Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

1.5.2. НАУКОВО-ДОПОМІЖНІ РЕТРОСПЕКТИВНІ - Державна наукова

Державна наукова

Сторінка5/20
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

1.5.2. НАУКОВО-ДОПОМІЖНІ РЕТРОСПЕКТИВНІ

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ

 1. Професор Довгопола Олена Павлівна: Життєвий і творчий шлях: Біобібліогр. покажч. / УААН. ЦНСГБ; Уклад. Т.Ф. Дерлеменко, З.І. Варга, Л.Г. Самойлова, Д.Г. Довгополий; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 150 с.: портр. – (Пам'яті вченого, педагога, бібліографознавця).

 2. Періодичні видання з агрономії в Україні. 1918–1940: Журнали, “Бюлетені”, “Вісті”, Наукові записки, “Збірники наукових праць”, “Труди”: Наук.-доп. ретросп. бібліогр. покажч. / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, О.П. Анікіна; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2002. – 157 с.

 3. Періодичні та продовжувані видання з агрономії на Полтавщині (ХІХ–ХХ ст.): Наук.-доп. ретросп. бібліогр. покажч. / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, О.П. Анікіна; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2002. – 48 с.

 4. Професор Довгопола Олена Павлівна: Життєвий і творчий шлях: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1955-1996 рр. / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: Т.Ф. Дерлеменко, З.І. Варга, Л.Г. Самойлова, Д.Г. Довгополий; Наук. ред. В.А. Вергунов. − 2-е вид., доп. − К.: ІАЕ УААН, 2002. − 158 с. – (Пам'яті вченого, педагога, бібліографознавця).

 5. Українська сільськогосподарська книга (з фондів ЦНСГБ УААН). 1868-1900: Наук.-доп. бібліогр. покажч. / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, Л.О. Зінченко, Л.Ф. Забудська; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2002. – 61 с.

 6. Українська сільськогосподарська книга з фондів ЦНСГБ УААН 1901-1910 рр. / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, Л.О. Зінченко, Л.Ф. Забудська; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2002. – 90 с.

 7. Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук. 1921-2001: Бібліогр. покажч. літ. за 1933-2001 рр. / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.В. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, З.І. Варга, Л.Д. Полякова, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.В. Вергунов.  К., 2002.  100 с.  (До 80-річчя заснування ЦНСГБ УААН).

 8. Професор Новиков Микола Миколайович: Біобібліогр. покажч. / Асоц. б-к України; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2003. – 64 с.: 6 іл.

 9. Українська сільськогосподарська книга з фондів ЦНСГБ УААН 1911-1917 рр.: Наук.-доп. бібліогр. покажч. / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, Л.О. Зінченко, Л.Ф. Забудська; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2003. – 101 с.

 10. Українська сільськогосподарська книга з фондів ДНСГБ УААН. 1918-1922: Наук.-доп. бібліогр. покажч. / УААН. ДНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, Л.О. Зінченко, Л.Ф. Забудська; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2004. − 59 с.

 11. Українська сільськогосподарська книга з фондів ДНСГБ УААН. 1923-1932: Наук.-доп. бібліогр. покажч. / УААН. ДНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, Л.О. Зінченко, Л.Ф. Забудська; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К.: ННЦ „Ін-т аграр. економіки”, 2005. – 190 с.

 12. Українська сільськогосподарська книга з фондів ДНСГБ УААН. 1933-1935: Наук.-доп. бібліогр. покажч. / УААН. ДНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, Л.О. Зінченко; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2005. – 192 с.

 13. Українська сільськогосподарська книга з фондів ДНСГБ УААН. 1936-1939: Наук.-доп. бібліогр. покажч. / УААН. ДНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, Л.О. Зінченко; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2006. – 245 с.

 14. Аграрна наука в Україні: Автореф. дис. із фондів ДНСГБ УААН. 1950-1959: Наук.-доп. бібліогр. покажч. / УААН. ДНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, Л.Ф. Забудська, О.В. Бачкала, В.І. Борисенко; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2007. – Вип. 1. – 205 с.

 15. Аграрна наука в Україні: Автореф. дис. із фондів ДНСГБ УААН 1960-1965: Наук.-доп. бібліогр. покажч. / УААН. ДНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, Л.Ф. Забудська, О.В. Бачкала; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2007. – Вип. 2. – 190 с.

 16. Наукові праці та статті наукових співробітників Коломийської дослідної станції (1980-2005): Наук.-доп. бібліогр. покажч. / УААН. Ів.-Франк. ін-т АПВ. Коломий. досл. ст., ДНСГБ; Уклад.: С.О. Яцик, Т.Ф. Дерлеменко; Наук. ред.: В.А. Вергунов, Г.І. Куничак. – Коломия, 2006. – 144 с. – 50-річчю Коломий. досл. ст. присвячується.

 17. Українська сільськогосподарська книга з фондів ДНСГБ УААН 1936-1939 рр. / УААН. ДНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, Л.О. Зінченко; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2007. – 191 с.

 18. Українська сільськогосподарська книга з фондів ДНСГБ УААН 1940-1945 / УААН. ДНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, Л.Ф. Забудська; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2007. – 87 с.

1.6. РЕФЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ

 1. Агропромисловий комплекс України: Реф. журн. / УААН. ДНСГБ; Редкол.: М.В. Зубець (голов. ред.), В.А. Вергунов (заст. голов. ред.), В.В. Дерлеменко (відп. секретар), В.П. Буркат, М.М. Гаврилюк, Я.С. Гудков, Г.О. Єресько, П.І. Коваленко, П.В. Кондратенко, М.П. Лісовий, А.Й. Мазуркевич, В.В. Медвєдєв, Д.О. Мельничук, В.П. Патика, М.В. Роїк, П.Т. Саблук, В.Ф. Сайко, В.П. Ситник, А.М. Третяк, М.К. Царенко, О.М. Шпичак. − К., 1999−

2001. − Вип. 1. − 102 с.; Вип. 2. − 116 с.; Вип. 3. − 124 с.; Вип. 4. − 104 с.

2002. − Вип. 1. − 102 с.; Вип. 2. − 116 с.; Вип. 3. − 124 с.; Вип. 4. − 104 с.

2003. − Вип. 1. − 107 с.; Вип. 2. − 106 с.; Вип. 3. − 103 с.; Вип. 4. − 114 с.

2004. − Вип. 1. − 112 с.; Вип. 2. − 111 с.; Вип. 3. − 113 с.; Вип. 4. − 112 с.

2005. − Вип. 1. − 115 с.; Вип. 2. − 113 с.; Вип. 3. − 116 с.; Вип. 4. − 116 с.

2006. − Вип. 1. − 117 с.; Вип. 2. − 115 с.; Вип. 3. – 116 с.; Вип. 4. – 118 с.

2007. − Вип. 1. − 122 с.; Вип. 2. − 122 с.

 1. Ветеринарна медицина: Спец. вип. реф. журн. «Агропромисловий комплекс України». − К., 2005. – 110 с.

 2. Сільськогосподарська меліорація і водне господарство: Ювіл. спец. вип. реф. журн. «Агропром. комплекс України» / УААН. ДНСГБ, Ін-т гідротехніки і меліорації; Голов. ред.: П. Коваленко, С. Рижук. − К., 2006. – 62 с.

 3. Лісове господарство. Спец. вип. реф. журн. “ Агропром. комплекс України” / Держ. ком. ліс. госп-ва України. УААН. ДНСГБ, Ін-т агроекології; Голов. ред.: С.М. Рижук, О.І. Фурдичко. – К., 2007. – 174 с.

1.7. БЮЛЕТЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ УААН

2001

 1. Бюлетень Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: Л.А. Зайцева, О.Г. Маслак, Л.Ю. Рогальчук, В.К. Світайло, Н.Н. Серікова; Ред. кол.: В.А. Вергунов (голов. ред.), Н.В. Андрющенко, В.К. Світайло, Н.Ф. Басун, Н.Ф. Гриценко, В.В. Гудзеватий, Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Зайцева, Л.О. Зінченко, З.П. Кирпаль, В.П. Михайлюк, О.С. Мудрук, С.Х. Поплавська, В.С. Савчук, Н.Н. Серікова, Г.Г. Хурманець. – К., 2001. – Вип. 1. – 66 с.

[Розд. 1: Поточ. бібліогр. покажч. ЦНСГБ УААН.

Розд. 2: Метод. матеріали].

 1. Бюлетень Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: Л.А. Зайцева, О.Г. Маслак, Л.Ю. Рогальчук, В.К. Світайло, Н.Н. Серікова; Ред. кол.: В.А. Вергунов (голов. ред.), Н.В. Андрющенко, В.К. Світайло, Н.Ф. Басун, Н.Ф. Гриценко, В.В. Гудзеватий, Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Зайцева, Л.О. Зінченко, З.П. Кирпаль, В.П. Михайлюк, О.С. Мудрук, С.Х. Поплавська, В.С. Савчук, Н.Н. Серікова, Г.Г. Хурманець. – К., 2001. – Вип. 2 (1). – 58 с.

[Розд. 1: Бібліогр. покажч. нових надходжень до фондів ЦНСГБ УААН.

Розд. 2: Метод. матеріали].

 1. Бюлетень Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Зайцева, Л.Ю. Рогальчук; Ред. рада: В.А. Вергунов, О.Я. Пилипчук, В.С. Савчук, В.П. Михайлюк, І.Т. Слюсар, С.К. Рудик, В.П. Патика, І.П. Григорюк, О.С. Мудрук, З.П. Кирпаль, Ю.О. Храмов, С.П. Руда, Н.П. Коваленко, А.А. Коробченко. – К., 2001. – Вип. 2 (2). – 120 с.

[Розд. 1: Наук. аграр. іст.-бібліогр. читання “Професор О.А. Яната”.

Розд. 2: Історія с.-г. науки].

 1. Бюлетень Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: Л.А. Зайцева, О.Г. Маслак, Л.Ю. Рогальчук, В.К. Світайло, Н.Н. Серікова, І.І. Ступерська; Ред. кол.: В.А. Вергунов (голов. ред.), Н.В. Андрющенко, В.К. Світайло, Н.Ф. Басун, Н.Ф. Гриценко, В.В. Гудзеватий, Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Зайцева, Л.О. Зінченко, З.П. Кирпаль, В.П. Михайлюк, О.С. Мудрук, С.Х. Поплавська, В.С. Савчук, Н.Н. Серікова, Г.Г. Хурманець. – К., 2001. – Вип. 3. – 80 с.

[Розд. 1: Бібліогр. покажч. нових надходжень до фондів ЦНСГБ УААН.

Розд. 2: Метод. матеріали].

 1. Бюлетень Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: Л.А.Зайцева, О.Г. Маслак, Л.Ю. Рогальчук, В.К. Світайло, Н.Н. Серікова, І.І. Ступерська; Ред. кол.: В.А. Вергунов (голов. ред.), Т.Ф. Дерлеменко, Т.І. Григора, Н.Ф. Басун, Н.Ф. Гриценко, В.В. Гудзеватий, Л.А. Зайцева, Л.О. Зінченко, З.П. Кирпаль, О.Г. Маслак, В.П. Михайлюк, О.С. Мудрук, О.Я. Пилипчук, В.С. Савчук, Н.Н. Серікова, В.І. Силка, В.К. Світайло, К.І. Якуба. – К., 2001. – Вип. 4. – 66 с.

[Розд. 1: Бібліогр. покажч. нових надходжень до фондів ЦНСГБ УААН.

Розд. 2: Метод. матеріали].

2002

 1. Бюлетень Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: Л.А. Зайцева, О.Г. Маслак, Л.Ю. Рогальчук, В.К. Світайло, Н.Н. Серікова, І.І. Ступерська; Ред. кол.: В.А. Вергунов (голов. ред.), В.В. Дерлеменко, Т.І. Григора, Н.Ф. Басун, Н.Ф. Гриценко, В.В. Гудзеватий, Л.А. Зайцева, Л.О. Зінченко, З.П. Кирпаль, О.Г. Маслак, В.П. Михайлюк, О.С. Мудрук, О.Я. Пилипчук, В.С. Савчук, Н.Н. Серікова, В.К. Світайло, К.І. Якуба. – К., 2002. – Вип. 1. – 59 с.

[Розд. 1: Бібліогр. покажч. нових надходжень до фондів ЦНСГБ УААН.

Розд. 2: Метод. матеріали].

 1. Бюлетень Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, В.В. Дерлеменко, Н.Н. Серікова, А.В. Рибальченко, Т.І. Березна; Ред. кол.: В.А. Вергунов (голов. ред.), В.В. Дерлеменко, Т.І. Григора, Н.Ф. Басун, Н.Ф. Гриценко, В.В. Гудзеватий, Л.А. Зайцева, Л.О. Зінченко, З.П. Кирпаль, О.Г. Маслак, В.П. Михайлюк, О.С. Мудрук, О.Я. Пилипчук, В.С. Савчук, Н.Н. Серікова, В.К. Світайло, К.І. Якуба. – К., 2002. – Вип. 2. – 87 с.

 2. Бюлетень Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.В. Дерлеменко, Л.А. Зайцева, О.Г. Маслак, Л.Ю. Рогальчук, В.К. Світайло, Н.Н. Серікова; Ред. кол.: В.А. Вергунов (голов. ред.), В.В. Дерлеменко, Т.І. Григора, Н.Ф. Басун, Н.Ф. Гриценко, В.В. Гудзеватий, Л.А. Зайцева, Л.О. Зінченко, З.П. Кирпаль, О.Г. Маслак, В.П. Михайлюк, О.С. Мудрук, О.Я. Пилипчук, В.С. Савчук, Н.Н. Серікова, В.К. Світайло, К.І. Якуба. – К., 2002. – Вип. 3: [Бібліогр. покажч. нових надходжень до фондів ЦНСГБ УААН]. – 76 с.

 3. Бюлетень Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.В. Дерлеменко, Л.А. Зайцева, О.Г. Маслак, С.В. Римар, Н.Н. Серікова; Ред. кол.: В.А. Вергунов (голов. ред.), В.В. Дерлеменко, Т.І. Григора, Н.Ф. Басун, Н.Ф. Гриценко, В.В. Гудзеватий, Л.А. Зайцева, Л.О. Зінченко, З.П. Кирпаль, О.Г. Маслак, В.П. Михайлюк, О.С. Мудрук, О.Я. Пилипчук, В.С. Савчук, Н.Н. Серікова, В.К. Світайло, К.І. Якуба. – К., 2002. – Вип. 4: [Бібліогр. покажч. нових надходжень до фондів ЦНСГБ УААН]. – 52 с.

2003

 1. Бюлетень Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.В. Дерлеменко, Л.А. Зайцева, О.П. Басун, Л.В. Синельник, Т.С. Твердохліб; Ред. кол.: В.А. Вергунов (голов. ред.), В.В. Дерлеменко, Т.І. Григора, Н.Ф. Басун, Н.Ф. Гриценко, В.В. Гудзеватий, Л.А. Зайцева, Л.О. Зінченко, З.П. Кирпаль, О.Г. Маслак, В.П. Михайлюк, О.С. Мудрук, О.Я. Пилипчук, В.С. Савчук, Н.Н. Серікова, К.І. Якуба. – К., 2003. – Вип. 1. – 67 с.

[Розд. 1: Бібліогр. покажч. нових надходжень до фондів ЦНСГБ УААН.

Розд. 2: Метод. матеріали].

 1. Бюлетень Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.В. Дерлеменко, Л.А. Зайцева, О.Г. Маслак, Л.В. Синельник; Ред. кол.: В.А. Вергунов (голов. ред.), В.В. Дерлеменко, Т.І. Григора, Н.Ф. Басун, Н.Ф. Гриценко, В.В. Гудзеватий, Л.А. Зайцева, Л.О. Зінченко, З.П. Кирпаль, О.Г. Маслак, В.П. Михайлюк, О.С. Мудрук, О.Я. Пилипчук, В.С. Савчук, Н.Н. Серікова, К.І. Якуба. – К., 2003. – Вип. 2. – 49 с.

[Розд. 1: Бібліогр. покажч. нових надходжень до фондів ЦНСГБ УААН.

Розд. 2: Метод. матеріали].

 1. Бюлетень Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.В. Дерлеменко, О.П. Басун, Л.В. Синельник, Т.С. Твердохліб; Ред. кол.: В.А. Вергунов (голов. ред.), В.В. Дерлеменко, Т.І. Григора, Н.Ф. Басун, Н.Ф. Гриценко, В.В. Гудзеватий, Л.А. Зайцева, Л.О. Зінченко, З.П. Кирпаль, О.Г. Маслак, В.П. Михайлюк, О.С. Мудрук, О.Я. Пилипчук, В.С. Савчук, Н.Н. Серікова, К.І. Якуба. – К., 2003. – Вип. 3. – 65 с.

[Розд. 1. Бібліогр. покажч. нових надходжень до фондів ДНСГБ УААН.

Розд. 2. Метод. матеріали].

 1. Бюлетень Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.В. Дерлеменко, Л.А. Зайцева, Л.В. Синельник, Т.С. Твердохліб; Ред. кол.: В.А. Вергунов (голов. ред.), В.В. Дерлеменко, Т.І. Григора, Н.Ф. Басун, Н.Ф. Гриценко, В.В. Гудзеватий, Л.А. Зайцева, Л.О. Зінченко, З.П. Кирпаль, О.Г. Маслак, В.П. Михайлюк, О.С. Мудрук, О.Я. Пилипчук, В.С. Савчук, Н.Н. Серікова, К.І. Якуба. – К., 2003. – Вип. 4. – 74 с.

[Розд. 1. Бібліогр. покажч. нових надходжень до фондів ДНСГБ УААН.

Розд. 2. Метод. матеріали].

2004

 1. Бюлетень Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН / УААН. ДНСГБ; Уклад.: В.В. Дерелеменко, Л.А. Зайцева, Л.В. Синельник; Ред. кол.: В.А. Вергунов (голов. ред.), В.В. Дерлеменко, С.Д. Коваленко, Н.Ф. Гриценко, Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Зінченко, З.П. Кірпаль, Л.Й. Костенко, А.П. Коцур, В.І. Кучер, В.П. Михайлюк, В.С. Мойсеєнко, О.С. Мудрук, П.П. Панченко, О.Я. Пилипчук, В.П. Хижняк, Т.В. Хоменко, Г.С. Щиголь, К.І. Якуба. – К., 2004. – Вип. 1. – 68 с.

[Розд. 1: Бібліогр. покажч. нових надходжень до фондів ДНСГБ УААН.

Розд. 2: Метод. матеріали].

 1. Бюлетень Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН / УААН. ДНСГБ; Уклад.: Н.Н. Серікова, С.Д. Коваленко, Г.С. Щиголь, А.В. Рибальченко, Н.М. Костєва; Ред. кол.: В.А. Вергунов (голов. ред.), В.В. Дерлеменко, С.Д. Коваленко, Н.Ф. Гриценко, Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Зінченко, А.М. Кандиба, З.П. Кірпаль, Л.Й. Костенко, А.П. Коцур, В.І. Кучер, В.П. Михайлюк, В.С. Мойсеєнко, О.С. Мудрук, П.П. Панченко, О.Я. Пилипчук, В.П. Хижняк, Т.В. Хоменко, Г.С. Щиголь, К.І. Якуба. – К., 2004. – Вип. 2. – 109 с.

 2. Бюлетень Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН / УААН. ДНСГБ; Уклад.: В.В. Дерлеменко, Л.А. Зайцева, Л.В. Синельник; Ред. кол.: В.А. Вергунов (голов. ред.), В.В. Дерлеменко, С.Д. Коваленко, Н.Ф. Гриценко, Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Зінченко, З.П. Кірпаль, Л.Й. Костенко, А.П. Коцур, В.І. Кучер, В.П. Михайлюк, В.С. Мойсеєнко, О.С. Мудрук, П.П. Панченко, О.Я. Пилипчук, В.П. Хижняк, Т.В. Хоменко, Г.С. Щиголь, К.І. Якуба. – К.: ННЦ «Ін-т аграр. економіки», 2004. – Вип. 3. – 81 с.

[Розд. 1: Бібліогр. покажч. нових надходжень до фондів ДНСГБ УААН.

Розд. 2: Метод. матеріали].

 1. Бюлетень Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН / УААН. ДНСГБ; Уклад.: Н.Ф. Гриценко, В.В. Дерлеменко, Л.А. Зайцева, Л.О. Зінченко, А.В. Рибальченко, Н.Н. Серікова, Г.С. Щиголь; Ред. кол.: В.А. Вергунов (голов. ред.), В.В. Дерлеменко, С.Д. Коваленко, Н.Ф. Гриценко, Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Зінченко, З.П. Кірпаль, Л.Й. Костенко, А.П. Коцур, В.І. Кучер, В.П. Михайлюк, В.С. Мойсеєнко, О.С. Мудрук, П.П. Панченко, О.Я. Пилипчук, В.П. Хижняк, Т.В. Хоменко, Г.С. Щиголь, К.І. Якуба. – К., 2004. – Вип. 4. – 62 с.

[Розд. 1: Бібліогр. покажч. нових надходжень до фондів ДНСГБ УААН.

Розд. 2: Метод. матеріали].

 1. Бюлетень Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН / УААН. ДНСГБ; Уклад.: Н.Ф. Гриценко, В.В. Дерлеменко, Л.А. Зайцева, Л.О. Зінченко, А.В. Рибальченко, Н.Н. Серікова, Г.С. Щиголь; Ред. кол.: В.А. Вергунов (голов. ред.), В.В. Дерлеменко, С.Д. Коваленко, Н.Ф. Гриценко, Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Зінченко, З.П. Кірпаль, Л.Й. Костенко, А.П. Коцур, В.І. Кучер, В.П. Михайлюк, В.С. Мойсеєнко, О.С. Мудрук, П.П. Панченко, О.Я. Пилипчук, В.П. Хижняк, Т.В. Хоменко, Г.С. Щиголь, К.І. Якуба. – К., 2004. – Спец. вип.: [Метод. матеріали]. – 62 с.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Рецептура та технологічна інструкція
Розроблено: Державна наукова установа „Український науково-дослідний інститут спирту І біотехнології продовольчих продуктів” (дну...

Чернігівська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка
Оунб ім. В. Г. Короленка; Підгот. А. В. Матюшенко; Відп за вип. Ю. М. Самойленко. – Чернігів, 2008. – 38с

Державна реєстрація шлюбу або його розірвання за участю нотаріуса
Державна реєстрація шлюбу проводиться у присутності нареченої та нареченого з пред’явленням для посвідчення їх особи І віку паспортів...

Розвиток творчих здібностей у дітей дошкільного віку
Наукова робота учасниці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Соціальна педагогіка”

Тема уроку: Професійно-виробнича лексика; наукова І ділова(10 клас) Мета
Обладнання: на дошці на аркушах розміщені висловлювання українських письменників

Лекція 1
Лекція товарознавство як наукова дисципліна, товарознавчі операції в аптечній мережі

1 2 -1 4 вересня 201 7 р
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна проводитиметься ХXVI міжнародна наукова конференція на тему: «Проблеми...

Наукова бібліотека наукометрія: світовий досвід, українські перспективи Дайджест
Гордєй С. С., зав. інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки мну імені В. О. Сухомлинського

Вимоги до оформлення конкурсних робіт
А обсяг зброшурованої конкурсної роботи – до 30 сторінок. Наукова робота обов’язково повинна мати назву, план, висновки, список використаної...

Державна податкова служба україни
...

Законодавча база
Законодавча база. Наукова І науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах. Випуск 1, Маріуполь, мдгу. 2007. 24с

Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека
Любов з першого погляду, або Секрети книжкової виставки: методично-бібліографічні матеріали / оунб ім. В. Г. Короленка; підгот. А....

Наукова-правових експертиз висновок
Чи достатньо нанесення скороченої назви об’єкта авторського права на примірнику для того, щоб диск для лазерних систем зчитування...

Діагностична наукова Дослідниць-ка науково-практична аналітична діяльність Інформацій- на
Методична робота викладачів кафедри фізики це постійний педагогічний пошук. Це теорія І практика, творчість І нелегка праця. Це І...

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України розглянула звернення щодо питань справляння орендної плати за землю І повідомляє

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України розглянула лист Національного банку України щодо деяких питань оподаткування податком на...

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України (далі дпа україни) у зв'язку з численними запитами, що надходять від платників податків...

Державна фіскальна служба україни
Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо питань, пов'язаних з вивезенням в митному режимі експорту...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт