Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методична розробка уроку Підготувала викладач світової літератури Кремінського професійного ліцею, викладач-методист Коротенко Л. В. 2014 р. М етодична розробка уроку за темою «Джеймс Джойс. «Джакомо Джойс»

Методична розробка уроку Підготувала викладач світової літератури Кремінського професійного ліцею, викладач-методист Коротенко Л. В. 2014 р. М етодична розробка уроку за темою «Джеймс Джойс. «Джакомо Джойс»

Департамент професійно-технічної освіти, науки і спорту

Кремінський професійний ліцейДжеймс Джойс. «ДжакомоДжойс» -

шедевр модерністської прози

(методична розробка уроку)


Підготувала викладач

світової літератури

Кремінського професійного ліцею, викладач-методист

Коротенко Л.В.

2014 р.Методична розробка уроку за темою «Джеймс Джойс. «Джакомо Джойс» - шедевр модерністської прози» представляє собою матеріали уроку-проекту, які дають можливість через дослідницьку діяльність п’ятьох творчих учнівських груп визначити особливості художньої манери Д.Джойса, знаменитого ірландського письменника - модерніста.

Виступи учасників проекту передбачають електронний супровід і закінчуються висновками, що записуються протягом уроку в зошити учнів. На уроці також передбачається самостійна робота учнів з таблицею «Почуття ліричного героя». Завершується урок висновками експертної групи.

Зміст виступів учасників проекту, завдання самостійної роботи та зразок її виконання представлені у «Додатках до уроку». До методичної розробки також додається електронний опорний конспект, який містить сім окремих презентацій, з’єднаних гіперсилками. Кожна з презентацій допомагає учасникам проекту розкрити відповідний художній аспект творчої манери видатного митця і зробити висновки.
ТЕМА: Джеймс Джойс. «Джакомо Джойс» -

шедевр модерністської прози
Мета: формувати в учнів уміння цілісного художнього аналізу текстів модерністського напряму.

Розвивати навички самостійної дослідницької роботи: пошуку інформації, опрацюванню критичних та довідникових джерел; умінню систематизувати, аналізувати й узагальнювати теоретичний і художній матеріал.

Виховувати моральні якості учнів та уміння працювати малими творчими групами.

Тип: вивчення нового матеріалу з виконанням завдань попереджувального характеру.

Метод: проектування.

Обладнання: портрет Д.Джойса, тексти мініатюри «Джакомо Джойс», електронний опорний конспект, Таблиці «Почуття ліричного героя».
Епіграфи: «Д.Джойс – це… виняткове, неповторне».

«На сторінках «Джакомо» б’ється почуття, яке уявив собі Джойс, почуття, яке навалилося на письменника, котрий раптово відчув, як молодість пройшла… Це проза про зупинену мить, про час, що заблукав, про болісне прощання з юністю, про так складно завойовану зрілість».

(Катерина Генієва)

ХІД УРОКУ

І. Повідомлення теми і мети уроку.

Організаційний момент: пояснення форми і завдань уроку.

Слово вчителя: Джеймс Джойс. «Джакомо Джойс».

Сьогодні на уроці мова піде про твір, який у світі вважають взірцем малої модерністської прози. Твір складний для розуміння і також нелегкий у своєму художньому прояві. Тому, щоб досконало розібратися у художній манері Д.Джойса-модерніста, було обрано таку форму роботи як проектування. Відповідно до форми уроку підготовлена електронна презентація у вигляді опорного конспекту - «Джакомо Джойс - шедевр модерністської прози».

Електронний опорний конспект - «Джакомо

Джойс - шедевр модерністської прози».
Для вивчення художніх особливостей мініатюри Д.Джойса учні були поділені на п’ять творчих груп за тематичними напрямками: « Джойс-модерніст і історія написання мініатюри», «Визначення жанру і композиції твору», «Художні особливості есе», «Кохання, виплекане зболеним серцем» (якщо дозволить час уроку, можна додати ще три виступи: «Художні картини навколишнього світу, пов’язані з настроєм ліричного героя»; «Мова есе» і «Кольорова гама, відчуття, звуки, графічне розташування епізодів у мініатюрі». Кожен учасник творчої групи отримав індивідуальне завдання.

Виступи учасників проекту передбачають електронний супровід і закінчуються висновками, що записуються протягом уроку в зошити учнів. На уроці також передбачається самостійна робота учнів з таблицею «Почуття ліричного героя». Завершується урок висновками експертної групи.

Зміст виступів учасників проекту, завдання самостійної роботи та зразок її виконання представлені у «Додатках до уроку».
ІІ. Практична частина уроку.

Слово вчителя: Модернізм як художній напрям – багатогранний. Він дає письменникам можливість експериментувати в царині слова. Прикладом такого експериментування є лірична мініатюра Д.Джойса «Джакомо Джойс».

Звернення до епіграфів уроку.

У чому ж полягає художня неперевершеність твору письменника? Це питання стане проблемою уроку.

Проблема уроку: визначення особливостей художньої манери Д.Джойса на прикладі мініатюри «Джакомо Джойс».

Виступи учнів:

І група:

1 Повідомлення: «Д.Джойс – художник-новатор».

2 Повідомлення: «Історія написання мініатюри «Джакомо Джойс».

( повідомлення 1, 2 див у Додатці №1)

(ел. презентація «Історія написання»)

Висновки (записуються в учнівські зошити):

1. Д.Джойс, як класик, вважається одним із засновників європейського модернізму.

2. У мініатюрі «Джакомо Джойс» відчутні автобіографічні мотиви. Це дозволяє усвідомити, що в есе сам автор стає ліричним героєм. Однак наведені факти переосмислені, узагальнені, і твір набуває широкого художнього звучання.
ІІ група:

3 Повідомлення: «Джакомо Джойс» - своєрідний жанр психологічного есе».

4 Повідомлення: « Композиція мініатюри».

(повідомлення 3, 4 - Додаток №1)

(ел. презентація «Жанр», «Композиція і зміст»)
Висновки (записуються у зошити):

1. «Джакомо Джойс» — жанр психологічного есе, так як головна увага у творі приділяється внутрішньому світу особистості, її думкам, стану душі.

2. За композицією - це своєрідний художньо-щоденниковий літопис історії одного кохання, який побудовано мозаїкою дрібних фрагментів з життя ліричного героя у формі «потоку свідомості». Незважаючи на фрагментарність спогадів героя і відсутність упорядкованого сюжету, зміст і форма твору сприймаються як єдине ціле завдяки провідній ідеї – і ідеї кохання.
ІІІ група:

5 Повідомлення: «Потік свідомості» як художній засіб Д.Джойса». 6 Повідомлення: «Інтертекстуальність есе».

7 Повідомлення: «Художній час і художній простір у мініатюрі».

(повідомлення5,6, 7 - Додаток №1);

(ел. презентації: «Потік свдомості»,

«Інтертекстуальність»,«Художній час»)
Висновки (записуються у зошити):

1. Стан душі своїх героїв письменник передає за допомогою художнього засобу «потік свідомості». Окремі деталі, відтінки та натяки дозволяють читачеві самому брати участь у створенні образів. Безперервний потік спогадів, думок, асоціацій створюють світ реальний і фантасмагоричний.

2. Окрім «потоку свідомості» історія кохання, життя людини, внутрішній світ розкриваються у есе через натяки на долі героїв Шекспіра, Ібсена, на біблійні сюжети, і це робить твір інтертекстуальним. Осмислення вчинків героїв через призму історичних подій і класичних характерів дозволило авторові по-новому розкрити психологічний стан закоханих, а почуття кохання передати у вимірі не сьогодення, а вічності.
3. Художній час у мініатюрі відчувається за рахунок розширення простору . Події відбуваються у різних містах і асоціативних вимірах часу. Але головне, ці міста і виміри проходять через душу ліричного героя, тому художній час у есе – це час «життя душі» героя.

ІУ група: «Кохання, виплекане зболеним серцем»:

8а) Повідомлення: «Специфіка зображення коханої».

8б) Повідомлення: «Образ ліричного героя». (повідомлення 8а), 8б - Додаток №1);

(ел. презентація «Кохання»).

Висновки: (записуються у зошити):
Авторське бачення образів закоханих через зовнішню поведінку героїні і розмаїття почуттів ліричного героя створює цілісну картину історії кохання, сповнену боріння почуття і болю, надії і розчарування, свободи дій і обмеження моральних і християнських норм; картину почуттів, яка через призму усвідомлення історичних подій і неосяжності всесвітнього простору приводить до розуміння миттєвості почуття і жалю, що “молодість має свій кінець”.
Самостійна робота учнів з таблицею «Почуття ліричного героя»

(Додаток №2)
Зачитуються 2-3 учнівських висновки після виконання самостійної роботи.
ІІІ. Узагальнення і систематизація знань.

Слово вчителя: «Експертна група» протягом уроку уважно стежила за виступами і висновками учасників творчих груп, а також за виконанням учнями самостійної роботи і може оголосити підсумки проведеного аналізу художнього світобачення Д.Джойса як письменника - новатора.

Висновки «експертної групи»:
1. Звернемося знову до епіграфів уроку і спробуємо відповісти на проблемне питання уроку: «В чому ж винятковість і неповторність Д.Джойса як художника – новатора? Що заставляє читача разом з ним пережити мить палкого кохання - «болісну», «зупинену мить» «прощання з юністю»?

Перш за все, це інтрига, що розпочинає твір і зберігається відповідно до його кінця. Чи можна було б реалістичними засобами передати вікову дистанцію закоханих, асоціативне відчуття історичних подій, неосяжність всесвіту? Так. Напевне. Але художні засоби реалізму констатують факти, події, психологічний стан героїв тощо. Художня манера Д.Джойса не дозволяє читачеві пасивно сприймати авторське бачення подій. Він спонукає читача постійно включатися до роздумів, асоціацій, психологічного аналізу вчинків героїв, їх настроїв і почуттів, оточуючих їх подій. Художня уява читача розширюється відповідно до його інтелекту, культури, вихованості, історичних знань, моральних принципів; читач постійно про щось здогадується, фантазує, домислює тощо.

Завдяки чому це відбувається?


2.У письменника дуже великий художній арсенал. Він став одним із перших, хто заснував і використав у своїй творчості такі художні засоби як «потік свідомості», інтертестуальність, ремінісценції; через «життя душі» героя передав бачення художнього часу і художнього простору;відкрив специфічний план зображення образів закоханих; створив свою мову, кольорову гаму… Все це разом дозволило передати «неповторну» історію кохання. Історію, яка через асоціації дає змогу усвідомити сучасні і історичні події, моральні і християнські цінності; «зболеним серцем» збагнути неосяжність Всесвіту і зрозуміти, що все має свій початок і «свій кінець».
3. Жанр і композиція твору, на перший погляд, здаються не зрозумілими. Мозаїчні фрагменти спогадів героя дивують їх спонтанністю і відсутністю логічних зв’язків. Та безлад безперервно мінливої думки упорядковується і розширюється, коли розумієш провідну ідею твору і коли включається асоціативна уява сприйняття зазначених у творі подій. Спогади і асоціації, роздуми над сенсом кохання і життя в цілому дозволяють зрозуміти внутрішній світ героїв. Їх думки, стан душі, бажання дозволяють, як уже зазначалося, полинути у різні виміри часу і простору, збагнути застиглість сьогодення і плинність вічності. Таким чином, незважаючи на фрагментарність спогадів і відсутність упорядкованого сюжету, зміст і форма мініатюри Д.Джойса представляють собою одне єдине ціле.
4. Проаналізувавши художній арсенал письменника, можна зробити висновок, що в есе «Джакомо Джойс», як і в будь якому іншому художньому творі, нема нічого зайвого. Всі художні факти осмислені, узагальнені, кожна художня деталь, кожен художній засіб, зміст і форма твору спрямовані на головне – розкриття ідейного задуму автора.

Підсумкове слово вчителя:

Завдяки самобутній художній манері у висвітленні подій Д.Джойсу вдалося створити життя героїв так, що увесь світ зійшовся в одне почуття – кохання. І де б не був герой, що б не робив — скрізь йому передував образ коханої. Здається, все, що було навколо — люди, площі, тварини, події — було лише декорацією до кохання, а справжній пласт зображення знаходився у пристрасті, яка охопила усе єство ліричного героя, сповнила його настільки почуттям, що весь світ неначе відлунював нюанси плину того кохання.

Новітній підхід до форми і змісту твору, відтворення подій і почуттів героїв модерністськими художніми засобами дозволили письменникові створити неповторний шедевр малого епічного жанру.


ІУ. Підсумки уроку.

У. Домашнє завдання .

Завдання: Спробуйте письмово визначити відстань між ліричним героєм, його коханою та навколишнім середовищем у вірші Д. Джойса: «Над морем. Фонтана…»

Д.Джойс

Над морем. Фонтана

Вітер віє, вищить вороже,

Хитає - причалу кінець,

А сиве море облизує кожен

Сріблястий слизький камінець.

Тебе вгорнув , бо вітер плаче,

А холод морський пече.

І доторком чую тендітне, тремтяче

Хлоп’яче плече.

Спустилися грізні тіні

Нас облягли звідусіль.

А в серці у мене, в самій глибині,- Любові біль.

Переклад М. Бажана


Додаток № 1
1. Повідомлення: «Д.Джойс – художник-новатор» ( Електронна презентація «Історія написання»)

Д.Джойс - ірландський англомовний письменник, один із засновників європейського модернізму, митець-новатор, який докорінно змінив обличчя художньої прози. Його творчість позначена масштабними експериментами з міфом, різними шарами реальності, історією, часом, засобами зображення внутрішнього світу людини, мовою та стилем. Великої майстерності письменник досягнув у відтворенні «потоку свідомості». Творчій доробок Джойса охоплює також вірші і драми. Але неперевершеним здобутком письменника є його проза. Зокрема, мініатюра «Джакомо Джойс».

2. Повідомлення: «Історія створення мініатюри» (Електронна презентація «Історія написання»)

У 1912—1916 гг. Джойс жив у Трієсті. Закінчував «Портрет митця замолоду», обмірковував «Улісса», заробляв на життя уроками англійської мови, і раптом, будучи вчителем, він несподівано відчуває кохання до своєї учениці, молоденької італійської єврейки Амалії Поппер, доньки багатого промисловця. Важко зрозуміти, яким було почуття письменника. Але факти говорять, що у мініатюрі багато чого було придуманим і домисленим. Безумовно, в есе відчуваються автобіографічні моменти: пе­ребування письменника в Італії, Франції, Ірландії, одруження, робота вчи­телем, кохання до своєї учениці, - це дозволяє зробити висновок, що сам автор стає ліричним героєм свого твору. Однак наведені факти переосмислені, узагальнені, і завдяки цьому твір набуває широкого художнього звучання.

Довгий час мініатюра Д.Джойса була невідома. І тільки у 1968 році її було придбано Річардом Еллманом у одного європейського колекціонера, який залишив за собою право бути невідомим.

3.Повідомлення: «Мініатюра «Джакомо Джойс» як жанр» (Електронна презентація«Жанр»)

«Джакомо» не має ні початку, ні кінцівки; важко визначити жанрову належність твору. Справді, що це — записна книжка, щоденник, этюд, новела? І причина зовсім не у тому, що Джойс не передбачав цей твір для друку. Прозорість тексту, його незавершеність автором зумовлені. Адже у творі чітко відстежуються, не знайомі західній прозі художні риси, які дають змогу літературній критиці визнати мініатюру Д.Джойса як новітній жанр - есе.

Есе невеликий за обсягом прозовий твір вільної композиції, у якому яскраво виражені індивідуальні думки і враження автора.

Але есе Д. Джойса — це своєрідний жанр пси­хологічного есе , так як головна увага у творі приділяється внут­рішньому світу особистості, її думкам, стану душі. Історія кохання, що складає основою твору, перерос­тає в історію душі, яка прагне пізнати життя і дух епохи.
4. Повідомлення: «Композиція і назва твору» (Електронна презентація«Композиція»)

Мініатюра не має звичайного сюжету. Це своєрідний художньо-щоденниковий літопис пережитого ліричним героєм кохання. Викладення змісту в есе побудовано мозаїкою дрібних фрагментів з життя героя, які на перший погляд здаються мало пов’язаними між собою. Але незважаючи на це, зміст і форма твору знаходяться в органічній єдності. Ідейний стрижень кохання і художня інтрига асоціативного домислення розширюють сюжет і створюють враження неперевершеної цілісності твору.

Слід зупинитися і на назві мініатюри. Вона безпосередньо пов’язана з ім’ям героя, як натури багатогранної, здатної творити свій неповтор­ний світ, не обмежений реальністю. І в той же час це натура іронічна. Не випадково письменник дав йому італійське ім’я Джакомо, яке є ірландським відповідником Джеймс - це своєрідний натяк на знаменитого Джакомо Казанову.

5. Повідомлення: «Потік свідомості» (Електронна презентація«Композиція»)

Як письменник – новатор, Д.Джойс започаткував такий художній засіб як «потік свідомості».

«Потік свідомості»засіб зображення психі­ки людини безпосередньо «зсередини», як склад­ного та плинного процесу, для чого автор вико­ристовує численні спогади, внутрішні монологи, різноманітні асоціації, ліричні відступи тощо.

«Потік свідомості» у мініатюрі «Джакомо» сповнений метафор, порівнянь, недомовок і символів. Окремі деталі, відтінки та натяки дозволяють читачеві самому брати участь у створенні образів. Вони примушують нас мріяти, співчувати та замислюватися над проблемами людських стосунків. Перед читачем виникає не просто внутрішній монолог героя, знайомий з класичної літератури. Перед ним виникають асоціації, що народжуються безпосередньо і також безпосередньо зникають, створюючи світ реальний і фантасмагоричний.

Наприклад, образ коханої у спогадах ліричного героя змінюється як у калейдоскопі: то він уявляє її в театрі, то на сходах холодного замку, то «у рожевому літньому мареві», то біля крамниці, то у церкві…; то вона здається йому дівчиськом, а то, навпаки, леді; то вона сумна, то весела… Герой, навіть помічає деталі та її речі: «ажурне плетево почерку», пенсне, поля капелюшку, парасольку тощо. І таким чином, завдяки «потоку (спогадів) свідомості» Джойсу вдається змалювати образ молодої шляхетної особи не тільки у різних ракурсах прояву її життя, але і вказати її вік, інтереси, походження, соціальний статус: «Виплекана і визріла: виплекана добором родових шлюбів та визріла в теплиці замкнутості її раси».

6. Повідомлення: «Інтертекстуальність твору» (Електронна презентація«Інтертекстуальність») Інтертекстуальність використання у творі текстів, запозичених з творів видатних митців.

Історія кохання, життя людини, внутрішній світ сприймаються автором есе через асоціативне порівняння своїх героїв з героями Шекспіра, Ібсена, біблійних осіб. Так у підтексті твору звучать відгуки сонетів і п’єс Шекспіра: «Тіло її не пахне: квітка без запаху»; «Ці бліді пальці торкалися сторінок, гидких і прекрасних». Мати героїні нагадує королеву Гертруду, а дочка - Офелію.
Історія кохання, внутрішнє життя Джакомо сприймаються через цитування Біблії: «Стелять мені під ноги килими для Сина Людського»; «Не плач за мною, о Діво єрусалимська»; «Господь сказав: У своїй біді шукатимуть мене ретельно. Ходіть, до Господа повернімося».
Через переклик есе з текстами видатних митців та Біблії письменник творить багатогранний образ коханої: Амалія Джойса - це і Біатріче Данте, і Біатріче Ченчі, і вавилонська блудниця, і смуглява дама сонетів Шекспіра, і втілення Вічної Жіночності. Асоціативність образу упорядковує у творі безлад безперервно мінливої свідомості і створює неосяжність образу та людського почуття, яке повторювалося у різних поколіннях у мінливих проявах стосунків, незбагненних як цей мінливий світ.

Твір сповнений переживань, страждань, надій, емоційних злетів і падінь. Осмислення вчинків героїв через призму історичних подій і класичних характерів дозволило авторові по-новому розкрити їх образи та психологічний стан.
7. Повідомлення: «Художній час і художній простір» (Електронна презентація «Час»)

Художній час у есе розширюється за рахунок подій, які відбуваються у різних містах і різних вимірах часу. Так, ліричний герой згадує рисовий лан біля Верчеллі, ранок у Трієсті, прогулянки вулицями Дубліна змолоду, паризький ранок тощо.

Одночасно художній час передається через асоціативні паралелі між сучасністю і історичним минулим. Нічна Падуя нагадує герою Середньовіччя, а паризький храм – храм Єрусалимський.

Художній час також передається через напругу психологічних змін, коли приходить розчарування, зрада і розуміння моральної сторони стосунків. Взаємини закоханих психологічно набувають таких масштабів, що порівняння розриву у стосунках асоціюється із зрадою натовпом Христа Спасителя.

Часовий простір в уяві героя, навіть, сягає вічності: «Ковзання – простір – роки – зоряна корона – і тьмяне небо – застиглість – і ще глибша застиглість - застиглість знищення – і її голос».

Але незважаючи на те, що події в есе відбуваються у різних містах і асоціативних вимірах часу, все ж головним у творі є те, що ці міста і виміри проходять через душу ліричного героя, і, таким чином, художній час у есе стає часом «життя душі» героя.

8.Повідомлення: «Кохання, виплекане зболеним серцем» (« Електронна презентація «Кохання»)

По-новому Д.Джойс підходить і до створення образів закоханих. Якщо героїня зображується в різних іпостасях зовнішнього прояву і її внутрішній світ залишається за межами твору, то герой розкривається через розмаїття різних відтінків почуття на мінливі картини навколишнього світу. Звернемося безпосередньо до тексту твору і відслідкуємо характер зображення Д.Джойсом образів своїх героїв.

8 а) Повідомлення: Образ героїні (презентація «Кохання»)

Образ коханої дівчини подається автором через змалювання портрету, деталей, зовнішності. Картина людських взаємин передається також через посмішку, торкання, поцілунок. Виразними у взаєминах є погляди, жести.

Герої майже зовсім не розмовляють між собою, за них це роблять очі, руки, серця. Кохана представляється герою то напів дитиною, то напів дорослою жінкою

Змальовуючи художні деталі, погляди, жести, зовнішні прояви героїні, портретні штрихи, автор дозволяє читачеві дізнатися про вік коханої, її сімейний стан, походження, інтереси, почуття. Образ ліричного героя Д.Джойс передає іншими художніми засобами, акцентуючи увагу читачів на відтінках і змінах його почуттів.

8 б) Почуття ліричного героя ( зачитуються уривки з тексту) (презентація «Кохання»)

Образ ліричного героя Д.Джойс передає іншими художніми засобами, акцентуючи увагу читачів на відтінках і змінах його почуттів. Звертаючись до тексту мініатюри, ми можемо відслідкувати його психологічний стан.

«Підіймаюся на легкій хвилі прохолодної розмови…» (легкість у стосунках)

«Мої очі не зрять крізь пітьму, мої очі не зрять, Мої очі не зрять крізь пітьму кохання» (глибока закоханість)

«Присмерк, спокій, розчарування...» (відчай)

«Вибігаю хутко з тютюнової крамниці і кличу її на ім.*я.» (радість зустрічі)

«Опівночі після музикування всю дорогу по вулиці Сан Мжеле (в Трієсті) ніжні слова.» (радість зустрічі)

«Спроквола підспівуючи, легко награю мляву пісеньку Джона Довланда. Гіркота розлуки.» (гіркота розлуки)

«Йду геть від спустілого будинку. Відчуваю, що ще трохи, й заплачу…» (відчай)

«Увесь вечір я спостерігав її, всю ніч я бачитиму її.» (безмежна закоханість)

«Мій голос полинув у луні власних слів…» (самотність, відчай)

«Її очі випили мої думки…» (муки кохання)

«Не можу рухатися чи говорити.» (почуття, яке не збагнути словами)

«… мову душі, здається почують. Молодість має свій кінець, цей кінець тут. Цього більше ніколи не буде. Ти добре це знаєш. Що тоді? Таж пиши…» (безнадія)

9. Повідомлення: «Художні картини навколишнього світу і почуття ліричного героя».

Історія кохання у мініатюрі Д.Джойса постає також через мінливі картини навколишнього світу. Вони впливають на почуття героя і підкреслюють навіть непомітні нюанси у змінах цього почуття. Наприклад (учні зачитують уривки з тексту):

«Рисовий лан біля Верчеллі у рожевому літньому мареві…» «Поля її понурого капелюшка затінюють її фальшиву посмішку» - (натяк на легковажне нетривале, можливо, фальшиве почуття).

«Падуя далеко по той бік моря. Тихе середньовіччя, ніч… спочиває під місяцем на майдані трав. Місто спить. Під арками темних вулиць.. очі шльондр вистежують запізнілих перехожих» - (натяк на аморальність стосунків).

«Батечко і дівчата летять з гори верхи на санчатах: Великий Турок і його гарем» - (ревнощі щодо її походження).

«Обличчя старого чоловіка… з єврейськими рисами… звертається до мене…підозра, довіра… співчуття… Ігнатію Лойоло, швидше допоможи мені. Це серце хворе й сумне. Розп’ятий коханням?» - (біль за миттєве і останнє кохання). «Світло у горішній кімнаті. Вона одягається, щоб іти на виставу» - (жага побачення).

«Рудувата похмурість просторої величезної церкви… Голос невидимого читця підіймається, інтонуючи урок з Осії… Її плоть викликає дрож… Плач не по мені, о дочко, єрусалимська» - (відчуження, розуміння гріховності стосунків).

«Кільця сизого туману клубочаться над вересовим степом. Її обличчя тепер мертвотне… її уривчасте дихання пронизує. Поцілувала» - (біль за невпевненість і миттєвість почуття).

«Вузька зіжмакана штора горохового кольору затуляє вікно. Вузька паризька кімната…» - (гріховне падіння).

Часто у творі звучить мотив смерті й кладовища. Він наче віщує героям розлуку:

«Тут гробівець її родаків, чорний надмогильний камінь, безнадійна тиша… Гробівець її родаків і її самої також… Не помирай!»

Це заклик до коханої зберегти живу душу, усвідомити вічне життя. Але подих смерті торкається стосунків героїв: їх кохання не має майбутнього. Та Джакомо усвідомлює, що треба жити далі, незважаючи на обставини, жити і кохати.

10. Повідомлення: «Мова і асоціативні образи есе».

До подій, пов'язаних з коханням героїв, окрім змалювання самих образів героїв, залучено, здається, цілий світ: історія народу, характери й вчинки окремих людей, їхня культура, мова.

Особливої уваги заслуговує мова оповіді. Вона дивна. Текст твору насичений фразами з інших мов — фразами-образами, що криють або алюзії (парафраз вірша Джойса «Квітка, подарована моїй дочці»), або гру слів (середні віки — вік творчої зрілості і Середні Віки — доба в історії людства). Цими засобами досягається враження, що кохання героїв — більше за одне людське життя. Воно сягає вселенських розмірів. Мабуть, і цілого Всесвіту для нього замало: це кохання, що таїть в собі пахощі і звуки, барви і відчуття, надії і безнадії, біль страждань і розлуку: «Мій голос помирає в луні власних слів, помирає, немов стомлений мудрістю голос вічного поклику, що озвався був до Авраама, відлунюючи на пагорбах».

Здається, у цьому творі зовсім немає дії, бо про головне ми дізнаємося з називних речень: «Ковзання — простір — роки — зоряна крона — тьмяне небо — застиглість — і ще глибша застиглість — застиглість знищення — і її голос». Цей голос промовляє вічне: «Не Його, а Варавву!» А що є цим головним? – Це вічний поклик не зраджувати Того, Хто явив безмежну любов і жертовність заради спасіння людства – це любов Христа.

А далі низка образів: «Пустка. Голе помешкання. Тьмяне денне світло. Довге чорне фортепіано: труна музики». «Труна музики» - це, в уяві героя, розчарування, кінець кохання, а «чорний капелюшок, прикрашений червоними квітами» символізує гру мінливих почуттів через чорний і червоний колір.

І, нарешті, «її герб: шолом, червлень і тупий спис на щиті – чорного кольору». Цей герб збігається з гербом В. Шекспіра. Що це? Шекспірівська пристрасть? Високе кохання, немов у п'єсах Шекспіра? І так само безсмертне. І можливо, так само безнадійне. Це кохання, виплекане зболеним серцем, промовляє до нас зі сторінок мініатюри.

Але остання фраза «Прилоги» (додаток до основного тексту) вимовляється героїнею з легкістю і іронією: «Кохаєш мене, люби і мою парасольку». Вона зводить сюжет твору від драматизму до фарсу, бо якщо для ліричного героя розрив стосунків асоціюється з «труною музики», то для героїні ця подія, як «складена парасолька», ніби-то безпечно зникає у безмежному потоці буття.

11. Повідомлення: «Кольорова гама, звуки, відчуття і художня графіка»

У художньому світі Д.Джойса важливе усе. Цікавою є і кольорова гама твору. Вона коливається відповідно до подій і змінюється від кольору золота, насиченого зеленого, бузкового до блідо- сірого, блідо-зеленого і до чорно-бурого. Кольори і відтінки теж передають різнобарвність почуття закоханих: радість, жагу побачень, ревнощі, біль, відчуження.

Світ «Джакомо» сповнений також і «духмяною симфонією» («ледве чутні запахи пливуть ранковим Парижем»), і відчуттями («холодний ранок», «дотик пальців...»), і звуками (сміх, сльози, стук каблучок, свист санчаток, шуршіння, молитва, шепіт, пристрасть), і грою світла і тіні (світло — кохання, тьма — відчай). Навіть графічне розташування епізодів — то вони досить задалені один від одного, то, навпаки, тісно змикаються, - відображають життя душі. Під кінець епізодичні паузи скорочуються: проза ніби «спішить», намагаючись здогнати багатогранність образів, створених свідомістю.

Додаток № 2

САМОСТІЙНА РОБОТА

учнів з таблицею “Почуття ліричного героя”
Завдання: за фразами з тексту через власні асоціації спробуйте передати почуття ліричного героя. Складіть ланцюжок «Психологічний стан закоханого» і поясніть: чому герой, не втративши палкого почуття, страждає?


Цитати з тексту

Асоціативне сприйняття почуттів ліричного героя читачем

«Підіймаюся на легкій хвилі прохолодної розмови…»
«Мої очі не зрять крізь пітьму кохання»
«Присмерк, спокій, розчарування...»
«Вибігаю хутко з тютюнової крамниці і кличу її на ім*я»
«Опівночі після музикування всю дорогу по вулиці Сан Мжеле ніжні слова.»
«Спроквола підспівуючи, легко награю мляву пісеньку Джона Довланда. Гіркота розлуки.»
«Йду геть від спустілого будинку. Відчуваю, що ще трохи, й заплачу…»
«Увесь вечір я спостерігав її, всю ніч я бачитиму її.»
«Мій голос полинув у луні власних слів…»
«Її очі випили мої думки…»
«Не можу рухатися чи говорити»
«… мову душі, здається почують. Молодість має свій кінець, цей кінець тут. Цього більше ніколи не буде. Ти добре це знаєш. Що тоді? Таж пиши…»

Зразок виконання самостійної роботи
Складання ланцюжка «Психологічний стан закоханого»:

Радість, легкість - глибока закоханість - сподівання - жага побачень - милування - палкість почуття – ніжність, – з одного боку;

гіркота розлуки - жаль - смуток - біль - ревнощі - муки кохання - безнадія і відчуження - , самотність – з іншого.
Роздум-мініатюра:

Ланцюжок «Психологічний стан героя» дає можливість

відстежити зміну почуттів закоханого: від радості і легкості,

закоханості і сподівань до гіркоти розлуки, мук і страждань,

відчаю і самотності. Чому так відбувається?Герой сам відповідає: «Молодість має свій кінець». Але справа не тільки в «молодості», а і у тому, що кохання героїв не має майбутнього.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методична розробка уроку розглянута на засіданні методичної комісії...
Технічні вдосконалення в роки Першої світової війни. Новітня тактика І стратегія ведення бойових дій

Методична розробка відкритого заняття
Підготувала Апришко І. В. – спеціаліст вищої категорії, викладач Амвросіївського індустріального технікуму – 2012

Методична розробка уроку виробничого навчання на тему: «Бухгалтерський...
Методична розробка виконана на основі досвіду роботи майстра виробничого навчання ліцею з підготовки робітників професій «Конторський...

Берлинер З. М., Глазырина И. Б., Глазырин Б. З. Microsoft Office 2003. Руководство пользователя
Матеріали підготувала: к пед н. Кононец Наталія Василівна, викладач інформатики та комп’ютерних технологій, викладач вищої кваліфікаційної...

Методична розробка відкритого заняття
Автор: Кордонська Альона Василівна – викладач української мови та літератури І категорії

Іі курс Викладач хімії та біології Н. А. Свиридюк вищої категорії, викладач-методист Умань 2014
Упорядник : Надія Андріївна Свиридюк викладач хімії та біології днз «Уманський професійний аграрний ліцей», вища категорія,викладач...

Методична розробка
«Методична розробка уроку виробничого навчання з використанням інноваційних виробничих І педагогічних технологій. Спеціальність «слюсар...

Методична розробка уроку української літератури «Категорія добра І зла в літературі»
Завдання випереджувального характеру отримали декілька учнів ще до проведення уроку. Вони мали час знайти інформацію, провести своє...

Методична розробка уроку історії за темою: «Суспільно-політичний...
Видеофрагменті з художніх фільмів «Цирк», «Светлый путь», «Утомленные солнцем», «Член правительства»

Методична розробка та вимоги до неї
Методична розробка це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології...

Методична розробка та вимоги до неї
Методична розробка це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології...

Методична розробка написана з дотриманням всіх необхідних вимог
...

Методична розробка інтегрованого уроку інформатика+біологія викладачів: інформатики
Тема уроку: Електронні таблиці. Оцінка продуктів харчування. Складання добового меню в програмі Microsoft Excel

Урок №4 Тема
Тема. Життєвий І творчий шлях Джеймса Джойса. Характерні ознаки його поетики: «потік свідомості», пародійність, іронічність, інтертекстуальність....

Методична розробка уроку Предмет: «Основи галузевої економіки та підприємництва»
Підготовка та проведення уроку засвоєння нових знань з основ економіки

Методична розробка уроку зі світової літератури «Зоряне сузір’я російських...
«Зоряне сузір’я російських поетів «срібного століття». Художні світи В. Маяковського, Б. Пастернака, М. Цвєтаєвої, С.Єсєніної»

Методична розробка уроку зі світової літератури «Зоряне сузір’я російських...
«Зоряне сузір’я російських поетів «срібного століття». Художні світи В. Маяковського, Б. Пастернака, М. Цвєтаєвої, С.Єсєніна»

Конспект уроку зі світової літератури за новою Програмою для навчальних...
С. П. Фоміна,завідуюча навчально-методичним кабінетом світової літератури та російської мови Кіровоградського оіппо імені В. Сухомлинського...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт