Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Довідка про результати вивчення у 2016-2017н р. готовності та адаптації учнів 1-их класів до навчання

Довідка про результати вивчення у 2016-2017н р. готовності та адаптації учнів 1-их класів до навчання

Довідка

про результати вивчення у 2016-2017н.р.

готовності та адаптації учнів 1-их класів до навчання
На виконання Закону України «Про освіту», Положення про психологічну службу системи освіти України, згідно з наказом МОН України від 07.04.2005 р. № 204 «Про прийом дітей до першого класу загальноосвітніх закладів» (п.4) та плану роботи відділу освіти Сарненської районної адміністрації була проведена діагностична робота щодо готовності та адаптації учнів 1 класу до навчання.

Метою даного дослідження було виявлення ступеня готовності до навчання та адаптація до нових шкільних умов дітей 6-річного віку. Готовність дитини до школи включає в себе наступні компоненти: психологічну і соціальну готовність, розвиток психологічних функцій, розвиток пізнавальної активності, стан здоров’я тощо.

Кількість першокласників у 2016-2017н.р. становить 1757, в тому числі діти, які на 01.09.2016 р. мають неповні 6 років – 79 дітей. Діагностичною роботою охоплено 1078 учнів, дослідження проводилося в навчальних загальноосвітніх закладах (21 НЗ), в яких є практичний психолог. Метою даного дослідження було виявлення ступеня готовності до навчання та адаптація до нових шкільних умов дітей 6-річного віку.

У зв’язку з цим було проведено діагностування за методиками:

 • Орієнтацій ний тест шкільної зрілості Керна-Йерасика;

 • Тест «Кінетичний малюнок сім’ї»;

 • Методика «Сонечко»;

 • Оцінка рівня шкільної мотивації (Н.Г.Лусканова);

 • Методика «Графічний диктант» за Д.Б.Ельконіним;

 • Діагностично-прогностична методика «Готовність дитини до навчання в школі»;

 • Методика Н.Вюнової та К.Гайдар «Школа звірів»;

 • Філіппінський тест

а також:

 • спостереження на уроках;

 • бесіди з учителями та учнями;

 • анкетування батьків тощо.

Внаслідок проведених досліджень було отримано наступні результати:

Кількісний аналіз готовності до школи


К-стьучнів


Високийрівень

(к-стьучнів, у %)

Середнійрівень

(к-стьучнів, у %)

Низькийрівень

(к-стьучнів, у %)


учнів

разом1078


511 учнів,

47,4%476 учнів,

44,2%


91 учнів,

8,4%


Кількісний аналіз адаптації першокласників до навчання


К-стьучнів


Високийрівень

(к-стьучнів, у %)

Середнійрівень

(к-стьучнів, у %)

Низькийрівень

(к-стьучнів, у %)


учнів

разом1078


625учнів,

57,9%391учнів,

36,2%


62учнів,

5,8%

У результаті проведеного групового діагностування, спостереження під час уроків та бесід з класними керівниками 1-х класів можна зробити висновок, що 94,2% (1016) учнів 1-х класів адаптовані до навчання в школі, а 5,8% (62) – мають труднощі під час адаптації до школи.

Зокрема, 79 дітей, які мають неповні шість років показали високий рівень(38,3%), середній рівень(58,4%) готовності та адаптації до шкільного навчання: діти позитивно ставляться до школи, навчальний матеріал засвоюють легко, з бажанням виконують доручення вчителя, вільно спілкуються з однолітками, показали високий рівень мотивації. Позитивно сприймають весь клас, з хорошим настроєм та позитивними емоціями відвідують школу. Але, є учні які мають низький рівень готовності та адаптації(3,3%) першокласник негативно, або байдуже ставиться до школи. Спостерігаються порушення дисципліни.

Отже, 62 учні потребують корекційної-відновлюваної та розвивальної роботи, яка полягає у розвитку пізнавальних процесів, формування внутрішньої мотивації, умінь і навичок спілкування.

Практичними психологами навчальних закладів підібрані корекційні програми:Назва корекційної програми

Автор, джерело

Навчальний заклад, де проводиться дана корекція

1.

Корекційної-розвивальна програма «Психокорекційні заняття з учнями першого класу»

Авторська програма О.П.Магола

Любиковицька ЗОШ І-ІІІ ст..;


2.

Корекційної-розвивальна програми «Адаптація дітей до навчання в школі»

К.Антонова // «Психолог», №25-26, спецвипуск 2004 р.

СШР І ст.. № 5 м.Сарни;

Сарненський НВК «Школа-колегіум»;

3.

Корекційної-розвивальна програма «Я і школа: крок на зустріч»

С.Ясланська // «Психолог», червень № 21(453), тематична вкладка, 2011 р.

Тутовицька ЗОШ І-ІІ ст..;

Цепцевицька ЗОШ І-ІІІ ст.;

Довжанська ЗОШ І-ІІ ст.;

Великовербчанська ЗОШ І-ІІІ ст..

4.

Корекційної-розвивальна програма «Кроки в шкільне життя»

І.Чистякова // Початкова освіта, №39, 2000 р.

Степанська ЗОШ І-ІІІ ст..

5.

Корекційно-розвивальна програма «Адаптація до школи»

С.Коробко, О.Коробко / Робота психолога з молодшими школярами

Кричильська ЗОШ І-ІІІ ст..;

Одринківська ЗОШ І-ІІ ст..;


6.

Корекційно-відновлювальні заняття «Ми дружній клас»


// «Психолог» №31-32, серпень 2007 р.

Тинненська ЗОШ І-ІІІ ст..

7.

Корекційної-розвивальна програма «Підвищення рівня адаптації дітей до першого класу»

А.Веленко // «Психолог» №7, 2010

Тріскінська ЗОШ І-ІІІ ст..;

Костянтинівська ЗОШ І-ІІ ст..

8.

Корекційної-розвивальна програма «Психологічна абетка»

// «Психолог» №21-22, 2007 р.

Коростська ЗОШ І-ІІІ ст..

9.

Корекційної-розвивальна програма «Я - першокласник»

І.Потьомкіна // «Психолог» №33 (369), вересень 2009 р.

Маловербчанська ЗОШ І-ІІ ст..

10.

Корегувально-розвивальна програми з профілактики дезадаптації першокласників

О.В.Скворчевська «Ігрові методики роботи з учнями 1-4 класів»

Глушицька ЗОШ І-ІІ ст..

11.

Корекційної-розвивальна програма «Програма підтримки»

// «Психолог» №3, 2010 р

М.Бурлакова,Д.

Сарненська ЗОШ І-ІІ ст..№3


12.

Корекційно-розвивальна програма»Адаптація до школи»

// «Психолог» №3, 2010 р Є.Алєксандровська, Н.Куренкова

Клесівська ЗОШ І-ІІ ст..;


13.

Корекційно-розвивальна програма» Я вчуся керувати собою»

Коробко С.Л..КоробкоО.І»Робота психолога з молодшими школярами»методичний посібник

Вирівська ЗОШ І-ІІІ ст..


14.

Корекційно-розвивальна програма» Адаптація першокласників до умов школи»

Автор:В.Безпарточна.Джерело:Психолог №19-20,2015

Сарненська ЗОШ І-ІІ ст..№6


15.

Корекційно-розвивальна програма» Адаптація дітей до навчання в школі»

Розробка Е.Александровської,Н.Куренкової// «Психолог», червень № 21(453), тематична вкладка, 2013 р.

Немовицька ЗОШ І-ІІІ ст..;На даний момент можна зробити висновок про те, що діти мають різну підготовку до навчання у школі, тобто різні рівні розвитку пізнавальних процесів. За результатами діагностичної діяльності практичних психологів навчальних закладів проведені психолого-педагогічні консиліуми, на яких було розглянуто повний аналітичний узагальнюючий матеріал, виступи учасників навчально-виховного процесу. Наслідком такої роботи є вироблення стратегії супроводу учнів різного рівня адаптації.

Рівні адаптації першокласників
Адаптаційні рівні


1. Високий рівень адаптації – першокласник позитивно ставиться до школи, її правил та вимог. Навчальний матеріал засвоює легко. Глибоко й повно опановує програмовий матеріал, розв’язує ускладнені завдання, чемний, уважно вислуховує вказівки й пояснення вчителя. Доручення виконує охоче й сумлінно, без зовнішнього контролю. Виявляє високу зацікавленість до самостійної роботи, готується до всіх уроків. Має у класі позитивний статус.

2. Середній рівень - першокласник позитивно ставиться о школи, відвідування уроків не спричиняє негативних переживань. Розуміє навчальний матеріал, коли вчитель пояснює його досить детально й наочно. Засвоює основний зміст програми з усіх предметів, самостійно розв’язує типові задачі. Зосереджений і уважний пі час виконання завдань, доручень, вказівок учителя, разом із тим потребує контролю з боку вчителя. Зосередженим буває тільки тоді. Коли робить щось цікаве для себе. Майже завжди готується до уроків і виконує домашні завдання. Доручення виконує сумлінно. Дружить з багатьма однокласниками.

3. Низький рівень – першокласник негативно або байдуже ставиться до школи. Часто скаржиться на нездоров’я, погане самопочуття, в нього переважає пригнічений настрій. Спостерігаються порушення дисципліни. Матеріал, який пояснює вчитель, засвоює фрагментарно. Самостійна робота з підручником викликає труднощі, під час виконання самостійних завдань не виявляє до них інтересу. До уроків готується нерегулярно, потребує контролю, систематичних нагадувань і спонукань як з боку учителя, так і з боку батьків. Може зберігати працездатність і увагу за наявності тривалих пауз для відпочинку. Для розуміння нового матеріалу і розв’язування задач за зразком потребує значної допомоги вчителя і батьків. Доручення виконує під контролем і без особливого бажання. Пасивний, близьких друзів не має, знає імена й прізвища лише частини однокласників.

Ознаки адаптації:

• Перебування у спокійному. Врівноваженому стані;
• На уроках стримані та уважні;
• На перервах жваві та рухливі;
• Виявляють інтерес до нових людей. Як дорослих, так і однолітків;
• Зацікавлено оглядають інтер’єр школи, вивчають розташування приміщень;
• Спостерігають за старшокласниками;
• Через тиждень вже добре орієнтуються в школі, демонструють свою орієнтацій ну обізнаність батькам;
• Добре розуміють і з готовністю виконують вимоги вчителя, не очікуючи заохочення;
• Водночас позитивне оцінювання дитини, її дій, вчинків, результатів навчання є стимулом для підвищення її активності;
• Негативна оцінка сприймається адекватно;
• Навчальна діяльність, спілкування мають ініціативний характер;
• Активні на уроках, самі відповідають і ставлять запитання;
• Заводять знайомства з учнями інших класів;
• Проявляють різні види активності (мовленнєву, пізнавальну, рухову тощо)
• Успішно засвоюють навчальний матеріал.

Дезадаптація – це утворення неадекватних механізмів пристосування дитини до школи у формі порушення в навчанні й поведінці, конфліктних стосунків, психосоматичних захворювань і реакцій, підвищеного рівня тривожності, викривлень у розвитку особистості.
Ознаки дезадаптації:
• Труднощі у навчанні аж до стійкої неуспішності;
• Порушення у відносинах з однокласниками, батьками, вчителями;
• Небажання ходити до школи;
• Соматичні прояви: головний біль, порушення сну, біль у животі, порушення апетиту, пригнічений настрій, підвищена стомлюваність;
• Емоційні порушення;
• Зниження товариськості, емоційної стійкості, самоконтролю, соціальної сміливості та підвищені показники емоційної збудливості, тривожності, браку уваги на уроці, нездатності до тривалого зосередження, замикання у собі.
Причини дезадаптації:
1. Особливості методів виховання в родині:
• Завищені очікування щодо навчальної успішності дитини, будь-яка невдача сприймається неадекватно
• Розмови про недоліки школи чи вчителя замість акцентування на приємних моментах
• Часті конфлікти з приводу навчання дитини, після чого все, що пов’язане з школою, втрачає привабливість
• Виховання дитини за типом „кумир родини”
• Байдуже ставлення батьків о навчання
2. Порушення в системі відносин у школі:
• Вплив на дитину самого процесу навчання
• Некоректне ставлення вчителя до учня
• Злиття методів навчання та індивідуальної чутливості центральної нервової системи дитини
• Порушення відносин з однокласниками
• Об’єктивна критика недоліків учня з боку вчителя.
3. Індивідуальні особливості психічного розвитку дитини
• не сформованість мотивації учня
• невисокий інтелектуальний потенціал
• затримка психічного розвитку
• гіперактивність
• труднощі у вольовій регуляції поведінки, уваги, навчальної діяльності
• чутливість о несприятливих впливів навколишнього середовища
• завищена самооцінка й рівень домагань дитини чи батьків
• підвищена чутливість нервової системи
• підвищений рівень тривожності
• агресивність, замкненість
• інертність нервових процесів
• хронічні захворювання, ослаблення організму
• відсутність підготовки до школи.

Перші чотири тижні перебування в школі – період гострої адаптації. Успішність адаптації визначає успішність навчальної діяльності, збереження фізичного та психічного здоров’я учнів

Поради вчителям першокласників:

Øстворення сприятливого психологічного клімату для дитини з боку всіх членів родини;

Ø роль самооцінювання дитини в адаптації до школи (чим нижче самооцінювання, тим більше труднощів у дитини у школі);

Ø перша умова шкільного успіху – самоцінність дитини для її батьків;

Ø формування інтересу до школи, прожитого шкільного дня;

Ø обов’язкове знайомство з дітьми класу і можливість спілкування з ними після школи;

Ø неприпустимість фізичних покарань, залякування, критики на адресу дитини, особливо у присутності інших людей (бабусь, дідусів, однолітків);

Ø виключення таких мір покарання, як позбавлення задоволень, фізичні й психічні покарання;

Ø урахування темпераменту дитини у період адапації до шкільного навчання;

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Довідка про результати вивчення адаптації учнів 1 класу
Відповідно до річного плану роботи школи, адміністрацією школи протягом вересня жовтня 2015 р проводився тематичний контроль з проблем...

Довідка про результати перевірки зошитів учнів початкових класів
Мета перевірки: виявити якість перевірки зошитів учителями початкових класів, дотримання єдиного орфографічного режиму та виявити...

Довідка про результати вивчення питання щодо організації національно-патріотичного...
«Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів України» (надалі Основних орієнтирів виховання) є «Ціннісне...

Стану впровадження профільного навчання та вивчення рівня навчальних...
Результати моніторингу рівня навчальних досягнень учнів, фахової компетентності педагогів, освітнього середовища забезпечать успішну...

Довідка про результати здійснення експертизи організованого
Перевірка здійснювалась шляхом вивчення документації, співбесіди з адміністрацією закладів, відвідування державної підсумкової атестації...

Звіт директора школи
У 2016 – 2017 навчальному році працювало 20 педагогів та 14 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 219...

Вступ 3
Вивчення проблеми готовності до шкільного навчання у вітчизняній зарубіжній психології. 5

Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання, технологій...
Лист мон україни від 26. 06. 2015 №1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики
«Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженою наказом Міністерства освіти...

Створення сприятливих умов для успішної адаптації учнів перших класів...

А рад а
Про результати вивчення стану управлінської діяльності щодо організації харчування учнів у хзош №48 та днз №31, 67

Довідка про стан перевірки та вивчення календарного планування
З по року згідного з річним планом роботи школи адміністрацією була здійснена перевірка та вивчення календарного планування навчальних...

Конкурс «Осінній вернісаж»
Коментар: всього 38 класів, початкова школа – 18, середня – 17, старша – 3 класи. Охоплено 1-2 класи – 4 класи (128 учнів), 3-4 класи...

6. Дослідження умов професійної І соціальної адаптації учнів
Підсумки роботи над єдиною методичною проблемою “Реалізація нестандартних (нетрадиційних) форм організації навчально-виховного процесу...

Дослідження свідчать, що процес адаптації молодих учителів до навчальної...
На першому етапі адаптації відбувається ознайомлення молодого вчителя з вимогами до професії, його включення в самостійну професійну...

Діагностика рівня психологічної та соціальної готовності дитини до...
Методика Нємова Р. С. «Вибери потрібне обличчя» ( Немов Р. С психологія: в 3 кн. – М.: Владос, 2003. – Кн. Психодиагостика. – с....

Протокол
Про організацію І проведення державної підсумкової атестації учнів 9,11 класів,вивчення нормативних документів про закінчення навчального...

Протокол
Про організацію І проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9,11 класів,вивчення нормативних документів про закінчення...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт