Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Пояснювальна записка Шановні колеги! Представляємо до вашої уваги освітній екологічний проект «В світі дерев»

Пояснювальна записка Шановні колеги! Представляємо до вашої уваги освітній екологічний проект «В світі дерев»

Сторінка1/4
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

КЗ ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЗОР

Кафедра дошкільної освіти

Відділ освіти Вільнянської райдержадміністрації
ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ

«В СВІТІ ДЕРЕВ»

(алгоритм освітньої роботи щодо ознайомлення з деревами найближчого оточення дітей старшого дошкільного віку через організацію проектної діяльності)
article_93_2701344336472-2011_04_15_4_x_b

Автори:

Кісельова Ірина – вихователь-методист

КДНЗ «ЯСЛА-САДОК №5 «КАЗОЧКА»

Москаленко Клавдія – вихователь

Консультант:

Каплуновська О. М. – старший викладач кафедри дошкільної освіти.
Вільнянськ

2013 р.

Пояснювальна записка

Шановні колеги!

Представляємо до вашої уваги освітній екологічний проект «В світі дерев»(алгоритм роботи щодо ознайомлення з деревами найближчого оточення дітей старшого дошкільного віку через організацію проектної діяльності.

Метою нашого освітнього проекту є укладання алгоритму освітньої роботи щодо ознайомлення з деревами найближчого оточення дітей старшого дошкільного віку через організацію проектної діяльності. Узгодження роботи всіх працівників закладу, залучення до співпраці родин вихованців.

Основним концептуальним ствердженням освітнього педагогічного проекту є теза Що я пізнаю, я знаю, для чого це мені треба і де і як я можу ці знання застосувати”.

Метод проектів ми розуміємо як спосіб організації педагогічного процесу, що заснований на взаємодії педагога та дітей, спосіб взаємодії з навколишнім середовищем, поетапна практична діяльність щодо досягнення визначеної мети, що відповідає особистим інтересам кожного із учасників. Він дозволяє організовувати доцільну діяльність дітей, педагогів і батьків вихованців у відповідно до особистої зацікавленості щодо вивчення навколишнього середовища, тобто перебування у позиції суб'єкта діяльності, яка передбачає не тільки пізнання світу, а й його перетворення. Таким чином, застосування методу проектів у екологічній освіті є засобом інтелектуального та творчого саморозвитку і дітей, і дорослих.

В основу екологічних проектів ми покладаємо розвиток пізнавальних навичок, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного і творчого мислення.

Концептуальними положеннями освітнього проекту “Світ дерев” є:

 • відповідний рівень професійної компетентності педагогів щодо володіння теоретичними знаннями про дерева найближчого оточення, їх екологічний стан та вплив на здоров’я людини, природоохоронну діяльність;);

 • реалізація міні-проектів в ігровій формі, через залучення дітей до різних видів творчої та практичної екологічно значущої діяльності в безпосередньому контакті з різними об’єктами природного середовища;

 • обов’язкове звертання уваги дітей на значення та використання людиною дерев, як вони впливають на здоров’я (користь, шкода) та на бережливе ставлення до них, природоохоронну діяльність;

 • організація та проведення екологічних природоохоронних акцій “Посади деревце ”, “Ялинка,ялинка,зелена хвоїнка”, “Годівничка для синички” і т.д.

 • повне занурення кожного педагога у навчальну діяльність шляхом використання інтерактивних методів навчання, забезпечити науково-методичну підтримку, обмін досвідом педагогічних колективів, перспективність, наступність у роботі, розширення матеріально-технічної бази ДНЗ.

Учасниками освітнього проекту можуть бути вихователь-методист, вихователі, музичні керівники, інструктор з фізичної культури, керівник ізостудії, практичний психолог, батьки.

Тривалість проекту: вересень-травень.

Для матеріально-технічного забезпечення необхідно мати:

- комп’ютерні технології для проведення освітньої роботи, перелік сайтів екологічного спрямування;

- відеотека, ілюстрації, репродукції з зображенням дерев;

- підбір художніх творів для читання, бібліотека науково-методичної літератури;

- дидактичне обладнання.

З повагою автори проекту.


Освітній екологічний проект “В світі дерев”

(коротка характеристика)

Мета: укладання алгоритму освітньої роботи щодо ознайомлення з деревами найближчого оточення дітей старшого дошкільного віку через організацію проектної діяльності, узгодження роботи всіх педагогічних працівників закладу,залучення до співпраці родин вихованців.

Завдання:

 • розвиток потреби дітей отримувати нові знання про дерева;

 • формування уявлень старших дошкільників про необхідність дбайливого та свідомого ставлення до природи, бажання берегти і охороняти її;

 • формування пізнавальних умінь: спостерігати, експериментувати, порівнювати і аналізувати. Відображати результати спостережень у різних видах творчої діяльності(театральній, ігровій, художньо-продуктивній);

 • поглиблення знань про дерева: особливості будови,проростання і можливості використання людиною;

 • формування естетичного сприйняття: уміння бачити і насолоджуватися красою дерев у різні пори року;

 • підвищення рівня екологічних знань батьків через спільну участь у педагогічному процесі з дітьми;

 • формування у дітей в процесі організації пізнавальної діяльності уявлення про дерева найближчого оточення;

 • виховання дбайливого ставлення до рослинного світу природи;

 • розвиток естетичного сприйняття, здатність бачити красу рідної природи.

Домінуюча діяльність:ознайомлювально-дослідницька.

Змістова галузь: моно проект (екологічна освіта та природно-доцільна діяльність).

Характер координації: безпосередньо-гнучкий.

Кількість учасників проекту: 75 дітей старших груп, вихователі груп, керівник ізостудії, методист ДНЗ, музичні керівники, інструктор з фізичної культури, ініціативна група батьків вихованців у складі 25 осіб.

Тривалість проекту: навчальний рік – з вересня по травень.


ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП
УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЕКТОМ

Управління екологічним проектом

Функціонал методиста ДНЗ у ході підготовки та реалізації екологічного проекту:

 • організація та проведення установчого семінару для дорослих учасників проекту щодо ознайомлення з проектною технологією та варіантами запровадження у дошкільній освіті;

 • визначення рівня зацікавленості та розуміння батьками проблеми формування екологічної культури дітей;

 • розробка та узгодження із адміністрацією і педагогами плану проведення (строки виконання) екологічного проекту;

 • організація моніторингу якості виконання плану екологічного проекту;

 • організація та проведення підсумкових після кожного етапу та настановних нарад при завідувачі ДНЗ перед початком наступного етапу проекту;

 • проведення конкурсу на кращий варіант екологічного проекту серед педагогів ДНЗ.

Функціонал вихователя групи в ході підготовки та реалізації екологічного проекту:

 • розробка та реалізація перспективного і календарного плану щодо реалізації екологічного проекту за наступними формами освітньої роботи з дітьми: спеціально організовані заняття, спостереження, трудова діяльність, пошуково-дослідна діяльність;

 • оформлення разом із дітьми результатів дослідження, регулярне та систематичне ведення альбому “Наше дерево ”;

 • залучення батьків до участі у реалізації екологічного проекту (проведення акцій щодо охорони дерев).

Функціонал керівника ізостудії в ході підготовки та реалізації екологічного проекту

 • допомагає дітям розробити емблему дерева;

 • планує та проводить заняття з малювання щодо зображення дерев у різні пори року;

 • організовує виставки-галерею картин відомих художників із зображенням дерев;

 • організовує екскурсії до художнього музею.

Функціонал музичного керівника в ході підготовки та реалізації екологічного проекту:

 • добирає пісні та танки, музичні твори про дерева;

 • включає до музичного репертуару свят і музичних розваг сюжети з проведення екологічного проекту;

 • узгодження музичних занять з тематикою занять вихователів.

Функціонал інструктора з фізичної культури в ході підготовки та реалізації екологічного проекту:

 • включення в заняття фізичних вправ, рухливих ігор за погодженням з вихователями;

 • участь в еколого- оздоровчій роботі (екскурсії, піші переходи, тощо);

 • участь в екологічних святах;

 • навчання правилам безпеки під час походів.

Функціонал практичного психолога в ході підготовки та реалізації екологічного проекту:

 • психологічна підтримка роботи з екологічної освіти;

 • складання рекомендацій з урахуванням індивідуальних особливостей дітей;

 • присутність на заняттях з метою визначення поведінки і характеристик дітей.


Орієнтовна програма до проведення установчого

та проміжних семінарів із вихователями

 • Основні форми ознайомлення дітей із природою і необхідність використовування різноманітних форм. Взаємозв’язок форм і методів формування екологічної культури дошкільників.

 • Екологічні заняття як форма природознавчої роботи з дітьми. Значення і місце спеціально-організованих занять у проведенні екологічного проекту. Типи занять по їх місцем у процесі пізнання дитиною навколишнього світу Види занять по використовуванню основного (провідного) методу: заняття - спостереження, досліди, трудові заняття, заняття - узагальнююча бесіда і ін. Дидактичні вимоги до організації і проведення екологічних занять. Їх структура. Своєрідність методики проведення занять екологічного характеру в різних вікових групах (зміст, характер і обсяг знань, структура занять, використовування методів і прийомів, ступінь активності і самостійності дітей). Організація дітей на заняттях. Використовування різних видів діяльності. Роль словесних методів і прийомів у навчанні дітей. Значення різноманітної наочності на заняттях.

 • Екскурсії і цільові прогулянки. Значення їх в екологічному утворенні дітей. Екскурсії як вид занять. Місце екскурсії в системі екологічного проекту. Види і зміст екскурсій, їх тематика. Структура екскурсій. Методика проведення екскурсій. Підготовка дітей, добір обладнання для збору і розміщення матеріалу. Спостереження як основний метод екскурсії. Використовування проблемних ситуацій, пошукової діяльності. Система і послідовність екскурсій в природу в різні сезони в різних вікових групах.

Походи з дітьми в природу. Їх роль у формуванні екологічної культури дітей дошкільного віку.

Цільова прогулянка як форма роботи. Відмінність цільової прогулянки від екскурсії. Методика проведення цільової прогулянки.

 • Спостереження за явищами неживої природи, станом рослин і тварин. Форми організації спостережень. Керівництво самостійними спостереженнями дітей. Організація і керівництво іграми дітей з природним матеріалом на прогулянках впродовж року. Ігрове обладнання. Залучення дітей до праці на ділянці: зміст і форми організації праці.

 • Використання розваг, екологічних акцій і свят дітей у екологічному проекті. Педагогічні завдання, зміст і методика.

 • Елементарна дослідно-пошукова діяльність як основна складова реалізації екологічного проекту. Поняття “елементарна дослідно-пошукова діяльність”. Значення пошуково-дослідницької діяльності в засвоєнні зв’язків, залежностей і закономірностей, існуючих в природі, формуванні пізнавальних інтересів, розумової активності та самостійності дітей. Місце пошукової діяльності в екологічному проекті. Структура, особливості дослідно-пошукової діяльності дошкільників. Методика організації і проведення її в старшому дошкільному віці: (постановка пізнавального завдання, висунення припущень, використовування різних способів рішення пізнавального завдання: спостереження, досліди, моделювання, евристичні бесіди, підведення дітей до самостійних висновків). Етапи навчання дітей елементарної дослідно-пошукової діяльності. Зміст знань для організації дослідно-пошукової діяльності.Підготовка до роботи педагогів :

Проведення семінару для всіх педагогів, ознайомлення із змістом і методикою, цілями та завданнями проекту. Визначення термінів роботи в різних групах, кожен вихователь визначає свій об'єм роботи.

Складається перспективний план роботи колективу на рік.

Найбільший ефект дає навчання вихователів на практиці.

Запропонувати об'єднатися в групи і провести основні дослідження проекту на території дошкільного закладу. Звіт по цій роботі представити в різних варіантах:

 • заповнити альбом «Наше дерево» відмітити результати виконання завдань (учасники семінару розглядують всі альбоми: обмінюються своїми враженнями, виділяють найбільш вдалі знахідки: малюнки, підбір загадок, вибір імен для дерев);

 • зобразити своє дерево в пластичному етюді або танці, у формі відеокліпу і т.д.;

 • скласти розповідь або казку про дерево;

 • придумати емблеми, за якими учасники семінару зможуть відгадати, про яке дерево йдеться.

Співпраця з батьками.

Перед початком роботи по проекту проводяться батьківські збори, де розповідають батькам про цілі й завдання, намагаються переконати їх у необхідності допомоги, серйозного відношення до досліджень дітей.

З'ясувати, які дерева ростуть у них у дворах, на дачних ділянках. Запропонувати провести з дітьми різноманітні дослідження дерев, ігри під час відпочинку на природі, на дачі.

Рекомендації педагогам при реалізації проекту

за Н.О.Рижовою


Виконуючи дослідження, будь ласка, пам'ятайте:

1. Робота повинна бути організована таким чином, щоб кожна дитина хотіла брати участь у дослідженнях, виявляла ініціативу.
Необхідно надати дітям свободу вибору. З одного боку, є ряд завдань, які виконують всі діти групи, з іншого хтось із дітей може запропонувати щось своє: самостійно поспостерігати за деревом, зробити додаткові малюнки. Досвід показав, що багато дітей захоплюються спостереженнями за деревами і не обмежуються виконанням завдань вихователя. Свобода вибору реалізується і при визначенні об'єкта досліджень. Дитина повинна відчути, що це саме його дерево, він сам його вибрав, що воно подобається йому більше за інших. У процесі роботи деякі діти віддавали перевагу сезонним змінам в житті дерева, інші більш детально вивчали його кору, і т. д. У питаннях, діях кожної дитини проявляється його індивідуальність.

2. Треба ставитися до будь-яких спостереженнями дітей серйозно. Як можна частіше хваліть їх: за те, що вони помітили перший листок на дереві, нову тріщинку на корі, зміну її запаху, звернули увагу на «настрій» дерева після дощу. Діти повинні відчувати значимість того, що вони роблять. Таке ставлення дорослого - прекрасний стимул для розвитку пізнавальних інтересів.

3. Проявляйте доброзичливе, зацікавлене ставлення педагогів і батьків до дитячих досліджень. Ніколи не кажіть, що дитина виконала щось неправильно, що його висновки хибні. Це може погасити інтерес до роботи. Навіть якщо хтось із дітей зробив помилку, неправильний висновок, не акцентуйте на цьому увагу, а за допомогою питань, непомітно, спільно з дитиною проаналізуйте його дії, щоб вона сама зрозуміла, у чому не права. Дитина не повинна боятися помилитися! До того ж у природі все так неоднозначно: одні й ті ж явища можна розглядати з різних точок зору.

5. Намагайтеся уникати повчальності, моралізаторства, Лозунгів типу: «Діти! Ви повинні любити й охороняти дерева, це наші зелені друзі ». Діти нічого не винні, це педагог повинен непомітно, дохідливо підвести їх до розуміння правил поведінки в природі, в тому числі і по відношенню до дерев Екологічно грамотна поведінка грунтується на розумінні, а не на запам'ятовуванні. Точно так само не слід зловживати виразами «не повинні», «не робіть», «не можна». Постійне їх використання може призвести до прямо протилежного результату. Не вводьте в лексикон дітей штампи наприклад, «наш зелений друг». Це дорослим відразу зрозуміє, що мова йде про дерево, але запитайте у дітей, хто такий «зелений друг», і вони назвуть і крокодила, і жабу. Їхнє розуміння багатьох слів, виразів ширше, ніж у нас, дорослих, воно більш безпосереднє. Не потрібно його обмежувати рамками наших стереотипів.
6. Підтримуйте природний інтерес дитини до природи, його допитливість, які особливо характерні для цього віку. Ці якості - запорука успіху реалізації проекту. Іноді здається, що дитина наводить факти, що не відносяться безпосередньо до проблеми. Не поспішайте її переривати! У неї своя логіка, дайте їй можливість все пояснити, і ви напевно погодитеся з нею.

7. У процесі досліджень повинні бути задіяні всі органи почуттів: і зір, і нюх, і слух, і дотик. Важливо розвивати і підтримувати емоційне ставлення дітей до природи. Саме в цьому віці дитина сприймає дерево як живу істоту, рівну людині. Це нагадує дітям казки, в яких рослини і тварини поводяться як думаючі, що говорять, живі істоти. Таке ставлення допомагає закладати основи екологічно грамотного, бережливого ставлення до природи і до дерев як її частини. Треба розвивати емоційну сферу дитини, даючи відповідні завдання: визначити «настрій» дерева, його бажання,почуття.

8. Допомагайте дитині бачити незвичайне в звичайному,

повсякденному. У процесі вивчення дерева, на яке дитина раніше не звертала уваги, вона відкриває багато несподіваного, нового. Виявляється, дерево буває різним, в різні пори року, на ньому мешкає безліч мешканців (комах, птахів).

9. Бажано вести спостереження регулярно, даючи дітям невеликі за обсягом завдання. Тільки в цьому випадку можна побачити сезонні зміни в природі, в тому числі і в житті дерев. Необхідно пам'ятати про особистісно - орієнтованому, індивідуальному підході, які дуже важливі для дітей дошкільного віку. Досліджуючи своє дерево, їм хочеться довести, що воно саме красиве, найкраще, саме незвичайне. Підтримуйте в них цю впевненість.

10. Дитина повинна відчувати відповідальність за свою рослину («Ми відповідаємо за тих, кого приручили!»). Треба дати йому можливість передати свої враження про природу друзям, батькам, вихователям в різних формах: оповіданнях, казках, малюнках, пластичних етюдах, музиці.

11. Намагайтеся підкреслити особливість, неповторність кожного дерева, про яке розповідають вам діти. Одній дитині можна сказати: «У твого дерева надзвичайно гарні (або самі жовті, самі ажурні) листки», іншому - «Твоє дерево дуже струнке», третьому - «Твоє дерево здається найвеселішим».

12. Робота в рамках проекту передбачає співробітництво, дорослого і дитини. Педагог повинен бути не керівником, що стоїть над дітьми, а співавтором проекту. Щоб діти відчули це, розкажіть їм про свої улюблені дерева , згадайте пов'язані з ними історії.

13. Ніколи не робіть повчальних висновків, не пов'язаних з роботою за проектом, на основі висловлювань, висновків дитини. Наприклад, якщо віна розповідає про своє дбайливе ставлення до дерева, говорить про дружбу з ним, не слід перебивати його фразами типу: «От бачиш, Денис, ти тут нам говориш про дружбу, а вчора побився з Альошею. Виходить, що розповідаєш про одне, а робиш по-іншому». Після таких повчань Денис не перестане битися, але втратить бажання щиро ділитися з вами своїми переживаннями. І не тільки він, але і інші діти, які присутні при цій розмові.

14. Розвивайте творчість і фантазію: як дитячу, так і свою. Іноді дошкільнята доповнюють реальні дослідження фантастичними розповідями, причому щиро в них вірять. Можливо, дитині просто хочеться придумати щось таке, що зробило б його дерево особливим, відмінним від інших. Намагайтесь вирішити ситуацію з гумором.

15. Намагайтеся залучити до участі в дослідженнях членів сім'ї дитини. Досвід роботи показав, що багато батьків зацікавилися дослідженнями і за власною ініціативою стали допомагати своїм дітям: підказуючи, як вибрати дерево, як доглядати за ним, брали участь в оформленні альбомів спостережень, саджали дерева, розповідали про рослини , які колись посадили, в багатьох сім'ях є дерева, посаджені ким-небудь з членів сім'ї або їх знайомими. Наприклад, в одній родині рослини садили на честь народження дітей, про що хлопчик з гордістю розповів усім своїм одноліткам. Дуже часто діти вирішували спостерігати за допомогою тата чи мами саме за такими, «своїми» рослинами. Тим самим формувалися і підтримувалися сімейні традиції, співпраця дітей і батьків. Багато дорослих з подивом виявили, що дерева - це цікавий об'єкт для спостережень і навіть для розвитку дитини!
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема. Формування екологічної культури у школярів
Доповідь. Шановні колеги! Для того, щоб налаштуватись на роботу, до вашої уваги поезія. Читається перший вірш. Інтерактивна вправа...

Проект на тему «Подих весни»
Тому важливо ознайомлювати дитину з якомога більшою кількістю зразків літературної творчості. Пропонуємо до вашої уваги літературний...

Рекомендації щодо планування роботи шкільного методичного об '
Шановні керівники методичних об’єднань, до вашої уваги матеріали та методичні рекомендації, які допоможуть Вам у плануванні, а також...

Пояснювальна записка Мій улюблений світ без насильства
Ми живемо у світі, однією з характерних ознак якого є насильство, яке за визначенням світової спільноти, не лише ставить людину в...

Шановні колеги, остерігайтесь неякісних матеріалів для підготовки до дпа з англійської мови!

Інформаційний лист шановні колеги!
Психолого-педагогічні та медико-біологічні проблеми теорії І методики фізичного виховання І спортивного тренування

Пояснювальна записка 05. 10. 2006 Документи, пов’язані із роботою...
Тому читаємо, обговорюємо та доходимо висновків, а редакція журналу «мен» завжди готова надрукувати Ваші думки

І. Вступна частина
«Шановні колеги, давайте з вами об’єднаємося в коло І познайомимося. Для цього вам потрібно назвати своє ім’я І якість успішності...

Пояснювальна записка Замовник
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Пояснювальна записка
О. А. Шум, директор окзо дніпропетровська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №1для дітей

Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи
Загальні принципи функціонування системи поводження з тпв у Вінницькій області 14

Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи
Екологічно-безпечні методи відновлення територій І акваторій забруднених нафтопродуктами

Пояснювальна записка до проекту Трудового кодексу 17
Правовий висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради України 18

Пояснювальна записка
Кабінету Міністрів України Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми

Голова секції нотаріусів, член правління Асоциації правників України
Шановні колеги! На сьогодні доводиться визнати, що досить часто в роботі окремих колег, наприклад з іпотекою, такі поняття, як безспірність,...

Методичні рекомендації до практично-семінарських занять з дисципліни «Екологічний аудит»
«Екологічний аудит» для студентів денної форми навчання за спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване...

Пояснювальна записка
Збірник завдань для державної підсумкової атестації з технологій. Технологічний профіль. Спеціалізація: «Продавець непродовольчих...

Екологічний проект
Все це набуло нині загрозливих масштабів І темпів, викликає велике занепокоєння людства. З розвитком цивілізації та через стрімке...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт