Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Завдання І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

Завдання І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

Завдання І (шкільного) етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії2013-2014 навчальний рік

7 клас
Задача 1

 1. Установіть відповідність між назвою лабораторного посуду та номером на малюнку:А. Банка для збереження реактивів

Б. Лійка

В. Конічна колба

Г. Ділильна лійка

Д. Колба з боковим відводом

Е. Круглодонна колба

Є. Кругла плоскодонна колба

Ж. Холодильник

З. Реторта

И. Мензурка

І. Стакан

Ї. Колба Бунзена


Відповідь:
 1. Укажіть призначення цього посуду в лабораторії.

 2. Установіть відповідність між номером біля зображення посуду та його призначенням:
Посуд загального використанняПосуд спеціального призначення

Задача 2

 1. Наведіть по 2 приклади назв хімічних елементів які утворені від назв :

 • небесних тіл;

 • видатних учених;

 • різних країн.

 • В назвах яких відображені їхні властивості.
 1. Опишіть історію відкриття одного із згаданих вами хімічних елементів.Задача 3

 1. Заповни таблицю, використовуючи Періодичну систему хімічних елементів Д.І.Менделєєва:

Символ елемента

Назва

Заряд ядра атома

Кількість електронів

в атомі

Номер періоду

Номер групи

Підгрупа
Фосфор


+29


31


4

VI

Побічна

Fe

 1. Існування якого із цих елементів було передбачено Д.І. Мендєлєєвим?


Задача 4

Прийшовши додому після одного з перших уроків хімії, Василь з подивом виявив, що його просто переслідують хімічні процеси. Так, колір змінюють папір під щіточкою з аквареллю, екран ввімкненого телевізора, висихаючи бризки бруду на черевиках; тепло виділяють запалений сірник, батарея опалення і шкіра самого Василя; сира картопля відрізняється за смаком від смаженої, навіть якщо її вмочити в олію; бульбашки газу виділяються з пляшки “Кока-Коли” при її струшуванні, зі здобного тіста і з гарячої сковорідки, на яку потрапила вода.

Віднісши всі ці явища до хімічних, Василь вирішив, що хімія – найголовніша наука і необхідно вивчати тільки цей предмет.

Які свої помилки Василь незабаром побачить? Відповідь мотивуйте.

Задача 5

Масова частка Фосфору в бінарній сполуці з Оксигеном дорівнює 43,7 %. Пари цієї речовини у 8,875 раз важчі за кисень.

 1. Виведіть формулу цієї сполуки.

 2. Що ви знаєте про елемент Фосфор та історію його відкриття?Задача 6

До складу людського організму входить у середньому 65 % Оксигену, 18 % Карбону, 10 % Гідрогену, 0,15 % Натрію й 0,15 % Хлору за масою.

Розташуйте позначені вище елементи в порядку зростання числа їхніх атомів у людському організмі.

8 клас
Задача 1
При проведенні підводних робіт для дихання водолазів застосовується “гелієве повітря” – суміш кисню і гелію.
 1. Обчисліть об’ємні та масові частки компонентів суміші (%), відносна густина якої за воднем дорівнює 4,9.

 2. Обчисліть кількість молекул та атомів, що містяться в вищезазначеній суміші кількістю речовини 0,25 моль.


Задача 2

Молярна маса сульфіту трьохвалентного елемента в 1,96 раз більша, ніж молярна маса сульфіду цього елемента.

 1. Визначте невідомий елемент.

 2. Що вам відомо про сфери застосування цього елемента?


Задача 3

Юний хімік Федір Колбочкін вирішив дома дослідити склад декількох засобів побутової хімії, які використовувала його мама, наводячи лад на кухні і вивести їхні хімічні формули..

Для цього він взяв засоби:

а) для чищення сантехніки «Туалетне каченя»;

б) для чищення засмічених стічних труб «Містер Мускул»;

в) тверді прозорі кристали, схожі на маленькі кубики (за їх допомогою мама часто виводила «свіжі» плями від жиру, «посаджені» необережним Федьком на одяг).

Федір приготував розведені розчини цих засобів і опустив у кожний із них універсальний індикаторний папірець. В одному із розчинів папірець не змінив забарвлення, в іншому – став синім, а ще в одному – червоним.

1. Опишіть результати Федькових спостережень. Про наявність яких речовин у складі засобів побутової хімії свідчать ці дослідження? З якою метою вводять ці речовини до складу засобів побутової хімії?

2. Яких правил техніки безпеки треба дотримуватися при використанні вищезгаданих засобів у побуті? Чому?

3. Який засіб Федькова мама використовувала для виведення жирних плям?

4. Чи вдалося Федькові за результатами досліджень вивести формули вищезгаданих засобів?
Задача 4

Суміш натрій і калій бромідів використовували в медицині при розладах нервової системи.

Обчисліть кількість йонів Брому, які надходять в організм при введенні десертної ложки (10 мл) розчину, який містить в 1 л по 30 г зазначених солей.
Задача 5

При взаємодії суміші магнію та магній оксиду масою 16 г із хлоридною кислотою, взятою в надлишку, виділився газ об’ємом 5,6 л (н.у.).

Визначте масові частки компонентів (%) у суміші.
Задача 6

Наведені схеми рівнянь описують процес добування та властивості сполук металу А:

С2 С2 Д2С

АВ → АС + ВС2; ВС2 → ВС3; ВС3 → Д2ВС4

Д2

АС → А + Д2С; АС + Д2ВС4 → АВС4 + Д2С


 1. Визначте зашифровані речовини, якщо масова частка елемента А в АВС4 становить 40,0%.

 2. Запишіть відповідні рівняння реакцій.

 3. Зазначте, завдяки яким властивостям і де використовують просту речовину, утворену елементом С.9 клас
Задача 1

Два юних хіміки добували водень. Один із них розчиняв у хлоридній кислоті алюміній, інший – залізо. Обидва отримали однакові об’єми газу.

Який із хіміків витратив більшу наважку металу (г) для добування водню і в скільки разів?
Задача 2

Напишіть по одному рівнянню реакцій між двома газами, внаслідок яких утворюються:

 1. одна рідина;

 2. один газ;

 3. два гази;

 4. одна тверда речовина;

 5. одна тверда речовина та одна рідина;

 6. одна тверда речовина та один газ;

 7. одна рідина та один газ.

Агрегатні стани реагентів і продуктів реакцій наведено за атмосферного тиску та температури +25˚С, але припустимі реакції, що відбуваються за інших умов.

Задача 3

1. В яких ступенях окиснення фосфор і кальцій мають однакові електронні конфігурації? Зобразіть ці електронні конфігурації.

2. Чи можуть ще інші елементи в певних стійких ступенях окиснення мати таку ж електронну конфігурацію? Назвіть ці елементи та зазначте їх ступені окиснення. Наведіть приклади відповідних сполук цих елементів, назвіть їх.

3. Напишіть рівняння реакції кальцію з фосфором. Складіть електронний баланс, зазначте окисник і відновник.
Задача 4

Елементи А, В і С належать до однієї групи періодичної системи хімічних елементів Д.І.Мендєлєєва і розташовані в трьох суміжних рядах. Двовалентний елемент А утворює з Гідрогеном сполуку масова частка Гідрогену в якій дорівнює 11,1 %. Елемент В утворює з елементом А дві сполуки, масова частка елемента А в яких становить 50 % та 60 % відповідно. Елемент С не утворює летких сполук із Гідрогеном.

 1. Про які елементи А, В і С йде мова?

 2. Охарактеризуйте бінарну сполуку, що складається з атомів елементів С та А, якщо С у цій сполуці проявляє максимальний ступінь окиснення. Передбачте хімічні властивості цієї сполуки, напишіть 2 відповідні рівняння реакцій.

 3. Що вам відомо про елемент С?


Задача 5

У воді розчинили 5 г мідного купоросу CuSO4•5H2O та довели об’єм розчину до 500 мл (ρ=1 г/см3).

Обчислити:

 1. Масу солі в отриманому розчині.

 2. Молярну концентрацію розчину.

Чому не завжди виправданим є використання мідного купоросу як антисептика в будівництві та фунгіциду в сільському господарстві?
Задача 6

У п’яти склянках знаходяться безбарвні розчини калій карбонату, калій сульфіду, калій йодиду, калій нітрату, калій хлориду.

 1. Запропонуйте один реактив, за допомогою якого можна визначити кожну речовину.

 2. Вкажіть ознаки, за якими це можна зробити.

 3. Напишіть рівняння відповідних хімічних реакцій.

10 клас

Задача 1

Установіть відповідність між формулою речовини та її застосуванням.

Відповідь представте у вигляді: № речовини – тривіальна назва речовини – відповідна літера.
H2O

А

абразивний матеріалI2

Б

виготовлення настоянок у фармацевтиціNaHCO3

В

коштовний каміньSiO2

Г

консервантS

Д

розпушувач тістаC2H5OH

Е

засіб для анестезіїNaCl

Є

складова частина порохуCH3СОOН

Ж

мінеральне добривоАl2O3

З

«сухий лід»N2O

И

найпоширеніший розчинникCaCO3

Ш

засіб для очищення труб від жируC

Ї

антисептикNH4NO3

Й

будівельний матеріалCO2

К

найпоширеніша харчова добавкаNaOH

Л

оздоблювальний камінь білого кольору


Задача 2

Внаслідок окиснення невідомого металу масою 5 г утворилося 9,44 г оксиду металу.

 1. Здійсніть необхідні розрахунки та назвіть метал.

 2. Опишіть сфери застосування металу та його сполук.

Задача 3

Гази A (DH2 = 8,5) та B (DH2 = 16) реагують між собою за високих температур із утворенням рідини C та газу D, або при нагріванні у присутності каталізатора (Pt) – з утворенням тієї ж рідини C та газу E. Якщо газ E за кімнатної температури змішати з газом B, утворюється газ F, забарвлений у бурий колір. Пропускання суміші газів F та B через рідину C призводить до утворення розчину кислоти G. При взаємодії цієї кислоти з газом A утворюється біла кристалічна сполука H. При нагріванні цієї сполуки утворюється рідина C та газ K, який підтримує горіння та при нагріванні до високої температури перетворюється у суміш газів B та D.

 1. Розшифруйте всі речовини, напишіть рівняння реакцій, про які згадувалося в умові задачі.

 2. Гази A, D, E, F, K можна отримати за допомогою реакцій кислоти G з металами. Наведіть приклади таких реакцій та вкажіть умови їх проведення.

Задача 4

Напишіть рівняння реакцій, що ілюструють схему перетворень, вкажіть умови їх проведення:

Zn(NO3)2→ZnS

Zn X ZnCl2  ZnK2[Zn(OH)4] K2ZnO2


 1. Визначте речовину Х. Який тип зв’язку притаманний цій сполуці?

 2. Якою найбільшою кількістю стрілок (кожна відповідає одностадійному перетворенню) вдається доповнити схему? Запишіть рівняння відповідних реакцій.

 3. Зовнішнє чи внутрішнє застосування мають ліки, що містять речовину Х? Відповідь мотивуйте.

Задача 5

На технічний кальцій карбід масою 42,80 г, що містить 19,20 % домішок, подіяли водою. Отриманий ацетилен піддали циклізації.

 1. Обчисліть масу бензену, що утворився при цьому, якщо виробничі втрати складають 25%.

 2. Опишіть особливості будови молекули бензену. Чому ароматичні вуглеводні, на відміну від усіх інших ненасичених вуглеводнів, стійкі до дії окисників і входять до складу природної вуглеводневої сировини?

 3. Наведіть приклади взаємодії бензену з хлором. Назвіть продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.


Задача 6

Два юних хіміки добували водень. Один із них розчиняв у хлоридній кислоті алюміній, інший – залізо. Обидва отримали однакові об’єми газу.

Який із хіміків витратив більшу наважку металу (г) для добування водню і в скільки разів?
11 клас
Задача 1

За якими ознаками прийнято класифікувати речовини на неорганічні та органічні? Наведіть 2-3 приклади, що підтверджують вашу відповідь.

Перед вами наступний список:

 • нашатирний спирт;

 • настоянка йоду медична;

 • олеум;

 • бензен;

 • столовий оцет;

 • гліцин;

 • алебастр;

 • бензин;

 • пісок;

 • питна сода;

 • мило;

 • глина.

Оберіть із поданого списку:

 1. Чисті речовини і суміші.

 2. Органічні та неорганічні речовини.

 3. Вкажіть формули зазначених вами речовин та склад сумішей.


Задача 2

До розчину, що містить 4,9 г ортофосфатної кислоти, долили розчин лугу масою 96 г з масовою часткою натрій гідроксиду 5%. Розчин, що утворився внаслідок взаємодії речовин, упарили досуха.

Визначити масові частки речовин (%) у сухому залишку.
Задача 3

У воді розчинили 5 г мідного купоросу CuSO4•5H2O та довели об’єм розчину до 500 мл (ρ=1 г/см3).

Обчислити:

 1. Масу солі в отриманому розчині.

 2. Молярну концентрацію розчину.

 3. Чому не завжди виправданим є використання мідного купоросу як антисептика в будівництві та фунгіциду в сільському господарстві?


Задача 4

Напишіть рівняння реакцій, що ілюструють схему перетворень, вкажіть умови їх проведення:

Zn(NO3)2→ZnS

Zn X ZnCl2  ZnK2[Zn(OH)4]→ K2ZnO2


 1. Визначте речовину Х. Який тип зв’язку притаманний цій сполуці?

 2. Якою найбільшою кількістю стрілок (кожна відповідає одностадійному перетворенню) вдається доповнити схему? Запишіть рівняння відповідних реакцій.

 3. Зовнішнє чи внутрішнє застосування мають ліки, що містять речовину Х? Відповідь мотивуйте.


Задача 5

До одноосновної органічної кислоти масою 35,2 г долили 54,55 мл розчину натрій гідроксиду (ρ=1,1 г/см3) з масовою часткою лугу 20 %, а потім – концентрованого розчину натрій гідрогенкарбонату. При цьому виділилося 2,24 л газу (н.у.).

Установіть формулу кислоти, назвіть її за міжнародною номенклатурою та наведіть її тривіальну назву.

Задача 6

У результаті повного спалювання сплаву двох елементів масою 11,9 г у струмені кисню утворюється суміш оксидів масою 22,74 г, а під час обробки такої самої кількості сплаву надлишком хлоридної кислоти виділяється водень об’ємом 13,44 л і залишається нерозчинний залишок масою 1,1 г.

 1. Визначте якісний та кількісний (%) склад сплаву.

 2. У чому його можна розчинити повністю? Наведіть відповідні рівняння реакцій.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Квнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо організації...
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури

Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади...
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій відбудеться 26 грудня 2015 року

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій відбудеться 26 грудня 2015 року

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської...
«Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році», якими повинні керуватися оргкомітети...

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури відбудеться 28 листопада 2015 року

Методичні рекомендації щодо проведення IІ етапу Всеукраїнської учнівської...
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій є стимулювання творчого самовдосконалення учнів, зацікавлення їх у...

Задача Обробка текстової інформації в середовищі ms word (25 балів)....
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. 12. 11. 2016 p

Методичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу та підготовки до...
Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики проводиться у січні-лютому 2015 року згідно з наказом Міністерства освіти І науки...

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії в Закарпатській області 2015 – 2016 н р
Завдання № При дуже високому тиску (більше 100 тисяч атмосфер) газоподібний кисень перетворюється на яскраво-червону тверду речовину....

Організаційно-методичний супровід другого етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики
Ного управління освіти І науки Дніпропетровської обласної держадміністрації від 24. 09. 12 №770/0/212-12 та наказом доіппо від 27....

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської...
Комплект олімпіадних завдань складений відповідно до діючих навчальних програм за попередні роки навчання та охоплює вивчений учнями...

План роботи гуртка «Юний хімік» Вовчанського ліцею №2 Вовчанської районної ради
Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії; виховувати почуття колективізму, взаємодопомоги в реалізації творчих задумок

Завдання І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української...
Удача, обруч, футляр, криниця, лідер, спориш, плече, кориця, однокласниця, кулінар, тиша, вежа, зніяковілість, ожеледь, любов, кров,...

Методичні рекомендації
«Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році», якими повинні керуватися оргкомітети...

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання 2015-2016 н р
Сутність технологічної операції полягає у відокремленні частин матеріалу для надання заготовці потрібної форми І заданих розмірів...

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Кротова І. В., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»

Методичні рекомендації щодо підготовки до IІ (районного/міського)...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 22. 09. 2011 №1099, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17. 11....База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт