Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Частина 1 (українська література)

Частина 1 (українська література)

Сторінка1/3
  1   2   3
ЧАСТИНА 1 (УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА)

1. Злотворці, добро творці і знедолені – це типи персонажів

А) казки про тварин;

Б) чарівної казки;

В) анекдотів;

Г) кумулятивної казки.
2. «Вона ростом невеличка,

Ще й літами молода.

Руса коса до пояска.

В косі стрічка голуба».

Яка це пісня?

А) «Розпрягайте, хлопці, коней…»;

Б) «Ой у вишневому садочку…»;

В) «Ой ти , дівчино, гарна та пишна…»;

Г) «За Сибіром сонце сходить…».
3. Що в буквальному перекладі означає термін «фольклор»?

А) «життя народу»;

Б) «давня розповідь»;

В) «історичні свідчення»;

Г) «народна мудрість».
4. Хто є персонажами історичних пісень?

А) фантастичні особи;

Б) легендарні та історичні особи;

В) історичні особи;

Г) міфологічні персонажі.
5. Скільки складів має коломийковий рядок?

А) десять;

Б) дванадцять;

В) чотирнадцять;

Г) шість.
6. Твір давньої літератури, в якому розповідається про подвижництво Києво-Печерських ченців, має назву:

А) «Київський літопис»;

Б) «Повчання Володимира Мономаха»;

В) «Слово про Ігорів похід»;

Г) «Києво-Печерський патерик».
7. Чим закінчується перша битва князя Ігоря з половцями у «Слові про Ігорів похід»?

А) поразкою;

Б) полоном;

В) втечею;

Г) перемогою;
8. Автор «Віршів на жалосний погреб… Петра Конашевича Сагайдачного»

А) Б.Зиморович;

Б) Л.Баранович;

В) К.Сакович;

Г) І.Величковський.
9. Автор латиномовної поеми «Дніпрові камени»

А) Павло Русин з Кросна;

Б) Лазар Баранович;

В) Іван Домбровський;

Г) Якуб Гаватович.
10. Ідея «сродної праці» – це:

А) вигадка Сковороди;

Б) переконання Сковороди, що щастя людини полягає в тому, щоб займатися тим, до чого вона має природні дані і схильність;

В) тема «Байок харківських»;

Г) літературний стиль;
11.Визначте жанр поеми Т. Шевченка «Катерина»:

А) ліро-епічна, соціально-побутова;

Б) бурлескно-травестійна;

В) героїко-фантастична;

Г) ліро-драматична.
12. Чого найбільше в житті боявся старий Кайдаш («Кайдашева сім’я»

І. Нечуя-Левицького)?

А) сварок;

Б) грубої сили;

В) напитися;

Г) втопитися.
13. Визначте головний конфлікт роману П. Куліша «Чорна рада»:

А) перипетії на шляху до щастя лесі Череванівни та Петра Шраменка (у Лесю закохані ще й претендент на гетьманську булаву Яків Сомко і козарлюга-відчайдуха Кирило Тур);

Б) боротьба за гетьманську булаву між Сомком, якого підтримувала козацька старшина, та Брюховецьким, який зумів улестити і повести за собою низове козацтво;

В) конфлікт старшого й молодшого поколінь, їх поглядів на життя і перспективи розвитку України в образах батька та сина Шрамів;

Г) внутрішній конфлікт полковника Шрама – козака і священика водночас.
14. Т. Шевченко, згадуючи і поціновуючи минуле, пише про майбутнє

Наша дума, наша пісня,

Не вмре, не загине…

Он де, люде, наша слава,

Слава України!

у творі:

А) «Гайдамаки»;

Б) «Іван Підкова»;

В) «Тарасова ніч»;

Г) «До Основ’яненка».
15. Головна тема повісті «Інститутка» Марка Вовчка:

А) боротьба селянства проти кріпаччини;

Б) правдиве зображення умов кріпосницької дійсності;

В) збагачення хижаків в умовах нових капіталістичних відносин;

Г) роль мистецтва у житті людини;
16. Темою повісті «Fata morgana» Михайла Коцюбинського:

А) заклик до встановлення соціальної справедливості;

Б) змалювання подій селянської революції 1905-1907 рр.;

В) утвердження права селян на землю та волю;

Г) зображення трагічної історії життя Хоми Гудзя.
17. Справжнє ім’я Лесі Українки:

А) Лариса Косач;

Б) Леся Квітка;

В) Олена Косач;

Г) Олена Пчілка.
18. Кругом і скрізь обстоює українську мову герой оповідання В.Винниченка:

А) «Уміркований і щирий»;

Б) «Студент»;

В) «Малорос-європеєць»;

Г) «Салдатики!».
19. Тема поеми Миколи Вороного «Євшан-зілля»:

А) уславлення нашої історії;

Б) пробудження патріотичних почуттів українців;

В) розповідь про хлопчика, який вирісши на чужій землі, не зміг забути батьківщину;

Г) зображення краси рідної природи.
20. Хто з названих нижче письменників повернувся в Україну з еміграції і був репресований?

А) В. Винниченко;

Б) Олександр Олесь;

В) С. Васильченко;

Г) М. Вороний.
21. Яка поезія П.Тичини є справжнім гімном весні, життю, натхненню:

А) «Арфами, Арфами»;

Б) «Ви знаєте, як липа шелестить?»

В) «Золотий гомін»;

Г) «Похорон друга»
22. Олександр Довженко – автор жанру:

А) кіноповісті;

Б) психологічної новели;

В) драматичної поеми;

Г) історичного роману;
23. В новелі «Я(Романтика)» М.Хвильового постає проблема:

А) боротьби за краще життя та відданості інтересам народу;

Б) сенсу людського існування;

В) ролі митця у житті суспільства;

Г) гуманності і фанатизму, суперечності між людяністю і сліпою відданістю абстрактній ідеї;
24. У якому із творів змальовано нестерпні для національного розвитку України умови, політичні репресії проти передової частини українського народу:

А) «Сто років, як сконала Січ» В.Стуса;

Б) «Ти знаєш, що ти - людина» В.Симоненка;

В) «Декадент» І.Франка;

Г) «Мойсей» І.Франка.
25. За жанром “Марія” У. Самчука – це:

А) реалістична повість;

Б) роман-хроніка;

В) соціально-побутова повість;

Г) повість-хроніка.
26. Що об’єднує фольклор з літературою як два види мистецтва?

А) засіб творення образів – слово;

Б) індивідуальна природа творчості;

В) наявність авторів у кожному тексті;

Г) існування тексту у рівноправних варіантах.
27. Правда, на козакові шапка-бирка –

Зверху дірка,

Травою пошита,

Вітром підбита,

Куди віє, туди й повіває,

Козака молодого прохолоджає…

Цей уривок з думи характеризує

А) Самійла Кішку;

Б) козака Голоту;

В) Івана Богуславці;

Г) Богдана Хмельницького.
28. Дворядкова ізометрична строфа, кожен рядок якої складається із 14 складів:

А) коломийка;

Б) частівка;

В) гаївка;

Г) колискова.
29. «Темна нічка», «синє море», «чорні брови», «буйний вітер»:

А) синкретичні епітети;

Б) описові епітети;

В) постійні епітети;

Г) літоти.
30. До якого циклу календарної обрядовості належать дійства «Водіння кози» і «Маланка»?

А) до осіннього.

Б) до весняного;

В) до літнього;

Г) до зимового;
31. Агіографічна література – це:

А) літописи;

Б) житійна література;

В) патерики;

Г) історичні повісті;

Д) церковна література.
32. Стиль «Повісті врем’яних літ»:

А) орнаменталізм;

Б) реалізм;

В) літопис;

Г) модернізм;

Д) монументалізм.
33. Книжка «Сад поетичний» М.Довгалевського є

А) збіркою ліричних поезій;

Б) збіркою повчальних поезій;

В) поетикою;

Г) драмою.
34. Себастьян Кленович написав поему

А) «Епіцедіон»;

Б) «Роксоланія»;

В) «Дніпрові камени»;

Г) «Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш…»
35. Збірка поезій Григорія Сковороди називається:

А) «Байки харківські»;

Б) «De libertate»;

В) «Послання»;

Г) «Сад божественних пісень»;

Д) «Алфавіт».
36. Визначте, який творчий метод вибрав Г. Квітка-Основ’яненко для написання першої української повісті «Маруся»:

А) класицизм з орієнтацією на єдність часу, місця, дії;

Б) романтизм, який передусім розкриває внутрішній конфлікт людини, неузгодженість душевних, духовних поривань із зовнішніми соціальними факторами;

В) сентименталізм, що зображує почуття простої людини, яка за своїми моральними якостями протистоїть існуванню представників вищих класів;

Г) власний оригінальний художній стиль.
37. Причиною трагічної розв’язки взаємин дівчини і козака у баладі Т.Шевченка «Причинна» стало:

А) нерозділене кохання;

Б) перебіг війни;

В) конфлікт із консервативними батьками;

Г) конфлікт між бажаним, прагненням до щастя і перешкодами на шляху до нього («чужі люди»).
38. Вкажіть, про які історичні події йдеться у першому історичному романі П. Куліша «Чорна рада»:

А) про війну під проводом Б. Хмельницького у 1648-1854 рр.;

Б) про трагічні наслідки для України поразки шведської армії під Полтавою;

В) про складні часи після смерті Б. Хмельницького, обрання нового гетьмана на Ніжинській раді «черні» у 1663 р.;

Г) про раду Хмельницького з Барабашем і зраду Барабаша.
39. Вкажіть, яка сцена в повісті Марка Вовчка «Інститутка» є кульмінаційною і як вона визначає стосунки панночки з іншими персонажами твору:

А) приїзд панночки до села. З цього часу «у двір душа жива не навідається – хіба за ділом, та так боязко оглядається, так поспішає…»;

Б) сутичка панночки з кріпаками у саду. Панночка проявляє свою крайню жадібність ті нелюдськість, а селяни – рішучість до самозахисту та протидію свавіллю панів;

В) переїзд Устини до міста та віддання Прокопа у некрути. Панночка більше не має кого остерігатися і проявляє свій деспотизм сповна;

Г) одруження панночки з полковим лікарем. Інститутка стає ще жорстокішою та свавільнішою.
40. Зав’язкою твору «Кайдашева сімя» І. Нечуя-Левицького є момент, коли:

А) у сімї Кайдашів зявляється Мелашка;

Б) брати розмовляють про дівчат;

В) Карпо сватається до Мотрі;

Г) у сімї Кайдашів зявляється Мотря.
41. Елементи обрядовості у повній мірі зображено в творі:

А) «Бояриня» Лесі Українки;

Б) «Людина» Ольги Кобилянської;

В) «Федько-халамидник» Володимира Винниченка;

Г) «Маруся Чурай» Ліни Костенко.
42. Олена Ляуфер – героїня твору Ольги Кобилянської:

А) «Царівна»;

Б) «Земля»;

В) «Некультурна»;

Г) «Людина».
43. Дитячі оповідання В. Винниченка мають:

А) сентиментальний характер;

Б) революційний характер;

В) неоромантичний характер;

Г) ліричний характер.
44. Хто є автором поеми «Євшан-зілля»?

А) Олександр Олесь;

Б) Микола Вороний;

В) Леся Українка;

Г) Степан Васильченко.
45. Головний герой твору «Федько-халамидник» В. Винниченка:

А) одужує:

Б) помирає;

В) заарештований;

Г) перемагає.
46. Поштовхом до написання поеми «Золотий гомін» П.Тичини стала подія:

А) жовтневого перевороту 1917 року;

Б) буржуазно-демократичної революції в Росії;

В) прийняття універсалу Центральною Радою – проголошення незалежності України;

Г) першої світової війни
47. Назвіть основний жанр творчості Остапа Вишні:

А) поема;

Б) роман;

В) комедія;

Г) гумореска;

Д) байка.
48. «Ні, я жива! Я буду вічно жити!

Я в серці маю те, що не вмирає» - слова головної героїні твору

А) «Маруся Чурай» Ліни Костенко;

Б) «Лісова пісня» Лесі Українки;

В) «Бояриня» Лесі Українки;

Г) «Тіні забутих предків» М.Коцюбинського;

Д) «Марія» У.Самчука.
49.У якому творі головний герой хоче позбутися українського прізвища задля кар’єрного росту:

А) «Зачарована Десна» О.Довженка;

Б) «Мина Мазайло» П.Куліша;

В) «Три зозулі з поклоном» Г.Тютюнника;

Г) «Вершники» О.Гончара;

Д) «Перехресні стежки» І.Франка.
50. Бурхливі почуття, що долають будь-які перешкоди, гіперболізація, незвичайність в обставинах, характерах, змагання з природними стихіями – характерні риси:

А) романтизму;

Б) модернізму;

В) імпресіонізму;

Г) реалізму
51. У якому з варіантів названі специфічні риси фольклору?

А) усність, авторська індивідуальність, новаторство;

Б) імпровізаційність, писемність, анонімність;

В) колективність, традиційність, усність;

Г) новаторство, оригінальність.
52. Речитативний стиль виконання репрезентований

А) у народній драмі;

Б) у думі;

В) у колядці;

Г) у коломийці.
53. Який основний прийом зображення світу й людини в колядках?

А) сатира;

Б) гротеск;

В) трагізм;

Г) звеличення.
54. Яка спільна риса байок і притч?

А) кумулятивність;

Б) алогічність;

В) алегоричність;

Г) місцевий колорит.
55. Які символи характерні для козацьких пісень?

А) червона китайка, ворон, кінь;

Б) чорна сорочка, віл;

В) кіт, Сон, Дрімота, гулі;

Г) калина, барвінок, вінок.
56. Причина появи перекладної літератури в Київській Русі:

А) язичництво;

Б) похід князя Ігоря;

В) введення християнства;

Г) діяльність Ярослава Мудрого;
57. Твір І.Вишенського «Послання до єпископів» адресований:

А) папі Римському;

Б) українському народові;

В) ініціаторам створення Брестської унії;

Г) іноземним загарбникам;
58. Серед жанрів оригінальної літератури періоду Київської Русі були:

А) історичні повісті;

Б) романтичні поеми;

В) агіографічна література;

Г) «Слово про Ігорів похід».
59. Твори Івана Некрашевича

А) були новаторськими;

Б) творилися у традиційних формах низового бароко;

В) творилися у традиційних формах високого бароко;

Г) продовжували літописну традицію.
60. Яке з тверджень є хибним?

А) Сковорода був художником;

Б) Сковорода був поетом;

В) Сковорода був філософом;

Г) Сковорода був байкарем;

Д) Сковорода був письменником.  1. Вкажіть, які мовностильові особливості притаманні літературі початку ХІХ ст.:

А) твори друкуються переважно російською мовою;

Б) небувала багатомовність української літератури (українська, латинська, старослов’янська, польська, російська, молдавська), що зумовило її стильове розмаїття;

В) в літературу входить жива народна мова, що зумовлює й активне використання фольклору зі специфічними стильовими особливостями;

Г) відчутних змін часу барокової літератури ХVII – XVIII ст. не відбулося.
62. З’ясуйте, яке завдання ставив перед собою І. П. Котляревський під час написання «малоросійської опери» «Наталка Полтавка»:

А) дати взірець людяності, духовної краси саме із суспільних низів та показати моральну перевагу людей із простого народу;

Б) якомога ширше представити український пісенний фольклор, етнографічно-побутові реалії;

В) передати соціально-класову нерівність українського суспільства початку ХІХ ст.;

Г) показати проблеми нерівності між чоловіком та жінкою.
63. У п’єсі «Сватання на Гончарівці» Г. Квітка-Основ’яненко порушив конфлікт:

А) зумовлений становою та майновою нерівністю у суспільстві;

Б) між козацькою старшиною, яка тала міщанством та черню (рядовими козаками);

В) між містом і селом;

Г) між новою робочою силою в місті, найманими робітниками та селянами.
64. У романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» життєвий принцип «Моя хата скраю» сповідує:

А) Чіпка;

Б) Грицько;

В) Максим;

Г) Порох.
65. Визначте ідейно-тематичну спрямованість оповідань із збірки Марка Вовчка «Народні оповідання»:

А) показ революційно активного селянства, здатного вибороти собі долю в умовах закріпаченого села;

Б) зображення героїв із селянського середовища, здатних на активну боротьбу;

В) зображення людей з українського закріпаченого села, які позбавлені будь-яких можливостей волевиявлення, хоч і усвідомлюють своє рабське становище;

Г) зображення українського села в його побутовій та звичаєво-обрядовій народній традиції.
66. Виберіть назву твору, у якому В. Стефаник піднімає проблему еміграції:

А) «Палій»;

Б) «Стратився»;

В) «Виводили з села»;

Г) «Камінний хрест».
67. З якою біблійною історією пов’язана повість Ольги Кобилянської «Земля»?

А) Каїн та Авель;

Б) Ной;

В) Іуда;

Г) Адам та Єва.
68. Фантастичний роман В. Винниченка називається:

А) «Чорна пантера і білий Медвідь»;

Б) «Чорна рада»;

В) «Сонячна машина»;

Г) «Краса і сила».
69. Хто з письменників випадає з логічного рядку?

А) Микола Вороний;

Б) Володимир Винниченко;

В) Тарас Шевченко;

Г) Ольга Кобилянська.
70. Образ митця, який мусить обирати між творчістю і життям сина, змальовано В. Винниченком у творі:

А) «Чорна пантера та Білий Медвідь»;

Б) «Сонячна машина»;

В) «Студент»;

Г) «Суд».
71. Кларнетизм – термін, запропонований Ю.Лавриненком та В.Баркою, використовується для позначення:

А) суб’єктивної лірики з пейзажними та любовними мотивами;

Б) філософської лірики

В) інтимної лірики І.Франка

Г) поетичної системи ранньої творчості П.Тичини
72. Душевна трагедія героя, що скоїв злочин проти найдорожчої людини, розкривається в новелі М.Хвильового:

А) «Кіт у чоботях»;

Б) «Солонський яр»;

В) «Іван Іванович»;

Г) «Я(Романтика)».
73. В якому творі М.Рильський возвеличує працелюбність, самовідданість людини як головні ментальні риси українця:

А) “Яблука доспіли, яблука червоні”;

Б) “На білу гречку впали роси”;

В) “Слово про рідну матір”;

Г) “Троянди й виноград”.
74. «Ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи – девіз головного героя твору:

А) «Тигролови» І.Багряного;

Б) «Вершники» Ю.Яновського;

В) «Жовтий князь» Василя Барки;

Г) «Місто» В.Підмогильного;
75. У творі «Маруся Чурай» Ліни Костенко самохарактеристика персонажа

Я мучуся, я сам собі шуліка.

Є щось в мені, та наче не моє.

Немов живе в мені два чоловіка,

І хтось когось в мені не впізнає

стосується
А) Григорія Бобренка.

Б) Гордія Чурая.

В) Мартина Пушкаря.

Г) Леська Черкеса.
76. Визначте жанр твору

Назарка, Назар

Пішов на базар,

Купив порося,

Воно вирвалося.
А) забавлянка;

Б) скоромовка;

В) прозивалка;

Г) колискова.
77. Визначте жанр твору

Коли б я був полтавський соцький.

Багато б дечого зробив,

Зробив би так, щоб жилося

Всім людям добре, напримір,

Поставив би я скрізь дерева

З медових пряників самих.

І ніжки з холодцю свинячі,

Щоб з часником росли на них.

Замість лози – росли б ковбаси,

А листя все було б – млинці.

Земля була б з самої каші

Та з добрих свіжих потрухів.

А) сатирична пісня;

Б) частушка;

В) жартівлива пісні;

Г) коломийка.
78. З якими двома науками найтісніше пов’язана фольклористика?

А) з етнографією та естетикою;

Б) з хореографією та теологією;

В) з літературознавством та мовознавством;

Г) з літературознавством та етнографією.
79. У чому сутність синкретизму первісного мистецтва?

А) це поєднання елементів відображення землеробства та скотарства;

Б) це вираження міфологічної свідомості;

В) це поєднання елементів різних мистецтв: танцю, музики, поезії, драми тощо.

Г) це поєднання язичницького та християнського начал.
80. Який із термінів охоплює приказки, прислів’я, народні побажання, народні порівняння тощо?

А) паремія;

Б) приказки;

В) приповість;

Г) приповідка.
81. Автор «Слова про Закон і Благодать»:

А) Нестор;

Б) Боян;

В) Святослав;

Г) Іларіон;
82. Кому з героїв «Слова про Ігорів похід» належать слова: «З вами, русичі, хочу голову свою покласти або напитися шоломом з Дону»?

А) Святославові;

Б) Ярославові;

В) Ігореві;

Г) Бояну;
83. «Ключ розуміння» І.Галятовського присвячений науці

А) поетика;

Б) гомілетика;

В) риторика;

Г) переписування.
84. Твори Івана Некрашевича

А) були новаторськими;

Б) творилися у традиційних формах низового бароко;

В) творилися у традиційних формах високого бароко;

Г) продовжували літописну традицію.
85. Темою пісні «Всякому городу нрав і права...» є:

А) засудження релігії;

Б) заклик мати чисту совість;

В) змалювання сучасного авторові світу, в якому кожен пристосовується, як може;

Г) осуд людських вад;
86. Вкажіть, які реальні історичні події зображено в історико-героїчній поемі Т. Шевченка «Гайдамаки»:

А) події національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького;

Б) військові походи на Туреччину під проводом Дмитра Конашевича-Сагайдачного;

В) козацько-селянське антифеодальне повстання 1768 р., відоме в історії як Коліївщина;

Г) участь у війні зі шведами 1709 р.
87. Кульмінаційний момент сюжетної лінії, пов’язаної з історією життя та падінням Чіпки (Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»):

А) вбивство строжа;

Б) знайомство з Галею;

В) вбивство сім’ї Хоменків;

Г) втрата Чіпкою землі.
88.Твір «Люборацькі» за жанром:

А) історична драма;

Б) соціально-психологічний роман;

В) соціально-побутовий роман;

Г) трагікомедія.
89. Хто з письменників логічного рядку випадає:

А) М. Старицький;

Б) М. Кропивницький;

В) І. Карпенко-Карий;

Г) Ліна Костенко.
90. З’ясуйте ідейну, композиційну та художню роль сміху у творі Т. Шевченка «Сон» («У всякого своя доля»):

А) розважання, відволікання від надто серйозних проблем;

Б) прийом знищення, заперечення, гострого висміювання й глумління над світом насильства і зла (сатира);

В) дотримання традицій бурлескно-травестійного жанру;

Г) традиційний прийом для української літератури.
91. В основі сюжетної лінії етюду «Цвіт яблуні» М. Коцюбинського лежить конфлікт між:

А) двома «я» головного героя (батька і письменника);

Б) життям і смертю;

В) батька та дітьми;

Г) двома «я» головного героя (бажаним і дійсним).
92. З якої поезії Лесі Українки ці слова?

«Месники дужі приймуть мою зброю,

Кинуться з нею одважно до бою…»

А) «Слово, чому ти не твердая криця…»

Б) «Сонети»;

В) «Сльози-перли»;

Г) «Сім струн».
93. Утопічний соціалізм описав В. Винниченко у творі:

А) «Федько-халамидник»;

Б) «Студент»;

В) «Сонячна машина»;

Г) «Суд».
94. У якому творі йдеться про особистість, яку було доведено до самогубства?

А) Степана Васильченка «Страчене життя»;

Б) Степана Васильченка « «Мужицька арифметика»;

В) Володимира Винничена «Суд»;

Г) Степана Васильченка «Талант».
95. Хто з письменників випадає з логічного рядку?

А) Олександр Олесь;

Б) Володимир Винниченко;

В) Борис Грінченко;

Г) Михайло Коцюбинський.
96. Перша збірка творів П.Тичини має назву:

А) «Сонячні кларнети»;

Б) «Золотий гомін»;

В) «Замість сонетів і октав»

Г) «Вітер з України».
97. Який із творів є зразком українського авантюрного роману, в якому розкривається тема невпокореної людини, що кидає виклик системі:

А) «Жовтий князь» В.Барка;

Б) «Тигролови» І.Багряного;

В) «Марія» У.Самчука;

Г) «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирний;
98. Який з названих творів належить Григору Тютюннику:

А) «Сонячна машина»;

Б) «Зачарована Десна»;

В) «Вир»;

Г) «Талант»;
99. З якої поезії наведені нижче рядки?

Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу,

Виростуть з тобою приспані тривоги.

А) “Кирпатий барометр” В. Симоненка;

Б) “Сім” Б.Олійника;

В) “В оборону хліба” Б. Олійника;

Г) “Лебеді материнства” В. Симоненка;
100. Основна проблема роману О.Гончара «Прапороносці» :

А) життя пореформеного села;

Б) життя козацтва;

В) історичне минуле українського народу;

Г) людина на війні.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Література країн основної іноземної мови. Частина перша Література...
«Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова І література» (диплом та №25816928). У 2009 році закінчила Полтавський інститут...

Урок №1 -2
Українська література XX ст. Як новий етап в історії національної культури, її періодизація. Модерністські та авангардистські течії....

Українська мова І література
«Українська мова І література» будуть викладатися згідно з Методичними рекомендаціями щодо вивчення української мови І літератури...

Українська мова І література
«Українська мова І література» будуть викладатися згідно з Методичними рекомендаціями щодо вивчення української мови І літератури...

Література романтизму 90-ті роки XVІІІ ст. І
Даний посібник-хрестоматію укладено відповідно до чинних програм «Зарубіжна література 5 – 11 кл.» (За редакцією Д. В. Затонського,...

Тема: «Засідання суду у справі «Українська: предмет гордості чи сорому?»»
...

Українська мова І література
«Українська мова І література» буде викладатися згідно з Методичними рекомендаціями щодо вивчення української мови І літератури в...

«погоджено:»
Українська література в другій половині ХХ ст. Спроба подолати канони соцреалізму. Нью-Йоркська група письменників. Постшістдесятники....

Як зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання-2014...
Внз. У 2014 р. Зно можна пройти з наступних предметів: українська мова та література, історія України, математика, фізика, біологія,...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами...
У45 Програма «Українська література» для 5–12 класів загальноосвітніх навчаль­них закладів з навчанням мовами національних меншин....

Література Урок №8 тема: Давня українська література. Розвиток писемності....
Мета: ознайомити школярів з особливостями розвитку давньої української літератури; її жанрами, тематикою, ідейно-художніми особливостями...

Тема уроку
Міжпредметні зв’язки: українська література, музичне мистецтво, основи християнської етики

Як зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання-2013...
Внз. У 2013 р. Зно можна пройти з наступних предметів: українська мова та література, історія України, математика, фізика, біологія,...

Частина І (українська мова)
У якому рядку в усіх словах кількість букв І звуків однакова: а взимку, подвір’я, весняний, олівець, співати

Українська література
Напишіть твір-мініатюру за темою «Моя найулюбленіша справа», використавши вставні слова й дієприкметникові звороти. 12 б

Сучасна українська література
Культура та освіченість людини є головними стовпами її успішного життя. Недаремно завжди цінувались у суспільстві ці якості

Реєстрацію на зно-2013 розпочато! Як зареєструватися для проходження...
Внз. У 2013 р. Зно можна пройти з наступних предметів: українська мова та література, історія України, математика, фізика, біологія,...

Українська література Білет №1
Охарактеризуйте образ повсталого народу в поемі Тараса Шевченка «Гайдамаки». Прочитайте напам’ять уривок із поемиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт