Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Довідка про результати вивчення питання щодо організації національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році

Довідка про результати вивчення питання щодо організації національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році

Довідка

про результати вивчення питання щодо

організації національно-патріотичного виховання

у загальноосвітніх навчальних закладах

у 2014/2015 навчальному році
Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованого життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу. Тому мета сучасного освітнього процесу - не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави. Однією із складових змісту виховання «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів України» (надалі Основних орієнтирів виховання) є «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави», яке виявляється у патріотизмі, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин.

Відповідно до річного плану роботи міської методичної ради було вивчено питання організації національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах міста.

Національно-патріотичне виховання школярів у навчально-виховному процесі ЗНЗ здійснюється відповідно нормативно-правових документів, про що свідчить їх наявність в школах, а саме:

Конституція України, Закони України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про захист суспільної моралі»;

Розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини» від 08.12.2009 №1494-р;

Розпорядження «Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів» від 27.08.2010 року №1718-р;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 N 199-р "Про заходи з увічнення пам'яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на 2011-2015 роки";

Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27 жовтня 2009 року № 3754/981/538/49 (зі змінами);

Указ Президента України від 25 жовтня 2002 року №948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді»;

Указ Президента України від 19 жовтня 2012 № 604 «Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 року № 360 «Про затвердження плану заходів на 2013-2015 роки з підготовки і відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»;

Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України від 21 жовтня 2013 року №1453/716/997 «Про Програму патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України та План заходів Естафети Програми на 2013-2015 роки»;

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.12
№ 1/9-530 «Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи»;

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.08.2012 № 1/9-557 «Про методичні рекомендації з громадянської освіти та виховання у навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році»;

Лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014 № 1/9-376 «Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»;

Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 № 1/9-412 «Про проведення Уроків мужності»;

Лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2014
№ 1/9-614 «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання».

Рішення Харківської обласної ради від 15.01.2015 №1144-VI «Про затвердження регіональної Програми військово-патріотичного виховання молоді та участі населення у заходах оборонної роботи на 2015-2017 роки».

Виховна робота ЗНЗ запланована відповідно «Основних орієнтирів виховання», виділено напрям «Ціннісне ставлення до суспільства і держави», в якому зазначені виховні заходи щодо розвитку патріотизму, національної самосвідомості, політичної культури та культури міжетнічних відносин.

В загальноосвітніх закладах міста розроблено Програми виховної діяльності: «Ким би ти не був – будь кращим» (ЗОШ І-ІІІ ст.. №1), «Через систему цінностей до формування морально духовно життєво компетентної особистості» (ЗОШ І-ІІІ ст.. №2); «Формування гармонійно розвиненої особистості через співпрацю дитячого, батьківського та педагогічного колективів» (ЗОШ І-ІІІ ст..№4), «Майбутнє за нами» (ЗОШ І-ІІІ ст.. №5), «Кроки до успіху» (ЗОШ І-ІІІ ст..№6), «У сузір`ї стати зіркою» (ЗОШ І-ІІІ ст..№7). На основі шкільних Програм виховної діяльності класними керівниками ЗНЗ були розроблені та впроваджуються в навчально-виховному процесі «Програми виховання класних колективів». Слід відзначити програми таких класних керівників: Мараховської Н.М.(ЗОШ І-ІІІ ст.. №2), Старченко Ю.В.(гімназія №3), Тригубляк Я.М.(ЗОШ І-ІІІ ст..№4), Якубів В.І.(ЗОШ І-ІІІ ст.. №5), Захарченко О.Л.(ЗОШ І-ІІІ ст..№6), Булгакової В.Г.(ЗОШ І-ІІІ ст..№7). Учителі ЗНЗ були ознайомлені із цими програмами на засіданні ММО класних керівників 5-11 класів.

Виховна робота в освітніх закладах міста направлена на формування ціннісного ставлення особистості до суспільства й держави, історичних, культурних і духовних надбань рідного краю, сім`ї, родини та людей, до себе, природи, праці та мистецтва, які концентрують у собі всі напрями національного виховання учнівської молоді. У 2014/2015 навчальному році засідання ММО класних керівників 5-11 класів було проведено за такими темами: «Особливості формування ціннісного ставлення до себе на засадах Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України» та «Формування в учнів ціннісного ставлення до держави і суспільства у навчально-виховному процесі школи».

В планах роботи ШМО класних керівників ЗНЗ поставлено на розгляд питання впровадження національно-патріотичного виховання в навчально-виховний процес школи (додаток 1). Протоколи проведення засідань, матеріали є в наявності. У ЗОШ І-ІІІ ст. №7 під час засідання шкільного методичного об`єднання класних керівників за темою «Формування у школярів високої громадської активності та національної свідомості» було розроблено анкету щодо визначення рівня громадянської свідомості школярів.

Патріотичне виховання має охоплювати всіх учасників навчально-виховного процесу, сприяти формуванню у дітей та утвердженню у педагогів і батьків національних та загальнолюдських цінностей, особистих якостей, що притаманні громадянину України. Аналіз планів виховної роботи класних керівників ЗНЗ початкової школи, 6-х, 9-х, 11-х класів свідчить про те, що патріотичне виховання здійснюється відповідно нормативно-правових та концептуальних документів як державного, так і регіонального рівнів. Підготовлено матеріали і проведено перший урок з теми «Україна - єдина країна», заплановані заходи до відзначення пам`ятних дат, уроки мужності та інші виховні заходи направлені на виховання громадянина, патріота держави Україна. Так, до Дня міста та визволення Первомайщини від німецько-фашистських загарбників проведено виховний захід «Дороги, опалені війною» (Овсянникова С.В., класний керівник 4 класу ЗОШ І-ІІІ ст.. №5), до Дня Партизанської слави - урок мужності «Воїни прихованого фронту» (Яременко В.І., класний керівник 6-Б класу ЗОШ І-ІІІ ст..№2), до Дня збройних сил України – зустріч з бійцем Національної гвардії, випускником школи Щербаком Олексієм «Чи хочуть українці війни?»( Бардіна З.Б., класний керівник 8 класу ЗОШ І-ІІІ ст..№6), до Дня пам`яті жертв Голодоморів – година спілкування «Скорботна пам`ять поколінь»(Бобрецька Н.В., класний керівник 9 класу гімназії №3), до Дня пам`яті Крутів – урок мужності «Ми-діти України» (Алейнік Т.Є., класний керівник 3 класу ЗОШ І-ІІІ ст.. №4), до Дня Чорнобильської трагедії – єдиний урок «Дзвони Чорнобиля» (Білаш Т.О., класний керівник 9-А класу ЗОШ І-ІІІ ст.. №7), до Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні-виховна година «Свято зі сльозами на очах»( Захарова Т.В., класний керівник 4 класу ЗОШ І-ІІІ ст..№1). Класними керівниками ЗНЗ використовуються як традиційні форми і методи проведення виховних заходів - бесіди, години спілкування, вікторини, конкурси, уроки мужності, класні години, так і інтерактивні - брейн-ринг, виставка арт-моб, усний журнал ті інші.

Цікавою виявилася організація виховного заходу до Дня писемності і мови, який відбувся на базі виправної колонії. Вчителями української мови і літератури ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 Черкашиною Т.С., Погрецькою Л.Я. для учнів 10-12 класів було проведено літературну вітальню «Від минулого в майбутнє». Під час заходу декламувались вірші українських поетів, згадувались події сьогодення на Луганщині та Донеччині, а також було оголошено тему наступної літературної вітальні - «Наш біль Афганістан». За рекомендацією присутнього на той час завідувача центру методичної роботи з керівними кадрами Харківської академії неперервної освіти Татарінова М.В. випущено вчителями - організаторами виховного заходу методичний посібник, до якого ввійшли матеріали із системи роботи вечірньої школи в напрямку національно-патріотичного виховання.

З метою науково-методичної та практичної підготовки до цілеспрямованого і професійного управління процесом формування особистості, громадянина України залучились педагоги міста до участі у різних методичних заходах, направлених на формування в школярів національно-патріотичної свідомості. Так, вчитель української мови та літератури ЗОШ І-ІІІ ст.. №7 Гоженко В.В. взяла участь у Всеукраїнському конкурсі «Парк педагогічної майстерності» в номінації «Галерея дозвілля». Її проект «Чи знаємо ми Бориса Грінченка» відзначено грамотою Міністерства освіти і науки. Розробки уроків мужності вчителя історії ЗОШ І-ІІІ ст.. №7 Білаш Т.О. «Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була…» (8-9 клас) та вчителів української мови та літератури ЗОШ І-ІІІ ст..№6 Погрецької Л.Я., Сергєєвої Ж.А. «Сьогодні дзвони б`ють знову…» (8-11 клас) ввійшли до випуску методичного посібника КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» «Національно-патріотичне виховання школярів», який містить статті та методичні рекомендації щодо здійснення в навчальних закладах національно-патріотичного виховання відповідно викликів сьогодення.

Активну участь взяли вчителі міста у виставці - презентації педагогічних ідей та технологій 2015, випустивши 19 посібників зі змістом національно-патріотичної направленості. Наприклад: Золотухіна Т.М., вчитель російської мови та літератури ЗОШ І-ІІІ ст..№1 (вечірня школа) «Національно-патріотичне виховання як засіб формування духовно морального світогляду школярів», Савченко К.П., вихователь ГПД ЗОШ І-ІІІ ст.. №2 «Відкрита виховна діяльність в умовах ГПД. Співпраця вихователя, класних керівників батьків та школярів у позаурочний час як шлях формування національної та громадянської самосвідомості», Криловецька Н.В., заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ І-ІІІ ст..№6 «Формування національної та громадянської самосвідомості особистості в структурі учнівського самоврядування шкільної президентсько-парламентської республіки «Сузір’я» та інші.

Патріотизм – одне з найглибших громадянських почуттів, змістом якого є любов до Батьківщини, відданість своєму народу, гордість за надбання національної культури. Своєрідним фактором розвитку особистості школяра щодо національно-патріотичного виховання є позакласна робота та позашкільна освіта. Ведучу роль тут відіграє пошукова-дослідницька робота, участь учнів у конкурсі-захисті Малої академії наук України. В цьому році 9 робіт учнів ЗНЗ направлені на обласний етап конкурсу-захисту МАН (додаток №2) Керівниками учнів стали: вчителя історії Тригубляк Я.М.(ЗОШ І-ІІІ ст..№4), Чмуж К.В.(ЗОШ І-ІІІ ст..№6), Семіхат Я.О.(гімназія №3), вчитель української мови і літератури Гоженко В.В. (ЗОШ І-ІІІ ст..№7), керівник гуртка БДЮТ «Рідна Слобожанщина» Сергієнко А.В. Слід відзначити, що велику увагу приділяє пошуково-дослідницькій роботі учнів вчитель історії, класний керівник 8 класу ЗОШ І-ІІІ ст.. №4 Тригубляк Я.М. Разом з учнями 5-11 класів вона взяла участь у виставці дослідницьких робіт в рамках Всеукраїнської експедиції «Моя Батьківщина Україна», проекті «Збираємо історію по крихтам» (дослідницька робота «Славетні імена Первомайщини»). На даний час ведеться пошуко – дослідницька робота учнів 8 класу над проектом «Вшановуємо пам`ять ветерана Великої Вітчизняної війни Іванова І.Є.».

На базі БДЮТ працює науково-дослідницький гурток «Рідна Слобожанщина», який активно відвідують вихованці ЗНЗ.

Національно-патріотичне виховання в сучасній школі – це невід`ємний процес взаємодії педагогічного колективу з бібліотекою спрямований на розвиток в учнів національно-патріотичних почуттів, переконань, стійких норм національно-патріотичної поведінки. В бібліотеках загальноосвітніх навчальних закладів оформлено постійно - діючі полички: «Вічна пам `ять подвигу» (ЗОШ І-ІІІ ст..№1), «Любіть Україну всім серцем своїм» (ЗОШ І-ІІІ ст..№2) , «Моя країна –Україна» (ЗОШ І-ІІІ ст..№4), «Безсмертна пам`ять» (ЗОШ І-ІІІ ст.. №5), «Україна – моя Батьківщина» (ЗОШ І-ІІІ ст..№6), «Вічна пам`ять подвигу» (ЗОШ І-ІІІ ст..№7), «Україна – єдина країна» (гімназія №3). На допомогу класним керівникам, вчителям – предметникам систематично ведуться картотеки газетно-журнальних статей: «Краєзнавство» (ЗОШ І-ІІІ ст..№2), «Методична література», розділ «Національне виховання» (гімназія №3), «Основні орієнтири виховання», розділ «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави» (ЗОШ І-ІІІ ст..№4), «Методична картотека», розділ «Виховна робота» (ЗОШ І-ІІІ ст..№5), картотека провідних методичних проблем, розділ «Виховна робота»(ЗОШ І-ІІІ ст..№6), «Основні напрями виховання», розділ «Громадянська освіта», «Патріотичне виховання» (ЗОШ І-ІІІ ст..№7). Активну участь бібліотекарі беруть в підготовці та проведенні виховних масових заходів, готуючи тематичні книжково-ілюстративні виставки, виступаючи з оглядом літератури та ін... Так, наприклад до Дня українського козацтва в бібліотеці ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 (бібліотекар Марченко Ю.С.) оформлено книжково-ілюстративну виставку «Козацька слава не вмре, не загине». Координуючи роботу шкільної бібліотеки ЗОШ І-ІІІ ст.. №6 (завідувач бібліотекою Федотова Н.В.) з міською дитячою бібліотекою (завідувач бібліотекою Оксененко Н.В.) відбувся для учнів 5-х класів виховний захід «Козацькі розваги». З нагоди знаменної дати 200-річчя великого українського поета Т. Г. Шевченка було проведено в 8- Б класі ЗОШ І-ІІІ ст..№4 (вчитель української мови і літератури Тушева Т. В.) виховний захід «Ми нащадки Кобзаря», здійснено огляд літератури біля книжкової виставки «Ми чуємо тебе, Кобзарю , крізь століття» (завідувач бібліотекою Борзенкова А.В.). Спільно з класними керівниками 5-8 класів гімназії №3 (завідувач бібліотекою Даценко А.О.) проведено бесіду «Моя країна – Україна!». Підготовлено для учнів 5-6 класів «Анотований рекомендаційний список літератури, з нагоди 70 - річчя Перемоги у Великий Вітчизняній війні» (завідувач бібліотекою ЗОШ І-ІІІ ст..№5 Зайцева Н.І.). Також в бібліотеці оформлено і активно використовуються в роботі бібліотекаря, вчителів історії, класних керівників збірки матеріалів до Дня Єфремівської трагедії «Пам`ятний день, опалений війною», до 70-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні «И будет память жить о днях тех легендарных», оформлено постійно-діючу полицю «Безсмертна пам`ять» та альбом фото-матеріалів «Каким он парнем был» присвячений воїну, який виконував свій інтернаціональний обов`язок в Афганістані Валерію Кондратьєву. Розвиваючи навички проектно – дослідницької роботи і з метою допомогти усвідомити світове значення творчості Т.Шевченка відбулася для учнів 10-11 класів ЗОШ І-ІІІ ст..№2 літературно-музична композиція «Кобзарем його ми звемо» (завідувач бібліотекою ЗОШ №2 Калініченко А.І., вчитель української мови та літератури Яременко В.І.), в бібліотеці ЗОШ І-ІІІ ст..№7 до Дня партизанської слави оформлено книжково-ілюстративну виставку «Війні немає забуття» (завідувач Сердюк Т.С.).

В шкільних бібліотеках діє і систематично оновлюється куточок «Літературний календар», де постійно вивішується інформація до знаменних і пам`ятних дат. Так, 2015 рік оголошено Указом Президента України Роком ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 р.р.

У рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек було проведено регіональну акцію «Українська книга дітям Донеччини й Луганщини від школярів Харківщини». До акції активно залучилися класні колективи шкіл, педагоги. Понад сто п’ятдесят примірників програмової, довідкової, художньої літератури українських поетів та письменників було відправлено на знак солідарності учням загальноосвітніх навчальних закладів Донецької та Луганської областей.

Важливу роль у формуванні національно-патріотичної свідомості школярів відіграють музеї на базі яких відбуваються екскурсії, виховні заходи. Так, в етнографічному музеї гімназії №3 (керівник Старченко Ю.В.) оформлено куточок «Вони визволяли Первомайщину». Для учнів початкової школи та 6 класу проведено годину спілкування до Дня пам`яті жертв Голодоморів «Запали свічу пам`яті». В музеї етнографії ЗОШ І-ІІІ ст..№7 (керівник Гоженко В.В.) проведено конкурс на кращого читця віршів Т.Г.Шевченка, виховний захід «Українські обереги», фестиваль рушників «Від бабусі до онуки». Під час проведення серпневої педагогічної конференції в ЗОШ №5 в музеї «Українська світлиця» (керівник Чабарай Ю.Ф.) відбулися екскурсії для членів секційних засідань на тему «Ми тебе не забули, Тарасе». В жовні вчитель початкових класів Чубукіна І.А. на базі шкільного музею провела для учнів фестиваль українських ремесел. В музеї «Писемності» ЗОШ І-ІІІ ст..№4 (керівник Гоженко С.О.) відбувся для учнів 10 класу виховний захід «Через роки, через покоління – пам`ятайте!», який підготували і провели вчитель української мови і літератури Коваленко В.О.та вчитель світової літератури Безклуба В.Й. Здійснено екскурсії для учнів 1-11 класів до виставки матеріалів «Слава захисникам Вітчизни», виставки учнівських робіт виконаних на уроках образотворчого мистецтва «Мужнє серце», стенда «Вогник бойової слави», які розміщені в актовій залі школи. В шкільному музеї бойової слави ЗОШ І-ІІІ ст..№6 (керівник Працюк А.Л.) оформлено вчителем історії Чмуж К.В. куточок «Мій біль, Афганістан», проведено тематичні екскурсії. До 70 – річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників відбувся для учнів 8 класу урок-екскурсія «Первомайщина в полум’ї війни» (вчитель історії Працюк А.Л., завідувач бібліотекою Федотова Н.В.).

Загальноосвітніми навчальними закладами організовано для учнів екскурсії до Первомайського краєзнавчого музею. Проведено виїздні екскурсії: ЗОШ І-ІІІ ст.. №7 – Меморіали міста Харкова, висота маршала М.Конєва, м.Запоріжжя «Хортиця»; ЗОШ І-ІІІ ст..№5 – екскурсія по історичним містам України: Харків, Яремча, Мукачево; ЗОШ І-ІІІ ст..№4 – Харківський історичний музей, музей В.Фельдмана «Історична спадщина», ЗОШ І-ІІІ ст..№2 – Харківський музей природи, гімназія №3 –м. Харків «Морський музей».

Під час туристичних походів по Україні, Харківщині, Первомайщині учні шкіл знайомляться з пам`ятками української історії, культури та природи, історичними місцями та подіями, етнографією.

Члени учнівського самоврядування є ініціаторами і активними учасниками організації та проведення виховних заходів національного, військово-патріатичного спрямування. Практична діяльність дає можливість відчути свою причетність до справ місцевої громади, орієнтує їх на національно-патріотичну свідомість, набуття власного досвіду. Члени учнівського самоврядування ЗНЗ міста стали учасниками благодійної акції «Напиши листа солдату». Заслуговує на увагу організація проведення акції в ЗОШ №7 - учні не лише написали листи, а й оформили вітальні листівки, малюнки; за допомогою батьків зібрали речі, продукти і відправили в зону АТО батальону ім.В.Кульчицького під місто Дебальцево. Не байдужими виявились учні ЗНЗ до проведення акції «Зроби добро», яка відбулася під патронатом ТРК «Надія». Активну участь беруть члени учнівського самоврядування ЗНЗ в проведенні традиційних свят «День мікрорайону», «День міста», «День Перемоги ». Під час проведення таких заходів відбуваються благодійні акції допомоги і милосердя, запрошуються ветерани до зустрічі. Так, в ЗОШ І-ІІІ ст.. №6 в рамках проекту «Простягни руку допомоги» членами учнівського самовядування «Сузірья» оформлено виставку фотоматеріалів «Забуттю не підлягають». В ЗОШ І-ІІІ ст..№2 до 70-річниці визволення України від нацистських окупантів членами учнівського самоврядування «Фора» за підтримки вчителя української мови і літератури Яременко В.І., вчителя інформатики Мараховської Н.М., завідувача бібліотекою Калініченко А.І. проведено, з застосуванням відеодокуменів, загальношкільний урок мужності у формі усного журналу «На крилах пам`яті». На захід було запрошено ветерана Великої Вітчизняної війни Сєрохіна Є.М., присутні ознайомилися з документальними відеоматеріалами, книжковою виставкою «Навіки в пам`яті народній». Вчитель української мови і літератури ЗОШ І-ІІІ ст..№1Тимошенко А.О. разом з членами учнівського самоврядування «Схід» провели урок мужності до Дня Голодомору в Україні «Шануючи минуле, ми прокладаємо дорогу в майбутнє». В ЗОШ І-ІІІст..№4 члени учнівського самоврядування «Сталкер» взяли участь в підготовці відкритого виховного заходу «Війни герої – уклін вам до землі», який відбувся під час роботи чергового засідання міського методичного об`єднання вчителів української мови та літератури. Активними учасниками стали члени учнівського самоврядування ЗНЗ в проведенні таких Всеукраїнських, обласних, міських, шкільних заходів: виставці композицій квітів «Салют, Перемого!», фестивалі патріотичної пісні «Пісні опалені війною», конкурсі малюнків на асфальті «Спасибі за щасливе дитинство», військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»), фікультурно-патріотичному фестивалі школярів України «Козацький гарт» та ін... Проведення виховних заходів в ЗНЗ відображено членами учнівського самоврядування в тематичних випусках газет: «Шкільна газета» (ЗОШ І-ІІІ ст..№1), «Шкільне життя» (ЗОШ І-ІІІ ст..№2), «Шкільний вісник» (ЗОШ І-ІІІ ст..№5), «Сузірья» (ЗОШ І-ІІІ ст..№6). Члени учнівського самоврядування «Сталкер» (ЗОШ І-ІІІ ст..№4), «МаРС» (ЗОШ І-ІІІ ст..№7), «РОК» (гімназія №3) готують і вивішують інформацію в інформаційних куточках шкіл.

З вересня 2014 року на базі Будинку дитячої та юнацької творчості організована і діє міська ліга лідерів старшокласників «ORIKA» (керівник ліги Сергієнко А.В.), яка об`єднала в собі школярів дитячих організацій загальноосвітніх навчальних закладів міста. У БДЮТ створено умови для активного спілкування лідерів-старшокласників, проведення спільних виховних заходів. Так, відзначаючи Міжнародний день миру відбулася акція флеш-моб «Діти за мир». Досліджуючи долю жителя м. Первомайський, колишнього в`язня концтабору Берген-Бельзен К.І.Паюка, здійснено проект «Герої рідного краю». Учні - лідери нашого міста взяли участь в реалізації проекту «Допоможи герою АТО», презентація якого відбулась на базі Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості 07 лютого 2015 року

Щодо удосконалення роботи педагогічних колективів шкіл з національно-патріотичного виховання учнівської молоді заслуховувались питання в ЗНЗ на різних педагогічних заходах: ЗОШ І-ІІІ ст..№1- Педагогічна рада (протокол №3 від 02.04.2014) «Про підсумки вивчення стану національно – патріотичного виховання учнів 1-11 класів», нарада при директорові ( протокол № 10 від 24.11.2014 р.) «Про стан виховної роботи учнів 1-9 класів у світлі Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України»; гімназія №3 - Нарада при директорові протокол (№1 від13.01.2015) «Аналіз виховної діяльності класних керівників за І семестр 2014/2015 н.р.» ; ЗОШ І-ІІІ ст..№6 - Педагогічна рада (протокол №4 від 24.11.2014) «Сучасні освітні виховні стратегії та технології: чинники формування якостей особистості», загальношкільні батьківські збори (протокол №2 від 14.10.2014) «Взаємодія школи і сім`ї у вихованні особистості»; ЗОШ І-ІІІ ст..№7 Педагогічна рада (2012 р.)«Формування ціннісного ставлення до суспільства і держави в контексті «Основних орієнтирів виховання учнів ЗНЗ України».

У загальноосвітніх навчальних закладах дотримуються Рекомендацій щодо порядку використання символіки в навчальних закладах затверджених наказом МОНУ від 07.09.2000 р. №439.

Підсумовуючи, слід зазначити, що в загальноосвітніх навчальних закладах національно-патріотичне виховання учнів здійснюється цілеспрямовано і системно. Виховний процес реалізується в контексті «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України».

Враховуючи вищезазначене, педагогам міста доцільно добирати та поєднувати різноманітні методи і форми патріотичного виховання, уникати формалізму й одноманітності, насичувати їх патріотичними емоціями та переживаннями, активно використовувати приклади мужності й звитяги захисників України як з історичного минулого, так і нинішніх воїнів-героїв, які боронять нашу державу.
Рекомендації:
1. Під час планування виховної роботи передбачати проведення заходів з метою дотримання принципів національно-патріотичного виховання.

Постійно

2. Розробити План заходів щодо посилення національного і військово - патріотичного виховання дітей та учнівської молоді загальноосвітнього навчального закладу на 2015 рік.

До 30.01.2015

3. Створювати умови для успішного розвитку учнівського самоврядування та перетворення навчального закладу у зразок демократичного правового простору.

Постійно

4. Активно залучати до національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді громадські організації, представників сучасного українського козацтва, організацій ветеранів, військових службовців.

Постійно

5. Формувати в учнів закладу громадсько – активну, життєву позицію, психологічну готовність до вступу на державну, військову службу та неухильне виконання обов`язків громадянина.

Постійно

6.Активізувати впровадження нових форм, методів національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.

Постійно

7.Забезпечувати активну участь учнів в різноманітних заходах громадянського та патріотичного спрямування державного, обласного та міського рівнів.

Постійно

8. Створити банк даних досвіду роботи класних керівників з національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.

До 20.02.2015

9.Підвищувати рівень педагогічної культури батьків щодо питань національно-патріотичного виховання учнів в сім`ї.

Постійно

10.Забезпечити створення сучасної навчально-матеріальної бази предмета «Захист Вітчизни» з можливостями проведення практичних занять із тактичної, вогневої та прикладної фізичної підготовки.

2015-2017 роки

11.Поповнювати шкільні музеї щорічно краєзнавчими матеріалами щодо національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.

Щорічно

12.Спрямовувати внутрішньошкільну методичну роботу на підготовку педагогів щодо реалізації національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді з урахуванням сучасних вимог.

Щорічно

13. Вивчати досвід роботи педагогів з питання організації національно-патріотичного виховання учнів.

Щорічно

14.Створити на сайті школи рубрику «Патріотичне виховання юного покоління».

До 15.02.2015

додаток 1

Теми засідань

ШМО класних керівників у 2014/2015 н.р.


ЗНЗ

Дата

Тема засідання

ЗОШ №1

28.11.2014

Національна свідомість школярів один із чинників виховання патріота України

ЗОШ №2

04.01.2015

Формування в школярів ціннісного ставлення до держави і суспільства у виховному процесі школи

ЗОШ №5

20.11.2014

Виховна система класу як спосіб організації життєдіяльності учнів

ЗОШ №6

Листопад 2014

Виховання сучасного громадянина-патріота Української держави

ЗОШ №7

Жовтень 2014

Формування у школярів високої громадської активності та національної свідомості

Гімназія

№3

Лютий 2015

Патріотичне виховання: шляхи та засоби реалізації


додаток 2

Теми робіт учнів ЗНЗ – учасників в конкурсі –захисті МАН України

у 2014/2015 н.р.

П.І. учня, клас, ЗНЗ

Тема роботи

керівник

Лавриненко Юлія,

11 клас, ЗОШ №2

Героїзм - як життєвий мотив людини

гурток БДЮТ “Рідна Слобожанщина” , керівник Сергієнко А.В.

Лебединський Олексій ,

11 клас, ЗОШ №4

Маніфестація історії та символіка прапора в долі українського народу

вчитель історії Тригубляк Я.М.


Тригубляк Євгеній, 9 клас, ЗОШ №4

Славетні земляки Первомайщини

вчитель історії Тригубляк Я.М.

Волощенко Анастасія, 10 клас, ЗОШ №6

Життя та смерть в нацистських концтаборах (дослідження життєвого шляху в'язня концтабору Берген-Бельзен Паюка К.І.)

вчитель історії Працюк А.Л.


Шестакова Аліна,

10 клас, ЗОШ №6


Депресивний період в історії міст Харківської області в умовах незалежності України

вчитель історії Чмуж К.В.

Саленко Дар'я , 10 клас, ЗОШ №6


Виконання інтернаціонального обов`язку жителів Первомайщини в Афганістані

вчитель історії Чмуж К.В.

Бишенко Юлія ,

10 клас, ЗОШ №6

Історія розвитку православного христіанства на Первомащині

гурток БДЮТ “Рідна Слобожанщина” , керівник Сергієнко А.В.

Губська Світлана, 10 клас, ЗОШ №7

Засоби художнього втілення концепції жінки у творчості Тараса Шевченка

вчитель української мови та літератури Гоженко В.В.


Старшинін Олег, 10 клас, Гімназія №3

Визволення Харківщини

вчитель історії та правознавства Семіхат Я.О.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей...
Відповідно до рішень Колегії Міністерства освіти І науки України від 26. 03. 2015 протокол №3/5-2 "Про Концепцію національно-патріотичного...

Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей...
Відповідно до рішень Колегії Міністерства освіти І науки України від 26. 03. 2015 протокол №3/5-2 "Про Концепцію національно-патріотичного...

Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей...
Відповідно до рішень Колегії Міністерства освіти І науки України від 26. 03. 2015 протокол №3/5-2 "Про Концепцію національно-патріотичного...

Рішення n 3/5-2
Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей І молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного...

Відділ освіти райдержадміністрації з реалізації
Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей І молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного...

Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання, технологій...
Лист мон україни від 26. 06. 2015 №1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному...

Медодичні рекомендації щодо викладання хімії, біології, екології у 2014/2015 навчальному році
У 2014/2015 навчальному році вивчення біології та хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими навчальними...

Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей...
Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей І молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного...

Методичні рекомендації щодо вивчення дисциплін художньо-естетичного...
Концепцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Концепцією профільного навчання у старшій...

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді
Відповідно до рішень Колегії Міністерства освіти І науки України від 26. 03. 2015 протокол №3/5-2 "Про Концепцію національно-патріотичного...

Методичні рекомендації щодо особливостей вивчення української мови...
Ства освіти І науки України від 01. 07. 2014р. №1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних...

Нака з
«Про національно-патріотичне виховання в системі освіти» від 16. 07. 2015 року №768, з метою координації діяльності з питань національно-патріотичного...

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних...
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних...
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних...
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних...
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...

Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання учнів...
Справжній патріот повинен мати активну життєву позицію, своїми справами та способом життя сприяти якісним змінам ситуації в країні...

Іллічівська загальноосвітня школа з профільним навчанням І-ІІІ ступенів №7
Колегії Міністерства освіти І науки України від 26. 03. 2015 протокол №3/5-2 "Про Концепцію національно-патріотичного виховання дітей...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт