Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Погоджено: Схвалено: Начальник управління освіти Протокол педагогічної ради Полтавського міськвиконкому № від 201 6 р

Погоджено: Схвалено: Начальник управління освіти Протокол педагогічної ради Полтавського міськвиконкому № від 201 6 р

Сторінка1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Погоджено: Схвалено:

Начальник управління освіти Протокол педагогічної ради

Полтавського міськвиконкому № від 2016 р.

____________ Дорохова Н.Г.
Затверджено:

Директор СНВК 85

______________Ландар Т.Г.


Річний план роботи

Полтавського спеціалізованого

НВК № 85 «Лебідка»

Полтавської міської ради

Полтавської області

на 2016-2017 н.р.


м. Полтава

2016р.

Структура

річного плану спеціалізованого НВК №85 м. Полтави

на 2016-2017 н.р.

 1. Підсумки навчально-виховної роботи за 2015-2016 н.р.

Завдання педколективу закладу на 2016-2017 н.р.

 1. Організаційно-педагогічні заходи по забезпеченню навчально – виховного процесу.

2.1.Оснащення педагогічного процесу.

3. Методична робота з кадрами. Підвищення професійного рівня педагогів.

3.1. Педагогічні ради.

3.2. Консультації для вихователів.

3.3. Колективні перегляди занять

4. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей.

5. Виховна робота з дітьми.

6. Перспективність і наступність у роботі дошкільних груп та початкової школи.

7.Робота з батьками.

8. Адміністративно-господарська діяльність.

Додатки:

 1. Робота медичного кабінету.

 2. Виробничі наради.

 3. Охорона праці.

 4. Правове виховання.

 5. План роботи з помічниками вихователів.

 6. План роботи з дітьми, які не охоплені дошкільною освітою.

 7. Заходи зорганізації охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей.

 8. Наради при директорові.

 9. План роботи консультативного центру«Сходинки батьківства».

10. Гуткова робота.

11. Інноваційні технології, що впроваджуються у закладі.

12. План проведення атестації педпрацівників у 2017 році.

13. План роботи з молодими спеціалістами.

14. План роботи семінару-практикуму «Розвиток зв’язного мовлення дошкільників засобами інноваційних технологій».

15. План роботи семінару-практикуму «Формування математичної та сенсорно-пізнавальної компенції дошкільників засобами передових педагогічних технологій».

16. План-графік проведення свят та розваг.

17. План роботи практичного психолога.

18. Заходи по підготовці і проведенню літнього оздоровчого періоду 2017 року.

 1. Підсумки навчально-виховної роботи за 2015 - 2016 н.р.

Спеціалізований НВК № 85 розташований по вул. Кагамлика, 35. На 2015-2016 н.р. укомплектовано 9 дошкільних груп ( з них: 2 групи раннього віку, 7 груп дошкілього віку) та 3 початкові класи, які розміщені згідно вікової періодизації та індивідуальних особливостей дітей. СНВК працює за п’ятиденним робочим тижнем. Мова навчання – українська.

Однією з основних умов забезпечення високої якості освіти дошкільників та молодших школярів є професійна майстерність педагогів. Стиль роботи педагогів спрямований на творчість, орієнтацію на особисте буття дитини. У закладі працюють 27 педагогічних працівники. Вищу педагогічну освіту мають 26 педагоги (96,3 %), середню спеціальну – 1 педагог (3,7%).

За наслідками атестації 7 педагогів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 4 - кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 5 - кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 11 - кваліфікаційну категорію «спеціаліст», педагогічне звання «вихователь-методист» - 4, педагогічне звання «учитель-методист»-2.

За минулий навчальний рік підвищили фахову майстерність на курсах при ПОІППО ім. Остроградського 2 педпрацівники. Атестація педагогічних працівників СНВК проводилася відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України № 930 від 06.10.2010 року зі змінами, затвердженими МОНМС України від 20.12.2011р.

У 2016 році атестовано 6 педпрацівників. Результати атестації:

- «спеціаліст вищої категорії» - підтверджено – 2;

- «спеціаліст другої категорії» - присвоєно – 3;

- «спеціаліст» - підтверджено – 1;

- педагогічне звання «вихователь-методист»- присвоєно– 1.
Стаж педагогічної діяльності педпрацівників:


До 5 років

Від

5 до 10р.

Від

10 до 15 р.

Від

15 до 20 р.

Від

20 до 30р.

Більше

30р.

8 – 29,6%

3 – 11,1%

5 – 18, 5%

4 – 14, 9 %

2 – 7, 4%

5 – 18, 5 %


Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку сприяє активна участь педагогів закладу в методичній роботі міста.

Протягом 2015-2016 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні об’єднання, школи передового педагогічного досвіду, майстер-класи. Музичний керівник Гончаренко С.А. була активним учасником засідань клубу творчих зустрічей «Ліра».

В листопаді 2015 р. педагогічні працівники стали учасниками Днів педагогічної майстерності – тема: «Гурткова робота в ДНЗ. Її роль у розвитку особистості». Під час перегляду роботи з дітьми педагоги закладу (Костюк О.В., Стадник Г.П., Коломієць Н.М.) поділилися досвідом гурткової роботи з колегами дошкільних закладів міста. Протягом року гостями закладу були слухачі курсів ПОІППО ім. Остроградського, які мали змогу запозичити досвід роботу колективу з фізкультурно-оздоровчої, художньо-естетичної діяльності колективу. Керуючись основними положеннями «Національної доктрини розвитку освіти в Україні», Законом України «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Базовий компонент дошкільної освіти в України, виконуючи завдання Державної базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та завдання на 2015-2016 навчальний рік колектив закладу перебував у творчому пошукові, вирішуючи наступні завдання:

 • Формування здоровꞌязберігаючої компетентності дітей через активне впровадження здоровꞌязбережуючих технологій, формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності шляхом спільних зусиль з батьками.

 • Формування у дітей потреби до активного пізнання свого предметного та соціального довкілля, самовизначення у ньому, спрямовану на виховання у дітей громадянської свідомості та патріотичних почуттів, дбайливого ставлення до довкілля, досягнення гарантованих передбачуваних програмою результатів навчання і виховання.

 • Впровадження в практику нетрадиційних форм та методів роботи, спрямованих на реалізацію завдань і мети соціально-морального розвитку дошкільників.

 • - Активізація гурткову роботу з дітьми відповідно до варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти.

З метою реалізації головних завдань адміністрацією СНВК було вивчено рівень педагогічної майстерності педагогів та сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили належний рівень знань, умінь та навичок, спрямованих на підвищення професійного рівня педагогів.

Усі педагоги закладу – активні учасники методичної роботи закладу. Протягом навчального року працювала творча група вихователів дошкільних груп над проблемою «Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку» (керівник –Коломієць Н.М.), як результат розроблена система роботи з патріотичного виховання дошкільників, вироблено єдині форми і методи щодо організації роботи по вихованнюпатріотичних почуттів. Проведений семінар - практикум «Соціально-моральний розвиток у контексті Базового компонента дошкільної освіти» (жовтень, 2015р., кер. Кадуріна Г.М.), на якому педагоги дошкільної ланки познайомилися з теоретичними основами соціально-морального розвитку, зокрема формами та методами роботи з дітьми, презентували власні напрацювання, мали змогу переглянути різні форми роботи з дітьми з даного питання (заняття, бесіди, інсенування творів, розігрування проблемних ситуацій тощо) та отримали практичний досвід щодо організації роботи з дошкільниками з соціально-морального розвитку. В грудні 2015 року інструктор з фізкультури провела фестиваль передового педагічного досвіду «Здоров’язберігаючі технології в ДНЗ», під час якого педагоги мали змогу активізувати знання, висловити власну думку з питанння оздоровлення дітей, поділитися власним досвідом роботи з даного питання, а також наголосили на важливості взаємодії з батьками вихованців з питання впровадження здоров’язберігаючих технологій в практику для розвитку здорової, фізично розвиненої особистості. Дані форми роботи сприяли підвищенню професійного рівня педпрацівників, впровадженню в організацію роботи з дітьми рекомендацій міських методичних заходів, досвіду роботи досвідчених педагогів закладу.

З боку методиста надавалася консультативна допомога педагогам, проводилися групові та індивідуальні консультації, надавалися рекомендації щодо організації освітньо-виховного процесу в групах.

Практичним кроком у розв’язанні завдань річного плану стало поповнення ігрового розвивального середовища новими дидактичними посібниками, іграшками згідно Типового переліку та вимог чинних програм, доповнення пізнавального осередку дидактичними іграми, логічними завданнями, кросвордами, віршованими текстами для ознайомлення з цифрами, геометричними фігурами логіко-математичного змісту. Вихователь-методист надав методичну допомогу щодо використання рухливих ігор в роботі з дітьми, зокрема систематизований перелік та роздрукований хід ігор для кожної вікової групи, що надало можливість вихователям активізувати свої теоретичні знання та впроваджувати їх в роботу з дошкільниками. В подальшому перед вихователями стоятиме завдання доповнити пізнавальний осередок іграми та матеріалом з мовленнєвого розвитку, осередок дослідницько-пошукової діяльності та підібрати матеріал для роботи з дітьми по темі «Космос. Всесвіт».

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню якості володіння різноманітними методами роботи. Педагогічні працівники спрямовували свою роботу на особистісно орієнтоване навчання та виховання дошкільників, застосовуючи у щоденній роботі методи та прийоми пошуково-дослідницького характеру, нетрадиційні підходи до оздоровлення, розвитку творчих здібностей малюків тощо.

Аналіз перспективно-календарного планування засвідчив, що педагоги закладу застосовують широку палітру методичних засобів для виконання вимог програми «Українське довкілля» та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

У травні 2016 р. була проведена комплексна перевірка старших груп - «Організація освітньо-виховного процесу з дітьми 5-річного віку. Засвоєння програми «Впевнений старт»», яка показала, що впродовж навчального року вихователі старших груп Кадуріна Г.М., Джос Т.В, Косинська І.В. забезпечували дітям належний рівень готовності до шкільного навчання та адаптацію до нових умов життєдіяльності. Моніторинг стану готовності до шкільного навчання дітей-випускників засвідчує те, що дошкільники мають достатній рівень фізичного, психічного, соціального, розумового, мотиваційного, вольового, етичного й естетичного розвитку, який створює необхідну основу для активного входження у нові умови шкільного навчання і свідомого засвоєння навчального матеріалу.

Діти старших груп мають хороші показники засвоєння об’єму знань відповідно до вимог Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку „Впевнений старт” на кінець навчального року. Дошкільнята володіють розумовими операціями, вміють узагальнювати і диференціювати предмети і явища навколишнього світу,вміють планувати свою діяльність і здійснювати самоконтроль. Вони мають уяву про вимоги школи і готові змінити свою ігрову позицію на позицію учня.

Результати моніторингу:

Діти старших груп мають гарні показники з мовленнєвого розвитку, проявляють цікавість, інтерес під час виконання різноманітних завдань. Роблять звуковий аналіз слів, ведуть діалоги і монологи з однолітками та дорослими, вдало складають розповіді за картинами, знають багато віршів напам’ять.

Мовленнєва лінія розвитку


Група

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

Старша група «Веселка»

43 %

57 %

-

Старша група «Пролісок»

19 %

68, 5%

12,5%


Навчання елементів грамоти

Група

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

Старша група «Веселка»

25%

60%

15%

Старша група «Пролісок»

18%

76%

6%


Пізнавальний розвиток дошкільника є одним із найважливіших аспектів підготовки до школи, оскільки сприяє формуванню вміння розв'язувати інтелектуальні і практичні завдання в різних видах діяльності, оперувати моделями розв'язку. Вихователі всіх старших груп створили спеціальне розвивальне середовище, яке сприяє використанню набутих знань, вмінь та навичок з логіко-математичного розвитку дітей в побуті та підтримують пізнавальні інтереси дитини, збагачуючи розвиток природних здібностей та нахилів дитини.

Загально-пізнавальний розвиток

(У світі природи)


Група

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

Старша група «Веселка»

51%

49%

-

Старша група «Барвінок»

18, 75%

75%

6, 25%

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ 01. 09. 201 р. № Про вимоги до колективу щодо дотримання
Міністерства освіти І науки України від 03. 06. 2008 №496, рішення педагогічної ради школи (протокол №1 від 30. 08. 2013р.) та з...

«07» червня 201 7 р., протокол №6 Голова Педагогічної ради
Харківського державного професійно — педагогічного коледжу ім. В.І. Вернадського (хіпту)

Дипломної педагогічної освіти протокол №2 від 22. 09. 2011
...

Протокол двадцять шостої сесії Знам`янської міської ради сьомого...
Вела протокол: Шведченко Ірина Вікторівна – оператор комп’ютерного набору відділу забезпечення діяльності міської ради

Рішення Вченої ради квнз кор «Академія неперервної освіти» протокол №9 від "15"
Київської обласної ради "Академія неперервної освіти" за проектом «Вільний слухач-1» (далі – Положення) регламентує систему організації...

Схвалено
Протокол засідання методичної ради Комунального заклади Київської обласної ради Центр творчості дітей та юнацтва Київщини від 26...

«Золотий ключик» Глухівської районної ради 2013 рік
Схвалено до друку рішенням методичної ради Суходільського нвк (протокол №4 від 09. 09. 2013 р.)

Статут золочівської гімназії №1 Золочівської районної державної адміністрації...
Ххіv скликання від 27 травня 2003 року, за погодженням з Головним управлінням освіти І науки Харківської обласної державної адміністрації,...

Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки...
...

Над якою працює вчитель
...

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Кулик Володимир Іванович, начальник механіко-енергетичного управління – головний механік, тел.: (044) 461-27-12

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Кулик Володимир Іванович, начальник механіко-енергетичного управління – головний механік, тел.: (044) 461-27-12

Конспекти уроків
Схвалено методичною радою районного методичного кабінету відділу освіти Звенигородської райдержадміністрації протокол №3 від 07....

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Дмух Андрій Анатолійович – начальник управління процедури закупівель товарів, робіт та послуг, тел. (044) 461-29-60

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради...
Пилипчук Олександр Павлович, вчитель інформатики І фізики, вчитель-методист, вища категорія, Гаврилівська зош І-ІІІ ступенів Теофіпольського...

Методичні вимоги щодо підготовки та захисту курсової роботи з правових навчальних дисциплін
Схвалено на засіданні Ради факультету правничих наук (протокол №4-10/11 від 19 листопада 2010 р.)

На підставі річного оцінювання, державної підсумкової атестації та...
На підставі річного оцінювання, державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання,за рішенням педагогічної ради...

Зразок написання наказу
Сарненької рда від 00. 00. 201 № «Про організацію навчання учнів за індивідуальною формою у 201 /201 навчальному році» та заяв батьків...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт