Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Урок №4 Тема

Урок №4 Тема

Урок №4

Тема. Життєвий і творчий шлях Джеймса Джойса. Характерні ознаки його поетики: «потік свідомості», пародійність, іронічність, інтертекстуальність. Психологічне есе «Джакомо Джойс»

Мета: навчити учнів уявляти художній світ, психологічний портрет письменника,усвідомити модерністські принципи його творчості, естетично-художні особливості твору; розвивати навички сприйняття модерністських творів, уміння спостерігати за художнім полотном, аналізувати його, висловлювати свої враження; виховувати естетичні смаки, любов до мистецтва.

Обладнання: портрет письменника, тексти.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Оголошення теми та мети уроку.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1.Вступне слово вчителя.

«Новий світ – бліде мерехтіння чи буйний квіт?» - ставив собі та всім запитання один із найоригінальніших письменників-модерністів першої половини Ххст. Джеймс Джойс, і намагався сам знайти відповідь. Зазирнувши в душу людини, її духовний світ, письменник побачив безодню. «Чому всі носяться з таємницями підсвідомого… Людська свідомість приховує в собі значно важливіші секрети, ніж підсвідоме», - писав він. Найяскравіша новація Джойса – «потік свідомості». Але це трохи пізніше. Спочатку розглянемо життя письменника, його творчу спадщину.

2. Повідомлення учнів біографії письменника.

3. Теорія літератури.

УЧ: Характерними ознаками поетики Джойса є: «потік свідомості», пародійність, іронічність, інтертекстуальність. Тож розглянемо кожну з них. (Теорію учні записують у зошити.)

«Потік свідомості» - один із провідних прийомів літератури модернізму. Термін належить американському філософу В.Джеймсу, який уважав, що свідомість – це потік, ріка, у якій думки, переживання, асоціації, спогади постійно перебивають одне одного й «нелогічно», спонтанно перетинаються. «Потік свідомості» в художній літературі є екстремальною формою внутрішнього монологу, яка (часто за допомогою прийому монтажу) імітує безпосередню передачу хаотичного процесу внутрішнього мовлення людини.

Пародійність, пародія – сатиричне, іронічне наслідування кого- або чого-небудь.

Іронічність, іронія – тонке, приховане глузування; художній засіб, у якому зовнішня форма вислову суперечить змісту.

Інтертекстуальність – використання автором текстів цитат із літературних творів різних епох і народів, часто мовою оригіналу.

УЧ: Ці ознаки ми спробуємо знайти у психологічному есе Джеймса Джойса «Джакомо Джойс». Спочатку розберемо, що ми називаємо есе.

Есе (франц. Спроба) – нарис у галузі літературної критики, публіцистики тощо, який поєднує підкреслено індивідуальну позицію автора з вільним, часто парадоксальним трактуванням проблеми. Вирізняється вишуканою формою і передає суб*активні враження автора від мистецького твору.

4. Обговорення прочитаного тексту.

УЧ: Твір «Джакомо Джойс» уважається одним із найкращих зразків малої модерністської прози. Написаний у вигляді низки фрагментів, він є своєрідним художньо-щоденниковим літописом історії одного кохання.

Чи знаєте ви, якою була реальна основа сюжету?

ОВ: Реальною основою сюжету була пережита письменником закоханість в Амалію Поппер, його ученицю.

УЧ: Джеймс Джойс створив своєрідний жанр психологічного есе, у якому увага зосереджується на внутрішньому житті особистості. Автор ніби сам стає героєм літературного твору. Про це свідчать факти біографії письменника. Назвіть їх, позначте схематично.

Спільне

Автор ім*я Ліричний герой

Дружина

Захоплення ученицею

Робота

країна

Але все-таки автор не тотожний героєві, і це дає можливість вести діалог, показати напружений внутрішній пошук ліричним героєм істини.

Твір починається запитанням «Хто?». Чому?

ОВ: Цим підкреслюється деяка невизначеність, адже ми ще не знаємо нічого про героїв твору, але вже подається натяк на те, про що піде мова далі.

УЧ: Кого описує автор вже на початку твору? Що ми дізнаємося?

ОВ: З початку твору ми можемо зрозуміти, що автор описує дівчину, і якщо взяти до уваги лорнет, то можна сказати, що ліричний герой спостерігає за нею в театрі.

УЧ: Знайдіть у тексті цитати, які характеризують ліричну героїню як «молоду шляхетну особу»; кокетливу жінку; напівдорослу-напівдитину; закохану.

Які асоціації викликає у свідомості ліричного героя образ дівчини?

ОВ: «Лоша», «випещена в неволі птиця», «чорняве курчатко», «одаліска», «зоряна гадюка».

УЧ: Як ви гадаєте, чому ці асоціації є такими протилежними: курчатко – гадюка?

ОВ: Пестливими словами герой підкреслює невинність, дитинність дівчини. А, наприклад, «гадюка» - її дорослість, кокетливість, загравання.

УЧ: Дослідіть, які кольори переважають в описах? З чим це пов*язано?

ОВ: Фіолетовий, рожевий, сірий, темний, опалевий, чорний та ін.. – це залежить від настрою ліричного героя.

УЧ: Знайдіть слухові, тактильні та інші образи, з*ясуйте їхню роль.

ОВ: Короткий смішок, прохолодна розмова, підбори вистукують в пустку… - передають настрій ліричного героя, характер.

УЧ: Знайдіть описи гами почуттів ліричного героя.

ОВ: Можливо, поява її – зародження почуттів – вагання – переживання її хвороби – докори сумління через дружину – взаємність – розлука – згасання почуттів.

УЧ: Знайдіть у творі використані автором прийоми іронії.

ОВ: «Чорняве курчатко налякане: зненацька уриває; короткі знічені скрики: воно плаче за своєю мамцею, досвідченою квочкою».

УЧ: Чи використовує автор інтертекстуальність?

ОВ: Так, кінець твору. Картинка нагадує герою родовий герб В.Шекспіра: капелюшок-шолом; червона квітка – червлень на щиті й навколо нього; складена парасолька – спис на щиті.

УЧ: Що означає остання фраза твору: «Люби мене, люби й мою парасольку»?

ОВ: Якщо ви кохаєте когось, ви повинні полюбити, прийняти геть усе, що любить ця людина, усі її чесноти й вади, полюбити її такою, якою вона є.

УЧ: Чому твір написаний не суцільним текстом, а фрагментами?

ОВ: Фрагменти фіксують окремі миті любовних взаємин, віддзеркалюють спалахи почуттів героя та відтворюють різні ракурси образу коханої. Оскільки художні прийоми модернізму багатозначні, то окремі епізоди можна розуміти як такі, що відбуваються лише в розпаленій уяві ліричного героя.

IV. Узагальнення і систематизація.

1. З яким письменником ми познайомилися сьогодні на уроці? Чим він особливий?

2. Яке враження на вас справив прочитаний твір? Чи легко було його сприймати?

V. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення про «Срібну добу» російської поезії: літературні напрямки, течії, школи. Розглянути життєвий і творчий шлях Олександра Блока.

VI. Оцінювання.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок 1 Тема уроку. Складання таблиць додавання та віднімання числа 1
Сьогодні у нас незвичайний урок. Спробуйте відгадати загадку І ви дізнаєтеся, хто завітає до нас на урок

Урок №1. Тема. Періодичний закон та періодична система Д.І. Менделєєва....
Урок №1. Тема. Періодичний закон та періодична система Д.І. Менделєєва. Будова атома 4

Урок №7-8 Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №3
Мета: а удосконалювати вміння будувати усне висловлювання на морально-етичну тему

Урок №94 Тема. Урок розвитку комунікативних умінь №21
Міжпредметні зв'язки: література (використання листів у художніх творах), образотворче мистецтво

Урок №14 Тема
Тема. Поезія давньої української літератури. Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші

Урок №37 Тема уроку: Підсумковий урок «Електромагнітні хвилі в природі та техніці»
Методична мета: використання проектних технологій при вивченні предмета «Фізика»

Урок 1 Тема
Тема. Мистецтво звуків. О. Янушкевич. Веселкова пісня. П.І. Чайковський. Мелодія для скрипки та фортепіано

Урок №23 Тема
Тема. Розвиток зв'язного мовлення. Письмовий стис­лий переказ тексту публіцистичного стилю

Урок 1 Тема. Стиль у мистецтві
Тема Стилі та напрями мистецтва: античний, візантійський, романський, готика, ренесанс

Урок Тема
Тема. Розвиток мовлення. Твір-опис приміщення в науковому стилі на основі особистих вражень (слайд 1)

Урок №24 Тема
Тема. Контрольна робота «Складне ре­чення І його ознаки. Складносурядне речення». Тестування. Контрольне читання мовчки

Урок №22 Тема уроку
Тема уроку: Розв’язування задач. Практична робота№8 «Складання програм із розгалуженнями»

Урок 1 Тема
...

Урок 34 Тема: Стилі та напрями в різних видах мистецтва. Підсумковий урок
Мета: узагальнити знання І навчальні досягнення учнів з тем, повторити пройдені поняття, основні розділи з теорії мистецтва та терміни,...

Урок №97 Тема: Збірка поезій
Тема: Збірка поезій Лесі Українки «на крилах пісень». Вірш «contra spem spero»

Тема уроку
Діти, сьогодні у нас урок незвичайний. На нашому уроці присутні гості. Давайте привітаємось з ними. Тепер посміхніться один одному....

Урок 8 Тема: Лицарський кодекс честі. Романський стиль. Урок узагальнення...
Навчальна: розширити загально-естетичний кругозір учнів, ознайомити їх із стилями часу, поняттями, з життям І творчістю композиторів,...

Урок проект з української мови у 3 класі Тема: Урок розвитку зв’язного мовлення
Робота у творчих зошитах створення словничка помічничка з розвитку зв’язного мовленняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт