Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Калуська міська рада управління освіти наказ

Калуська міська рада управління освіти наказКалуська міська рада

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ
від 06.12.2017 р. № 360

м. Калуш
Про підсумки проведення ІІ (міського) етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови й літератури

у 2017-2018 навчальному році
На виконання наказів управління освіти Калуської міської ради від 18 жовтня 2017 року №278 «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2017-2018 навчальному році» та від 07 листопада 2017 року №313 «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови й літератури у 2017-2018 навчальному році», з метою пошуку, підтримки й розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді 02 грудня 2017 року на базі ЗОШ І-ІІІ ст. №3 відбувся ІІ (міський) етап олімпіади з української мови й літератури, участь у якому брало 75 учнів закладів загальної середньої освіти міста.

Адміністраціями навчальних закладів (крім ЗОШ І-ІІ ст. №№8,9) забезпечено кількість учасників олімпіади відповідно до визначеної квоти, а також явку робочої групи й усіх членів журі для перевірки робіт і підведення підсумків.

Адміністрацією ЗОШ І-ІІІ ст. №3 забезпечено належні умови для організації та проведення ІІ (міського) етапу олімпіади й роботи членів журі 02 та 03 грудня 2017 року.

Кількісно найбільшим був склад учасників 9 класу – 17 учнів, 7 й 8 класів ˗ по 16 представників і по 13 школярів 10 та 11 класів.

Запропоновані на олімпіаді завдання сформовані таким чином, щоб перевірити комплексність мовно-літературної підготовки учасників, усі відповідали сучасним вимогам щодо вивчення української мови й літератури, орієнтовані на лінгвістичну обізнаність учнів, їхній інтелектуальний ресурс, незвичність і креативність мислення. Різні види роботи продумані так, щоб дати можливість школяреві не тільки продемонструвати знання засвоєного матеріалу, а й відтворити його розуміння, застосувати вивчене в новій ситуації, виявити осягнення взаємозв’язків між різними типами інформації, засвідчити здатність творчо мислити, синтезувати набуті знання, виявити вміння давати власну оцінку поведінці героїв, обставинам.

Системою завдань, які повинні були виконати учасники, охоплено програмовий матеріал із різних розділів курсу української мови й літератури за попередні роки навчання та теми, які учні опанували до терміну проведення олімпіади відповідно до чинних навчальних програм для закладів загальної середньої освіти.

Завдання з української мови, як і в минулому році, охоплювали такі види діяльності: творче міркування (враховувалися як орфографічна і пунктуаційна грамотність, так і вміння формулювати власну думку); робота на визначення рівня сформованості орфографічної й пунктуаційної грамотності учасників олімпіади; синтаксичний розбір речення (розставити пропущені розділові знаки, побудувати структурну схему, дати загальну характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням); створення речень відповідно до вимог і особливостей завдання; редагування словосполучень, речень, тексту з метою усунення стилістичних та граматичних помилок.

Що ж до завдань із української літератури, то потрібно було виконати ідейно-художній аналіз поезії; відповісти на бліц-запитання (знання з теорії літератури, художніх текстів, міжпредметних зв’язків) та дати розгорнуту відповідь на конкретне запитання.

На основі аналізу робіт учасників ІІ (міського) етапу олімпіади можна стверджувати про те, що найскладнішим завданням для учнів 7 класу було відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності (тільки один учень отримав 7 б. із 9 б.). Середній бал за цей вид роботи становить 4,4 б. із 9 б. Що ж до творів, то варто зауважити, що оцінку середнього рівня було поставлено тільки двом школярам, а решта – достатнього й високого рівнів. Здебільшого правильно семикласники записали слова та зробили синтаксичний розбір речення, утворили форму орудного відмінка однини іменників, пояснили значення фразеологізмів та відредагували словосполучення.

Школярі 8 класу на середньому рівні справились із завданнями, у котрих потрібно було відредагувати словосполучення, у яких допущено помилки, поставити наголос у словах та записати іменники в родовому відмінку множини. Вищі результати, ніж у минулому році, отримали за розгорнуту відповідь про думу як жанр фольклору, хоча двоє учнів не розкрили питання (0 б. та 0,5 б.). Необхідно відзначити, що більшість восьмикласників (13 із 16 учнів) написали твір на бали достатнього та високого рівнів. Ідейно-художній аналіз поезії пʼятьох учасників члени журі оцінили балами нижчими за 4 із 10.

Значну кількість помилок допущено дев’ятикласниками в узгодженні числівників з іменниками. За власне висловлення учасники теж отримали невисокі результати як за змістове наповнення, так і мовне оформлення. Тільки один учень розкрив тему на високому рівні, пʼять – на середньому, одинадцять – достатньому. Що ж до завдань із української літератури, то більшість школярів також не змогли дати повну відповідь про особливості бурлескно-травестійної поеми та проілюструвати на конкретному прикладі (7 учасників мають 0,5 б. і нижче з 4 б.). На невисокому рівні відповіли учасники на питання бліцу та зробили ідейно-художній аналіз поезії, оскільки середній бал становить 4,1 б. та 5,1 б. із 10 б. (відповідно).

Десятикласники найменшу кількість балів отримали за редагування словосполучень (2,8 б. із 5 б.), розгорнуту відповідь про українську драматургію і театр 70-90-их років ХІХ століття (4,4 б. із 10 б.) та запитання щодо знання з теорії літератури, художніх текстів (5 б. із 10 б.). Також творче завдання шести учасників із тринадцяти було оцінене балом середнього рівня, що засвідчує невисокий потенціал креативності в учнів цієї вікової категорії.

Вісім із тринадцяти учасників одинадцятого класу виконали ідейно-художній аналіз на 6 б. і нижче. Не всі учні зуміли повноцінно розкрити питання про українську літературу 1920-х – 1930-х років, основні літературні організації, угруповання цього періоду та пояснити поняття «розстріляне відродження». Варто зазначити, що сім одинадцятикласників із 13 написали творче висловлення на оцінку середнього рівня, на результат якої в основному вплинуло мовне оформлення, а найвища – 8,5 б.

Аналізуючи якість виконаних учнями робіт, можна зазначити, що на високому рівні виступили учні 7 класу, 100% яких набрали більше 50% балів із можливої кількості. Трохи нижчий рівень показали учні 10 та 11 класів, оскільки 11 (84,6%) учасників і 12 (92,3%) із 13 (відповідно) виконали правильно більше 50% завдань. Що ж до восьмикласників та девʼятикласників, то 13 із 16 учасників ― 81,3%, 11 із 17 учнів ― 64,7% (відповідно) набрали більшу, як 50%, кількість балів.

Необхідно взяти до уваги те, що учасники 7, 8, 9 та 10 класів, що зайняли І місце, набрали 82,3%, 86,6%, 80,6% і 82,7% (відповідно) балів із можливої кількості, учениця 11 класу – 87,8%.

Якщо проаналізувати результати, то показники рівня якості знань у переможців достатньо високі, що є підтвердженням налагодженої і систематичної роботи словесників із обдарованими дітьми.

Належну якість знань із рідної мови й літератури продемонстрували учні ЗОШ І-ІІІ ст. №6 (5 учнів із 7 вибороли призові місця), гімназії ім. Д. Бахматюка (7 учасників стали переможцями з 10), ЗОШ І-ІІІ ст. №3 (6 школярів здобули перемогу з 9), ЗОШ І-ІІІ ст. №7 (5 учнів із 8 стали переможцями). Половину призових місць отримали учні СШ І-ІІІ ст. №2 з поглибленим вивченням англійської мови та НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №10-ліцей» - по 4 перемоги з 8 заявлених представників команди. Серед команд ЗОШ І-ІІІ ст. №№1, 4 по 2 призери з 8 та 5 учасників (відповідно). По одній перемозі вибороли учениці ЗОШ І-ІІІ ст. №1 та ЗОШ І-ІІ ст. №8.

Жодної перемоги не здобула команда ЗОШ І-ІІ ст. № 9.

Двох і більше переможців ІІ етапу олімпіади підготували такі педагоги: Оленюк Г.І. (гімназія ім. Д. Бахматюка), Логуш О.І. (НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №10-ліцей») – по 3 призери, Сергієнко Г.М. та Машталер Г.В. (гімназія ім. Д. Бахматюка), Пасєка Н.М. та Дробишевська Л.Є. (СШ І-ІІІ ст. №2), Яворська О.С. та Попадин М.Т. (ЗОШ І-ІІІ ст. №3), Мельник О.С. (ЗОШ І-ІІІ ст. №4), Романик М.М. (ЗОШ І-ІІІ ст. №6), Джогола Т. А. (ЗОШ І-ІІІ ст. №7), Захар М.В. (НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №10-ліцей») – по двоє учнів-переможців.

Враховуючи вищезазначене, відповідно до рішення журі олімпіади (протоколи від 03.12.2017 року)

НАКАЗУЮ:
1. Визнати переможцями й нагородити грамотами управління освіти Калуської міської ради:

за зайняте І місце:

1.1. Заліщук Тетяну Іванівну, ученицю 7 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №8.

1.2. Раковську Анастасію Андріївну, ученицю 8 класу гімназії ім. Д. Бахматюка.

1.3. Захарову Тамару Вікторівну, ученицю 9 класу гімназії ім. Д. Бахматюка.

1.4. Гринів Софію Ігорівну, ученицю 10 класу гімназії ім. Д. Бахматюка.

1.5. Малиневич Ліліану Любомирівну, ученицю 11 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №7.

за зайняте ІІ місце:

  1. Копалівську Юлію Ігорівну, ученицю 7 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №1.

  2. Кульбанську Єву Романівну, ученицю 7 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №6.

  3. Ганущак Аліну Богданівну, ученицю 7 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №3.

  4. Циріль Марію Василівну, ученицю 8 класу гімназії ім. Д. Бахматюка.

  5. Іващишин Божену Тарасівну, ученицю 8 класу СШ І-ІІІ ст. №2 з поглибленим вивченням англійської мови.

  6. Захарчук Софію Олександрівну, ученицю 8 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №7.

  7. Мельничин Ірину Василівну, ученицю 9 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №1.

  8. Пасєку Олесю Ярославівну, ученицю 9 класу СШ І-ІІІ ст №2 з поглибленим вивченням англійської мови.

  9. Машталер Яну Олександрівну, ученицю 9 класу гімназії ім. Д. Бахматюка.

  10. Ганущак Тетяну Богданівну, ученицю 10 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №3.

  11. Полицьку Ольгу Миколаївну, ученицю 10 класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №10-ліцей».

  12. Коршинську Катерину Миколаївну, ученицю 11 класу гімназії ім. Д. Бахматюка.

  13. Яремка Назара Марʼяновича, учня 11 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №3.

за зайняте ІІІ місце:

1.1. Гудзовату Христину Василівну, ученицю 7 класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №10».

1.2. Бобʼяк Єлизавету Вікторівну, ученицю 7 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №6.

1.3. Свирид Богдану Миколаївну, ученицю 7 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №7.

1.4. Павлишин Анну Вадимівну, ученицю 7 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №5.

1.5. Атаманчук Юлію Іванівну, ученицю 8 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №4.

1.6. Олексин Діану Володимирівну, ученицю 8 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №3.

1.7. Корнійчук Анастасію Юріївну, ученицю 8 класу СШ І-ІІІ ст. №2 з поглибленим вивченням англійської мови.

1.8. Капуш Юлію Миколаївну, ученицю 8 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №6.

1.9. Лазоришин Анастасію Василівну, ученицю 9 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №7.

1.10. Дейнеку Олену Володимирівну, ученицю 9 класу гімназії ім. Д. Бахматюка.

1.11. Микулин Анну Іванівну, ученицю 9 класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №10-ліцей».

1.12. Гоман Єлизавету Костянтинівну, ученицю 9 класу СШ І-ІІІ ст. №2 з поглибленим вивченням англійської мови.

1.13. Себій Андріану Степанівну, ученицю 10 класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №10-ліцей».

1.14. Тягур Олену Віталіївну, ученицю 10 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №3.

1.15. Цюпин Софію Іванівну, ученицю 10 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №7.

1.16. Петрів Євгенію Василівну, ученицю 10 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №6.

1.17. Гівчак Ірину Миронівну, ученицю 11 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №3.

1.18. Балацьку Вікторію Олександрівну, ученицю 11 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №4.

1.19. Козак Жанну Едуардівну, ученицю 11 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №6.

2. За належну підготовку школярів до участі у ІІ (міському) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови й літератури нагородити грамотами управління освіти Калуської міської ради:

  1. Стефанюк Ліну Миколаївну, вчителя української мови й літератури гімназії ім. Д. Бахматюка .

  2. Феленчак Ганну Іванівну, вчителя української мови й літератури гімназії ім. Д. Бахматюка.

  3. Сергієнко Галину Миколаївну, вчителя української мови й літератури гімназії ім. Д. Бахматюка.

  4. Ляхович Мар’яну Степанівну, вчителя української мови й літератури гімназії ім. Д. Бахматюка.

  5. Машталер Галину Василівну, вчителя української мови й літератури гімназії ім. Д. Бахматюка .

  6. Півторака Віталія Романовича, вчителя української мови й літератури гімназії ім. Д. Бахматюка.

  7. Оленюк Галину Іванівну, вчителя української мови й літератури гімназії ім. Д. Бахматюка.

  8. Керкуш Оксану Василівну, вчителя української мови й літератури ЗОШ І-ІІІ ст. №1.

  9. Фіцак Таїсію Григорівну, вчителя української мови й літератури ЗОШ І-ІІІ ст. №1.

  10. Пасєку Наталію Михайлівну, вчителя української мови й літератури СШ І- ІІІ ст. №2 з поглибленим вивченням англійської мови.

  11. Дробишевську Лілію Євгенівну, вчителя української мови й літератури СШ І- ІІІ ст. №2 з поглибленим вивченням англійської мови.

  12. Дрогомирецьку Оксану Ярославівну, вчителя української мови й літератури СШ І- ІІІ ст. №2 з поглибленим вивченням англійської мови.

  13. Фукс Тамару Василівну, вчителя української мови й літератури ЗОШ І-ІІІ ст. №3.

  14. Попадин Мирославу Тарасівну, вчителя української мови й літератури ЗОШ І- ІІІ ст. №3.

  15. Маркус Наталію Михайлівну, вчителя української мови й літератури ЗОШ І- ІІІ ст. №3.

  16. Кучму Ларису Іванівну, вчителя української мови й літератури ЗОШ І-ІІІ ст. №3.

  17. Яворську Оксану Степанівну, вчителя української мови й літератури ЗОШ І- ІІІ ст. №3.

  18. Костельну Людмилу Михайлівну, вчителя української мови й літератури ЗОШ І- ІІІ ст. №3.

  19. Дребот Уляну Тарасівну, вчителя української мови й літератури ЗОШ І-ІІІ ст. №4.

  20. Мельник Ольгу Степанівну, вчителя української мови й літератури ЗОШ І- ІІІ ст. №4.

  21. Стеблинську Марію Йосипівну, вчителя української мови й літератури ЗОШ І- ІІІ ст. №5.

  22. Гринів Ольгу Федорівну, вчителя української мови й літератури ЗОШ І-ІІІ ст. №6.

  23. Демчук Оксану Володимирівну, вчителя української мови й літератури ЗОШ І- ІІІ ст. №6.

  24. Гальченко Наталію Ярославівну, вчителя української мови й літератури ЗОШ І- ІІІ ст. №6.

  25. Коневич Марію Володимирівну, вчителя української мови й літератури ЗОШ І- ІІІ ст. №6.

  26. Романик Мирославу Михайлівну, вчителя української мови й літератури ЗОШ І- ІІІ ст. №6.

  27. Джоголу Тетяну Андріївну, вчителя української мови й літератури ЗОШ І-ІІІ ст. №7.

  28. Івашко Любов Андріївну, вчителя української мови й літератури ЗОШ І-ІІІ ст. №7.

  29. Дороніну Людмилу Миколаївну, вчителя української мови й літератури ЗОШ І- ІІІ ст. №7.

  30. Семочко Наталію Володимирівну, вчителя української мови й літератури ЗОШ І- ІІІ ст. №7.

  31. Кохан Галину Яремівну, вчителя української мови й літератури ЗОШ І-ІІІ ст. №7.

  32. Куликову Валентину Василівну, вчителя української мови й літератури ЗОШ І- ІІ ст. №8.

  33. Журлову Наталію Євгенівну, вчителя української мови й літератури НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №10-ліцей».

  34. Захар Марію Володимирівну, вчителя української мови й літератури НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №10-ліцей».

  35. Попадинець Мирославу Маркіянівну, вчителя української мови й літератури НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №10-ліцей».

  36. Логуш Оксану Іванівну, вчителя української мови й літератури НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №10-ліцей».

  37. Остафійчук Марію Томівну, вчителя української мови й літератури НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №10-ліцей».

3. Для участі в ІІІ (обласному) етапі олімпіади з української мови й літератури відрядити учнів:

  1. Раковську Анастасію Андріївну, ученицю 8 класу гімназії ім. Д. Бахматюка.

  2. Циріль Марію Василівну, ученицю 8 класу гімназії ім. Д. Бахматюка.

  3. Іващишин Божену Тарасівну, ученицю 8 класу СШ І-ІІІ ст. №2 з поглибленим вивченням англійської мови.

  4. Захарову Тамару Вікторівну, ученицю 9 класу гімназії ім. Д. Бахматюка.

  5. Машталер Яну Олександрівну, ученицю 9 класу гімназії ім. Д. Бахматюка.

  6. Мельничин Ірину Василівну, ученицю 9 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №1.

  7. Пасєку Олесю Ярославівну, ученицю 9 класу СШ І-ІІІ ст. №2 з поглибленим вивченням англійської мови.

  8. Гринів Софію Ігорівну, ученицю 10 класу гімназії ім. Д. Бахматюка.

  9. Ганущак Тетяну Богданівну, ученицю 10 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №3.

  10. Малиневич Ліліану Любомирівну, ученицю 11 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №7.

 1. Керівниками команди призначити Керкуш Оксану Василівну, вчителя української

мови й літератури ЗОШ І-ІІІ ст. №1, та Джоголу Тетяну Андріївну, вчителя української мови й літератури ЗОШ І-ІІІ ст. №7, на яких покласти відповідальність за життя та безпеку дітей у дорозі й під час проведення ІІІ (обласного) етапу олімпіади.

5. Керівникам закладів загальної середньої освіти міста проаналізувати результативність учасників олімпіади, розробити заходи щодо вдосконалення та активізації роботи з розвитку мовлення, творчих здібностей обдарованих дітей із метою підвищення якості знань із української мови й літератури.

6. Керівникам гімназії ім. Д. Бахматюка, СШ І-ІІІ ст. №2 з поглибленим вивченням англійської мови та ЗОШ І-ІІІ ст. №№1, 3, 7 сприяти підготовці учнів до ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови й літератури.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Начальник управління І.О. Люклян

Кохан

6-04-65

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Калуська міська рада управління освіти наказ
Всеукраїнської олімпіади з правознавства брало участь 66 учнів 9-11 класів переможців І етапу зош І-ІІІ ст. №№1, 3, 4, 5, 6, 7, зош...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Харківській міській раді та її виконавчих органах, з метою подальшого удосконалення системи роботи управління освіти з ведення ділової...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Мц управління освіти проведено оперативну перевірку з питань ведення обов’язкової ділової документації практичними психологами днз...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Перечинська міська рада
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних...

Перечинська міська рада
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додатки 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити Положення про районну виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій (додаток 1)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про наслідки оперативної перевірки роботи логопедичних груп у дошкільних навчальних закладах району

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №806 від 18. 07. 2011), інструктивно-методичних матеріалів Регіонального Центру «Студсервіс»...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №806 від 18. 07. 2011), інструктивно-методичних матеріалів Регіонального Центру «Студсервіс»...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
«Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №72 Харківської міської ради» у зазначений термін, заповнено відповідний протокол та...

Харківська міська рада харківської області виконавчий комітет адміністрація...
Департаменту освіти Харківської міської ради від 26. 12. 2012 №214 «Про підсумки роботи Департаменту освіти з цивільного захисту...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про підсумки вивчення стану роботи з питань охорони праці та пожежної безпеки у навчальних закладах Червонозаводського районуБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт