Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Довідка про результати перевірки зошитів учнів початкових класів

Довідка про результати перевірки зошитів учнів початкових класів

Довідка

про результати перевірки зошитів учнів початкових класів

Зошит – обов’язковий атрибут навчання школяра. Адміністрацією школи ---- року була здійснена перевірка ведення учнівських зошитів учнями початкової школи з української мови та математики та одного комплекту зошитів для контрольних робіт. Мета перевірки: виявити якість перевірки зошитів учителями початкових класів, дотримання єдиного орфографічного режиму та виявити ефективність роботи вчителів з підвищення орфографічної пильності учнів.

Перевірка зошитів показала, що в кращому стані зошити учнів ---класу(вчитель ----) , ---- класу (вчитель ----) та ---- класу ( ----). Єдиний орфографічний режим дотримується. Всі зошити учнів підписані правильно, зовнішній вигляд відмінний, на всіх зошитах є обкладинки. Ведеться серйозна робота над каліграфією учнів початкової школи. Кожна робота учнів перевірена класоводами.

У --- класі ( вчитель ----) на уроках навчання грамоти учні працюють в прописах з калькою та в зошитах з кісною лінією. Вчитель кожну учнівську роботу перевіряє систематично та виставляє відповідну печатку. Обов’язково на полях або після роботи прописує зразки правильного написання літер та їх з’єднання. Щоб навчити першокласників орієнтуватися у розлініюванні зошита вчитель паралельно практикує виконання окремих завдань у шкільних зошитах з таким самим розлініюванням, привчає своїх вихованців до єдиного орфографічного режиму( пропуску ліній та клітинок після кожного виду діяльності). Під час перевірки ------ помічає зауваження, наприклад, « Чудово», « Ти можеш краще», « Досить вдало», « Молодець». В зошитах з математики вчителем прописуються зразки цифр, перевірені всі роботи, помічені перші спроби першокласників виконувати графічні роботи. Але естетичне ведення вимагає кращого, багато перекреслень, неохайних записів

У ---- класі ( вчитель ----) учнівські роботи вчителем перевіряються не систематично: з української мови немає жодної оцінки у зошитах -------. одні тільки словесні висловлювання « Дуже погано», « Не старалась»,

« Можеш краще» з математики у ------ На зошитах підпис набраний на комп’ютері, а не рукою вчителя. Не прослідковується в системі робота на уроках мови з каліграфічної хвилинки, дуже рідко вчитель виносить на поля зразки правильного написання та з’єднання літер, адже це тільки другий клас, зразок написання вчителем має важливе місце в зошиті учня. В більшості учнівських роботах графічно неправильно написані літери або цифри, погана каліграфія свідчить про не усвідомлення учнями алгоритму дії під час написання мовних та математичних знаків, тому під час роботи над графічними помилками варто запропонувати учням аналітичні вправи для поелементного аналізу та синтетичні – на конструювання різних літер з однакових елементів. Відсутні оцінки за ведення зошита з української мови.

У ---- класі ( вчитель--------) зошити перевіряються вчителем систематично та виставляються оцінки за ведення зошитів, наявні коректні зауваження « Як гарно, чисто, охайно», « Кресли під лінійку» . В зошитах з української мови -------- на поля виносить стилістичні і лексичні помилки, а пунктуаційні – виправляє власноруч. За такої чіткої організації перевірки письмових робіт в учнів формуються вміння здійснювати самоперевірку, надавати взаємодопомогу. Після класної роботи учні виконують роботу над помилками. Зошити для контрольних робіт мають зразковий зовнішній вигляд : витримується одна кольорова гама , правильні підписи, зошити обгорнені. Проте школярі допускають багато виправлень та перекреслень . Після кожної контрольної роботи зроблений аналіз над помилками, після якого стоїть підпис вчителя.

Вчителем ------- невчасно здані зошити учнів ----- класу на перевірку . Вчитель перевіряє зошити , прописує окремим учням зразки правильного з’єднання літер та цифр, на поля виносить типи помилок, у підписах робить виправлення ( правильне написання назви предмета, школи, прізвища), проте є ряд зауважень . Зошити для контрольних робіт підписані вчителем, а не учнями. В зошитах для контрольних робіт з української мови після 4 видів перевірних робіт : 2 диктантів 1 мовної теми і 1 контрольного списування в усіх учнів відсутні роботи над помилками . У роботах---------- виправлення неохайні, перекреслення цілих речень, навіть, є класна робота , яка виконана в стилі аплікації, за яку стоїть оцінка « сім». Контрольна робота з математики написана 07.02. і до сих пір не перевірена, хоча на момент перевірки це було 15.02. Не систематично, а вибірково виконують учні аналіз контрольної роботи. В робочих зошитах з математики вчитель виставляє оцінки за ведення зошитів, але не в системі. При перевірці різних видів робіт вчитель допускає пропуски граматичних помилок, учні не витримують єдиних орфографічних вимог щодо оформлення письмових робіт.

У ---- класі ( вчитель -------) учні підписують зошити самостійно, вчитель виправляє помилки в підписах зошитів. Зошити перевіряються систематично та виставляються оцінки за ведення зошитів. На поля прописуються зразки букв, з’єднання букв, цифри, які учні пишуть не каліграфічно. В зошитах проводиться робота над помилками, але не всі учні виконують її систематично. Зошити для контрольних робіт та для розвитку мовлення охайні, обгорнуті, одного кольору. У робочих зошитах з української мови учні вказують вид роботи: вправа, пояснювальний диктант, словниковий диктант, творча робота. До виправлення помилок у письмових роботах учнів вчитель підходить диференційовано: у зошитах сильніших учнів підкреслює помилку, а у зошитах слабких учнів сама виправляє помилку. Неохайні зошити в учні--------------------------------

У ----- класі (вчитель -------------) зошити перевіряються систематично та виставляються оцінки за ведення зошитів. Зошити підписують учні( без жодної помилки). В зошитах з української мови вчитель на поля виносить стилістичні і лексичні помилки. Після кожної контрольної роботи виконується робота над помилками, після якої стоїть підпис вчителя. Зошити для контрольних робіт мають зразковий зовнішній вигляд . У робочих зошитах учні вказують вид роботи: вправа, пояснювальний диктант, словниковий диктант, творча робота, математичний диктант. Проте школярі допускають багато виправлень та перекреслень.

Рекомендації:

  1. Вчителям початкових класів:

  • систематично проводити роботу над помилками, як після

  • класних , так і після контрольних робіт;

  • в письмових роботах учнів вказувати вид роботи( словниковий диктант, творча робота);

  • відстежувати правильність підпису учнями зошитів, більше уваги звертати на охайність його ведення.

  1. Вчителям -------------------:

  • систематично проводити каліграфічну хвилинку на уроці та прописувати в зошитах зразки букв , з’єднання букв, написання слів, вимогливіше оцінювати каліграфію учнів під час перевірки письмових робіт.

  • подати на повторну перевірку зошити

  1. Заступнику директора результати повторної перевірки оформити наказом

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються

Виховання учнів початкових класів на традиціях українського народу...
А історичному минулому України. Наведені приклади виховних заходів стануть в нагоді класним керівникам, вихователям гпд, вчителям...

Рекомендації до ведення учнівських зошитів учнів 1-4 класів
Для забезпечення високої грамотності І загальної культури учнів необхідно дотримуватися визначених правил І рекомендацій щодо ведення...

1 Учень (учениця) розпізнає на слух найбільш поширені слова у мовленні,...
Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються

Довідка про результати проведення перевірки організації діяльності...
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12. 03. 2012 №116 „Про утворення робочих груп з перевірки організації...

Довідка про результати вивчення у 2016-2017н р. готовності та адаптації...
України, згідно з наказом мон україни від 07. 04. 2005 р. №204 «Про прийом дітей до першого класу загальноосвітніх закладів» (п....

Тиждень екології для учнів початкових класів
Матеріали цієї збірки допоможуть вчителям початкових класів у проведенні тижня Екології. Також при підготовці І проведенні уроків...

Довідка про результати вивчення питання щодо організації національно-патріотичного...
«Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів України» (надалі Основних орієнтирів виховання) є «Ціннісне...

Вимоги до виконання письмових робіт І перевірки зошитів Загальні...
Правильне, грамотне І охайне виконання письмових завдань привчає учня до систематичної праці, формує повагу до неї, звичку до чистоти,...

Довідка про результати вивчення адаптації учнів 1 класу
Відповідно до річного плану роботи школи, адміністрацією школи протягом вересня жовтня 2015 р проводився тематичний контроль з проблем...

Рекомендації до виконання письмових робіт учнів
Зміни в підходах до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти зумовили перегляд вимог до виконання...

Загальні вимоги до ведення учнівських зошитів
Для забезпечення високої грамотності І загальної культури учнів необхідно дотримуватися визначених правил І рекомендацій щодо ведення...

Інструкції з безпеки життєдіяльності учнів в початкових класах Вчитель...
Дана інструкція поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення уроку

План роботи методиста Стеценко Т. В. на 2012- 2013
Мо вчителів початкових класів працювало у 2011 – 2012 н р над проблемою «Педагогічні технології як фактор формування творчої особистості»....

65044, м. Одеса, вул. Семінарська,5
Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до...

Проведення конкурсу на зайняття посади заступника начальника відділу по призначенню допомоги
Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи, відповідно до зазначеного...

Аналітична довідка за результатами перевірки стану управлінської...
Харківської міської ради Харківської області (далі хзош №48) та в Комунальному закладі Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)...

Звіт про результати річного оцінювання учнів
Результати моніторингів (додаток до плану 1) проаналізовано на педагогічній раді, методичній раді, методичних об’єднаннях, надано...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт