Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

«погоджено:»

«погоджено:»

11 клас Українська література


з/п

Дата

Дата проведення

Тема«ПОГОДЖЕНО:»

Заступник директора з НВР

________ Т.І.Швець

ІІ семестр

«____» січня 2014 р.

Т. . УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1960-1990 рр. ПОЕТИ-ШІСТДЕСЯТНИКИ Ч.І.( год)


Українська література в другій половині ХХ ст. Спроба подолати канони соцреалізму. Нью-Йоркська група письменників. Постшістдесятники. Українська “химерна” проза

Нова хвиля відродження української літератури на початку 1960-х років. “Шістдесятництво” як явище соціальне і культурологічне, його зв’язок із дисидентським рухом


В. Симоненко. Творча біографія митця — “витязя молодої української поезії (О.Гончар).

Патріотичні мотиви як лейтмотив творчості


Своєрідність інтимної лірики поета, вираження у ній найніжніших і щирих почуттів кохання (“Вона прийшла...”, “Ікс плюс ігрек”, “Ну скажи хіба не фантастично…”). Вірш “Є в коханні і будні, і свята…”, майстерне відображення в ньому через антитезу радощів і болей, складнощів людського почуття кохання.


Полемічний характер поезії, гостре викриття в ній пристосуванців, лицемірів, кар’єристів. Звернення до ліричного жанру інвективи (цикл “Гострий плуг”).


Стислі відомості про поета, перекладача. Громадянські мотиви його поезії. Алегоричний зміст вірша “Коли помер кривавий Торквемада...”, осудження в ньому тоталітарної системи.


Інтимна лірика поета, її своєрідність і новаторство (зб. “Таємниця твого обличчя”) Моральне обличчя ліричної героїні (“Коли ми йшли удвох з тобою...”).


Пісенна творчість Д.Павличка, його творча співдружність із українськими композиторами.

Вірш “Два кольори”.Цикл поезій “Покаянні псалми”, самоаналіз у ньому власного життя, своєї душі й долі (вірш “Це Ти створив мене таким...”). Особливості поетичного стилю


Л. Костенко. Життєвий і творчий шлях поетеси. Огляд творчості (основні збірки).

Спогади про війну, пам’ять історії (“Мій перший вірш написаний в окопі....”). Поєднання епічності розповіді з ліричними переживаннями при відтворенні трагічного епізоду як жорстоке й болюче відлуння останньої війни в поезії “Пастораль ХХ сторіччя”


Л.Костенко про призначення поета і поезії, про відповідальність митця перед народом. Роздуми поетеси про суть життя, призначення людини на землі та її творчої праці, про невмирущі моральні цінності

Майстерність і оригінальність пейзажної лірики (цикли “Осінні карнавали”, “Невидимі причали”). Зорові і слухові образи (“Двори стоять у хуртовині айстр...”, “Ті журавлі і їх прощальні сурми...”). Майстерність поетичної мініатюри (“Я вранці голос горли ці люблю...”), обрамлення в поезії.


Інтимна лірика поетеси. Незнищенність історичної пам’яті народу (поема-балада “Скіфська одіссея”, драматична поема “Дума про братів неазовських”, іст-й роман у віршах “Берестечко”).


РМ № 4. Написання вітального слова на честь Ліни Костенко або асоціативного етюду за рядком її поезії


“Маруся Чурай” — найпомітніше явище в українській літературі кінця другої половини XX ст. Особливості жанру. Фольклорна та історична основа твору


Найголовніші сюжетні лінії твору. Глибоке розкриття внутрішнього світу героїні. Інші образи у творі. Афористичність мови. Особливості поетичного стилю Л.Костенко


ПЧ № 3. Поезії Ліни Костенко


Контрольна робота № з теми

Т. . ПОЕТИ-ШІСТДЕСЯТНИКИ Ч.ІІ. ПОСТШІСТДЕСЯТНИЦТВО( год)


І. Драч. Життєвий і творчий шлях. Основні збірки письменника, їх проблематика. Звернення до жанру балади, його переосмислення. Поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості (“Балада про соняшник”).


І. Драч. Поема «Чорнобильська мадонна», її образна структура та ідейний зміст


М. Вінграновський. Стисла розповідь про поета, прозаїка, кіномитця, учня О.Довженка. Основні збірки


Збірка інтимної лірики “Цю жінку я люблю”.. Майстерне використання образної деталі, оксиморона (аналіз віршів “У синьому небі я висіяв ліс...”, “Сеньйорито акаціє, добрий вечір...”, “Прилетіли коні — ударили в скроні…”, “Чорна райдуга”)


Б. Олійник. Життєвий і творчий шлях. Основні збірки. Мелодійність поезій, які стали народними («Пісня про матір». Роль діалогу між матір’ю й дітьми у вираженні основної думки.


Образне осмислення проблеми «людина і природа» в поемі «Крило». Протиставлення чесного, доброго юнака жорстокій, бездуховній людині. Розкриття внутрішнього світу персонажів.


І. Жиленко. Стисла розповідь про поетесу. Основні збірки: «Автопортрет у червоному», «Концерт для скрипки, дощу і цвіркуна», «Ярмарок чудес», «Євангеліє від ластівки»


Сповідальність, камерність, інтимна філософічність лірики поетеси. Світ жіночої душі. «І світла алея»


Ідейно-естетичні пошуки серед молодих поетів-постшістдесятників. Творчість поетів-естетів (Ігор Калинець), “київської школи” поетів: Василь Голобородько, Микола Воробйов , Віктор Кордун. Верлібр як універсальна форма цих поетів. Осягнення життя, світу, людини через метафору.


Загальна характеристика поезії І.Калинця та В.Голобородька. Особливості їхнього оригінального стилю. Із поетичного доробку Ігоря Калинця (цикли поезій “Калинова сопілка”, “Веселка”, зб. «Тринадцять аналогій», «Слово триваюче» та ін.). Василь Голобородько – поет-філософ (зб. «Ікар на метеликових крилах», «Калина об Різдві», «Посівальник»)


В. Стус. Життєвий і творчий шлях. Основні збірки: “Зимові дерева”, “Палімпсести”, “Веселий цвинтар”, “Свіча в свічаді”. Посмертна збірка “Дорога болю”. Загальний огляд творчості


Патріотичні мотиви в ліриці В.Стуса, образ України (“О земле втрачена, явися...”). Образи-символи рідного краю («На колимськім морозі калина…»).


Філософські роздуми ліричного героя про смисл людського життя (“Мені зоря сіяла вранці…”). Утвердження активної життєвої позиції, мужності й сили духу ліричного героя, його духовний стоїцизм (“Господи, гніву пречистого...”, “Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…”, “Як добре те, що смерті не боюсь я...”). Екзистенційні мотиви у творах.


Домашній твір «Голгофа В. Стуса»


Інтимна лірика поета, болісні спогади про рідню, мотиви самотності (“Посоловів од співу сад...”, “У порожній кімнаті”). Засоби передачі психологічного стану ліричного героя. Василь Стус — перекладач. Особливості поетичного стилю В.Стуса. Поезія В.Стуса — зразок “стоїчної” поезії у світовій ліриці


Контрольна робота № з теми

Т. . ПРОЗА 1960-1990 pp. ( год)


Інтенсивний розвиток малої прози у 1960-1990-х pp. ХХ ст. Дальший розвиток роману. Історична романістика (П. Загребельний, Ю.Мушкетик та ін.). Продовження традицій “химерної прози” (В.Земляк) та українського бароко (Валерій Шевчук). Еміграційна література цього періоду (В.Барка та ін.).


Григорій Тютюнник. Життєвий і творчий шлях письменника. Роман “Вир” — реалістична картина життя українського народу напередодні та під час Другої світової війни.


Роман “Вир” . Колоритні національно виразні характери у творі (Тимко Вихор, Гамалія, Дорош, Гнат Рева, Орися). Поєднання реалістичних та романтичним засобів зображення. Символічний зміст назви роману. Його висока художня майстерність.


Олесь Гончар. Життєвий і творчий шлях. Творчий злет у 60-ті роки. Загальна характеристика доробку О.Гончара-романтика. Рання творчість письменника (оповідання, новели, поезія).


Роман у новелах “Тронка”. Глибокий ідейний смисл назви твору, оригінальність жанру.

Новела-засторога “Залізний острів” з роману. Символіка танку юних Віталика і Тоні на розпеченій палубі затонулого крейсера


Олесь Гончар — новеліст, майcтер відтворення внутрішнього світу героїв (ранні новели “Модри Камень”, “Ілонка”).Художнє осмислення краси людських почуттів та філософії миті людського щастя у новелі “За мить щастя”.


Проблемно-філософський роман “Собор”, драматична історія видання твору. Символічний зміст назви та багатопроблемність роману


Колоритні образи-персонажі. Гнівний осуд національного нігілізму, моральної ницості, душевної пустоти в образі Володьки Лободи. Особливості стилю О.Гончара


Контрольний твір.

Т. Гр.Тютюнник. В.Шевчук ( год)


Григір Тютюнник.Стисла розповідь про письменника. Основні збірки: “Зав’язь”, “Деревій”, “Батьківські пороги”, “Коріння”.“Вічна тема” “любовного трикутника” в новітній інтерпретації (новела “Три зозулі з поклоном”).


Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї


Порушення гострих морально-етичних проблем у творах, зображення складних родинних сосунків (“Оддавали Катрю”). Особливості художнього стилю Григора Тютюнника


В. Шевчук. Життя і творчість митця. Особливості світобачення, громадянська позиція. Зв’язок із давньою українською літературою. Використання традицій українського бароко,

Тематично-жанрова різноманітність прози


Філософсько-міфологічна основа роману-балади “Дім на горі” (повість-преамбула та збірка новел “Голос трави”). Особливості композиції. Демонологічні мотиви


Барокове поєднання високого (духовного) і низького (буденного. Художні деталі та символи у творі, їхня роль


Жіноче і чоловіче начало у творі. Притчевість образів, епізодів. Майстерність у використанні біблійних образів та народних легенд.Значення творчості Валерія Шевчука в розвитку української літератури. Особливості його стилю.


Контрольна робота № з теми

Т. . УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА ПРОЗА ( год)


Українська історична проза в лещатах радянської ідеології


Павло Загребельний.Життя і творчість. Загальна характеристика його творчості. Історичні романи письменника як правдиві художні документи з минулого нашого народу


Роман «Диво», історична основа й художній вимисел у творі. Тема незнищенності пам’яті народу та його мистецьких звершень. Оригінальність композиції. Образи-персонажі


Проблематика роману «Диво». Особливості художнього стилю П. Загребельного


Криза в розвитку української драматургії і театру. Окремі помітні явища в драматургії: драми на морально-етичні теми О.Коломійця («Дикий Ангел»)


Ярослав Стельмах. Короткі відомості про письменника та його твори. Зображення у трагікомедії «Синій автомобіль» духовної і творчої кризи письменника. Особливості сюжету й композиції

Т. Сучасна українська література( год.)


Сучасна українська література. Історична картина літературного процесу в Україні кінця ХХ — початку XXI ст. Стильове й тематичне оновлення української літератури. Твори Г. Пагутяк, Ю.Андрухович, О.Забужко, І. Римарука, В. Слапчука, В.Махно, Є.Пашковський та ін.


Виникнення нових літературних угруповань: АУП (Асоціація українських письменників), Бу-Ба-Бу, ЛуГоСад, «Пропала грамота», «Нова дегенерація» та ін. Сучасні часописи та альманахи.


Неоавангардистські, постмодерні пошуки в сучасній українській літературі. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 1990-х років. Зв’язок зі світовим постмодернізмом


ПЧ № 4. О.Забужко. Поезії, “Дівчатка”, “Інопланетянка”, «Казка про калинову сопілку».


Українська російськомовна поезія (огляд). Твори Миколи Ушакова («Стихи о Шевченко», «Старый Киев», «П. Г. Тычине») та Леоніда Вишеславського («Это украинское село…», «Песня над полем плывет, и вздыхает…», «Мова»)


Українська тематика у творах Бориса Чичибабіна («Приготовление борща», «Проклятие Петру», «С Украиной в крови…», «Тарас») та Леоніда Кисельова («В пятьдесят втором, холодном, трудном…», «Я позабуду все обиды…», «Цари», «Стихи о Тарасе Шевченко», «Луна позолотила иней…», «Дом Шевченко», «Язык не может сразу умереть…»).


Контрольна робота № з теми


Література рідного краю. Творчість М. Петренка


Література рідного краю. Творчість В. Черепкова


Вершинні досягнення української літератури(підсумкове узагальнююче повторення)


Підсумковий урок

Напам’ять

П. Тичина «Арфами, арфами…», «О, панно Інно»; «Пам’яті тридцяти»

М. Рильський 1 на вибір

В. Сосюра «Так ніхто не кохав»

Б.-І. Антонич 1 на вибір

В. Симоненко 1 на вибір

Д. Павличко «Два кольори»

Л. Костенко 1 на вибір, «Маруся Чурай»(уривок з роману на вибір)

І. Драч «Балада про соняшник»

М. Вінграновський 1 на вибір І. Жиленко «І світла алея»

Б. Олійник «Пісня про матір» В. Стус «Мені зоря сіяла нині вранці…» чи «Як добре те, що смерті не боюся я…»

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

«погоджено» «погоджено» Ректор нгі внз вмуроЛ «Україна» Проректор нгі внз вмуроЛ «Україна»
Ковальська Л. В., Коротєєва А. В., Чернявська Т. А. Методичні рекомендації про підготовку І захист дипломної роботи на здобуття кваліфікації,,магістр”...

Затверджую погоджено

Затверджено погоджено
Вступ

Погоджено Затверджено
Відділ містобудування та архітектури Ріпкинської районної державної адміністрації

«погоджено» Київське міське відділення Комітету фізичної культури...

6. Кошторис витрат, перелік матеріалів, які оплачуються Замовником, та етапи оплати погоджено
Виконавця, охорони праці та здоров'я, пожежної безпеки ознайомлений І зобов'язуюсь їх виконувати

Погоджено: Схвалено: Начальник управління освіти Протокол педагогічної...
План роботи семінару-практикуму «Розвиток зв’язного мовлення дошкільників засобами інноваційних технологій»

«Погоджено» «Затверджено» Голова пк директор школи
Охоронник приймається на роботу І звільняється з неї директором школи. На цю роботу приймаються

Обговорено та погоджено
Керівник гуртка-методист: Мигун Павло Петрович, керівник гуртка еколого-натуралістичного напряму, Вінницької обласної станції юних...

Розклад уроків складено з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних...
Робочий навчальний план загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 м. Красноармійська відповідає Типовим навчальним планам загальноосвітніх...

План роботи Юровецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на...
У 2014-2015 навчальному році педагогічний колектив та адміністрація школи працювали, керуючись

Ніжинський будинок дітей та юнацтва погоджено
У математиці закладені величезні можливості для розвитку мислення дітей, тому процес логіко-математичного розвитку бажано починати...

Технікум промислової автоматики одеської державної академії холоду
Комплексна контрольна робота складена у відповідності до програми з вищої математики, затвердженої директором технікуму та погоджено...

"Погоджено" "Затверджую" Президент Львівської обласної Начальник...
М. Б. Шегедин – доктор медичних наук, професор, академік уан, заслужений лікар України, директор Львівського державного медичного...

Погоджено Затверджено Начальник відділу освіти Завідувачка днз «Сонечко»
Керуючись основним положенням Закону України «Про дошкільну освіту», виконуючи програмові вимоги Базової програми «Я у світі», педагогічний...

Правила прийому до Технічного коледжу Луцького національного технічного...
Провадження освітньої діяльності у Технічному коледжі Луцького нту здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки,...

Погоджено Затверджено Начальник відділу освіти Завідувачка днз «Сонечко»
Керуючись основним положенням Закону України «Про дошкільну освіту», виконуючи програмові вимоги Базової програми «Українське дошкілля»,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт