Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу За загальною редакцією О. В. Редича

Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу За загальною редакцією О. В. Редича

Сторінка1/13
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Державна податкова служба України

Національний університет ДПС України

Проектування мереж та адміністрування активного обладнання CISCO
Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу


За загальною редакцією О.В. Редича

Ірпінь 2012
Рекомендовано до друку Вченою радою

Інституту післядипломної освіти


Авторський колектив: О.В. Редич (вступ, загальні рекомендації до дистанційного курсу, теми 1.2.3, розділи 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, методичні рекомендації до написання та захисту випускної роботи), В.Л.Журавський (тема 1.1.1), С.П.Ріппа (тема 1.1.3), І.Д.Погорєловська (теми 1.1.4), В.І.Ночвай (загальний опис курсу, графік, навчально-тематичний план, розділ 1.1, тема 1.2.2), Н.П.Лукавенко (теми 1.1.2), Пильник Т.І. (тема 1.1.5), Безсмертна З.М. (тема 1.2.1)

Рецензенти:
М.С. Лаба - директор Департаменту інформатизації та обліку платників податків ДПC України

С.І. Скрипка - начальник Управління телекомунікацій в оподаткванні
Проектування мереж та адміністрування активного обладнання CISCO: Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу. Видання друге, виправлене і доповнене / За заг.ред. О.В. Редича – Ірпінь, Видво НУ ДПСУ, 2012. – 154с.


©Національний університет державної

податкової служби України, 2012

ЗМІСТ

ВСТУП 5

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ 8

НАВЧАЛЬНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 14

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 1

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ 18

1. ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА 18

1.1. Державне управління і державна служба в Україні 18

1.1.1. Проходження державної служби.
Правовий статус державного службовця 18

1.1.2. Реформування податкової системи. Податковий кодекс 26

Висновки до теми 1.1.2 28

1.1.3. Українська ділова мова в державних установах 31

1.1.5. Державне регулювання інноваційної діяльності 43

1.2. МОДЕРНІЗАЦІЯ ДержавнОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ Україні 50

1.2.1. Модернізація державної податкової служби України на сучасному етапі 50

1.2.2. Модернізація інформаційної системи ДПС України 55

1.2.3. Впровадження системи управління якістю
в органах ДПС 61

1.3. Менеджмент організаційного розвитку 68

1.3.1. Управління процесом проведення змін
в податковій організації 68

1.3.2. Сучасні технології підтримки прийняття рішень в оподаткуванні 72

2. ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА. 78

ВСТУП ДО ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ 78

2.1. Основи мережевої адресації та Безпровідних Технологій 85

2.0.1. Основи операційного та апаратного забезпечення мереж 87

2.0.2. Підключення до локальних та глобальних мереж Інтернет 88

2.0.3. Основи мережевої адресації (IP – адресація) 90

2.0.4. Мережеві служби (DNS, FTP, HTTP) 91

2.0.5. Основи безпровідних технологій 93

2.0.6. Основи безпеки комп’ютерних мереж 93

2.0.7. Пошук і усунення несправностей у мережі 94

2.2. Організація доступу до глобальних
мереж 97


2.2.1. Інтернет, його використання та служби підтримки 99

2.2.2. Планування поновлення мережі 100

2.2.3. Планування структури адресації 102

2.2.4. Налагодження мережевих пристроїв 103

2.2.5 Маршрутизація та протоколи маршрутизації 104

2.2.6. Служби провайдера Інтернет (ISP) 105

2.2.7. Обов’язки провайдера Інтернет (ISP) 107

2.2.8. Усунення несправностей 108

2.3. Введення до маршрутизації та комутації на підприємстві 112

2.3.1. Корпоративні мережі 113

2.3.2. Вивчення інфраструктури корпоративної мережі 115

2.3.3. Комутація в корпоративній мережі 116

2.3.4. Адресація в корпоративній мережі 117

2.3.5. Маршрутизація за допомогою протоколу векторів відстані 118

2.3.6. Маршрутизація по протоколу на базі стану каналу 120

2.3.7. Створення каналів корпоративної мережі WAN 122

2.3.8. Фільтрація трафіка за допомогою списків контролю доступу 123

2.3.9. Усунення несправностей в корпоративній мережі 125

2.4. Проектування та підтримка комп’ютерних мереж 128

2.4.1. Введення в концепцію проектування мереж 130

2.4.2. Визначення вимог до мережі 131

2.4.3. Опис існуючої мережі 133

2.4.4. Визначення впливу додатків на проект мережі 134

2.4.5. Створення проекту мережі 135

2.4.6. Використання ІР-адресації в проекті мережі 136

2.4.7. Створення прототипу мережі для комплексу будівель 138

2.4.8. Випробування на прототипі мережі WAN 139

3. Галузева складова 142

3.1. Адміністрування комп’ютерних мереж ДПС України 142

3.1.1. Інформаційна інфраструктура ДПС України 142

3.1.2. Активне обладнання корпоративної мережі ДПС України 143

3.1.3. Особливості адміністрування мереж ДПС України 144

3.1.4. Основи захисту комп’ютерних мереж 145

3.2. Науково-практична конференція 146

3.3.“Круглий стіл” за участю керівництва дпа України 147

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ 148

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ВИПУСКНИХ РОБІТ 153ВСТУПКурс “Проектування мереж та адміністрування активного обладнання CISCO” розроблений на основі Професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців та керівників державних підприємств, установ і організацій за напрямом 1501 „Державне управління”, затвердженої у 2010 році та з врахуванням Стратегічного плану розвитку державної податкової служби України на період до 2013 року і спрямований на змістовне опанування навчальної програми начальниками та спеціалістами регіональних підрозділів інформатизації процесів оподаткування.
ДОЦІЛЬНІСТЬ КУРСУ
Якісне виконання функцій підрозділами ДПС України у значній мірі залежить від рівня інформаційно-аналітичного забезпечення операційної та організаційно-управлінської діяльності. Основою такого забезпечення є надійність функціонування корпоративної мережі ДПС України, якісне адміністрування активного обладнання локальних мереж та професіональний рівень працівників інформаційних підрозділів.

Високий технологічний рівень активного обладнання локальних мереж вимагає від спеціалістів, що відповідають за даний напрям, глибоких знань з побудови, взаємодії, налагодження та програмування таких їх складових як комутатори, маршрутизатори, сервери, мережеві устаткування тощо.
ПРИЗНАЧЕННЯ
Курс розрахований на спеціалістів підрозділів ДПС України, до функціональних обов’язків яких входить розробка топології мережі, вибір та формування замовлень щодо придбання активного та пасивного обладнання мереж, проектування, адміністрування, виявлення та усунення неполадок у локальних мережах ДПС України.
МЕТА ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ

Надати слухачам систематизовані знання з основ проектування, адміністрування та супроводження локальних мереж, що базуються на сучасних телекомунікаційних технологіях, зокрема корпорації Cisco.

Ознайомити слухачів із: основами мережевої адресації та безпровідних технологій; організацією доступу підприємств до глобальних мереж; особливостями маршрутизації та комутації на підприємствах, зокрема в органах ДПС; основами проектування та підтримки комп’ютерних мереж.

Сформувати у слухачів уміння щодо: використання технологій Cisco для побудови надійних та ефективних локальних мереж ДПС України, організовувати роботи з впровадження даних технологій в органах ДПС.

Удосконалити навички з якісного адміністрування активного мережного обладнання, побудови надійних структурованих кабельних мереж, створення сучасної інформаційної інфраструктури та управління процесами впровадження сучасних інформаційних технологій в органах ДПС.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Після вивчення дистанційного курсу слухачі повинні:

знати і розуміти основні принципи використання мережевої адресації та безпровідних технологій; особливості організації доступу підприємств до глобальних мереж; особливості використання операційної системи CISCO IOS, організації маршрутизації та комутації на підприємствах, зокрема в органах ДПС; основи проектування та підтримки комп’ютерних мереж органів ДПС;

застосовувати активне обладнання та мову операційної системи CISCO IOS для організації ефективної та надійної локальної мережі;

здійснювати адміністрування, налагодження та усунення неполадок в мережі;

розробляти організаційні та методологічні заходи щодо забезпечення ефективного та надійного функціонування мережі органів ДПС;

узагальнювати кращий досвід, застосовувати його у власній діяльності для розробки пропозицій щодо підвищення рівня загального менеджменту, ефективності адміністрування податків через прискорення впровадження сучасних інформаційних технологій в органах ДПС.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Організація обліку»
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Організація обліку» (для студентів І слухачів 5 курсу факультету...

Методичні рекомендації по хіммотології №
Під загальною редакцією начальника 10 Хіммотологічного центру Міністерства оборони України Пивовара В. П

Упорядник Г. Друзенко, за загальною редакцією Т. Качки
Конституційні акти Європейського Союзу. Частина І/ Упорядник Г. Друзенко, за загальною редакцією Т. Качки. – К.: Видавництво «Юстиніан»,...

Наталинський навчально-виховний комплекс програма факультативного...
За загальною редакцією А. Г. Мустафіної, директора Наталинського навчально-виховного комплексу

Програма курсу
Методичні вказівки І завдання до курсової роботи з дисципліни «Основи статистики» для студентів інституту заочного та дистанційного...

Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу „Загальна...
Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу „Загальна психологія” (укладач: С. О. Ставицька, кандидат психологічних...

Методичні рекомендації до написання курсових робіт із дисципліни...
Криховецька З. М, Дмитровська В. С., Щур Р.І. Методичні рекомендації до написання курсових робіт із дисципліни “Податкова система”...

Методичні рекомендації
Криховецька З. М., Цюпа О. П., Кропельницька С. О., Бойчук Р. М., Сус. Т. Й., Мигович Т. М., Білий М. М. Методичні рекомендації до...

Методичні рекомендації
Криховецька З. М., Цюпа О. П., Кропельницька С. О., Бойчук Р. М., Сус. Т. Й., Мигович Т. М., Білий М. М. Методичні рекомендації до...

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “менеджмент”...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Менеджмент” для студентів III курсу спеціальності 6201/1 “Менеджмент...

Методичні рекомендації з виробничої практики "догляд за хворими"...
Методичні рекомендації затверджені на засіданні Методичної комісії з хірургічних дисциплін Львівського національного медичного університету...

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів...
Затверджено методично-редакційною радою Національного авіаційного університету. Протокол №6 від 20 червня 2007 р

Методичні рекомендації розраховані для студентів IV курсу напряму...
Методичні вказівки до проходження виробничої практики для студентів IV курсу напряму підготовки 030509 “Облік І аудит”. – Київ, 2015....

У 2012-2013 навчальному році вивчення української літератури в 5-9 класах
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ Автори Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, О. А. Камінчук, М. П. Бондар, О. Б. Поліщук,...

У 2012-2013 навчальному році вивчення української літератури в 5-9 класах
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ Автори Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, О. А. Камінчук, М. П. Бондар, О. Б. Поліщук,...

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Менеджмент”...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Менеджмент” для студентів III курсу спеціальності 6201 “Менеджмент...

Навчально-методичний комплекс курсу “фінансовий аудит” із використанням...
Фінансовий аудит” (Укладач М. М. Бердар, кандидат економічних наук) для слухачів спеціальностей 050. 104 “Фінанси” та 050. 106 “Облік...

Робоча програма І методичні рекомендації з проведення другої виробничої...
Робоча програма І методичні рекомендації з проведення другої виробничої практики (для студентів 4 курсу спеціальності 092100 – Промислове...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт