням елементів 1:1. Сполука Д взаємодіє з водою з утворенням двох слабких кислот, одна з них – оксигенвмісна. Якщо газ В пропустити через гарячий розчин калій гідроксиду, то утворюється А і сіль Е, з якої при нагріванні у присутності каталізатора можна також одержати речовину А і газ Є. Гази В, Г і Є – прості речовини. Ідентифікуйте речовини А, Б, В, Г, Д, Е, Є. Напишіть рівняння усіх згаданих реакцій.

(15 балів)

Завдання

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

2016-2017 навчальний рік

10 клас

Тести. (10 балів)

1. Якщо з кожних 20 молекул електроліту 8 продисоціювало на йони, то ступінь дисоціації дорівнюватиме:

а) 80%; б) 40%; в) 20%; г) 30%.

2. Вкажіть, в якій із запропонованих речовин Нітроген у реакціях може бути окисником і відновником:

а) N2; б) NH3; в) N2O5; г) HNO3; д) Fe(NO3)3?

3. Найбільша кількість йонів у водному розчині алюміній сульфату:

а) H+; б) OH ; в) Al3+ ; г) SO42–.
4. Вкажіть суму коефіцієнтів у правій частині рівняння реакції:

K2Cr2O7 + HCl CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O

а) 26 ; б) 16 ; в) 14 ; г) 7; д) 4.

5. Для зміщення рівноваги реакції в бік утворення амоніаку з простих речовин необхідно:

а) зменшувати концентрацію продукту реакції; б) зменшувати тиск;

в) збільшувати тиск; г) зменшувати концентрацію простих речовин.

6. Яка молярна концентрація розчину, який одержали змішуванням 400мл 9М та 600мл 2М розчинів сульфатної кислоти:

а) 3,8 моль/л; б) 4,2 моль/л; в) 4,4 моль/л; г) 4,8 моль/л; д) 5,6 моль/л.

7. Які з перелічених властивостей характеризують просту речовину йод:

а) бура тверда речовина, що сублімується; б) важка рідина бурого кольору;

в) добре розчинна у спирті; г) не витісняє жодного з галогенів.

8. Яка маса заліза перетвориться в залізну окалину, якщо при цьому виділяється 112кДж теплоти, а термохімічна рівняння реакції: 3Fe + 2O2 = Fe3O4; H= - 1118кДж/моль

а) 16,2г; б) 17,8г; в) 16,8г; г) 17,2г.

9. Позначте, яка з перелічених реакцій є спільною для хлоридної та оцтової кислот:

а) Взаємодія з металами та хлором; б) Взаємодія з етанолом та солями;

в) Взаємодія з амоніаком та між собою; г) Взаємодія з алкенами та металами.
10. Укажіть правильне закінчення речення: «У суміші однакових мас газів карбон(ІІ) оксиду і карбон(ІV) оксиду…».

а) об’ємна частка карбон (ІІ) оксиду більша;

б) об’ємна частка карбон (ІV) оксиду більша;

в) об’ємні частки газів не можна обчислити, оскільки невідомі маси газів;

г) масові частки газів різні; д) об’ємні частки газів однакові.

Задача 1. На схемі подано перетворення, початковою ланкою яких є речовина Х. Ця речовина відома у шкільній практиці, оскільки дає можливість робити записи на шкільній дошці. Відомо, що речовини X, Y, Z i Q – тверді, а речовини А, Б і В – гази, з відносними густинами за повітрям відповідно 1,52; 0,966; 0,897.

 • Визначте про які речовини іде мова.

 • Назвіть відповідні речовини.

 • Напишіть рівняння відповідних хімічних реакцій та вкажіть їх умови.

 • Відповідь підтвердіть розрахунками. (10 балів)

Задача 2. Наважка суміші металів масою 1,57 г , що виявляють в своїх сполуках ступені окиснення +2 і +3 відповідно, повністю розчинена в надлишку соляної кислоти. При цьому виділився газ об’ємом 784 мл (н.у.)

 • Визначте, які метали входили до складу суміші, якщо атомна маса одного з металів приблизно в 2,4 рази більша за атомну масу другого металу, а їх атомне співвідношення в суміші рівне 2:1.

 • Обчисліть масові частки металів в суміші. (12 балів)

Задача 3. Після пропускання карбон (IV) оксиду через 400 г вапняної води з масовою часткою кальцій гідроксиду 1,5% утворилось г осаду.

 • Опишіть можливі хімічні процеси, які при цьому відбуваються,.

 • Визначте об’єм пропущеного газу (н.у.) залежно від шляху хімічної реакції.

 • Напишіть відповідні рівняння хімічних реакцій. (10 балів)

Задача 4. Для обробки ран використовується «зеленка» - 1%-ний розчин органічного барвника діамантового зеленого. Відомо, що ця речовина містить в своєму складі Карбон, Гідроген, Нітроген, Сульфур і Оксиген. Мольне співвідношення Нітрогену, Сульфуру і Оксигену становить N : S : O = 2 : 1 : 4, загальна масова частка цих елементів в речовині – 25,62 %. При спалюванні 0,01 моль барвника утворюється 3,24 г води і 6,048 л вуглекислого газу.

 • Визначте формулу діамантового зеленого.

 • Обчисліть число молекул в одній краплі зеленки ( об’єм краплі – 0,02 мл, густина розчину рівна густині води). (9 балів)

Задача 5. Розчин нітрату металу, який розміщений в І групі періодичної системи, розділили порівну в дві склянки. У першу склянку опустили цинкову пластинку, а у другу - кадмієву. Пластинки витримали у розчинах до повного відновлення йонів невідомого металу. При цьому маса цинкової пластинки збільшилася на 23,23 г, а кадмієвої - на 16 г.

 • Напишіть рівняння відповідних хімічних реакцій.

 • Сіль якого металу була використана для реакції ?

 • Обчисліть її масу. (12 балів)

Задача 6. У трьох склянках без етикеток містяться концентровані розчини кислот: сульфатної, нітратної та хлоридної. Запропонуйте один із можливих способів розпізнавання кислот за допомогою одного реактиву.

 • Наведіть рівняння відповідних хімічних реакцій.

 • Вкажіть умови їх протікання.

 • Зазначте їх зовнішні ефекти. (7 балів)


Завдання

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

2016-2017 навчальний рік

11 клас
І. ТЕСТИ (10 балів)

1. Виходячи з ряду напруг металiв, можна стверджувати, що у водному розчинi вiдбуватиметься хiмiчна реакцiя

а)

б)

в)

г)

2. Із наведених нижче металiв забарвлює полум'я у жовтий колiр

а) кальцiй

б) калiй

в) алюмiнiй

г) натрiй

3. Рiдким склом називають розчин наведеної нижче речовини

а)

б)

в)

г)

4. Осад чорного кольору утворюється при пропусканнi через розчин солi Плюмбуму:

а)

б)

в)

г)

5. Максимальна масова частка (%) Нiтрогену мiститься у сполуцi

а)

б)

в)

г)

6. Знайдiть молекулярну формулу насиченого вуглеводню

а)

б)

в)

г)

7. Гомологiчною рiзницею є група атомiв

а)

б)

в)

г)

д)

8. Ізомерами є

а) 2-метилгексан та 3-етилгексан

б) 3-етилгексан та 2,3-диметилгептан

в) 2,3-диметилгептан та 3-метил-3-етилгексан

г) 3-метил-3-етилгексан та 2-метилгексан

д) 2-метилгексан та 2,3-диметилбутан

9. При пропусканнi етилену через бромну воду остання

а) знебарвлюється

б) колiр не змiнює

в) колiр змiнює на червоний

г) колiр змiнює на синiй

10. Згiдно з правилом Марковникова протон вiд реагенту НХ приєднується до атома Карбону

а) первинного

б) вторинного

в) третинного

г) найбiльш гiдрогенiзованого

д) найменш гiдрогенiзованого
1. Завдання

Напишіть графічні формули всіх алкінів складу С6Н10, що мають у своєму складі тільки один третинний атом Карбону і назвіть їх. (7 балів)

2. Завдання

Як за допомогою одного реагенту розрізнити водні розчини гідрогенброміду, натрій флуориду (фториду), калій гідроксиду, алюміній хлориду. Напишіть рівняння відповідних реакцій і вкажіть їх ознаки. (8 балів)

3. Завдання

З термохімічних вимірювань давно відомо, що для перетворення графіту (=2,2 г/см3) в алмаз (=3,5 г/см3) потрібно затратити невелику кількість енергії:

, Н = 1,9 кДж/моль (1)

Здавалося б, у такому випадку за нагрівання (реакція ендотермічна) легко здійснити синтез штучних алмазів. Однак минули роки, поки цю реакцію здійснили у промислових масштабах. Дайте наукове пояснення і поясніть труднощі, які виникли у процесі перетворення (1). (9 балів)

4. Завдання

Який об’єм 20% розчину натрій гідроксиду (=1,23 г/см3) потрібно витратити для нейтралізації амінооцтової (аміноетанової) кислоти, одержаної із 12,8 г кальцій карбіду.

 1. Запишіть відповідні послідовні рівняння хімічних перетворень з відповідними умовами та назвами речовин.

 2. Відповідь підтвердіть розрахунками. (12 балів)

5. Завдання

За певних умов етанол при нагріванні утворює дві органічні речовини. Напишіть рівняння відповідних реакцій, умови їх проходження і вкажіть назви цих речовин. Обчисліть масові частки утворених органічних речовин, якщо нагрівали 23 г етанолу, а отримали в загальній масі 17,6 г органічних речовин. (12 балів)

6. Завдання

Біла кристалічна речовина А забарвлює полум’я пальника у фіолетовий колір. Під час нагрівання А в присутності оксиду мангану(IV) за температури 150–200°C утворюється речовина В і безбарвний газ С. Розчин речовини В з надлишком аргентум(І) нітрату дав білий сирнистий осад D. Під час пропускання газу С над червонуватим металом E утворився оксид чорного кольору F масою 48 г. Назвіть речовини A, B, C, D, E, F. Визначте масу речовини D, що утворилася.

(12 балів)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

І. у завданнях 1 – 10 необхідно вибрати одну правильну відповідь. Оцінюється в 1бал
Якщо атом приєднує електрон, він перетворюється на: а)інший атом; б)позитивно заряджений йон; в) ізотоп (нуклід); г) негативно заряджений...

Тема. Прості та складні речовини Цілі
Цілі: поглибити знання учнів про класифікації ре­човин за складом їх молекул; дати поняття про прості та складні речовини; навчити...

Дата Вчитель Предмет Клас Тип уроку елемент відсутній елемент частково присутній
...

Вікторія плугатирьова
У зв’язку з тим, що у цій статті йдеться про зразок протесту про неоплату векселя зі строком платежу «на відповідний день», нотаріальний...

Рішенням виконкому
Про організацію внутрішньооб'єктового та контрольно-перепускного режиму на режимній території колишнього уранового виробництва во...

1. автобіографія це документ, у якому особа повідомляє основні факти своєї біографії
Це документ, у якому коротко викладаються особисті, освітні та професійні відомості про особу

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
Періодичний закон І періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва у світлі уявлень про будову атома. Хімічний зв’язок

Переклав з польської Юрій Попсуєнко
Алхімія слова — книжка, що не має аналогів у світовій літературі. Йдеться в ній про таємниці літературного ремесла, про покликання...

Уроках природничо-математичного циклу
Йдеться про наближення глобальної екологічної катастрофи через інтенсивне й кількісне зниження природних умов І ресурсів, необхідних...

Табу чи відверта розмова?
Йдеться про реалістичне, правдиве формування світогляду людини, сприйняття нею навколиш¬нього світу, гармонійний розвиток, оптимістичне,...

Завдання шкільної олімпіади з хімії
Оксид невідомого елементу має склад Е2 Масова частка Оксигену в ньому становить 74,07%. Встановіть невідомий елемент. (5 балів)

Дослідження соціального інституту релігії тривалий час є предметом...
«Релігійний та секулярний вимір приватного та публічного простору сучасного українського суспільства»

Це документ, в якому особа повідомляє основні факти своєї біографії....
Текст, у якому зазначаються:- прізвище, ім’я, по-батькові;- дата народження;- місце народження;- відомості про освіту повне найменування...

План І. Вступ. Орфографічна грамотність як частина загальної мовної...
Вправи на попередження орфографічних помилок та методичний коментар до їх виконання

Методичний посібник для вчителів основ здоров’я з проблемного питання
«Уроки-тренінги як елемент логічно-креативного навчання учнів на уроках основ здоров’я»

Зразок заяви про те, що відчужуване майно в частинах є особистою...
Родній вірі андріївні, у зв’язку з чим є її особистою приватною власністю. Будь-яких претензій на згадану нерухомість моєї дружини...

Законодавець застосовує термін «відступлення», коли йдеться про зміну кредитора у
Цк україни. На практиці найбільше зустрічаються договори з частками в статутному капіталі товариств з обмеженою відповідальністю....

Віртуальний хімічний експеримент на уроках хімії
Розділ І. Методика проведення хімічного експерименту на уроках хіміїБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт