Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Українська література

Українська література

Харківська академія неперервної освіти

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(листопад 2015 р.)

7 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

І. Напишіть твір-мініатюру за темою «Моя найулюбленіша справа», використавши вставні слова й дієприкметникові звороти. 12 б.
ІІ. Запишіть словосполучення, узгодивши іменники, що в дужках, із числівниками.

Три (склад), два (картуз), півтора (день), два (ступінь), чотири (ешелон), одна третя (острів), три (океан), півтора (тиждень), два (берег), чотири (стебло), півтора (пиріг), три (стілець).

3 б. (кожне слово – 0,25 б.)
ІІІ. Виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності.

 1. Укажіть стан дієприкметників: працюючий, навислий, почорнілий, початий.

 2. Наведіть по одному прикладу іменників, у яких словотворчими виступають суфікси: -ист, -іст, -атор, -ер, -тель.

 3. Відредагуйте словосполучення: кидатися у вічі, приймати участь.

 4. Укажіть, який із наведених фразеологізмів є «зайвим» у синонімічному ряду з іншими. Свій вибір обґрунтуйте.

Тримати слово, тримати язик за зубами, ні пари з уст, проковтнути язика, зціпити рота.

4 б.
ІV. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть

повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над ними частини мови, дайте характеристику всій конструкції).

Моє щастя Вітчизни простори оповиті і сонцем і хмелем й зерном (М.Стельмах).

4 б. (розділові знаки – 1 б., члени речення – 1 б.,

частини мови – 1 б., характеристика – 1 б.)
V. Виконайте тестове завдання. Установіть відповідність між характеристиками дієслів і прикладами:

Характеристика дієслова Приклад

А Неозначена форма, доконаний вид, перехідне 1 Кричу

Б Неозначена форма, недоконаний вид, неперехідне. 2 Будувати

В Особова форма, перехідне, недоконаний вид 3 Розгойдуватися

Г Особова форма, неперехідне, недоконаний вид 4 Проспівати 5 Розмальовую
2 б (кожна правильно встановлена відповідність – 0,5 б.)

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І. Напишіть твір за однією з тем:

1. «Значення історичної пам’яті для кожної людини» (за твором М. Вороного «Євшан-зілля»).

2. «Хто хоч раз зазнав неволі, той зазнав гіршого, ніж смерть» (за твором І.Франка «Захар Беркут»).

3. «Павлусь – герой чи звичайний хлопчик?» (за твором А.Чайковського «За сестрою»).

12 б.
ІІ. Дайте чіткі й лаконічні відповіді на запитання та виконайте завдання.

1.Хто в пісні «Стоїть явір над водою» буде приносити козакові вісті з України?

2. Про кого розповідається в пісні «Ой у степу криниченька»?

3. Як називаються пісні, у яких ідеться про життя різних верств населення?

4. Чому Тугар Вовк при всіх убив Митька Вояка (І.Франко «Захар Беркут»)?

5. Кому найбільше молився Захар Беркут?

6. Кого описано такими словами: «Плечистий, підсадкуватий, з грубими обрисами лиця і грубим, чорним волоссям, він і сам подобав на одного з тих злющих тухольських ведмедів, яких їхав воювати…»?

7. Що заборонила дівчині ворожка у баладі «Тополя» Т.Г.Шевченка?

8. Чому Павлусь, знайшовши сестру, не поїхав одразу додому, в Україну (А.Чайковський «За сестрою»)?

9. За кого попросив Павлусь у цій репліці: «Ні, майна не хочу, а лиш ось що прошу: у Сулеймана-ефенді живе невільник… українець, земляк мій. Викупи його і подаруй мені»?

10. Укажіть художній засіб, ужитий в уривку:

Пливе човен, води повен

Та накритий листом.

Не хвалися, дівчинонько,

Червоним намистом.

10 б.
ІІІ. Напишіть, що вам відомо про походження назви «коломийка». У чому проявляється пафос цих пісень? На які основні цикли поділяють за змістом коломийки. Коли коломийки утворюють «в’язанку»?
12 б.
Максимальна кількість балів – 59

Харківська академія неперервної освіти

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(листопад 2015 р.)

8 клас
Українська мова

І. Поміркуйте над питанням: краще дружити в соціальній мережі чи в реальному житті? Уявіть, що ви зустріли однолітка, який має протилежну вашій думку стосовно цього питання. Складіть і запишіть діалог, у якому доведіть співрозмовнику свою точку зору.

Використайте вставні слова, звертання та прикладки.

12 б.
ІІ. Спишіть, уставивши букви та знявши риски. Розставте розділові знаки й поясніть їх уживання.

Оба/б..ч старої груш.. ..ховавшись за/те густе листя сором..язливо в..з..рали ні/ким не/п..лохані голівки чорто/полоху. За/те мал..ви пр..крашаюч.. ст..жину не/займаною красою ні/скільки не/сором..лися людс..кого ока. М..кола не/знав ні/зві..ки він родом ні/скільки йому літ ні/про/що думали його не/р..зважні батьки пускаюч.. в/світ свою д..тину.

9 б. (за кожну помилку від 9 віднімати 0,25)
ІІІ. Виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності.

 1. Поясніть, чому закінчення в поданих парами дієсловах пишуться по-різному: волочиш – волочеш, хропиш – хропеш, стелиш – стелеш, гуркотиш – гуркочеш, свистиш – свищеш, ростиш – ростеш.

 2. Утворіть і запишіть складні прикметники: дитячі ясла, 125 кілометрів.

 3. Відредагуйте речення:

Від розлуки із рідним краєм його серце стискалося біллю і розпачем.

 1. Поясніть лексичне значення слів: вдача – удача. Проілюструйте прикладами.

4 б.

ІV. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть

повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над ними частини мови, дайте характеристику всій конструкції ).

Зображення квітучого саду яблунь і груш і вишень й інших дерев свідчить про любов цього художника до природи рідного краю.
4 б. (розділові знаки – 1 б., члени речення – 1 б.,

частини мови – 1 б., характеристика – 1 б.)
V. Виконайте тестові завдання, обравши одну правильну відповідь:

1. Звук [д] є в кожному слові рядка

А дитина, боротьба, день

Б кладка, футболіст, город

В ведмідь, десять, джерело

Г баскетбол, душа, дзвінок

Д податок, дятел, звідти

2. Закінчення -і має іменник у рядку

А чотири секунд..

Б обидві дівчин..

В півтора тижн..

Г три лікар..

Д два муляр..

3. Правильну відмінкову форму числівника шістсот дев’яносто вісім наведено в рядку

А Р. в. шестиста дев’яноста восьми

Б Д. в. шестисот дев’яноста вісьмом

В Зн. в. шістсот дев’яноста вісім

Г Ор. в. шестистами дев’яноста вісьмома

Д М. в. (на) шестистах дев’яноста вісьмох3 б. (кожна правильна відповідь – 1 б.)
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І. Напишіть твір-роздум за однією з тем:

1. «Мій улюблений образ лицаря-оборонника рідної землі в історичних піснях».

2. «Безсмертя пісень «української Сапфо».

3. «Образ Руської землі у «Слові про похід Ігорів».

12 б.
ІІ. Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

 1. Що таке вільний вірш? Назвіть уже відомого вам автора таких віршів.

2. Яка розв’язка твору Григора Тютюнника «Климко»?

3. Укажіть жанровий різновид повісті А.Дімарова «Блакитна дитина».

4. Назвіть пісню за поданим уривком:

Ой ти станеш з шабелькою,

А я з кулаками,

Ой щоб слава не пропала

Проміж козаками.

 1. Які з поданих пісень належать Марусі Чурай: а) «Засвіт встали козаченьки»; б) « Зелененький барвіночку»; в) «Повій, вітре, на Вкраїну»; г) «Грицю, Грицю, до роботи»; ґ) «Ой не ходи, Грицю…»; д) «Віють вітри, віють буйні»; е) « Їхав козак за Дунай»; є) «Ой під вишнею, під черешнею»?

 2. Про яку історичну пісню сказано так: «Цей твір багатоголосий. У пісні звучать і героїчні мотиви, і гордість за перемогу, і дошкульна іронія, і навіть сарказм…»?

 3. Хто написав оперу «Князь Ігор» за мотивами «Слова…»?

8. Що означає вираз «вступити в золотеє стремено», який часто повторюється в тексті «Слова про похід Ігорів»?

9. Назвіть не менше чотирьох членів Кирило-Мефодіївського товариства, заарештованих разом із Т.Г.Шевченком?

10.Укажіть тему та ідею вірша Т.Г.Шевченка «Думи мої, думи мої…».

10 б.

ІІІ. Укажіть, з якої мови походить термін «поетика» і що він означає дослівно. Охарактеризуйте засоби поетичної виразності думи на конкретних прикладах.
12 б.
Максимальна кількість балів – 66

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(листопад 2015 р.)

9 клас

Українська мова

І. Напишіть етюд за однією з тем:

1. «Краплі дощу на долоні...».

2. «Казка мого дитинства».

3. «Пролісок пробив листок торішній...».

Використайте називні речення, вставні слова, порівняльні звороти, фразеологізми. 12 б.
ІІ. Відредагуйте речення, виправте помилки.

1. Ваші власні інтереси захищатеме освідчений адвокат. 2. Друзі допомагли нам перемогти усі винеклі трудності. 3. Сумно зідхає посаженний ще моїм дідусем омитий дощем сад. 4. Треба негайно прийняти строгі міри до порушників закона. 5. Свою особисту думку можно виразити на протязі перерви.

5 б.

ІІІ. Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності.

 1. Поясніть різницю в написанні слів.

Пів-Ялти, пів’ящика, півогірка.

 1. Визначте слово, яке випадає з ряду. Обґрунтуйте свій вибір.

Вила, двері, нари, граблі, дрова, очі, сіни, дріжджі, окуляри.

 1. Чи правильно вжито форму наказового способу «давайте напишемо»? Відповідь обґрунтуйте.

 2. Поясніть, чому українська мова є однією з наймелодійніших у світі. Наведіть приклади.

4 б.

ІV. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте загальну характеристику всій конструкції та компонентам як простим реченням, побудуйте схему).

Осокори стоять під вікном і немов чубаті хлопці про щось перешіптуються з грайливим вітром а літня ніч уже засвітила в небі зоряні люстри.

6 б. (розділові знаки – 0,5 б.,

члени речення – 2 б., частини мови – 2 б.,

характеристика – 1 б., схема – 0,5 б.)
V. Виконайте тестові завдання.

V. 1. Оберіть одну правильну відповідь:

1. Позначте рядок, у всіх словах якого наголошений перший склад

А випадок, столяр, олень, курятина

Б центнер, спина, бесіда, шофер

В подруга, читання, дещиця, форзац

Г донька, забавка, тягнучи, вітчим

Д закладка, маляр, граблі, дотеп

2. Позначте рядок, у якому всі слова у формі родового відмінка множини пишуть із м’яким знаком

А птиця, їдальня, обличчя, питання

Б таємниця, пісня, шукання, багаття

В брехня, весна, паляниця, будівля

Г столиця, вогнище, яблуня, конопля

Д роздоріжжя, дурниця, розв’язання, вишня

3. Позначте рядок, у якому в особовому закінченні всіх дієслів потрібно писати літеру И (Ї)

А сид..ш, люб..ш, наполяга..ш, принос..ш

Б мол..шся, говор..ш, бор..шся, гомон..ш

В бач..ш, роб..ш, криш..ш, мар..ш

Г хил..ш, кро..ш, сипл..ш, прос..ш

Д муч..ш, брод..ш, прагн..ш, зич..ш

3 б. (кожна правильна відповідь – 1 б.)

V. 2. Установіть відповідність:

 1. Доберіть приклад до кожного виду речення.

Вид речення Приклад

1 означено-особове А Не лінися рано вставати та змолоду більше знати.

2 неозначено-особове Б Без мови нема народу.

3 безособове В У поезії завжди тернистий шлях.

4 узагальнено-особове Г Угамуйтесь, ліси, заспокойтесь, засніть.

Д Повідомляють про початок сезону дощів.


 1. Доберіть приклад до кожного члена речення.

Член речення Приклад

1 присудок А Там, на землі, щось було рожеве, синє і зелене.

2 додаток Б А ключі від щастя в наших руках

3 означення В Розумну річ приємно й слухать.

4 обставина Г Розумні вчаться для того, щоб знати.

Д Осінь, дівчинку маленьку, я гойдаю на колінах.

 1. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1)Навкруги золотіє хлібна нива. Ми збирали (2)тільки білі гриби. (3)Довкола багаття сидять косарі. (4)Як тільки з’явиться нагода, ми поїдемо до Києва.

А займенник

Б прислівник

В прийменник

Г сполучник

Д частка

3 б. (кожна правильно встановлена відповідність – 0,25 б.)

Українська література

І. Напишіть твір за однією з тем:

 1. «Феномен весільної пісні».

 2. «Літописи – славне минуле нашого народу».

 3. «Г. Сковорода – «перший інтелігент» у вирі національного відродження». 12 б.

ІІ. Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

1. Укажіть, яке з понять випадає з логічного ряду: постпозиція, експозиція, кульмінація, тема, розв’язка. Свій вибір обґрунтуйте.

2. Що означало «вити гільце» під час українського весільного обряду?

3. Як називається етап весілля, під час якого дружки знімають з молодої вінок, стрічки, а жінки пов’язують її наміткою чи хусткою?

4. Назвіть не менше чотирьох гіпотез щодо авторства твору «Історія русів».

4. Що таке апокрифи? Який найвагоміший новозавітний апокриф увів Нестор Літописець до «Повісті минулих літ»?

5. Назвіть три композиційні засоби псалмів.

6. Хто автор збірок «Зегар з полузегарком» і «Млеко»?

7. Яка тема драми Ф.Прокоповича «Володимир»?

8. Як перекладається назва поезії Г.Сковороди «De Libertate»?

9. Який режисер зняв художній фільм «Григорій Сковорода»?

10. Ідеї яких французьких просвітників мали вплив на становлення поглядів І.Котляревського? 10 б.

ІІІ. На основі особливостей художнього стилю поданого уривка заповніть «паспорт» твору.

О, якби в дурні мені не пошитись,

Щоб без свободи не міг я лишитись.

Слава навіки буде з тобою,

Вольності отче, Богдане-герою!

1. Назва.

2. Автор.

3. Рік написання.

4. Літературний рід.

5. Жанр.

6. Вид.

7. Віршовий розмір.

8. Тип римування.

9. Провідні мотиви.

10. Тема.

11. Ідея.

12. Художні засоби й прийоми.

13. Художні образи.

9 б. (перші 8 позицій – по 0,5 б., 9 – 13 – по 1 б.) Максимальна кількість балів – 64
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(листопад 2015 р.)

10 клас
УКРАЇНСЬКА МОВА

І. Напишіть твір-роздум, розвинувши в ньому тезу: «Популярності можна досягнути двома шляхами: результативною роботою або критикою всіх і вся».

Дайте назву своїй роботі, використайте як аргументи:

а) спостереження;

б) власний досвід;

в) приклади з художньої літератури, кінофільмів, преси.

12 б.
ІІ. Від назв населених пунктів утворіть назви адміністративних районів України.

Нова Водолага, Печеніги, Великий Бурлук, Збараж, Кременчук, Бахмач, Калуш, Запоріжжя, Хуст, Острог, Дрогобич, Золотоноша, Вінниця, Умань, Мелітополь, Гадяч, Кривий Ріг, Чернівці, Біла Церква, Коломак.

5 б. (кожне слово – 0,25 б.)
ІІІ. Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності.

1. Як правильно сказати: «Тут це слово вживається у більш вузькому значенні» чи «у більш вужчому значенні»? Поясніть.

2. Поясніть, як правильно:

вітер три метри за секунду чи

вітер три метри на секунду.

3. Як назвали український правопис, започаткований українським письменником П.Кулішем у його роботах «Граматка» та «Записки про Південну Русь»?

4. Визначте слово, утворене не таким, як інші запропоновані слова, способом словотвору. Поясніть.

Надлюдина, надприбуток, надпис, надбудова, надстроковик.

5. Які з поданих слів ніколи не бувають вставними й не виділяються комами?

Ніби, принаймні, здається, майже, навіть, можливо, тим часом, мабуть, може, певно.

5 б.

ІV. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте загальну характеристику всій конструкції та компонентам як простим реченням, побудуйте структурну схему).

Я долю всього світу пригубив всі мови світу хочу розуміти та може світ тому я полюбив що Україна є на цьому світі (П.Скунць).

8 б. (розділові знаки – 1 б.,

члени речення – 2 б., частини мови – 2 б.,

характеристика – 2,5 б., схема – 0,5 б.)

V. Виконайте тестові завдання.

V. 1. Оберіть одну правильну відповідь:

 1. Речення зі складеним дієслівним присудком:

А Змога погомоніти з людиною через тисячоліття є не в кожного.

Б Село в снігах і стежка ані руш.

В Там будуть горіти до ранку в туманних дзеркалах троянди.

Г Мені осіння ніч короткою здається.

Д На небі займатись зоря рожева вже почала.

 1. Підкреслене слово є підметом у реченні:

А Здавалося, вогник просто забули погасити.

Б Іти мені додому – неблизький світ.

В Не стане вона заживати ласки ціною самоприниження.

Г Завдання виконано усіма учнями бездоганно.

Д Той монастир недавно збудували.

3. Значення фразеологізму «сліпці сватають» подано в рядку:

А Виходити заміж наосліп.

Б Виходити заміж за сліпого чоловіка.

В Ледарювати.

Г Хотіти спати.

Д Відчувати сильний біль в очах.

4. Значення фразеологізму неправильно визначено в рядку:

А шукати себе – виявляти, визначати власне покликання

Б у Бога теля з’їсти – провинитися в чомусь

В сунутися зі своїми козами на торг – виявляти небажану ініціативу

Г шукати вчорашнього дня – марно сподіватися повернути щось

Д слати язик під ноги – бути занадто говірким

2 б. (кожна правильна відповідь – 0,5 б.)

V. 2. Установіть відповідність:

 1. Доберіть приклад до кожної групи вставних слів.

Група вставних слів указує на Приклад

1 джерело А Весна, на диво, була рання.

повідомлення Б Навпаки, у руках спортсмена почувається впевненість.

2 зв’язок із попередньою В Тихі води, кажуть, найглибші.

думкою Г Погодьтесь, вам зробили слушне зауваження.

3 невпевненість, Д Здається, сама ця тиша ночі повинна врівноважити

припущення душу.

4 емоційне ставлення до

змісту висловленого

 1. Доберіть приклад до кожного виду речення.

Вид речення Приклад

1 називне А Яку ще хочем собі славу?

2 означено-особове Б Солодке тяжіння земної орбіти.

3 неозначено-особове В В моїй сльозі є сіль землі.

4 безособове Г Небо затягло сизими хмарами.

Д Тут уміють цінувати працю хлібороба.

 1. Доберіть приклад до кожного випадку вживання тире.

Випадок уживання тире Приклад

1. тире при відокремленому А Я усміхнусь – і все навкруг сміється.

означенні Б Печаль пече – гаряча і нестримна.

2. тире в складносурядному В Для гордої і владної душі життя і воля – на

реченні горі високій.

3. тире при однорідних Г Непереможна безоборонність – твій меч єдиний

членах речення і єдиний щит.

4. тире між підметом і Д На річці, у лісі, у полі – усюди німа тиша.

присудком

3 б. (кожна правильно встановлена відповідність – 0,25 б.)

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І. Напишіть твір за однією з тем:

1. «Елементи родинної обрядовості у творчості І. Котляревського та Г. Квітки-Основ'яненка».

2. «Сповідь героя» (за одним із творів Панаса Мирного).

3. «Епічні твори Панаса Мирного й І. Нечуя-Левицького: спільне й відмінне в художній манері».
12 б.
ІІ. Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

 1. До якого літературного стилю належить поетична творчість П.Куліша?

 2. Назвіть твір і його автора за уривком:

Бо хто матір забуває,

Того Бог карає,

Того діти цураються,

В хату не пускають.

3. Що символізують «високі потоки» у поезії В.Герасим’юка?

4. Назвіть не менше трьох прикладів творів перекладної світської літератури.

5. Назвіть літературного персонажа, указавши автора й назву твору, за портретом: «Таких парубків часто й густо можна зустріти по наших хуторах і селах. Одно тільки неабияке – дуже палкий погляд, бистрий, як блискавка. Ним світилася якась незвичайна сміливість і духовна міць…».

6. І.Нечуй-Левицький у повісті «Кайдашева сім’я» зауважував: «Селяни поважають неділю й празники і не роблять ніякої роботи, але не мають за гріх одного діла». Про яке «діло» ідеться?

7. Про що в п’єсі І.Карпенка-Карого «Мартин Боруля» так цікавиться головний герой: «І розпитай гарненько, як його роблять і коли подають: чи до борщу, чи на ніч?»?

8. Хто назвав «Кайдашеву сім’ю» «сміхом крізь сльози»?

9. Яким чином утворено псевдонім Івана Тобілевича?

10. Установіть відповідність між учинком і персонажем твору Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:

1 Максим Гудзь А Убиває панського сторожа

2 Галя Б Отримує за службу орден Георгія

3 Чіпка В Відмовляється за гроші від одруження з Галею

4 Чижик Г Вішається з горя

Д Може «поправити діло» за хабара 50 рублів
10 б.
ІІІ. На основі особливостей художнього стилю поданого уривка заповніть «паспорт» твору.
А де ж твої думи, рожевії квіти,

Доглядані, смілі, викохані діти,

Кому ти їх, друже, кому передав?

Чи, може, навіки в серці поховав?

О, не ховай, брате! розсип їх, розкидай!

Зійдуть, і ростимуть, і у люди вийдуть!

Чи ще митарство? чи вже буде?

Буде, буде, бо холодно,

Мороз розум будить.
1. Назва.

2. Автор.

3. Рік написання.

4. Літературний рід.

5. Жанр.

6. Тема.

7. Ідея.

8. Авторський підзаголовок. Його значення.

9. Особливості композиції.

10. Художні засоби й прийоми.

11. Художні образи (у тому числі образи-символи).

12. Як назвав І.Франко цей твір?

10 б. (перші 8 позицій – по 0,5 б.,

9, 12 – по 1 б., 10, 11 – по 2 б.)
Максимальна кількість балів – 67

Харківська академія неперервної освіти

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(листопад 2015 р.)

11 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

І. Доведіть або спростуйте тезу (у формі твору-роздуму) «Найголовніше в людині її зовнішність», використовуючи як аргументи:

а) спостереження;

б) власний досвід;

в) приклади з художньої літератури, кінофільмів, преси. 12 б.
ІІ. Запишіть кожний іменник у родовому відмінку однини. Поясніть орфограму.

Інститут, твіст, снігопад, аґрус, анальгін, ґатунок, інтелект, будинок, епізод, аналіз, регіон, прибуток.6 б. (кожне правильне слово – 0,25 б, кожне пояснення – 0,25 б.)

ІІІ. Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності.

1. У якому словосполученні порушено граматичні норми?

Подруго Софіє, колего Віталіє, пане лікарю, хлопче-молодче, друже кравче.

2. Визначте, яким із нижче запропонованих фразеологізмів можна продовжити синонімічний ряд: виснажений, змарнілий...

Фразеологізми: скупаний у молоці, риб’ячим пухом підбитий, зліплений із воску, хоч із лиця воду пий.

3. Чим відрізняються близькі за звучанням слова: мимохідь і мимохіть?

4. Який розділ науки про мову називається стилістикою? З’ясуйте походження цього терміна.

5. Поясніть різницю в написанні слів світло-зелений та світлоокий.

6. Поясніть явище полісемії. Наведіть приклади.

7. Поясніть лексичне значення слів: віншування, галузка, книш, гарба.

6 б. (1, 2 – по 0, 5 б.; 3 – 7 – по 1 б.)
ІV. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте загальну характеристику всій конструкції та компонентам як простим реченням, побудуйте структурну схему).

Кожен українець має оголосити воєнний стан у своїй душі й мобілізуватися на своєму фронті націю яка обороняє свій край народ мобілізований духовно неможливо перемогти тому кожен має бути воїном воюючи там де він може бути успішним не перекладаючи свою роботу на інших (Євген Сверстюк).8 б. (розділові знаки – 1 б.,

члени речення – 2 б., частини мови – 2 б.,

характеристика – 2,5 б., схема – 0,5 б.)

V. Виконайте тестові завдання.
V. 1. Оберіть одну правильну відповідь:

1. М’який знак на місці крапок НЕ треба писати в усіх словах рядка

А багрянец…, чіткіс…ть, п’ят…десят

Б вагаєш…ся, скрин…ці, ослін…чик

В хустин…ці, тіт…чин, хар…ків’янин

Г русал…чин, спитаєш…, нен…чин

Д радіст…ю, лан…цюг, різ…бяр

2. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка

А пристрас…ний, щас…ливий, шіс…надцять, об’їз…ний

Б захис…ник, студен…ський, корис…но, облас…ний

В водоочис…ний, свис…нути, перс…ні, корис…ливий

Г зліс…ний, аген…ство, особистіс…ний, перехрес…ний

Д капос…ний, контрас…ний, доблес…ний, тиж…невик

3. Через дефіс треба писати всі прислівники в рядку

А віч/на/віч, по/домашньому, будь/де

Б по/людськи, як/небудь, як/найбільше

В в/тричі, колись/то, хтозна/куди

Г де/не/де, в/цілому, по/четверте

Д до/речі, без/кінця/краю, далеко/таки

4. Відокремленим означенням можна замінити підрядне речення в рядку

А Радують око різнобарвні квіти, що ростуть на клумбі.

Б Знову бачу синицю, що перелітає з гілки на гілку.

В Ми зустріли Степанову бабусю, яка купувала фрукти.

Г Це був тільки сон, що наснився навесні.

Д Ледь-ледь тремтять губи, що посиніли від холоду.

5. Перед виділеним сполучником і після нього НЕ треба ставити коми в реченні (розділові знаки пропущено)

А Явори й долини залила імла і несміливі й кволі встали зорі.

Б Тихий сон стуляє вії розігнавши давні мрії і втопивши їх в журбі.

В Нависло хмар глухе склепіння і шурхаючи крилами об них летять чайки.

Г Я кличу сонце і припале сріблястим порохом з долин воно пливе.

Д Сивим туманом оповило велетні-дерева і навіває сум така картина.

6. Граматичну помилку допущено в рядку

А милуватися чудовим світанком

Б запропонувати вам перелік

В дивуватися з його поведінки

Г стосуватися моїх приятелів

Д люблю і захоплююся вами

3 б. (кожна правильна відповідь – 0,5 б.)
V. 2. Установіть відповідність:

1. Доберіть приклад до кожного типу речення (розділові знаки пропущено).

Тип речення Приклад

1 складнопідрядне А Люби музику вона облагороджує твої думки й почуття.

2 складносурядне Б Красна пташка своїм пір’ям а людина знаннями.

3 складне безсполучникове В Що в пісні співається те в житті збувається.

4 складне з різними видами Г Голос у нього гучний і спочатку завжди впевнений.

зв’язку Д Небо вночі чисте і видно як падають зорі.

2. Доберіть приклад до кожного виду речення.

Вид речення Приклад

1 означено-особове А Ні, не забуть тих днів бурхливих.

2 неозначено-особове Б Раніше в Україні на щодень пекли житній хліб.

3 узагальнено-особове В Німим отверзуться уста.

4 безособове Г Чесне діло роби сміло.

Д Сади свій сад, плекай свої надії.

3. Доберіть приклад до кожного випадку вживання тире.

Випадок уживання тире Приклад

1 тире в неповному реченні А Найбільше у світі любив він осінь – природи

2 тире при відокремленій солодку зрілість.

прикладці Б Дівчина внесла оберемок майористих квітів –

3 тире при однорідних до цього похмура кімната враз ожила.

членах речення В Зацвіла тендітно-біла конвалія в гаю, а сонячні

4 тире між підметом і кульбабки – біля ставу.

присудком Г Класична пластика і контур строгий, і логіки залізна

течія – це справжньої поезії дороги.

Д Зображення флори і фауни: квітів, дерев, тварин –

свідчать про обожнення природи нашими предками.

4. Доберіть приклад до кожної лексичної групи слів.

Лексична група Приклад

1 діалектизм А десниця

2 історизм Б інтерфейс

3 архаїзм В маржина

4 неологізм Г бояриня

Д священик

4 б. (кожна правильно встановлена відповідність – 0,25 б.)
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І. Напишіть твір за однією з тем:

1. «Тарас Шевченко як символ Революції Гідності: причини звернення українців до постаті й творчості Тараса Шевченка під час Майдану 2013–2014 рр.».

2. «Степан Радченко – жертва міста чи завойовник?».

3. «Є. Маланюк – яскравий прихильник символізму».

12 б.

ІІ. Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

1. Назвіть ознаки барокової літератури.

 1. Що уособлювали головні персонажі драми-мораліте?

 2. Про який із козацьких літописів Пантелеймон Куліш писав, що той «не має нічого рівного собі серед українських джерел»?

 3. Назвіть автора перших українських романів із життя інтелігенції «Хмари» і «Над Чорним морем».

 4. Якому твору Микола Хвильовий подає присвяту-асоціацію на початку новели «Я (Романтика)»? Укажіть назву й автора.

 5. Хто представляв своєю творчістю так звану празьку школу поетів (назвіть не менше 5-ти)?

 6. Який твір Павло Губенко вперше підписав як «Остап Вишня»?

 7. У якому вірші П.Тичини композиції кожної строфи відповідає певна структура фрази з виділенням найважливіших слів-епітетів?

 1. Епіграфом до якого твору є вислів «Як можна бути вільним, Евкріте, коли ти маєш тіло?»?

 2. Установіть відповідність:

Назва твору Уривок

1 «Чари ночі» А Прийшли лемки у кресанях

І принесли місяць круглий

2 «Блакитна панна» Б О ні, то очі Ваші. – Я ридаю.

Сестро чи Ви? – Любив…

3 «Молюсь і вірю» В Ходім! Шумлять щасливі води,

І грає вітер навкруги,

І голуби ясної вроди

Черкають неба береги!

4 «Різдво» Г Весна іде назустріч вам,

Весна в сей час вам рада.

Д Ось вона вже крізь блакить

майорить,

Довгождана, нездоланна…

10 б.
ІІІ. На основі особливостей художнього стилю поданого уривка заповніть «паспорт» твору.
Відбились зорі у воді,

Летять до хмар тумани...

Тут ллються пахощі густі,

Там гнуться верби п’яні.
Як іскра ще в тобі горить

І згаснути не вспіла, —

Гори! Життя — єдина мить,

Для смерті ж — вічність ціла.
1. Назва твору.

2. Автор (роки життя).

3. Рік написання.

4. Напрям, течія.

5. Літературний рід.

6. Жанр, вид.

7. Віршовий розмір.

8. Тема.

9. Ідея.

10.Художні засоби й прийоми.

11. Художні образи.

12.Символи.

13.Особливості композиції.
15 б. (1, 2, 3, 5 – по 0,5 б.;

4, 6, 7, 8, 9 – по 1 б.;

10, 11, 12, 13 – по 2 б.)
Максимальна кількість балів – 76

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок №1 -2
Українська література XX ст. Як новий етап в історії національної культури, її періодизація. Модерністські та авангардистські течії....

Українська мова І література
«Українська мова І література» будуть викладатися згідно з Методичними рекомендаціями щодо вивчення української мови І літератури...

Українська мова І література
«Українська мова І література» будуть викладатися згідно з Методичними рекомендаціями щодо вивчення української мови І літератури...

Тема: «Засідання суду у справі «Українська: предмет гордості чи сорому?»»
...

Література романтизму 90-ті роки XVІІІ ст. І
Даний посібник-хрестоматію укладено відповідно до чинних програм «Зарубіжна література 5 – 11 кл.» (За редакцією Д. В. Затонського,...

Українська мова І література
«Українська мова І література» буде викладатися згідно з Методичними рекомендаціями щодо вивчення української мови І літератури в...

«погоджено:»
Українська література в другій половині ХХ ст. Спроба подолати канони соцреалізму. Нью-Йоркська група письменників. Постшістдесятники....

Як зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання-2014...
Внз. У 2014 р. Зно можна пройти з наступних предметів: українська мова та література, історія України, математика, фізика, біологія,...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами...
У45 Програма «Українська література» для 5–12 класів загальноосвітніх навчаль­них закладів з навчанням мовами національних меншин....

Література Урок №8 тема: Давня українська література. Розвиток писемності....
Мета: ознайомити школярів з особливостями розвитку давньої української літератури; її жанрами, тематикою, ідейно-художніми особливостями...

Література країн основної іноземної мови. Частина перша Література...
«Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова І література» (диплом та №25816928). У 2009 році закінчила Полтавський інститут...

Тема уроку
Міжпредметні зв’язки: українська література, музичне мистецтво, основи християнської етики

Як зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання-2013...
Внз. У 2013 р. Зно можна пройти з наступних предметів: українська мова та література, історія України, математика, фізика, біологія,...

Частина 1 (українська література)
Твір давньої літератури, в якому розповідається про подвижництво Києво-Печерських ченців, має назву

Сучасна українська література
Культура та освіченість людини є головними стовпами її успішного життя. Недаремно завжди цінувались у суспільстві ці якості

Реєстрацію на зно-2013 розпочато! Як зареєструватися для проходження...
Внз. У 2013 р. Зно можна пройти з наступних предметів: українська мова та література, історія України, математика, фізика, біологія,...

Українська література Білет №1
Охарактеризуйте образ повсталого народу в поемі Тараса Шевченка «Гайдамаки». Прочитайте напам’ять уривок із поеми

Українська література Білет №1
Охарактеризуйте образ повсталого народу в поемі Тараса Шевченка «Гайдамаки». Прочитайте напам’ять уривок із поемиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт