Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

12 балів ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях

12 балів ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях

Олімпіадні завдання

7 клас

Українська література

І. Напишіть твір-роздум на одну із тем:

1. Чим мене приваблюють українські народні пісні.

2.«На правді й честі земля держиться» (за повістю Івана Франка «Захар Беркут»).

3. Берегти природу – обов’язок кожного!

12 балів

ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

  1. Скільки складів у рядку має коломийка?

  2. Упізнай героя за його словами: «Коли б так кожний інший любив свій кутик, то, певно, всі люди жили б на світі спокійно та щасливо».

  3. Коли було визволено Т. Г. Шевченка із кріпацтва?

  4. У якому році був написаний твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє?

  5. Що в перекладі з грецької означає «пафос»? (5 балів)


Українська мова

І. Запишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над ними частинами мови, дайте характеристику всій конструкції).

Фортецю певно легше взяти ворожу (Л. Костенко)

  1. балів)

ІІ. Чітко й лаконічно дайте відповідь:

1. Що треба пам’ятати, щоб не помилитися у написанні дієслів на –шся, -ться?

2. У котрих словах не відбувається подвоєння?

  1. Го..андія. 2. Барок..о. 3. Беладон..а. 4. Тал..ін.. 5.Ем..іграція. 6. Дур..а. 7. Інтермец..о. 8. Бул..а. 9. Мір..а. 10. Брут..о. 11. Мас..а. 12. Шос..е.

3. Чи всі конструкції правильні? Виправте помилки.

1. Більша половина. 2. Підписати газету. 3. Відстаючий учень. 4. Збіг думок.

4. Визначте, як називають подані нижче вирази і що вони означають?

З доброго дива. Зуб на зуб не попадає. Казанок варить. На очі не попадатися.

5. Пояснити, коли слово немає (нема) пишеться разом, а коли окремо. Наведіть приклади.

(10 балів)

Усього – 35 балів

Завдання для першого етапу Всеукраїнської

учнівської олімпіади з української мови і літератури

8 клас

Українська мова

1.Позначте рядок,у якому всі слова записані за алфавітом:

а) безпрецедентний, безпринципний, безпаспортний, безоплатний, безперестанку;

б) безсилля, безсловесний, безсуб’єктний, безсумнівний, безсюжетний;

в) безталанний, безугавний, безпристрасний, безупинний, безформний.

(2бали)

2.Позначте рядок, у якому подані прийменники є складними:

а) за рахунок, на предмет, за винятком, задля, над;

б) посеред, поміж, з-попід, заради, поза, з-попід;

в) у порівнянні, на чолі, з приводу, через, під, при.

(2бали)

3.Позначте рядок,у якому правильно тлумачиться значення фразеологізму

‹‹Спрямовувати на правильну дорогу››:

а) Дбайливо доглядати;

б) Наставляти;

в) Бути вірним у дружбі.

(2бали)

4.Позначте,рядок у якому всі слова пишуться без апострофа:

а) з…уїжджаючи, В…ячеслав, безвітр…яний, в…язь, трав…янистий;

б) пів..ями, буд..як, торф…янистий, моркв…яний, валер…янка;

в) кур...йозний, медв…яний, тьм…яно,грав…юра, духм..яний.

(2бали)

5.Знайдіть і випишіть тільки словосполучення.Виконайте с синтаксичний розбір трьох словосполучень (на вибір)

Чорне море,дуже глибоко,навпроти деревця,швидко заливати,товкти воду в ступі,річки й канали, понад лиманом, стрибати квакаючи,океан мрій, найбільш солоне,гірські річки,води в рота набрати, страшний торнадо, крига розтає,затоки й протоки, кручі Дніпра.

(5балів)

6.Перепишіть речення.Підкресліть головні члени .

Уміти спілкуватися високо цінується в усьому світі.Там,над водою,купка людей лагодилась сідати в човен. Добре довго пам’ятається.На березі сиділо четверо.Чумацький шлях-шлях твоїх пращурів.Там,на землі, щось було рожеве,синє і зелене.

(5балів)

Українська література

1.Напишіть твір на тему ‹‹Нев’януча краса української пісні›› .

(12балів)

2.Кому належать ці слова:

Любіть Україну у сні і наяву,

Вишневу свою Україну,

красу її,вічно,живу і нову,

і мову її солов’їну.

а) А.Малишку; (1бал)

б) М.Бажану;

в ) П.Тичині;

г) В.Сюсюрі;

3. Про кого йдеться в пісні ‹‹За Сибіром сонце сходить››?

а) О.Довбуша;

б) М.Залізняка; (1бал)

в) У.Кармелюка;

г) І.Сірка;

4.Кого символізує образ Марусі Богуславки? (2бали)

5.Назвіть твори Т.Шевченка з циклу ‹‹В казематі›› (1бал)
Разом-35 балів

I етап (шкiльний) Всеукраїнської учнiвської олiмпiади з української мови i лiтератури

9 клас

Українська література
I. Написати твiр на одну з тем.

1.Бiблiя – священна книга християн.

2.Роль і місце фольклору в духовному житті українського народу.

3.Українська пісня – це справжня поезія серця і почуття. 

  1. балів

2. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях:

1.Що таке псалом? Як називається збiрник псалмiв?

2.Пригадайте крилатi вислови з Бiблiї, в яких є географiчнi назви. Прокоментуйте їх.

3. До циклу Т.Г. Шевченка “В казематі” увійшло (назвіть кількість) віршів.

4. Характерною особливістю творів якого жанру є те, що в них історична доля народу розкривається на прикладі драматичної історії конкретної людини?

5. На які підвиди поділяються родинно-побутові пісні?

5 балiв

Українська мова
I.Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте  характеристику всій конструкції.

І тільки тепер викупавшись у річці він знову став сліпучо-білим красенем схожим на древніх предків (В. Дрозд).

5 балів

ІІ. Укажіть прикметники, від яких можна утворити ступені порівняння; запишіть їх усіма можливими способами.

Голий, бордовий, високий, низький, синюватий, мертвий, милий, горбатий, масовий.

3 бали

ІІІ. Запишіть правильно займенники.

Ні/про/що, хто/сь, аби/який, ні/кого, казна/що, ні/від/кого, будь/що, що/небудь, хтозна/як, хтозна/у/кого, на/них, з/нею, казна/в/чому, ні/якого, який/сь, де/який, де/в/чому, ні/до/чого, казн/при/кому, ні/що.

5 балів

IV. Поставте наголос у словах

Парубок, пастель, страховина, напiй, суєтний, тризвук, усерединi, фаховий,

стремено, колiя.

5 балів
Усього – 35 балів

На виконання завдань відводиться чотири години

Завдання I етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури

10 клас
Українська література

І. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях:

1. Жанрове розмаїття літератури кінця XIX-го століття (дайте розгорнуту відповідь).

2. Хто назвав повість І.С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» «оздобою українського письменства» і чому?

3. Чому прозу Панаса Мирного відносять до соціально-психологічної течії українського реалізму?

4. Розкрийте алегоричність назви твору Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

5. Омелько Кайдаш – трагічний чи комічний персонаж повісті І.С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»?

6. Чи може служити родина Балашів із повісті І.С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» прикладом для наслідування?

7. Чи можна вважати Чіпку Варениченка із роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» шукачем правди і справедливості?

8. Якби вам запропонували вибудувати ступінчату «піраміду совісті» й розташувати на ній героїв роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», кого б ви помістили на самому вершечку цієї піраміди? Чому?

(8 балів)

ІІ. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії.

А світ стоїть в благословенній тиші,
І пахне м’ята силою землі.
І дощ на чистім плесі вірші пише
Про нас – таких безмежних і малих.

Ми молимось – до Неба чи до Бога,
В багатті догора вчорашній день.
А понад нами зоряна дорога
Через віки до Вічності веде.

Десь за туманом залишилось місто.
В нічного лісу інші голоси.
І серце усміхається пречисто,
Відкривши світ у крапельці роси.

Наталка Позняк

(10 балів)
Загальна кількість – 56 балів.

Завдання I етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури

10 клас
Українська мова
1. Побудуйте і запишіть есе, у якому з’ясуйте власне розуміння вислову Володимира Винниченка:
«Чудний наш народ – і сильний, і сумний... Мав героїв – і ніхто їх не знав... Усе життя любив волю – і все життя жив рабом... Утворив багатство пісні – і сам її не знає».

(12 балів)
2. Запишіть правильно слова.
Військово/зобов’язаний, музико/знавчий, хто/зна/де, журналіс...ський, рекру...чина, шіс...десяти/семи/кілометровий, транс/європейський, науково/доведений, горохв...яний, К(к)римська В(в)ійна, піц...икато, у/сто/крат, брин..чати, де/факто, ні/на/якій, пр...осв...ящен...ий, вузько/діалектний, де/б/то, Іра…ський, на/віки/вічні, роз(с)т...лати, пан...о, крісло/гойдалка, О(о)/К(к)ейсі.

(6 балів)
3. Запишіть речення, розставивши розділові знаки. Побудуйте його структурну схему, зробіть синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом, якою частиною мовою є, дайте загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням).
Я чекав тебе з хмари рожево-ніжної із ранкових туманів з небесних октав коли думи збігалися з мли бездоріжньої і незвіданий смуток за душу смоктав (В. Симоненко).

(10 балів)
4. Поясніть значення лінгвістичного терміна «паронім». Утворіть словосполучення, вибравши потрібне слово-паронім.
Творчий (уява, уявлення); (корислива, корисна) людина; (замітка, примітка) до параграфа; (кришталева, кристалічна) ґратка; (показники, покажчики) тиснення; (фольклорний, фольклористичний) матеріал; (воєнний, військовий) квиток; (первинне, первісне) суспільство.

(5 балів)
5. Відредагуйте речення.
Милуючись лісовими краєвидами з вікна вагона, у мене виникали спогади далекого дитинства. Більша половина нашого класу прийняла участь у святковому концерті до Дня Незалежності. Зберігшийся екземпляр підручника треба обов’язково передати в бібліотеку. Переповісти сюжет роману попрошу Андрія Савченко. Калину в народі здавна вважають дуже ефектним протизастудним засобом.

(5 балів)

Завдання I етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури


Завдання / можлива кількість балів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
12

4

4

4

4

8

4

2

6

2

5011 клас

Українська мова


    1. Поміркуйте.

«Справжня любов народжується тільки в серці, яке пережило турботу про долю іншої людини» (В.Сухомлинський).

Викладіть ваш погляд на порушену проблему у формі есе (до  1 ст.).

2. Дібрати до іншомовних слів українські відповідники:

тренд  –

рандеву  –

ліміт  –

тріумф  –
3. Поставити наголос у словах:

Чорнослив, решето, випадок, металургія, перепис, колія, допізна, граблі.
4. Записати, знявши риску/дужку.

Шістсот/п'ятдесяти/семи/кілометровий, Мін/юст, давно/минулий, прозоро/білий, пан/(Є, є)вропейський,  місто (С, с)ухий (Л, л)иман, (Ш, ш)евченківське слово, м’ясо/кістковий,
5. Відредагувати помилкові словосполуки:

Підписка на газети, пам’ятні сувеніри, домашній адрес, здавати іспит, по всіх правилах, у любий момент, самий видатний, мені все рівно.
6. Зробити повний синтаксичний розбір речення (підкреслити члени речення, вказати частини мови, накреслити схему, назвати синтаксичну конструкцію).

Прилітає до калини синьоокий соловей, до криниці припадає кароокий журавель, і кує літа зозуля у зеленому бузку, і квітує наше щастя у вишневому садку (А. Корінь).

Українська література
7. Упізнати автора за опорними словами:

а) ВАПЛІТЕ, "Камо грядеши?", новела

б) екзистенціалізм, переклади, Сандармох

в) футуризм, урбаністична тематика, "Аспанфут"

г)  Олешки, "Березіль", "не "Харьков", а "Харків"!"

8.  Хто і про кого сказав: "Від кларнета твого – пофарбована дудка зосталась"?
9. Заповнити літературний паспорт твору.


Молюсь і вірю. Вітер грає

І п'яно віє навкруги,

І голубів тремтячі зграї

Черкають неба береги.

І ти смієшся, й даль ясніє,

І серце б'ється, як в огні,

І вид пречистої надії

Стоїть у синій глибині.

Кленусь тобі, веселий світе,

Кленусь тобі, моє дитя.

Що буду жити, поки жити

Мені дозволить дух життя!

Ходім! Шумлять щасливі води,

І грає вітер навкруги,

І голуби ясної вроди

Черкають неба береги.а) літературний рід  

б) жанр

в) віршовий розмір

г) тип римування  

ґ) провідний мотив

д) художні засоби 5-го та 6-го рядків
10. Розкрити питання.

1). ВАПЛІТЕ – це

2). Літературознавець Юрій Лавріненко писав: “Хоч (прізвище) називають то символістом, то імпресіоністом, то романтиком чи зводять характер його поезії до справді притаманної йому панмузичності, проте він не вкладається в рамки жодного “ізму”?

3). (Прізвище) на початку ХХ століття своєю творчістю запропонував урбаністичні мотиви, динамізм, змінював узвичаєну форму вірша.

4). У якому вірші М.Рильський порівнює словник із «пишним яром»?

поділитися в соціальних мережахСхожі:

12 балів ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях
Який художній засіб наявний в наведеному уривку з поеми,,Слово про похід Ігорів”

Відповіді 2013 Закарпатський інститут післядипломної педагогічної...
Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях

12 балів ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях
Про боротьбу з турецько-татарськими нападниками; про визвольну боротьбу українського народу під проводом Б. Хмельницького; про стихійні...

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти Завдання...
Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях

2014 Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти Завдання...
Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях

Уроку Дайте відповіді на запитання
Мета уроку: повторити та узагальнити знання про безсполучникове складне речення, закріпити навики постановки розділових знаків

«Відповіді на ваші запитання: пдфо, військовий збір, єсв»
Сьогодні я І моя колега Наталія Бойко озвучимо відповіді на ваші запитання щодо справляння податку на доходи фізичних осіб, військового...

Анкета для опитування працівників обласних державних адміністрацій
Так присвоюється 100 балів, а за відповідь Ні – 0 балів. За чотирьохступеневої шкали варіанти оцінюються наступним чином: Так = 100...

Податки, витрати, єсв: відповіді на запитання за матеріалами семінарів...
Запитання Чи повинен бути сплачeний єсв за коштами, отриманими у зв’язку з вагітністю та пологами?

Додаток №1 до Договору добровільного страхування майна
З метою об’єктивної оцінки ризику дайте, будь-ласка, відповіді на питання, що вказані нижче

С-: а …чинити; б …калічити; в …міряти; г …чесати. 11. На місці крапок у слові ро…шити
Час кожному перевірити рівень своєї готовності до тематичної контрольної роботи. Дайте відповідь на тестові запитання та заповніть...

Відповіді на запитання про подання оновленої звітності акцизного податку та з новацій – 2017

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
У цьому разі олімпіада може виконувати навчальну функцію. Завдання оцінюються у різну кількість балів, але загальна сума у кожному...

Відповіді на запитання учасників вебінару 21. 04. 2016
Чи має І розділ дорівнювати ІІ розділу, якщо у І відображаються розрахунки з приватними підприємцями?

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських...
У цьому разі олімпіада може виконувати навчальну функцію. Завдання оцінюються у різну кількість балів, але загальна сума у кожному...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських...
У цьому разі олімпіада може виконувати навчальну функцію. Завдання оцінюються у різну кількість балів, але загальна сума у кожному...

Відповіді на запитання щодо справляння земельного податку та єдиного...

Відповіді на запитання про подання оновленої декларації про майновий стан І доходи 23. 12. 2016База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт