Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт про методичну роботу за 2014-2015 н р

Звіт про методичну роботу за 2014-2015 н р





Сторінка1/4
  1   2   3   4
Звіт про методичну роботу за 2014-2015 н.р.
Знати по-справжньому – це означає

змінюватися під впливом цього знання.

Е. де Мелло
У 2014-2015 навчальному році методична робота в ліцеї здійснювалася відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по ліцею №76 від 01.09.2014 р. “Про затвердження структури та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами ліцею в 2014-2015 н.р.”

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми “Особистісно-розвивальне навчання як умова розвитку життєвих компетенцій учнів та виконання таких завдань:

 • поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів шляхом створенням профільних класів, класів з поглибленим вивченням навчальних предметів, організації навчання за системою РН, організації роботи факультативів, гуртків, спецкурсів;

 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

 • удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, ШМО учителів-предметників, творчих груп учителів, проведення методичних тижнів, декад;

 • підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

 • розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

 • підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів.

 

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли директор ліцею, заступник директора з навчально-виховної роботи, керівники методичних об’єднань ліцею та творчих груп учителів.

Основні завдання методичної ради на 2014 – 2015н. р. :

 • Забезпечити впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

 • Створити належні умови для адаптації до навчання в основній школі учням 5-го класу.

 • Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання як засобу формування та розвитку професійної компетентності.

 • Створити умови для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності.

 • Створити систему науково-методичного супроводу педагогічних інновацій.

 • Забезпечувати психолого-педагогічні умови для формування компетентної особистості.

 • Забезпечити якісну підготовку та проведення ЗНО та ДПА.

 • Забезпечити умови для індивідуального розвитку учнів, стимулювати їх інтелектуальну та соціальну активність, мотивувати їх навчальну діяльність.

 • Забезпечити зростання фахової підготовки вчителів, вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду, опанування педагогами інноваційних методик навчання та виховання.

 • Продовжувати впроваджувати новітні технології навчання, долучаючи учнів до джерел інформації через мережу Інтернет.

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- шляхи реалізації науково-методичної проблеми Особистісно-розвивальне навчання як умова розвитку життєвих компетенцій учнів (узагальнюючий етап);

- схвалення авторських та адаптованих програм з предметів, курсів за вибором, факультативів, гуртків;

- Педагогічний марафон та погодження графіка його проведення;

- підготовка та проведення педагогічних рад:

 • Завдання педагогічного колективу на 2014-2015 н.р.

 • Про адаптацію учнів 5-х класів (матеріали психолого-педагогічного консиліуму);

 • Про організацію навчально-виховного процесу в 7-х класіах у зв’язку з впровадженням Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти;

 • Формування в учнів життєвих компетенцій під час вивчення математики та предметів освітньої галузі ”Технології” шляхом використання методів особистісно-розвивального навчання.

- організація та здійснення тематичного обліку знань учнів. Форми тематичних атестацій;

- аналіз результатів моніторингових досліджень рівня знань з базових дисциплін (вересень-грудень-травень);

- аналіз результативності виступу учнів у ІІ (районному) та ІІІ (міському) етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін;

- аналіз результативності виступу учнів у І (районному) та ІІ (міському) етапах конкурсу-захисту учнівських наукових робіт МАН;

- підведення підсумків методичної роботи за 2014-2015 н.р. та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2015-2016 н.р.

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, семінарів, інших методичних заходів.

У ліцеї працює 8 методичних об’єднань учителів-предметників. Затверджено плани роботи, науково-методичні проблеми, над якими працювали МО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, відбірного етапу МАН, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання.

Діяльність методичного об’єднання вчителів української мови та літератури у 2013-2014 навчальному році була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, основних положень Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Уряду України, інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення української мови та літератури у 2014-2015 навчальному році, виконання державних програм викладання предмета, створення належних сучасних умов для навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу.

Основна мета навчання рідної мови полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами рідної мови – її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності, тобто забезпечує належний рівень комунікативної компетенції. Впродовж п’яти років ( 2010 - 2015) методичне об’єднання вчителів української мови та літератури через мережу колективних, групових та індивідуальних форм роботи працювало над реалізацією проблеми: «Можливості застосування розвиваючих технологій на уроках української мови та літератури», яка тісно пов’язана з методичною темою ліцею «Особистісно-розвиваюче навчання як умова шкільного розвитку життєвих компетенцій учня». Для досягнення основної освітньої мети застосовували комунікативно-функціональний та особистісно зорієнтований, соціокультурний і комунікативно-діяльнісний підходи до навчання рідної мови. Об’єктом дослідження протягом навчального року було питання: обдарований учень, інноваційні технології навчання, формування практичних умінь і навичок із подальшим впровадженням цих технологій у практику.

Робота з учнями реалізовувалася в різних аспектах:

 • науково-теоретичному, що передбачає шляхи формування наукового світогляду учнів;

 • науково-практичному – розробка та апробація інструментарію, необхідного для творчої співпраці вчителя і учнів;

 • народознавчому, що пов'язаний з організацією та проведенням заходів, спрямованих на вивчення культури, звичаїв і традицій рідного краю;

 • літературно-краєзнавчому, що містить організацію та проведення пошуково-дослідної діяльності учнів з літературного краєзнавства;

 • аспекті роботи з обдарованими дітьми, що реалізується в залученні учнів до творчої пошуково-дослідної діяльності на уроках і в позаурочний час.

Протягом навчального року були проведені такі заходи:

1. Заходи, присвячені видатним письменникам України.

Вересень:

 • 245 років від Дня народження І. П. Котляревського. Випуск стіннівки та обговорення радіогазети;

 • річниця з Дня народження О. П. Довженка (120 років). Перегляд документальних кінофільмів про життя і творчість митця та художніх фільмів, створених кінорежисером;

 • 150 років від Дня народження М. М. Коцюбинського. Перегляд кінофільму С. Параджанова «Тіні забутих предків», відкритий урок, проведений Мащенко В. В. у 10 класі.

Листопад:

 • 220 років від Дня смерті Г. С. Сковороди. Літературний вечір.

 • 180 років від Дня народження Марка Вовчка. Літературні читання.

Березень:

 • річниця з Дня народження Т. Г. Шевченка. «Заповіт» різними мовами (польська, болгарська, румунська, італійська, французька, іспанська, німецька, японська, китайська) у виконанні учнів ліцею звучав зі шкільного радіо у ліцеї. А читання поезії «Заповіт» на міському святі було доручено таким учням ліцею: Шевченко Софії (7-Б кл.), Катревичу Данилу (7-В кл.) та Бідзілі Анні (10 клас). 18.03.2015р. у ліцеї відбувся конкурс читців поезій Т. Г. Шевченка, а ліцей на районному конкурсі захищала Єфетова К., учениця 11-Б класу. У 5 класі вчитель Бех Л. А. провела літературне заняття «Шевченківська абетка».

2. Круглий стіл вчителів української мови та літератури у присутності адміністрації ліцею за проблемною темою ліцею та кафедри:«Виховання компетентного обдарованого учня шляхом упровадження інноваційних технологій та втілення векторного моделювання в системі проектно-впроваджувальної діяльності на уроках української мови та літератури». Заслуховувалися доповіді Хоменко О. І., Граждан Г. Г., Мащенко В. В., вчителів кафедри.

3. Робота з обдарованими дітьми:

 • У І (шкільному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури брали участь 29 учнів ліцею. Призові місця посіли 12 школярів, які були рекомендовані для участі в ІІ етапі (районному) Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури.

Призерами ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури (08.11.2014р.) стали 8 учнів ліцею.

Секція української мови та літератури наукого товариства «Спектр» плідно продовжувала роботу. Мета роботи: виявлення обдарованих дітей та створення умов для їх оптимального розвитку.Завдання педагогів полягає в тому, щоб створити такі умови, з яких будь-яка дитина могла б просуватися шляхом власної досконалості, уміла мислити самостійно, нестандартно. Цей шлях називається «самовдосконаленням дитини в умовах освітнього процесу».

Призерами І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (13.12.2014р.) стали 13 учнів, 8 з них стали призерами ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України

18 березня в ліцеї відбувся конкурс читців, присвячений Всесвітньому Дню Поезії. Дванадцять конкурсантів демонстрували журі свої ораторські здібності. Та виявилося, що учні вміють не тільки гарно декламувати, але й самі пишуть вірші. Отож половина учасників познайомила слухачів саме з власними віршами! Тому, коли визначали переможців конкурсу, премії розподілилися наступним чином: серед учнів, які виконували власні вірші, І місце розподілили учні 7-В класу Старостенко Василь, та учениця 8-Б класу Саділова Катерина. ІІ премію здобули Солярик Яна (6-В), Панасюк Тоня (6-В), Шевченко Софія (7-Б). ІІІ премію отримав Смірнов Нікіта (7-Б). Серед учнів, які декламували вірші різних авторів, І премію отримала Яловенко Альона (9-А), ІІ премію – Софієнко Дмитро (10 клас), Раденко Яна (8-А), Оніщенко Дмитро (7-Б), Назарова Дар’я (7-Б), Ткачов Даніїл (5-Б).

У квітні 2015р. на районному конкурсі власних поезій «Поетична весна» честь ліцею захищали учні:

 • Солярик Яна (6-В кл.) «Я хочу миру в Україні». Вчитель Хоменко О. І.

 • Панасюк Антоніна (6-В кл.) «Зозуля». Вчитель Хоменко О. І.

 • Шевченко Софія (7-Б кл.) «Київ». Вчитель Граждан Г. Г.

 • Старостенко Василь (7-В кл.) «Пам’яті небесної сотні».Вчитель Граждан Г. Г.

 • Саділова Катерина (8-Б кл.) «Війна забрала в нас майбутнє». Вчитель Сторож О. В.

Щорічно проводиться Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика. В ІІ етапі (районному) призові місця посіли такі учні ліцею:

 • Шаламберідзе Марія (9-А кл.) ІІІ місце. Вчитель Мегедь І. А.http://lms144.at.ua/_nw/4/34242986.jpg

Калатур Анастасія (10 кл.) ІІ місце. Вчитель Мащенко В. В.

 • Кравченко Влада(11-Б кл.) ІІ місце. Вчитель Хоменко О. І.

В ІІІ етапі (міському) брали участь Калатур Анастасія та Кравченко Влада, де посіли також призові місця.

Отже, протягом 2014-2015н.р. учні ліцею брали активну участь у різноманітних олімпіадах, літературних конкурсах, що свідчить про бажання дітей реалізовувати свої здібності, вивчати українську мову, бути гідними громадянами рідної країни. Порівняно з минулим роком кількість переможців збільшилася. Кількість переможців свідчить про добросовісну роботу вчителів-словесників.

 1. До витоків народних (народознавчі заходи):

 • Свято Покрова  відзначають ще й як День українського козацтва. Саме на це свято в ліцеї щорічно проводиться захід під назвою «Козацькі розваги». Маленькі, але справжні козаки – найкращі представники 5-8 класів, змагалися у спритності та демонстрували свій інтелект, знання українських творів та свої різноманітні таланти. Жоден не лишився без підтримки класів. А нагородою для переможців стала справжня булава, яку привезли з Хотинської фортеці. Конкурс проводився для 5-6 класів та для 7-8 класів. Якщо хочете побачити головний приз конкурсу –булаву з Хотина – завітайте до 5-В та до 7-В класів. Саме там вчаться справжні нащадки козацького роду – переможці конкурсу«Козацькі розваги – 2014!»http://lms144.at.ua/_nw/3/05482537.jpghttp://lms144.at.ua/_nw/3/37221199.jpg

 • Маруся Чурай – душа української пісні! Народилася вона на Полтавщині, батько її був героєм – він разом з Богданом Хмельницьким визволяв рідну Україну. А сама дівчина мала особливий талант –  складала пісні. Вони подобалися всім – їх вчили, співали. В піснях цих все  життя, всі  мрії та сподівання українського народу. І жартівливі, і ліричні, і героїчні…Хто ж не знає «За світ встали козаченьки», «Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці». Її пісні живуть і сьогодні. І їх із задоволенням виконують діти. До  390-ї річниці від дня її народження в ліцеї відбувся концерт української народної пісні. Участь у ньому брали учні початкової та старшої школи, які довели, що найбільш співуча мова у світі – українська, найкращі пісні – українські, а українці  - співуча нація!http://lms144.at.ua/_nw/4/38182266.jpg

 1. Зустрічі з сучасними письменниками:

 • Зустріч учнів 5-х класів із письменницею Зіркою Мензатюк 27 квітня 2015р.  Письменниця розповіла про неймовірно захоплюючі речі, а саме: про героїв із цікавими іменами, фантастичні пригоди дітей, святині України.У своїх творах Зірка пише про вічні цінності українського народу. «Без них життя втратило б свої найяскравіші барви, тому бережімо їх», – говорить письменниця.  Також вона розповіла про художників, які ілюстрували книги, і  твори, що публікувалися у США,  Словаччині, Польщі.Твори Зірки – розважальні і пригодницькі, з динамічними і захоплюючими сюжетами, але саме вони спонукають читача замислитись, усвідомити певні моральні, суспільні орієнтири, допомагають вирішувати життєві проблеми, збагачують знаннями.Бажаючі придбали книги й отримали автограф із її рук.http://www.grani-t.com.ua/img/objects/201211/11149.jpg

 • Ця зустріч дійсно довгоочікувана. До ліцею завітав поет двох століть - Дмитро Павличко – поет від Бога, людина рідкісного обдарування, який відгукується на злободенні теми та відчуває пульс доби. За визначний особистий внесок у розвиток української літератури, створення вершинних зразків поетичного слова, плідну державницьку і політичну діяльність Д.Павличку присвоєно звання Героя України з врученням ордена Держави (2004), нагороджено орденом «За заслуги» III ст. (1997), орденом князя Ярослава Мудрого V ст. (1999) та IV ст. (2009).Незважаючи на поважний вік, поет залишається молодим душею, активним громадським діячем й, водночас, прагне змалювати красу світу та людських почуттів.Між гостем та учнями ліцею відбувся цікавий діалог про події в Україні (Революція гідності) і сьогодення (війна на сході України).Учні читали вірші поета та виконали пісню на його слова «Два кольори». Дмитро Васильович прочитав декілька поезій із збірки «Вірші з майдану» та залишив учням та вчителям у подарунок збірки власних поезій з автографами.Педагогічний та учнівський колективи щиро вдячні поету за цікаву зустріч, сповнену теплом та щирістю, і в переддень 85-річного ювілею щиро побажали Дмитру Васильовичу міцного здоров'я на довгі роки, невичерпної енергії, оптимізму та натхнення для подальшої літературної та громадської діяльності.

6. Марафон педагогічної майстерності уроків.

Впродовж п’яти років методичне об’єднання вчителів української мови та літератури працювало над реалізацією проблеми: «Можливості застосування розвиваючих технологій на уроках української мови та літератури», тому вчителі кафедри залюбки взяли участь у «Марафоні », на яких узагальнили досвід та майстерність з теми. Через мережу колективних, групових та індивідуальних форм роботи педагоги ділилися власним досвідом з колегами.

7. Участь у конкурсі «Учитель року».
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережах



Схожі:

Звіт щодо організації та проведення навчально-методичної роботи у...
Положенням про методичну роботу у професійно-технічному навчальному закладі, що затверджене наказом Міністерства освіти І науки України...

Звіт про методичну та навчально-виховну роботу днз
На даний час в дошкільному навчальному закладі працюють 17 педагогічних працівників

1. Звіт директора Костільницької зош І-ІІ ступенів Капуша М. Д. про...
Присутні: члени батьківського комітету, педагогічний та адміністративно-господарський персонал школи, батьки учнів

Звітує директор Єфімова Оксана Анатоліївна Напрямки роботи
Звіт про роботу Високобайрацького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»...

Інструкція із складання форм державних статистичних спостережень...
Звіт про роботу автотранспорту" та №51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом" встановлює...

Звіт про роботу уаіб за 2 квартал 2015 року
Відповідно до плану роботи уаіб на 2 квартал 2015 року та Плану роботи уаіб на 2015 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25...

Рішенням обласної Експертної комісії
План впровадження результатів діагностування у внутрішкільну методичну роботу

Звіт про роботу Школи Молодого педагога-стажиста за І семестр 2013/2014 навчального року
«Вінок Сухомлинському», зустріч із творчими педагогами, переможцями фахових конкурсів

Звіт про роботу школи у 2015-2016 н р. Робота педагогічного, учнівського...
Методичною радою школи розроблена модель роботи над проблемою школи «Формування творчих здібностей учнів як засіб особистісного зростання...

Звіт директора Зміївського професійного енергетичного ліцею Єльцової...
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних...

Про порядок закінчення навчального року, проведення державної підсумкової...
України в 2015 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 08. 10. 2014 за №1208 /25985, листа Міністерства освіти...

План роботи зміївського професійного енергетичного ліцею на 2016/2017 навчальний рік
Конституцією України, Законом “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Положенням про методичну...

План роботи зміївського професійного енергетичного ліцею на 201
України, Законом “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Положенням про методичну роботу...

Звіт за 2015-2016 н р
У відповідь на лист департаменту освіти І науки Львівської обласної державної адміністрації від 28. 11. 2017 №4-2601-2748 щодо надання...

Запис про роботу за сумісництвом відомості про роботу
...

5. Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2013, 2014 та 2015...
Ват „Запоріжжяобленерго” – Фонду державного майна України, що володіє більше ніж 10 відсотками акцій

Звіт про роботу методичних формувань вчителів початкових класів у 2008-2009 н р
Саме тому, з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу початкової ланки у районі було створено та організовано роботу...

Про службові відрядження І направлення за кордон
Положення, яке допоможе І полегшить працівникам, студентам, аспірантам І докторантам здійснювати службові відрядження або направлення...



База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації




blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт