Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской областиХАРКІВСЬКА ВЕЧІРНЯ

(ЗМІННА) ШКОЛА № 3

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІХАРЬКОВСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) ШКОЛА № 3 ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Н А К А З
30.10. 2014 №85

Про ведення класних журналів

і ділової документації в школі

Відповідно до річного плану роботи школи в жовтні 2014 року адміністрацією школи була здійснена перевірка ведення ділової документації: книг протоколів засідань педагогічної ради, ради школи, загальних зборів трудового колективу, протоколів засідань творчих груп учителів, книг наказів з кадрових питань, основної діяльності, обліку руху учнів, класних журналів, алфавітної книги запису учнів, особових справ учнів, календарних та поурочних планів роботи вчителів-предметників.

Перевіркою встановлено, що ділова документація у школі ведеться відповідно до Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28.07.2013 №1239, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 №423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності».

Перевіркою встановлено, що кількість особових справ учнів збігається з кількістю учнів у класних журналах і списках, які зберігаються у папці з особовими справами учнів класу. Особові справи заповнені відповідно до нормативних вимог, переведення в наступний клас засвідчено печаткою школи і підписом директора школи. Усі копії документів учнів завірені печаткою і підписом директора школи. Номери особових справ збігаються з номерами в класних журналах. Списки учнів класів при ДВК №12, ХВК №18, ХСІЗО №27 затверджені печаткою директора школи і начальників Диканівської виправної колонії №12, Холодногірської виправної колонії №18 і Харківського слідчого ізолятора.

Алфавітна книга запису учнів ведеться відповідно до наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 17.04.2012 №89 «Про загальний порядок роботи загальноосвітніх навчальних закладів району щодо обліку руху учнів та ведення алфавітної книги», наказу управління освіти адміністрації Червонозаводського району від 20.04.2012 №141 «Про загальний порядок роботи загальноосвітніх навчальних закладів району щодо обліку руху учнів та ведення алфавітної книги». Алфавітна книга запису учнів пронумерована, прошнурована і скріплена печаткою. Записи в книзі ведуться охайно, чітко заповнюються усі графи відповідно до вказівки щодо ведення алфавітної книги запису учнів. Порядкові номери запису учнів в алфавітній книзі збігаються з номерами особових справ учнів. Підбито підсумки руху учнів за літо по кожній літері станом на 05.09.2014.

Учителі-предметники склали календарні та поурочні плани відповідно до діючих навчальних програм.

Плани виховної роботи розглянуті на методичному об’єднанні класних керівників і затверджені директором школи.

Класні журнали заповнюються в основному своєчасно і правильно згідно з Інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 №496, листом Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації від 08.09.2011 №01-12/4787 «Про внесення змін та доповнень до науково-методичних рекомендацій про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», Науково-методичними рекомендаціями щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області, затвердженими наказом Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації від 05.10.2011 №526 «Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області» зі змінами (лист ГУОН ХОДА від 06.09.2012 № 01-12/4686).

Однак, в ході перевірки шкільної документації були виявлені суттєві недоліки.

При веденні алфавітної книги запису учнів допущено помилки, виправлення: заклеєно записи на стор.110 (М/160), аркуш 21 (Б/151), виправлено ім’я (аркуш 62, запис З/42), виправлення дати народження (аркуш 157, запис С/169, С/173, аркуш 190, запис Ш/62).

Станом на 30.10.2014 в особовій справі учня 10-З класу Гнідюка І. немає підтвердження про закінчення 9 класу.

Окремі класні керівники несвоєчасно записують № наказу про прибуття та вибуття учнів у загальному списку учнів класу в папці з особовими справами (10-Є, 10-Ж класи - класний керівник Пасашков С.Я., 10-Д клас - класний керівник Туровська Л.О., 11-Д клас - класний керівник Бондаренко В.В.).

При перевірці класних журналів виявлено, що учитель історії Бондаренко В.В. несвоєчасно заповнює класні журнали (записи проведених уроків, виставлення оцінок, відмітка відсутніх на уроці).

Не записані домашні завдання з історії в 11-В, 11-Г класах (учитель Белєнков М.Й.), в 10-А, 10-В, 10-Г, 11-А класах (учитель Єжелий В.М.), фізики в 12-В, 12-Г, 12-Д класах (учитель Каліта Е.Є.), в 10-Ж класі (учитель Пасашков С.Я.).

Також допускається значна кількість помилок при заповненні сторінок класних журналів 9-12 класів: виправлення дат проведення уроків – учитель української мови та літератури Филипенко Л.М. (10-А клас, стор.259; 10-Б клас, стор.30; 11-Г клас, стор.243), учитель історії Белєнков М.Й. (11-В, 11-Є, 11-Ж класи, стор. 98, 115), учителі російської мови та літератури Туровська Л.О. (12-Д клас, стор. 130-131), Поступайло Є.О. (12-А клас, стор. 47), учитель математики Каліта Е.Є. (11-Д клас, стор.147) учитель англійської мови Ісип І.В. (10-Б клас, стор. 79), учитель біології Пасашков С.Я. (10-З клас, стор.194).

Учителем Зоріною Ю.С. в 10-Б класі зроблено помилковий запис з біології (стор.194-197) та географії (стор.242-245). Класний керівник 11-В класу Кузнецова М.О. помилково відвела сторінки на правознавство, зробила помилковий запис з іноземної мови (11-В клас, стор. 80-81). Класний керівник 11-Є, 11-Ж класів Олійник С.П. неправильно написав назву навчального предмета: «Світова література» замість «Література».

На підставі вищезазначеного
НАКАЗУЮ:
1. Відповідальній за ведення алфавітної книги запису учнів Каліті Е.Є. ретельно вивчити вказівки щодо ведення алфавітної книги запису учнів, вести її чітко і охайно, заповнюючи всі графи, не допускати виправлень.

Постійно

2. Класному керівнику 10-З класу Лещенко Я.В. для підтвердження рівня освіти Гнідюка І. повторно надіслати запит у навчальний заклад, де навчався зазначений учень.

До 25.11.2014

3. Класним керівникам Пасашкову С.Я, Туровській Л.О., Бондаренку В.В. своєчасно записувати № наказу про прибуття та вибуття учнів у загальному списку учнів класу в папці з особовими справами.

Упродовж навчального року

4. Учителям школи дотримуватись нормативності при заповненні класних журналів, своєчасно записувати уроки, консультації, оцінювати учнів.

Постійно

5. Учителю Бондаренку В.В. (історія, правознавство) своєчасно заповнювати класні журнали (записи проведених уроків, виставлення оцінок, відмітка відсутніх на уроці).

Постійно

6. Учителям Белєнкову М.Й., Єжелому В.М., Каліті Е.Є., Пасашкову С.Я. своєчасно записувати домашні завдання.

Постійно

7. Учителям Филипенко Л.М., Белєнкову М.Й., Туровській Л.О., Поступайло Є.О., Каліті Е.Є., Ісип І.В., Зоріній Ю.С., Кузнецовій М.О., Пасашкову С.Я., Олійнику С.П. уважно вести записи у класних журналах, не допускати виправлень при заповненні класних журналів.

Постійно

8. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Чиненовій А.О., Скурятіну В.І. провести повторну перевірку документації школи у грудні 2014 року, результати перевірки обговорити на нараді при директорі.

Грудень 2014 року

9. Учителю математики Синельник О.Г. розмістити цей наказ на сайті школи.

У день підписання наказу

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи Л.В. Набока
Чиненова А.О.,

731-11-29


З наказом ознайомлені:


Чиненова А.О.

Запорожець О.Б. Ковшик Л.М.

Филипенко Л.М. Зоріна Ю.С.

Молодих О.І. Ткаченко Н.С.

Бондаренко В.В. Поступайло Є.О.

Кузнецова М.О. Синельник О.Г.

Туровська Л.О. Каліта Е.Є.

Ісип І.В. Казначеєва Н.С.

Лещенко Я.В. Скурятін В.І.

Бєлєнков М.Й. Пасашков С.Я.

Коротких А.В. Олійник С.П.

Можевітін В.Ю.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
Заступникам директора з навчально-виховної роботи Чиненовій А. О., Скурятіну В.І

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
Заступникам директора з навчально-виховної роботи Чиненовій А. О., Скурятіну В.І

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
Міністерства освіти І науки України від 03. 06. 2008 №496 адміністрацією школи в травні 2015 року було здійснено перевірку ведення...

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
«Зауваження до ведення класного журналу». Є відмітки про виконання зауважень та врахування пропозицій. В цілому всі вчителі дотримуються...

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
«Зауваження до ведення класного журналу». Є відмітки про виконання зауважень та врахування пропозицій. В цілому всі вчителі дотримуються...

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
Бондаренко В. В. протягом ІІ семестру несвоєчасно записував уроки, виставляв оцінки (поточні, тематичні, семестрові, річні), як класний...

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
Переглянути інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності, що діють у школі, переглянути програми вступного І первинного...

Уроків на 24 квітня 2015 року
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
Червонозаводського району від 04. 08. 2014 №154 «Про упорядкування роботи щодо порядку замовлення, видачі та обліку документів про...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской областиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт