Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Додаток 1БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ СЕРІЇ - Державна наукова

Державна наукова

Сторінка20/20
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Додаток 1

БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ СЕРІЇ

Біобібліографічна серія

АКАДЕМІКИ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК”

(Заснована ДНСГБ УААН у 1998 р.)

 1. Бабич Анатолій Олександрович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963-2002 роки / УААН. ЦНСГБ, Ін-т кормів; Упоряд.: Т.Ф. Дерлеменко, Л.Д. Полякова, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст.: М.В. Зубець, А.Г. Степаненко. – К.: Аграр. наука, 2003. – 184 с.: портр.

 2. Барабаш Орест Юліанович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963-2002 роки / УААН. ЦНСГБ, Нац. аграр. ун-т; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, З.І. Варга, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст.: М.В. Зубець, Д.О. Мельничук; Нарис Л. Фросевич. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 92 с.: портр.

 3. Барабаш Орест Юліанович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963-2007 роки. До 75-річчя від дня народж. / УААН. ДНСГБ, Нац. аграр. ун-т; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець, О.Д. Мельничук; Нарис Л. Фросевич. − 2-е вид., доп. – К.: Аграр. наука, 2007. − 128 с.: портр.

 4. Буркат Валерій Петрович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963-1998 роки / УААН. ЦНСГБ, Ін-т розведення і генетики тварин; Упоряд.: Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Кириленко, Л.Д. Полякова; Наук. ред. М.С. Слободяник; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – К.: Аграр. наука, 1999. – 88 с.: портр.

 5. Василенко Петро Мефодійович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1933-1999 роки / УААН. ЦНСГБ, Нац. аграр. ун-т; Упоряд.: Т.Ф. Дерлеменко, Л.Д. Полякова, Д.В. Устиновський, З.І. Варга, В.М. Булгаков, Д.Г. Войтюк; Наук. ред. Г.Г. Хурманець; Авт. вступ. ст.: М.В. Зубець, Д.О. Мельничук. – К.: Аграр. наука, 2000. – 128 с.: портр.

 6. Власенко Володимир Максимович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965-2004 роки / УААН. ДНСГБ, Білоцерків. держ. аграр. ун-т; Упоряд.: М.О. Сокольська, С.О. Заїка, Д.Я. Тимошенко; Наук. ред.: Г.Г. Харута, В.А. Верунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – Біла Церква: БДАУ, 2004. – 112 с.: портр.

 7. Голік Віктор Степанович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965-2007 рр. / УААН. ДНСГБ, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва; Уклад.: В.А. Вергунов, О.В. Голік, Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – К.: Аграр. наука, 2007. – 88 с.: портр.

 8. Гудков Ігор Миколайович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1960-2005 роки / УААН. ДНСГБ, Нац. аграр. ун-т; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, О.Д. Петілова, Л.А. Кириленко; Наук. ред.: В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст.: М.В. Зубець, Д.О. Мельничук; Нарис А.А. Булах. – К.: Аграр. наука, 2005. – 152 с.: портр.

 9. Дем’яненко Микола Якович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1969-2005 роки / УААН. Ін-т аграр. економіки, ДНСГБ; Уклад.: В.М. Алексійчук, Л.Д. Тулуш, Л.Г. Сливкіна, Т.Д. Дерлеменко, Г.П. Бондаренко, С.В. Кравчук; Наук. ред.: Г.Г. Кірейцев, В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст.: М.В. Зубець, П.Т. Саблук. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 232 с.: портр.

 10. Зубець Михайло Васильович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966-1999 роки / УААН. ЦНСГБ, Ін-т розведення і генетики тварин; Упоряд.: Т.Ф. Дерлеменко, Л.Д. Полякова, З.І. Варга, Л.А. Кириленко; Наук. ред. М.С. Слободяник; Авт. вступ. ст. М.В. Гладій. – К.: Аграр. наука, 2000. – 148 с.: портр.

 11. Ібатуллін Ільдус Ібатуллович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1974-2005 роки / УААН. ДНСГБ, Нац. аграр. ун-т; Уклад.: В.А. Вергунов, М.Я. Кривенок, Т.Ф. Дерлеменко, О.П. Анікіна; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст.: М.В. Зубець, Д.О. Мельничук. – К., 2006. – 72 с.: портр.

 12. Коваленко Петро Іванович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967-1998 роки / УААН. ЦНСГБ, Ін-т гідротехніки і меліорації; Упоряд.: Т.Ф. Дерлеменко, Л.Д. Полякова, Л.Ф. Самусова; Наук. ред. М.С. Слободяник; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – К.: Аграр. наука, 1998. – 68 с.: портр.

 13. Козирь Володимир Семенович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967-2006 роки / УААН. ДНСГБ, Ін-т тваринництва центр. р-нів: Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Кириленко, В.І. Левченко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – К.: Аграр. наука, 2007. – 132 с.: портр.

 14. Кучко Анатолій Андрійович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1976-1999 роки / УААН. ДНСГБ, Ін-т картоплярства; Уклад.: О.М. Опанасенко, Т.Ф. Дерлеменко, І.М. Хоменко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст.: М.В. Зубець, А.А. Осипчук, Т.М. Олійник. − К.: Аграр. наука, 2006. − 96 с.: портр.

 15. Лебідь Євген Макарович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967-2007 роки / УААН. ДНСГБ, Ін-т зерн. госп-ва; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, І.Є. Федоренко, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. − К.: Аграр. наука, 2007. − 96 с.: портр.

 16. Лісовий Михайло Павлович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1959-1999 роки / УААН. ЦНСГБ, Ін-т захисту рослин; Упоряд.: О.В. Манько, Т.Ф. Дерлеменко, Л.Д. Полякова; Наук. ред. М.С. Слободяник; Вступ. ст. О.В. Манько. – К.: Аграр. наука, 1999. – 62 с.: портр.

 17. Лукінов Іван Іларіонович (1927-2004): Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1954-2004 рр. / УААН. ДНСГБ, Ін-т тваринництва центр. р-нів; Уклад.: В.В. Юрчишин, Л.С. Боденчук, Т.В. Лукінова; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – К.: Аграр. наука, 2007. – 182 с.: портр.

 18. Мазур Генріх Адольфович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966-2006 роки / УААН. ДНСГБ, ННЦ «Ін-т землеробства»; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – К.: Аграр. наука, 2006. – 86 с.: портр.

 19. Мартиненко Іван Іванович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1954-1993 роки / УААН. ЦНСГБ, Нац. аграр. ун-т; Упоряд.: Т.Ф. Дерлеменко, Л.Д. Полякова, Л.А. Кириленко; Наук. ред. М.С. Слободяник; Авт. вступ. ст.: М.В. Зубець, Д.О. Мельничук. – К.: Аграр. наука, 1999. – 88 с.: портр.

 20. Месель-Веселяк Віктор Якович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966-2002 роки / УААН. ЦНСГБ, Ін-т аграр. економіки; Упоряд.: Л.Г. Сливкіна, Т.Ф. Дерлеменко, Г.С. Щиголь, Н.Г. Кривенко; Наук ред.: М.М. Федоров, В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст.: М.В. Зубець, П.Т. Саблук. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 182 с.: портр.

 21. Осташко Федір Іванович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1952-2003 роки / УААН. ЦНСГБ, Ін-т тваринництва; Упоряд.: А.Г. Веретьохін, Т.Ф. Дерлеменко, Г.С. Щиголь, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – К.: Аграр. наука, 2004. – 104 с.: портр.

 22. Панасюк Броніслав Якович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963-2007 рр. / УААН. ДНСГБ, Київ. нац. екон. ун-т; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, О.П. Анікіна, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – К.: Аграр. наука, 2007. – 148 с.

 23. Пересипкін Володимир Федорович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1938-1998 роки / УААН. ЦНСГБ, Нац. аграр. ун-т; Упоряд.: Т.Ф. Дерлеменко, Д.В. Устиновський, Л.А. Кириленко; Наук. ред. М.С. Слободяник; Вступ. ст. В.Я. Хоменка. – К.: Аграр. наука, 1999. – 88 с.: портр.

 24. Погорілий Леонід Володимирович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1959-2004 роки / УААН. ДНСГБ, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого; Упоряд.: М.П. Собчук, С.М. Коваль, В.О. Шейченко, Н.С. Таргоня, О.П. Шовтута, Т.В. Лученецька, Т.Ф. Дерлеменко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – К.: Аграр. наука, 2004. – 132 с.: портр.

 25. Рибалко Валентин Павлович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1960-2006 роки / УААН. ДНСГБ, Ін-т свинарства ім. О.В. Квасницького; Упоряд.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. − К.: Аграр. наука, 2006. − 92 с.: портр.

 26. Саблук Петро Трохимович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965-2000 роки / УААН. ЦНСГБ, Ін-т аграр. економіки; Упоряд.: Л.Г. Сливкіна, Л.О. Степаненко, Г.М. Пустовіт; Наук. ред.: В.А. Вергунов, М.М. Федоров; Авт. вступ. ст. А.А. Фесина. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 131 с.: портр.

 27. Саблук Петро Трохимович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965-2006 роки / УААН. ННЦ “Ін-т аграр. економіки”; Упоряд.: Л.Г. Сливкіна, Л.О. Степаненко, Г.М. Пустовіт; Наук. ред. В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров, В.І. Власов; Авт. вступ. ст. В.В. Юрчишин, А.А. Фесина, І.А. Микитенко. − 2-е вид., доп. − К.: ІАЕ УААН, 2006. − 258 с.: портр.

 28. Сайко Віктор Федорович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965-2000 роки / УААН. ЦНСГБ, Ін-т землеробства; Упоряд.: Т.Ф. Дерлеменко, Л.Д. Полякова, З.І. Варга, О.І. Предко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. А.Г. Веретьохін. – К.: Аграр. наука, 2001. – 138 с.: портр.

 29. Ситник Віктор Петрович: До 60-річчя від дня народження першого віце-президента Укр. акад. аграр. наук: [Біобібліогр. покажч.] / УААН. ЦНСГБ; Упоряд.: Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Кириленко, Л.Д. Полякова; Наук. ред. М.С. Слободяник; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – К.: Аграр. наука, 1999. – 88 с.: портр.

 30. Созінов Олексій Олексійович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1954-2000 роки / УААН. ЦНСГБ, Ін-т агроекології та біотехнології; Упоряд.: Т.Ф. Дерлеменко, Л.Д. Полякова, Д.В. Устиновський, З.І. Варга, А.С. Щиголь, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – К.: Аграр. наука, 2001. – 140 с.: портр.

 31. Тараріко Олександр Григорович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1964-2004 роки / УААН. ДНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – К.: Аграр. наука, 2005. – 105 с.: портр.

 32. Трегобчук Валентин Михайлович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966-2002 роки / УААН. ЦНСГБ, НАН України. Ін-т економіки; Упоряд.: Т.Ф. Дерлеменко, В.Ф. Кифорак, Н.М. Скурська, Л.Ю. Макаренко, К.Я. Тамарова; Наук. ред. В.А. Вергунов; Вступ. слово: М.В. Зубець, І.І. Лукінов; Вступ. ст.: Б.Й. Пасхавер, А.М. Третяк, А.Е. Юзефович. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 143 с.: портр.

 33. Хмельницький Григорій Олександрович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967-2005 роки / УААН. ДНСГБ, Нац. аграр. ун-т; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Кириленко, А.Й. Мазуркевич, М.І. Цвіліховський, М.К. Потоцький; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець, Д.О. Мельничук. − К.: Аграр. наука, 2006. − 100 с.: портр.

 34. Циков Валентин Сергійович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966-2005 роки / УААН. ДНСГБ, Ін-т зерн. госп-ва; Уклад.: А.В. Мінко, В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. − К.: Аграр. наука, 2006. − 84 с.: портр.

 35. Юрчишин Володимир Васильович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1956-1999 роки / УААН. ЦНСГБ, Ін-т аграр. економіки; Упоряд.: Л.О. Степаненко, Л.Г. Сливкіна, Т.Ф. Дерлеменко, Л.Д. Полякова, Д.В. Устиновський; Наук. ред. М.С. Слободяник; Вступ. ст.: О.М. Онищенко, В.М. Трегобчук, О.М. Шестопаль. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 112 с.: портр.

 36. Юрчишин Володимир Васильович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1956-2004 роки / УААН. ДНСГБ, ННЦ «Ін-т аграр. економіки»; Упоряд.: Л.Г. Сливкіна, Т.Ф. Дерлеменко, Л.М. Шевченко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Вступ. ст.: В.Г. Андрійчук, О.М. Онищенко, В.М. Трегобчук, О.М. Шестопаль. – 2-е вид., доп. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 180 с.: портр.

Біобібліографічна серія

ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИ

УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК”

(Заснована ДНСГБ УААН у 2005 р.)

 1. Головко Анатолій Миколайович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1975-2006 рр. / УААН. ДНСГБ, Держ. наук. контрол. ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів; Уклад.: Н.В. Іващенко, В.О. Ушкалов, Л.І. Акименко, О.І. Гордієнко, Т.Ф. Дерлеменко, Л.В. Ташута; Наук. ред. В.А. Вергунов, О.Г. Шпикуляк; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. − К.: Аграр. наука, 2006. − 76 с.

 2. Єфіменко Михайло Якович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1973–2007 рр. / УААН. Ін-т розведення і генетики тварин; Уклад.: В.І Фасоля; Наук ред. В.П. Буркат. – К.: Аграр. наука, 2007. – 96 с.

 3. Малік Микола Йосипович, член-кореспондент УААН: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1975-2004 рр. / УААН. ННЦ «Ін-т аграр. економіки», ДНСГБ; Упоряд.: Л.Г. Сливкіна, Т.Ф. Дерлеменко, Т.М. Клименюк, Л.В. Головко; Наук. ред.: В.А. Вергунов, О.Г. Шпикуляк; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 140 с.

 4. Славов Володимир Петрович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1964-2007 рр. / УААН. ДНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.В. Славова; Наук ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – К.: Аграр. наука, 2007. – 152 с.

Біобібліографічна серія

ЗЕМЛЕВПОРЯДНА НАУКА”

(Заснована ДНСГБ УААН в 2005 р.)

 1. Новаковський Леонід Якович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965-2004 рр. / УААН. ДНСГБ. Всеукр. громад. орг. “Спілка землевпорядників України”; Уклад.: А.М. Третяк, В.А. Вергунов, О.П. Анікіна, Т.Ф. Дерлеменко; Наук. ред.: А.М. Третяк, В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст.: М.В. Зубець, А.М. Третяк, В.М. Трегобчук. − К.: Аграр. наука, 2005. − 149 с.

Серія

БІОБІБЛІОГРАФІЯ ВЧЕНИХ-АГРАРІЇВ УКРАЇНИ”

(Заснована ДНСГБ УААН у 1998 р.)

 1. Кулешов Микола Миколайович (1890-1968): Біобібліогр. покажч. / УААН. ЦНСГБ; Упоряд.: В.М. Грама, Т.Ф. Дерлеменко, Л.Д. Полякова; Відп. за вип. М.С. Слободяник. – К.: ЦНСГБ УААН, 1998. – 83 с. – (Сер. “Біобібліографія вчених-аграріїв України”; Кн. 1).

 2. Кравченко Микола Антонович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1934-1999 рр. / УААН. ЦНСГБ; Упоряд.: В.П. Буркат, Т.Ф. Дерлеменко, З.І. Варга, К.А. Найденко, Д.В. Устиновський; Наук. ред.: М.В. Зубець, М.С. Слободяник. – К.: Аграр. наука, 1999. – 88 с. – (Сер. “Біобібліографія вчених-аграріїв України”; Кн. 2).

 3. Яната Олександр Алоїзович (1888-1938): Біобібліогр. покажч. / УААН. ЦНСГБ, АН Вищої шк. України, Сектор історії та методології освіти, науки і техніки; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, А.А. Коробченко, О.Я. Пилипчук; Наук. ред.: О.Я. Пилипчук, В.А. Вергунов. – К., 2001. – 86 с. – (Сер. “Біобібліографія вчених-аграріїв України”; Кн. 3).

 4. Професор Федорова Наталія Андріянівна: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1949-2000 рр. / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, Л.Д. Полякова, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 94 с. – (Сер. “Біобібліографія вчених-аграріїв України”; Кн. 4).

 5. Котко Іван Костянтинович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1955-1999 рр. / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, Л.Д. Полякова; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2002. – 44 с. – (Сер. “Біобібліографія вчених-аграріїв України”; Кн. 5).

 6. Професор Фомічов Анатолій Михайлович: Біобібліогр. покажч. / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, З.І. Варга, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2003. – 56 с.: портр. – (Сер. “Біобібліографія вчених-аграріїв України”; Кн. 6).

 7. Професор Науменко Володимир Васильович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1956-2003 рр. / УААН. ДНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, Г.С. Щиголь, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К.: ІАЕ УААН, 2004. – 128 с.: портр. – (Сер. “Біобібліографія вчених-аграріїв України”; Кн. 7).

 8. Професор Глазко Валерій Іванович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1975-2004 рр. / УААН. ДНСГБ, Ін-т агроекології та біотехнології; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, Н.В. Лопатіна, Л.М. Панасюк, В.М. Базилевська; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К.: Аграр. наука, 2004. – 248 с. – (Сер. “Біобібліографія вчених-аграріїв України”; Кн. 8).

 9. Член-кореспондент АН УРСР Тюленєв Микола Олександрович (1889-1969): Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1911-1964 роки / УААН. ДНСГБ, Ін-т гідротехніки і меліорації; Уклад.: В.А. Вергунов, О.В. Бачкала, А.С. Загайчук, І.І. Калантиренко; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2004. – 60 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; Кн. 9). – До 75-річчя Ін-ту гідротехніки і меліорації УААН.

 10. Професор Махов (Махів) Григорій Григорович (1886-1952): Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1914-1994 роки / УААН. ДНСГБ; Уклад. та наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2005. – 118 с.: портр. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; Кн. 10). – До 75-річчя Ін-ту гідротехніки і меліорації УААН.

 11. Доктор сільськогосподарських наук Шевченко Микола Ничипорович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1938-1998 роки / УААН. ДНСГБ, Ін-т гідротехніки і меліорації; Уклад.: В.А. Вергунов, О.В. Бачкала; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2005. – 100 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України». Кн. 11). – До 75-річчя Ін-ту гідротехніки і меліорації УААН.

 12. Академік Власюк Петро Антипович (1905-1980): Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1928-1980 рр. / УААН. ДНСГБ, Нац. аграр. ун-т; Уклад.: В.А. Вергунов, М.М. Городній, А.Г. Сердюк, А.П. Лісовал, Т.Ф. Дерлеменко, О.П. Анікіна, Н.Г. Чайка, О.О. Черниш; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К.: ННЦ “ІАЕ” УААН, 2005. – 110 с.: портр. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; Кн. 12).

 13. Алпатьєв Стефан Михайлович (1904-1985 рр.): Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1925-1986 рр. / УААН. ДНСГБ, Ін-т гідротехніки і меліорації; Уклад.: В.А. Вергунов, О.В. Бачкала, А.С. Загайчук, І.І. Калантиренко; Наук. ред. В.А. Вергунов. − К., 2005. − 96 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; Кн. 13).

 14. Професор Слюсар Іван Тимофійович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1971-2005 роки / УААН. ДНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, О.В. Бачкала; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К.: Аграр. наука, 2005. – 82 с.: портр. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; Кн. 14).

 15. Професор Богданов Сергій Миколайович (1859-1920): Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1883-1917 роки / УААН. ДНСГБ, Нац. аграр. ун-т; Уклад.: В.А. Вергунов, С.М. Сіряченко; Наук. ред. В.А. Вергунов. − К.: ННЦ “ІАЕ”, 2005. − 142 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; Кн. 15).

 16. Професор Дегодюк Едуард Григорович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1971-2006 роки / УААН. ДНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, О.П. Анікіна, С.З. Гуральчук; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К.: Аграр. наука, 2007. – 196 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; Кн. 16).

 17. Професор Зеленський Михайло Олексійович (1912-1997): Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1938-2006 роки / УААН. ДНСГБ, Нац. аграр. ун-т; Уклад.: В.Л. Жемойда, Л.П. Полозенко, Л.Ю. Кучерук (НАУ), В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко (ДНСГБ УААН); Наук. ред. В.А. Вергунов. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 130 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; Кн. 17).

 18. Професор Янголь Антон Михайлович (1903-1983): Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1929-1977 роки / УААН. ДНСГБ, Ін-т гідротехніки і меліорації; Уклад.: В.А. Вергунов, О.В. Бачкала; Наук. ред.: В.А. Вергунов, І. Калантиренко. – К., 2007. – 85 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; Кн. 18).

 19. Професор Свєчин Кирило Борисович (1907-1986): Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1931-1992 роки / УААН. ДНСГБ, Нац. аграр. ун-т. Каф. технології вир-ва молока та яловичини, Каф. конярства, Наук. б-ка; Уклад.: В.І. Костенко, А.М. Угнівенко, Б.М. Гопка, О.Т. Бусенко, Л.Ю. Кучерук, Л.П. Полозенко, О.П. Анікіна; Наук. ред.: В.А. Вергунов, А.М. Угнівенко. – К., 2007. – 104 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; Кн. 19).

 20. Мудрук Олексій Северіанович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1964-2007 роки / УААН. ДНСГБ; Уклад.: О.П. Анікіна, З.А. Шквира, Т.В. Хоменко; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2007. – 130 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; Кн. 20).

 21. Професор Осипчук Андрій Антонович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967-2006 роки / УААН. Ін-т картоплярства, ДНСГБ; Уклад.: О.М. Опанасенко, І.М. Хоменко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ ст.: А.Я. Бондарчук. – К.: Тов ВК “Кит”, 2007. – 196 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; Кн. 21).

 22. Професор Тихоненко Дмитро Григорович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963-2007 роки / УААН. ДНСГБ, М-во аграр. політики України. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва; Уклад.: В.А. Вергунов, Н.М. Новосад, О.П. Анікіна, Л.А. Кириленко, О.Д. Кандаурова; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К.: Аграр. наука, 2007. – 116 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; Кн. 22).

Історико-бібліографічна серія

АГРАРНА НАУКА УКРАЇНИ В ОСОБАХ, ДОКУМЕНТАХ, БІБЛІОГРАФІЇ”

(заснована професором В.А. Вергуновим,

директором ДНСГБ УААН у 2001 р.)

 1. Професор Будрін Петро Васильович (1857-1939): Біобібліогр. покажч. наук. пр. / УААН. ЦНСГБ; Упоряд.: В.А. Вергунов, С.Д. Коваленко; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К.: Аграр. наука, 2001. – 126 с. : портр. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 1).

 2. Вергунов В.А. Коноплярство в Україні: Іст. аспекти розвитку. Погляд у минуле. Проблеми сьогодення. Перспективи: Монографія / В.А. Вергунов, С.Б. Скорченко; УААН. ЦНСГБ. – К.: Нора-Прінт, 2002. – 154 с. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 2).

 3. Професор Лихвар Данило Федорович (1902-1986): Біобібліогр. покажч. наук. пр. / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, А.С. Щиголь; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К.: Аграр. наука, 2002. – 258 с. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 3).

 4. Професор Яната Олександр Алоїзович (1888-1938). Наукова спадщина вченого в контексті розвитку аграрної і біологічної науки України: Біобібліогр. покажч. до 115-річниці від дня народж. / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К.: Аграр. наука, 2003. – 224 с.: портр. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 4).

 5. Професор Іваницький Борис Георгійович (1878-1953): Біобібліогр. покажч. / УААН. ДНСГБ; Уклад.: О.І. Фурдичко, В.А. Вергунов, О.П. Басун; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К.: Аграр. наука, 2004. – 188 с.: портр. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 5).

 6. Харківський сільськогосподарський науково-освітній центр з селекції і насінництва: становлення та діяльність (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): Монографія / В.А. Вергунов, О.Ф. Глоба; УААН. ДНСГБ; Наук. ред.: В.А. Вергунов, В.П. Петренкова. – Х., 2004. – 171 с.: портр. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 6).

 7. Академік Квасницький Олексій Володимирович (1900-1989): Життєвий і творчий шлях / УААН. Ін-т свинарства, Полтав. держ. аграр. акад., ДНСГБ; Уклад.: В.Ф. Коваленко, В.М. Нагаєвич, Т.П. Гармаш; Наук. ред. М.В. Зубець; Відп. за вип. Т.Ф. Дерлеменко. – Полтава: Полтав. літератор, 2005. – 152 с. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 7).

 8. Наукова школа академіка Василенка Петра Мефодійовича: Монографія. До 105-річчя з дня народж. П.В. Василенка / Д.Г. Войтюк, В.А. Вергунов, О.С. Мудрук, О.П. Деркач; УААН. ДНСГБ, Нац. аграр. ун-т; Наук. ред. М.К. Лінник. – К.: Аграр. наука, 2005. – 72 с.: портр. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії”; Кн. 8).

 9. Академік М.І. Вавилов і розвиток аграрної науки в Україні: Зб. іст.-наук. нарисів, документів, біобібліогр. матеріалів / УААН. ДНСГБ; Уклад.: М.В. Зубець, В.А. Вергунов, В.М. Самородов, Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Кириленко; Ред. кол.: В.А. Вергунов, В.М. Самородов. – К., 2005. – 581 с.: портр. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 9).

 10. Академік Ремесло Василь Миколайович (1907-1983): Біобібліогр. покажч. / УААН. ДНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, О.О. Черниш, В.І. Дубовий, Г.Ю. Борсук; Наук. ред. В.А. Вергунов. − К.: Колообіг, 2006. − 192 с. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 10).

 11. Коломийській дослідній станції − 50 років: здобутки, перспективи / УААН. Івано-Франків. ін-т агропром. вир-ва. Коломий. досл. ст., ДНСГБ; Уклад.: Д.В. Неміш, С.О. Яцик, Г.І. Куничак, О.Л. Моцок, В.Д. Карпанюк, Т.Ф. Дерлеменко; Наук. ред. В.А. Вергунов. − К.: Аграр. наука, 2006. − 108 с. − (Іст.-бібліогр. сер. «Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії»; Кн. 11).

 12. Вергунов В.А. Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки / В.А. Вергунов; УААН. ДНСГБ. – К.: Аграр. наука, 2006. – 492 с. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 12).

 13. Г. Вальтер, Ю. Клеопов і Г. Махов – забуті сторінки вітчизняної науки / УААН. ДНСГБ, ННЦ “Нікіт. ботан. сад”; Уклад.: В.А. Вергунов, В.І. Мельник; Під заг. ред. В.М. Єжова; Наук. ред. В.А. Вергунов. − Сімферополь: Таврида, 2006. − 160 с.: портр. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 13).

 14. Сільськогосподарський науковий комітет України (1918-1927 рр.): Зб. док. і матеріалів / УААН. ДНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, А.С. Білоцерківська, Б.К. Супіханов, С.Д. Коваленко; Під заг. ред.: М.В. Зубця, Ю.Ф. Мельника; Наук. ред. В.А. Вергунов. − К., 2006. − 528 с.: портр., фото. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 14).

 15. Всеукраїнська Академія Сільськогосподарських Наук (1931-1935 рр.): Зб. док. і матеріалів / УААН. ДНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, З.П. Кірпаль, Н.І. Семчук, О.П. Решетнік, О.М. Пильтяй; За заг. ред.: М.В. Зубця, Ю.Ф. Мельника; Наук. ред. В.А. Вергунов. − К., 2006. − 500 с.: портр., фото. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 15).

 16. Українська академія сільськогосподарських наук (1956-1962 рр.): Зб. док. і матеріалів / УААН. ДНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, Н.Б. Щебетюк, Б.К. Супіханов, О.Б. Бакуменко; Під заг. ред.: М.В. Зубця, Ю.Ф. Мельника; Наук. ред. В.А. Вергунов. − К., 2006. − 380 с.: портр., фото. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 16).

 17. Харківський науковий центр з селекції сільськогосподарських культур: Історія і сьогодення / УААН. ДНСГБ, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва; Уклад.: В.А. Вергунов, В.П. Петренкова, В.М. Ожерельєва; Наук. ред. В.В. Кириченко. – Х.: Магда «LTD», 2007. – 160 с.: портр. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 17).

 18. Агрогрунтознавство в Україні (1930-1941 рр.): Зб. док. і матеріалів / УААН. ДНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, О.М. Пильтяй; За ред. В.А. Вергунова; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2007. – Ч. 1: (1930-1935 рр.). – 200 с. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 18).

 19. Вергунов В.А. Професор Сльозкін Петро Родіоновоч (1862-1927) / В.А. Вергунов; УААН. ДНСГБ, Укр. держ. насіннєва інспекція. – К.: Аграр. наука, 2007. – 180 с. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 19).

 20. Вергунов В.А. Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН: історія і сьогодення / В.А. Вергунов; УААН. ДНСГБ. – К., 2007 [2008]. – 480 с. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 20).

 21. Академік Юр’єв Василь Якович: Біобібліогр. покажч. / УААН. ДНСГБ, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва; Уклад.: В.А. Вергунов, В.П. Петренкова, В.М. Ожерельєва; Наук. ред. В.В. Кириченко; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – Х.: Магда «LTD», 2007. – 184 с.: портр. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 21). – До 100-річчя заснування інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва.

ЗМІСТ
ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ

(2001–2005 рр.)…………………………………........................................................3

РОБОТА ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ [2006 р.]……………………...7

ДЕРЖАВНА НАУКОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА

БІБЛІОТЕКА (ДНСГБ) УААН (з історії назв)..........................................................10

Розділ 1. НАУКОВІ ВИДАННЯ ДНСГБ УААН................................................11

1.1. КНИГИ. МОНОГРАФІЇ. БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ......................11

Звіти НДР...............................................................................................21

1.2. АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА...........................................................................22

1.3. МІЖВІДОМЧІ ТЕМАТИЧНІ НАУКОВІ ЗБІРНИКИ...................................22

1.4. ЗБІРНИКИ МАТЕРІАЛІВ МІЖНАРОДНИХ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ

НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ТА СЕМІНАРІВ.................................................23

1.5. НАУКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ..................................................23

1.5.1. БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ ЗБІРНИКИ, ПОКАЖЧИКИ..........................23

Біобібліографічна серія “АКАДЕМІКИ

УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК”..........................23

Біобібліографічна серія “ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИ

УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК”..........................26

Біобібліографічна серія

ЗЕМЛЕВПОРЯДНА НАУКА”......................................................27

Серія “БІОБІБЛІОГРАФІЯ ВЧЕНИХ-АГРАРІЇВ

УКРАЇНИ”.....................................................................................27

Історико-бібліографічна серія “АГРАРНА НАУКА

УКРАЇНИ В ОСОБАХ, ДОКУМЕНТАХ, БІБЛІОГРАФІЇ”............29

1.5.2. НАУКОВО-ДОПОМІЖНІ РЕТРОСПЕКТИВНІ

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ............................................................32

1.6. РЕФЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ.......................................................................34

1.7. БЮЛЕТЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ УААН........................................34

1.8. ЕЛЕКТРОННІ БАЗИ ДАНИХ......................................................................39

Розділ 2. НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ

ДНСГБ УААН................................................................................................40

2.1. ІСТОРІЯ АГРАРНОЇ НАУКИ, ТЕХНІКИ, ОСВІТИ ТА

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ.....................................................40

2.2. АГРАРНА БІОГРАФІСТИКА

(ДІЯЧІ АГРАРНОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ).........................................77

2.3. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ...................................................103

2.4. ОКРЕМІ ПИТАННЯ НАУКИ, ОСВІТИ, СІЛЬСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА……………………………………………………………106


2.5. ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОГРАФІЧНА ТА БІБЛІОТЕЧНА

ДІЯЛЬНІСТЬ...................................................................................................113

2.6. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДНСГБ УААН

НА ДОПОМОГУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ БІБЛІОТЕКАМ

УКРАЇНИ.........................................................................................................128

2.6.1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ,

ІНСТРУКТИВНО-РЕГЛАМЕНТУЮЧІ ДОКУМЕНТИ.........................131


2.7. НАУКОВІ АГРАРНІ ІСТОРИКО-БІБЛІОГРАФІЧНІ

ЧИТАННЯ.......................................................................................................139

Розділ 3. АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ СПІВРОБІТНИКІВ

ДНСГБ УААН ТА БІБЛІОТЕК МЕРЕЖІ..............................................140

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК.....................................................................................142

ПЕРСОНАЛІЇ (ПОКАЖЧИК ДІЯЧІВ АГАРНОЇ НАУКИ,

ЯКИМ ПРИСВЯЧЕНІ ПУБЛІКАЦІЇ)……………………………………………156

Розділ 4. ЛІТЕРАТУРА ПРО ДНСГБ УААН...................................................161

Додаток 1. БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ СЕРІЇ.........................................................169

Передрук з книги «Звіт про діяльність Української академії аграрних наук за 2001-2005 роки та 2005 рік. – К.: Аграр. наука, 2006. – С. 421–426».

1 Передрук з книги «Звіт про діяльність Української академії аграрних наук за 2006 рік. – К.: Аграр. наука, 2007. – С. 335–338».

1 Книгу відображено за відповідним порядковим номером в історико-біобібліографічній серії «Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії».

1 Книгу відображено за відповідним порядковим номером в історико-біобібліографічній серії «Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії».

1 Книгу відображено за відповідним порядковим номером в історико-біобібліографічній серії «Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії».

1 Книгу відображено за відповідним порядковим номером в історико-біобібліографічній серії «Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії».

1 Книгу відображено за відповідним порядковим номером в історико-біобібліографічній серії «Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії».

1 Книгу відображено за відповідним порядковим номером в історико-біобібліографічній серії «Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії».

1 Книгу відображено за відповідним порядковим номером в історико-біобібліографічній серії «Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії».

1 Книгу відображено за відповідним порядковим номером в історико-біобібліографічній серії «Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії».

2


1 Книгу відображено за відповідним порядковим номером в історико-біобібліографічній серії «Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії».

1 Посилання даються на порядкові номери бібліографічних записів.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Схожі:

Рецептура та технологічна інструкція
Розроблено: Державна наукова установа „Український науково-дослідний інститут спирту І біотехнології продовольчих продуктів” (дну...

Чернігівська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка
Оунб ім. В. Г. Короленка; Підгот. А. В. Матюшенко; Відп за вип. Ю. М. Самойленко. – Чернігів, 2008. – 38с

Державна реєстрація шлюбу або його розірвання за участю нотаріуса
Державна реєстрація шлюбу проводиться у присутності нареченої та нареченого з пред’явленням для посвідчення їх особи І віку паспортів...

Розвиток творчих здібностей у дітей дошкільного віку
Наукова робота учасниці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Соціальна педагогіка”

Тема уроку: Професійно-виробнича лексика; наукова І ділова(10 клас) Мета
Обладнання: на дошці на аркушах розміщені висловлювання українських письменників

Лекція 1
Лекція товарознавство як наукова дисципліна, товарознавчі операції в аптечній мережі

1 2 -1 4 вересня 201 7 р
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна проводитиметься ХXVI міжнародна наукова конференція на тему: «Проблеми...

Наукова бібліотека наукометрія: світовий досвід, українські перспективи Дайджест
Гордєй С. С., зав. інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки мну імені В. О. Сухомлинського

Вимоги до оформлення конкурсних робіт
А обсяг зброшурованої конкурсної роботи – до 30 сторінок. Наукова робота обов’язково повинна мати назву, план, висновки, список використаної...

Державна податкова служба україни
...

Законодавча база
Законодавча база. Наукова І науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах. Випуск 1, Маріуполь, мдгу. 2007. 24с

Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека
Любов з першого погляду, або Секрети книжкової виставки: методично-бібліографічні матеріали / оунб ім. В. Г. Короленка; підгот. А....

Наукова-правових експертиз висновок
Чи достатньо нанесення скороченої назви об’єкта авторського права на примірнику для того, щоб диск для лазерних систем зчитування...

Діагностична наукова Дослідниць-ка науково-практична аналітична діяльність Інформацій- на
Методична робота викладачів кафедри фізики це постійний педагогічний пошук. Це теорія І практика, творчість І нелегка праця. Це І...

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України розглянула звернення щодо питань справляння орендної плати за землю І повідомляє

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України розглянула лист Національного банку України щодо деяких питань оподаткування податком на...

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України (далі дпа україни) у зв'язку з численними запитами, що надходять від платників податків...

Державна фіскальна служба україни
Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо питань, пов'язаних з вивезенням в митному режимі експорту...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт