Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Загальні рекомендації вчителям суспільствознавчих дисциплін

Загальні рекомендації вчителям суспільствознавчих дисциплін

Загальні рекомендації вчителям суспільствознавчих дисциплін

Наголошуємо, що викладання історії України у 10-х–11-х класах історичного профілю не передбачає проведення окремого уроку тематичного оцінювання, як це написано у друкованому варіанті навчальної програми (Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Історія України. Всесвітня історія. Профільний рівень. Академічний рівень. Рівень стандарту. Київ. Міністерство освіти і науки України, 2010). Замість уроку «Тематичного оцінювання» 1 година дається на «Резервний урок» (дивіться варіант навчальної програми, який розміщено на офіційному сайті Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України).

Таким чином, усі названі вище навчальні програми з історії для
5-х–11-х класів не передбачають проведення окремого уроку тематичного оцінювання.

Навчальні теми програм закінчуються уроком узагальнення, на якому вчитель може провести оцінювання за підсумком усієї вивченої теми. Воно може проходити в формі усних запитань, письмових завдань (у тому числі й тестових), есе, творів, досліджень, проектів тощо.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 року №496 тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом «Тематична» без дати. Вільна клітинка перед колонкою «Тематична» не залишається.

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягають оцінюванню протягом вивчення теми.

У разі відсутності учня на уроках протягом вивчення теми в колонку з надписом «Тематична» виставляється «н/а» (не атестований).

Відповідно до наказу № 496 від 03.06.08 МОН України «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу для учнів 5 – 11 ( 12 ) класів загальноосвітніх навчальних закладів» ведення предметної сторінки журналу з історії України, всесвітньої історії, правознавства та курсу, «Людина і світ», здійснюється вчителями - предметниками. Вони несуть особисту відповідальність за своєчасність, стан та достовірність записів. Записи в журналі ведуться державною мовою, чорнилами або пастою одного кольору ( синього чи чорного), чітко і охайно.

На сторінці не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.

Відсутність учня на уроці позначається літерою «н».

Дата проведення занять записується дробом, наприклад : 02/09.

У разі проведення здвоєних уроків дата і тема кожного уроку записуються окремо.

Всі записи ведуться у називному відмінку, наприклад: «зошит», «тематична», «семестр», « річна ».

Всі оцінки виставляються за 12-бальною шкалою від 1 до 12. У разі неатестації учня робиться запис « н/а».

Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня.

Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати. Проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається. Тематична виставляється як середня арифметична. В разі відсутності учня на уроках протягом вивчення теми у колонку з надписом Тематична виставляється « н/а». Тематична оцінка не підлягає коригування.

Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом « І семестр», « ІІ семестр», яка здійснюється на підставі тематичних оцінок, а також зважаючи на важливість тем, тривалість вивчення та складність її змісту. Відсутність учня протягом семестру дає підставу поставити йому «н/а». Семестрова оцінка підлягає коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом « Скоригована» поруч із колонкою « І семестр», « ІІ семестр». Скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову.

Річна виставляється до журналу в колонку з надписом «Річна » без зазначення дати. Вона здійснюється на основі семестрових оцінок. Річна оцінка коригуванню не підлягає.

Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації з історії України у класах гуманітарного, філологічного та суспільно - гуманітарного профілів або з всесвітньої історії чи курсу « Людина і світ » за вибором учня здійснюється у колонку з надписом ДПА без зазначення дати.

Зразок оформлення правої сторінки з історії

04/09

Тема уроку згідно з календарним планом

Читати §1, стор. 10-1521/10

Тема уроку згідно з календарним планом.

Повт. §§ 1-5, дати, вик. пис. завд. 1 на стор. 25.

24/11

Узагальнення та систематизація знань з теми «…». Семінар.

Повт. §§ 11 - 2015/01

Тема уроку згідно з календарним планом.

Опрац. §26, підг. Повідомлення.

30/05

Тема уроку згідно з календарним планом.

( Підсумково-узагальнюючий урок )

Повт.§§48, 17- 29

Зразок оформлення лівої сторінки з історіїп/п


Прізвище та ім´я учня

04/

09

21/

10

24/

11


Тем
Тем

Зош

І сем

скор

1

Іваненко Оксана

8

н

9

9
8

10

8

9

2

Петренко Максим

н

н

н

н/а
7

8

7
3

Савченко Тетяна

11

10

11

11
10

10

10п/п


Прізвище та ім´я учня

15/0124/04

28/

05


тем


зош

ІІ сем

скор

Річна

1

Іваненко Оксана

9

н

7

9

8

10

8

9

9

2

Петренко Максим

н

н

н

6

6

7

6

7

7

3

Савченко Тетяна

12

11

11

9

11

10

11
11

Згідно Інструкції про єдині вимоги до ведення шкільних журналів робочі зошити із суспільних дисциплін ведуться для кожного предмета окремо. Записи у робочих зошитах повинні бути систематичними, чіткими, охайними. Зошити повинні бути підписані відповідно до чинного єдиного мовного режиму. Запис дати проведення уроку повинен відповідати вимогам єдиного мовного режиму. Зошити повинні бути обкладені.

Учні повинні чітко розмежовувати класні та домашні роботи.

Зошити з історії переглядаються учителем один раз на семестр і бал за ведення зошита може (за бажанням вчителя) виставлятися в журнал. Підручники, посібники, робочі зошити, атласи, зошити для контролю і корекції навчальних досягнень тощо, що використовуються на уроках, повинні мати гриф Міністерства освіти і науки України.

Під час виставлення семестрової оцінки бал за зошит не враховується, але може сприяти остаточному визначенню оцінки на користь учня в разі виникнення певного сумніву.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Солошенко Ірина Анатоліївна
Матеріал стане у пригоді вчителям логопедам,вчителям початкових класів, учителям дефектологам та вихователям для роботи із заікуватими...

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисциплін «бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисциплін «бухгалтерський облік» для студентів освітнього ступеню «Бакалавр»...

Управління освіти макіївської міської ради
За результатами перевірки складено довідку (додаток 1), надано вчителям рекомендації

Інструкція по охороні праці учнів під час сільськогосподарських робіт 51
Рекомендації на допомогу керівникам творчих учнівських об’єднань, вчителям природничих наук

Програма «Наступність»
Подано орієнтовний план з питань наступності між дошкільною І початковою освітою, початковою І середньою ланками освіти. Матеріал...

Методичні рекомендації по створенню громадських пасовищ Загальні положення
Ці рекомендації визначають механізм створення гомадських пасовиш за рахунок сільськогосподарських земель державної власності

Методичні рекомендації з виробничої практики "догляд за хворими"...
Методичні рекомендації затверджені на засіданні Методичної комісії з хірургічних дисциплін Львівського національного медичного університету...

Методичні рекомендації даного досвіду адресовані вчителям біології,...
Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8»

«Методика проведення практичних занять»
Розділ Структура практичного заняття та загальні методичні вимоги до організації І проведення практичних занять з циклу проф орієнтованих...

Звіт про результати річного оцінювання учнів
Результати моніторингів (додаток до плану 1) проаналізовано на педагогічній раді, методичній раді, методичних об’єднаннях, надано...

Методичні рекомендації зі створення
Матеріали розроблені з метою уніфікації вимог до змісту, оформлення та оцінювання буклету вчителями різних навчальних дисциплін

Методичні рекомендації вчителям початкових класів щодо оцінювання...
Складені відповідно до орієнтовних вимог щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом...

Методичні рекомендації щодо застосування дсту 4163-2003
Загальні положення

Методична розробка інтегрованої лекції презентації з навчальних дисциплін...
Виробництво та популярність сучасних акордеонів та кнопкових акордеонів (баянів) в світі

Завдання та методичні рекомендації до виконання студентами заочної...
Укладач – Козаченко Ю. А., к ю н., викладач юридичних дисциплін Аграрного коледжу управління І права пдаа

Загальні методичні вказівки Структуру вивчення дисципліни «Інтелектуальна...
Навчальна дисципліна «Інтелектуальна власність в сфері інноваційної діяльності» є нормативною І входить до циклу дисциплін юридичної,...

Методичні рекомендації вчителям початкової школи щодо врахування...
У дитини виявляється сензитивність до морально-психологічних норм І правил поведінки, готовність до оволодіння засобами систематичного...

Методичні рекомендації щодо вивчення природничих дисциплін у 2012-2013 н р. Посібник
Упорядник Трофименко О. Д – методист районного методичного кабінету відділу освіти Криворізької райдержадміністрації, 2012База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт