Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Про підсумки апробації програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" Рішення Колегії монмолодьспорт №2/4-2 від 03. 12 року

Про підсумки апробації програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" Рішення Колегії монмолодьспорт №2/4-2 від 03. 12 року

Про підсумки апробації програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"

Рішення Колегії МОНмолодьспорт № 2/4-2 від 1.03.12 року

КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

№ 2/4-2 від 1 березня 2012 року

Про підсумки апробації програми розвитку
дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"


Заслухавши інформацію заступника директора департаменту загальної середньої та дошкільної освіти - начальника відділу дошкільної та початкової освіти Панасюк Т. В. та ознайомившись з доповідною запискою департаменту загальної середньої та дошкільної освіти "Про підсумки апробації програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт", колегія ухвалює:

1. Доповідну записку департаменту загальної середньої та дошкільної освіти "Про підсумки апробації програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" взяти до відома.

2. Схвалити програму розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" і рекомендувати надати їй гриф "Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України".

3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" у навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності з 2012/13 навчального року.

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.) підготувати та надати Державному інформаційно-виробничому підприємству видавництву "Педагогічна преса" інформацію щодо авторського колективу програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" та її активних впроваджувачів.

5. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.) спільно з Державною службою інтелектуальної власності (Паладій М. В.) опрацювати питання щодо отримання свідоцтва про реєстрацію авторських прав на програму розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт".

6. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника міністра Жебровського Б. М.

Голова колегії, Міністр       Д.В. Табачник

Додаток

Доповідна записка
"Про підсумки апробації програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"


На виконання Законів України "Про дошкільну освіту", "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу", впровадження обов'язкової дошкільної освіти дітям 5-річного віку Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України підготовлено програму розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт".

Програму розроблено відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти України з метою більш повного програмного забезпечення різних форм здобуття дітьми старшого дошкільного віку якісної обов'язкової дошкільної освіти та створення їм рівних стартових можливостей перед вступом до школи.

Програма ґрунтується на засадах особистісно орієнтованого, інтегрованого, компетентісного, діяльнісного підходів до розвитку, виховання і навчання дошкільників, тісної взаємодії навчального закладу і родини у формуванні основ їхньої елементарної життєвої компетентності перед вступом до школи. Вона пропонує орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з п'яти-, шестирічними дітьми в умовах повного і короткотривалого, в тому числі сезонного, перебування вихованців у дошкільних навчальних закладах різних типів і форм власності, а також у родинах, групах, центрах підготовки до школи при загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах, при здійсненні соціально-педагогічного патронату. Документ націлює педагогів і батьків на комплексну реалізацію пріоритетних завдань фізичного, пізнавального, мовленнєвого, художньо-естетичного розвитку старших дошкільників, подаючи у контексті цієї розвивальної роботи також завдання соціально-морального, емоційно-ціннісного, креативного розвитку. Окремий акцент зроблено на ігровій діяльності як провідній для усього дошкільного дитинства та завданнях організації різних видів і форм трудової діяльності старших дошкільників.

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" складається із вступу, основної частини і додатків.

У вступі мотивовано актуальність програми, визначено засади її укладання, передбачено можливість диференціювання обсягів освітніх завдань з урахуванням різної періодичності й тривалості охоплення дітей організованими освітніми впливами при тій чи іншій формі здобуття дошкільної освіти.

Основна частина програми вміщує характеристику психологічного віку, покладену в основу виробленої системи освітніх завдань: окреслює соціальну ситуацію розвитку старших дошкільників, гру як провідну діяльність дітей цього віку та його основні новоутворення. Кожний наступний розділ програмового змісту визначає комплекс освітніх завдань за провідними лініями розвитку дитячої особистості та з питань ігрової, трудової діяльності, а також показники розвитку дітей. Він супроводжується порадами батькам щодо організації педагогічної взаємодії з дітьми у родинах, дотримання яких забезпечить неперервність освітнього впливу на дітей.

Серія додатків складає практичну частину програми, що орієнтує користувачів в питаннях організації життєдіяльності, відстеження результатів розвитку дітей, ранніх проявів задатків і здібностей до різних видів художньо-практичної діяльності.

Програма адресована широкому колу користувачів: педагогам дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, соціальним педагогам, батькам, викладачам і студентам вищих навчальних закладів педагогічного профілю.

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" схвалена рішенням I Всеукраїнського з'їзду педагогічних працівників дошкільної освіти від 5 листопада 2010 року.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 23 листопада 2010 року № 1111 "Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" їй надано гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України". Відповідно до зазначеного наказу програму було доведено до відома дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, які надають освітні послуги дітям п'ятирічного віку, й організовано її апробацію.

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій визначено не менше ніж по 4 базових навчальних заклади, в тому числі дошкільні й загальноосвітні, у сільській і міській місцевості для пробного впровадження нової програми. У Вінницькій, Кіровоградській, Луганській, Черкаській, Чернівецькій областях та місті Києві база апробації була розширена.

Організація проведення апробації, відстеження її результатів на місцях забезпечувалися Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Механізми цих процесів розроблялися інститутами післядипломної педагогічної освіти, зокрема: система організаційно-методичних заходів із ознайомлення з програмою педагогічних кадрів, змістові модулі до програм курсової перепідготовки і дистанційного навчання педагогів, орієнтовні моделі і зразки планування освітнього процесу з дітьми, картки вивчення та аналізу рівня життєвої компетентності старших дошкільників тощо.

До апробації програми "Впевнений старт" залучалися і батьки вихованців. Базові навчальні заклади презентували для них досвід освітньої роботи за новою програмою у дні "відкритих дверей", вивчали запити батьків та оцінку ними якості наданих дітям освітніх послуг. Консультативні пункти при дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах, районних і міських відділах/управліннях освіти надавали індивідуальну допомогу сім'ям з актуальних питань підготовки дітей до школи.

Матеріали апробації програми висвітлювалися на веб-сайтах інститутів післядипломної педагогічної освіти, що дозволило методичним службам систематично відстежувати й корегувати хід її пробного впровадження.

Подані до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти звіти інститутів післядипломної педагогічної освіти були проаналізовані. На підставі отриманих аналітичних даних зроблено висновок про позитивну динаміку зміни показників розвитку вихованців старших груп базових дошкільних закладів за період апробації програми "Впевнений старт" паралельно з чинною Державною базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі".

Підсумки пробного впровадження програми обговорювалися під час Всеукраїнського науково-практичного семінару "Реалії сьогодення: пріоритети та перспективи розвитку дошкільної освіти". Впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" відбулося 30 червня 2011 року у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України. Учасники семінару - представники Міністерства, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, методисти всіх інститутів післядипломної педагогічної освіти, працівники базових дошкільних навчальних закладів - у цілому позитивно оцінили нову програму як таку, що чітко структурована, конкретизована у змісті освітніх завдань та узгоджена з вимогами Базового компонента дошкільної освіти України, Державної базової програми, визнає пріоритет гри у процесі особистісного розвитку дошкільника, орієнтована на різні форми здобуття дошкільної освіти і має практичне спрямування для використання педагогами і батьками, та висловили ряд пропозицій щодо вдосконалення змісту програми.

Відповідно до зауважень і пропозицій учасників апробації програма "Впевнений старт" була доопрацьована, пройшла незалежну науково-методичну експертизу та розглянута комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, яка своїм рішенням (протокол № 1 від 26.01.2012) порушує клопотання перед колегією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про надання програмі грифу "Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України".

Просимо розглянути доповідну записку та ухвалити рішення, проект якого додається.

Директор департаменту       О.В. Єресько

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «впевнений старт»...
Дошкільний вік значний період дитинства. У порівнянні з періодом раннього віку соціальні та духовні потреби дитини різко посилюються....

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт",...
...

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
Затверджено Наказом Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України від 21. 05. 12 р. №604

Методичні рекомендації щодо впровадження програми розвитку дітей...
Друкується за рішенням методичної ради центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської...

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "впевнений старт"
Базовим компонентом дошкільної освіти України (державним освітнім стандартом) І реалізуються Державною базовою програмою як основною...

Характеристика дитини старшого дошкільного віку Соціальна ситуація...
Проте життя дитини проходить в умовах опосередкованого, а не прямого зв’язку зі світом дорослих. Розрив між ідеальними прагненнями...

Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із...
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років

Навчання звуковому аналізу слів з використанням зорових символів
У навчанні грамоти дітей старшого дошкільного віку вже склалася певна методика, яка спирається на використання наочності у вигляді...

Організація підготовки дітей дошкільного віку до навчання у школі...
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської міських...

Психофізіологічні особливості розвитку дитини старшого дошкільного віку”
Успішне виконання кожної із цих вимог безпосередньо пов’язано із досвідом, набутим дитиною впродовж усього дошкільного життя

Методична розробка родинного свята для батьків та дітей старшого дошкільного віку «Моя сім’я»
Методичні рекомендації щодо форм роботи дошкільного навчального закладу із сім’єю

Примусово ніхто не буде готувати дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку м. Київ, 2010
Базовим компонентом дошкільної освіти України (державним освітнім стандартом) І реалізуються Державною базовою програмою як основною...

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку м. Київ, 2010
Базовим компонентом дошкільної освіти України (державним освітнім стандартом) І реалізуються Державною базовою програмою як основною...

Навчання грамоти дітей старшого дошкільного віку
Часто батьки замислюються над питанням: чи потрібно навчати дитину читати й писати перед школою?

"іноземна мова для дітей старшого дошкільного віку"
Діти 5-річного віку без особливих зусиль засвоюють не лише окремі слова, але й цілі речення, з цікавістю вивчають пісні й вірші....

Дипломна робота на тему: «Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного...
Розділ Експериментально-дослідницька робота у патріотичному вихованні дошкільників 43

План роботи гуртка “українська писанка” для дітей старшого дошкільного віку (6-7 рік життя)
Ознайомлення з мотивами орнаменту. Значення елементів. Малювання елементів “сосенка”, “грабельки”База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт