Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2015/2016 навчальному році

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2015/2016 навчальному році

Методичні рекомендації

щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2015/2016 навчальному році
І. Рекомендації щодо організації та проведення

ІІ етапу олімпіади

  1. ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури відбудеться 28 листопада 2015 року.

  2. Початок виконання олімпіадних завдань – 10.00.

  3. Час виконання олімпіадних завдань учнями 7-х класів 3 астрономічні години, учнями 8 – 11-х класів4 астрономічні години.

  4. Характеристика завдань:

Олімпіадні завдання відповідають сучасним вимогам до вивчення української мови та літератури, орієнтовані на лінгвістичну компетентність учнів, їхній інтелектуальний потенціал, неординарність і креативність мислення. Просимо врахувати, що це не завдання для контрольної роботи, а саме – для інтелектуальних змагань філологічно обдарованих дітей.

Завдання з української мови вибудовуватимуться в такому форматі: творча робота, синтаксичний аналіз речення (9 – 11 класи), завдання з розгорнутою відповіддю на теоретичне питання, завдання відкритого типу на конструювання мовних одиниць, виправлення помилок, вибір нормативної форми, редагування речень, тлумачення фразеологізмів, тестові завдання тощо.

Комплект олімпіадних завдань охоплює програмовий матеріал із різних розділів курсу за попередні роки навчання та теми, які учні повинні були опанувати до терміну проведення олімпіади відповідно до чинних навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (звертаємо увагу, що навчальні програми для 7 – 9-х класів у 2015/2016 навчальному році зазнали змін відповідно до наказу МОНУ від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»):

Українська мова

Клас

До теми (включно)

7

Дієприкметник.

8

Односкладні прості речення.

9

Складнопідрядне речення.


Увага! Оскільки в старших класах уже не вивчається нових мовних тем, а в 10 – 11-х класах мова викладається за трьома рівнями (стандарту, академічним і профільним), то в 10 – 11-х класах будуть запропоновані завдання за курс 5 – 9-х класів.Українська література

Клас

До теми (включно)

7

М.Стельмах. «Гуси-лебеді летять».

8

Тарас Шевченко. «Думи мої, думи мої...»; «Ой три шляхи широкії...».

9

І. Котляревський. «Енеїда».

10

Творчість І.Франка.

11

Остап Вишня. «Моя автобіографія».


Наголошуємо, що завдання з української літератури для учнів 7 – 9-х  класів складено відповідно до програм ЗНЗ з українською мовою навчання: 7 класи – Українська література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 (зі змінами, затвердженими наказами Міністерства від 04.08.2014 № 895, від 29.05.2015 №585); 8–9 класи – Українська література. 5–12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585). Це обумовлено орієнтацією на завдання ІV етапу олімпіади.

Для учнів 10 –11-х класів завдання складатимуться відповідно до програми академічного рівня (як відомо, вона єдина для класів з українською і російською мовами навчання): «Українська література, 10 – 12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень», авт. М.Г.Жулинський, Г.Ф.Семенюк та ін.». Поряд із кожним завданням подано орієнтовну максимальну кількість балів, яку учень може одержати за їх виконання.
Звертаємо увагу, що завдання з української літератури для кожного класу мають спільну структуру. Учням усіх класів необхідно написати твір на одну із запропонованих тем, письмово дати відповіді на запитання та виконати творче завдання.

У творчому завданні учням 7–8-х класів буде запропоновано дати розгорнуту відповідь на запитання з теорії літератури, а учням 9–11-х класів – заповнити «паспорт» твору (на основі запропонованого уривка).


  1. Оцінювання завдань із літератури:
завдання


Форма завдання

Макс. кількість балів за одне завдання

1

Написати твір на одну із запропонованих тем

12 б.

2

Письмово дати відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності

у висловлюваннях

Кожне питання оцінюється 1 б.

3

Розгорнута відповідь на завдання з теорії літератури (7–8 кл.)

Заповнення «паспорта» твору (9–11 кл.)


12 б.Увага! При перевірці та оцінюванні «паспорта» твору пропонуємо користуватися зразком виконання такого завдання, поданим у посібнику «Олімпіада з української мови та літератури: нормативний, навчально-методичний і теоретичний аспекти. Навчально-методичний посібник / Л.І.Кавун, К.В.Таранік-Ткачук, Л.В.Шитик, О.І.Масевря, С.І.Січкар / [за заг. ред. Л.В.Шитик]. – Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 304 с.», рекомендованому Міністерством освіти і науки України (лист ІІТЗО від 06. 11. 2012 р. №14.1/12-Г-323), на стор. 291.


  1. Оцінювання результатів виконання завдань з української мови здійснюється за критеріями, указаними безпосередньо в завданнях.

Здійснюючи перевірку та оцінювання завдань з української мови, доцільно користуватися «Теоретичним коментарем до завдань з української мови», уміщеним у вищезазначеному посібнику на стор. 37 – 92.

При оцінюванні синтаксичного розбору складного речення пропонуємо користуватися схемою (стор.92) та зразком повного синтаксичного розбору складного речення (стор. 288), поданими в цьому ж посібнику.


  1. Особливі умови:

Початок олімпіади о 1000.

Звертаємо Вашу увагу на те, що учням не дозволяється користуватися додатковою літературою (посібниками, довідниками, словниками, текстами художніх творів і статей тощо).
З метою якісної підготовки учнів до ІІ етапу олімпіади рекомендуємо під час цього процесу використовувати такі посібники:


 1. Олімпіада з української мови та літератури: нормативний, навчально-методичний і теоретичний аспекти. Навчально-методичний посібник / Л.І.Кавун, К.В.Таранік-Ткачук, Л.В.Шитик, О.І.Масевря, С.І.Січкар / [за заг. ред. Л.В.Шитик]. – Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 304 с.

 2. Авраменко О.М., Блажко М.Б. Українська мова та література. Довідник. Завдання в тестовій формі. 2 частини. – К.: Грамота.

 3. Глазова О.П. Українська орфографія. Навчальний посібник. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008.

 4. Глазова О.П. Українська пунктуація. Навчальний посібник. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008.

 5. Гнатюк Л.П, Бас-Кононенко О.В. Українська мова. Навч. посіб.– К.: Знання-Прес, 2006.

 6. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури української мови. – Л.,1996.

 7. Дорошенко С.І. Основи культури і техніки усного мовлення. – Х., 2002.

 8. Зубков М.Г. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2008.

 9. Лобода В.В., Скуратівський Л.В. Українська мова в таблицях. Довідник. – К.: Вища школа, 1993.

 10. Новий довідник. Українська мова. Українська література. – К.: Казка, 2009.

 11. Пахаренко В.І. Шкільне шевченкознавство. Навчальний посібник. – Черкаси: Брама-Україна, 2007.

 12. Сучасна українська літературна мова. Підручник / М.Я.Плющ. – К.: Вища школа, 2003.

 13. Тєлєжкіна О.О. Говоримо та пишемо українською правильно і красиво.– Х.: Вид. група «Основа», 2010.

 14. Українська мова. Практичний довідник / укладач Попко О.Г. – Харків: ФОП Співак Т.К.., 2008.

 15. Українська мова. Тести. 5–12 класи. Посібник/ за ред.. Н.В.Гуйванюк. – К.: Видавничий центр «Академія», 2007.

 16. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови. Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004.

Мовно-літературні сайти:

 1. Електронна бібліотека Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua).

 2. Бібліотека української поезії (http://poetry.uazone.net).

 3. Просвіта (http://www.internet.net.lib).

 4. Бібліотека «Українського міста» (Чикаго) (http://ukrtown.com.library).

 5. UkrLib (http://ukrlib.com.ua).

 6. Сучасна українська література (http://ukrlit.kma.mk.ua).

 7. Українська бібліотека (http://www.lib.org.ua).

 8. Український центр (http://ukrcenter.com).

 9. Історія України (http://www.uahistory.cjb.net).

 10. Мережева бібліотека української літератури (http://www.ukrib.km.ru).

 11. http://www.day.kiev.ua.

 12. http://www.chl. kiev.ua .

 13. http://www. kobzar.info .

 14. http://linguist. univ. kiev.ua .

 15. http://ukrainskamova.narod.ru

 16. http://www.akademia – ps.com.ua

 17. http://www.vintest/org.ua.

 18. http://www.multikulti.ru

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської...
«Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році», якими повинні керуватися оргкомітети...

Квнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо організації...
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій відбудеться 26 грудня 2015 року

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій відбудеться 26 грудня 2015 року

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Кротова І. В., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»

Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади...
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...

Методичні рекомендації
«Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році», якими повинні керуватися оргкомітети...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу та підготовки до...
Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики проводиться у січні-лютому 2015 року згідно з наказом Міністерства освіти І науки...

Методичні рекомендації щодо проведення IІ етапу Всеукраїнської учнівської...
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій є стимулювання творчого самовдосконалення учнів, зацікавлення їх у...

Положення про Всеукраїнську учнівську інтернет-олімпіаду з української мови І літератури-2016
Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнської учнівської інтернет-олімпіади з української мови І літератури-2016...

Методичні рекомендації щодо проведення І іі етапів Всеукраїнської...
Навчально-методична лабораторія гуманітарних дисциплін кафедри гуманітарної освіти Дніпропетровського обласного інституту післядипломної...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської...
Комплект олімпіадних завдань складений відповідно до діючих навчальних програм за попередні роки навчання та охоплює вивчений учнями...

Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури...
У 2016/2017 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови й літератури, світової літератури

Методичні рекомендації для проведення Першого уроку в 2015/2016 навчальному році
Запропоновані методичні рекомендації допоможуть у проведенні Першого уроку в 2015/2016 навчальному році з національно-патріотичного...

Методичні рекомендації до проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської...
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького нту

Завдання І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української...
Удача, обруч, футляр, криниця, лідер, спориш, плече, кориця, однокласниця, кулінар, тиша, вежа, зніяковілість, ожеледь, любов, кров,...

Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу...
Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу в 2015-2016 навчальному році – Пирятин: рмк, 2015. – 184сБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт