Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звітність

Звітність


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 10 липня 2007 р. N 378 


Звітність

Звіт про медичні кадри
за 20__ рік


Подають 

Терміни подання 

Форма N 17

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ
від 10.07.2007 р. N 378

за погодженням з Держкомстатом України

Річна
Поштова 

1. Заклади охорони здоров'я, які перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров'я України, заклади іншого підпорядкування, форми власності - Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головному управлінню охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та Управлінню охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій. 

5 січня 

2. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської держадміністрацій зведений звіт по закладах, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров'я України, закладах іншого підпорядкування, форми власності - Міністерству охорони здоров'я України. 

згідно з наказом МОЗ 

3. Міністерство охорони здоров'я України зведений звіт по Україні - Державному комітету статистики України. 

15 квітня Найменування організації - складача інформації 

Місцезнаходження 

Коди організації-складача 

за ЄДРПОУ 

території (КОАТУУ) 

виду економічної діяльності
(КВЕД) 

форми власності
(КФВ) 

організаційно-
правової форми
(КОПФ) 

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація - складач інформації
(КОДУ)* 

    

  

  

  

  

  

  

____________
* Тільки для підприємств державної форми власності

Медичні кадри

Таблиця 1000

  

Номер рядка 

Усього 

У тому числі на основній роботі в закладах підготовки кадрів, НДІ та апараті органів управління 

Із загальної кількості лікарів (графа 1), які мають кваліфікаційну категорію 

вищу II 

А 

Б 1. Лікарі
Кількість лікарів (без зубних) на 31.XII, фізичних осіб

 


  

  

  

  

  

у тому числі жінок   

  

  

  

  

із загальної кількості - лікарі сільських адміністративних районів    

  

  

  

  

із загальної кількості - лікарі з організації і управління охорони здоров'я (соціал-гігієністи)   

  

  

  

  

у тому числі статистики   

  

  

  

  

терапевти - усього   

  

  

  

  

у тому числі дільничні міських дільниць   

  

  

  

  

пульмонологи   

  

  

  

  

у тому числі дитячі   

  

  

  

  

кардіологи 

10 

  

  

  

  

  

ревматологи 

11 

  

  

  

  

  

кардіоревматологи дитячі 

12 

  

  

  

  

  

гастроентерологи 

13 

  

  

  

  

  

у тому числі дитячі 

14 

  

  

  

  

  

нефрологи 

15 

  

  

  

  

  

у тому числі дитячі 

16 

  

  

  

  

  

ендокринологи 

17 

  

  

  

  

  

у тому числі дитячі 

18 

  

  

  

  

  

алергологи 

19 

  

  

  

  

  

у тому числі дитячі 

20 

  

  

  

  

  

гематологи 

21 

  

  

  

  

  

у тому числі дитячі 

22 

  

  

  

  

  

дієтологи 

23 

  

  

  

  

  

фізіотерапевти 

24 

  

  

  

  

  

з лікувальної фізкультури та спортивної медицини 

25 

  

  

  

  

  

з функціональної діагностики 

26 

  

  

  

  

  

хірурги 

27 

  

  

  

  

  

у тому числі дитячі 

28 

  

  

  

  

  

серцево-судинні хірурги 

29 

  

  

  

  

  

торакальні хірурги 

30 

  

  

  

  

  

нейрохірурги 

31 

  

  

  

  

  

у тому числі дитячі 

32 

  

  

  

  

  

анестезіологи 

33 

  

  

  

  

  

у тому числі дитячі 

34 

  

  

  

  

  

ортопеди-травматологи  

35 

  

  

  

  

  

у тому числі дитячі 

36 

  

  

  

  

  

урологи 

37 

  

  

  

  

  

у тому числі дитячі 

38 

  

  

  

  

  

ендоскопісти 

39 

  

  

  

  

  

проктологи 

40 

  

  

  

  

  

трансфузіологи 

41 

  

  

  

  

  

онкологи 

42 

  

  

  

  

  

у тому числі дитячі 

43 

  

  

  

  

  

онкологи-хірурги 

44 

  

  

  

  

  

онкологи-гінекологи 

45 

  

  

  

  

  

онкологи-отоларингологи 

46 

  

  

  

  

  

радіологи 

47 

  

  

  

  

  

стоматологи 

48 

  

  

  

  

  

у тому числі дитячі 

49 

  

  

  

  

  

стоматологи-хірурги 

50 

  

  

  

  

  

стоматологи-ортопеди 

51 

  

  

  

  

  

стоматологи-ортодонти 

52 

  

  

  

  

  

акушери-гінекологи 

53 

  

  

  

  

  

у тому числі гінекологи дитячі 

54 

  

  

  

  

  

педіатри 

55 

  

  

  

  

  

у тому числі міських дільниць 

56 

  

  

  

  

  

педіатри-неонатологи 

57 

  

  

  

  

  

рентгенологи 

58 

  

  

  

  

  

з ультразвукової діагностики 

59 

  

  

  

  

  

офтальмологи 

60 

  

  

  

  

  

у тому числі дитячі 

61 

  

  

  

  

  

отоларингологи 

62 

  

  

  

  

  

у тому числі дитячі 

63 

  

  

  

  

  

фтизіатри 

64 

  

  

  

  

  

у тому числі дитячі 

65 

  

  

  

  

  

невропатологи 

66 

  

  

  

  

  

у тому числі неврологи дитячі 

67 

  

  

  

  

  

психіатри 

68 

  

  

  

  

  

у тому числі дитячі 

69 

  

  

  

  

  

психотерапевти 

70 

  

  

  

  

  

сексопатологи 

71 

  

  

  

  

  

наркологи 

72 

  

  

  

  

  

дерматовенерологи 

73 

  

  

  

  

  

у тому числі дитячі  

74 

  

  

  

  

  

патологоанатоми 

75 

  

  

  

  

  

у тому числі дитячі  

76 

  

  

  

  

  

медицини невідкладних станів 

77 

  

  

  

  

  

генетики 

78 

  

  

  

  

  

імунологи 

79 

  

  

  

  

  

у тому числі дитячі  

80 

  

  

  

  

  

лаборанти-генетики 

81 

  

  

  

  

  

інфекціоністи 

82 

  

  

  

  

  

у тому числі дитячі  

83 

  

  

  

  

  

токсикологи 

84 

  

  

  

  

  

бактеріологи і вірусологи 

85 

  

  

  

  

  

епідеміологи, дезінфекціоністи, паразитологи 

86 

  

  

  

  

  

санітарні лікарі з:
комунальної гігієни 

 
87 

  

  

  

  

  

гігієни праці 

88 

  

  

  

  

  

гігієни харчування 

89 

  

  

  

  

  

гігієни дітей та підлітків 

90 

  

  

  

  

  

загальної гігієни 

91 

  

  

  

  

  

радіаційної гігієни 

92 

  

  

  

  

  

судово-медичної експертизи 

93 

  

  

  

  

  

санологи 

94 

  

  

  

  

  

лаборанти 

95 

  

  

  

  

  

загальної практики - сімейний лікар 

96 

  

  

  

  

  

інтерни 

97 

  

  

х 

х 

х 

інші 

98 

  

  

  

  

  

Із загальної кількості лікарів - аспіранти і клінічні ординатори 

99 

  

  

х 

х 

х 

Із загальної кількості лікарів - працюють на основній роботі в закладах, які підпорядковані:
центральним органам виконавчої
влади  

 
 
100 

  

  

 
 
х 

 
 
х 

 
 
х 

обласним, міським та іншим органам
виконавчої влади 

101 

  

  

х 

х 

х 

2. Зубні лікарі 

102 

  

  

  

  

  

у тому числі жінки 

103 

  

  

  

  

  

3. Провізори в лікувально-профілактичних закладах, закладах підготовки кадрів, НДІ і апаратах органів управління. 

104 

  

  

  

  

  


Таблиця 1001

  

Номер рядка 

Усього 

Із загальної кількості середніх медичних працівників, які мають кваліфікаційну категорію 

вищу 

I 

II 

А 

Б 

1. Середній медичний персонал
Кількість середнього медичного персоналу на 31.XII (фізичних осіб)   

  

  

  

у тому числі
фельдшери 

 


  

  

  

  

акушерки   

  

  

  

помічники санітарних лікарів і помічники епідеміологів   

  

  

  

медичні сестри в усіх закладах   

  

  

  

інструктори-дезінфектори   

х 

х 

х 

лаборанти (фельдшери-лаборанти)   

  

  

  

зубні техніки   

  

  

  

рентгенотехніки   

х 

х 

х 

рентгенлаборанти 

10 

  

  

  

  

медичні статистики 

11 

  

  

  

  

інші 

12 

  

  

  

  

2. Фармацевти в лікувально-профілактичних закладах, закладах підготовки кадрів, НДІ та апаратах органів управління 

13 

  

  

  

  

Фармацевти в інших закладах 

14 

  

  

  

  

3. Інструктори-методисти з лікувальної фізкультури з вищою немедичною освітою  

15 

  

х 

х 

х 

Таблиця 1002

Із загальної кількості фізичних осіб середнього медичного персоналу (табл. 1001, рядок 1, графа 1), що працює на основній роботі в закладах підготовки кадрів, НДІ та апараті органів управління (без урахування середнього медичного персоналу клінік вузів і стаціонарів НДІ) _________

Таблиця 1003

1. Із загальної кількості лікарів (табл. 1000, рядок 1, графа 1) осіб пенсійного віку _________

2. Із загальної кількості лікарів (табл. 1000, рядок 1, графа 1) працюють у сільській місцевості _________

Таблиця 1004

1. Із загальної кількості середнього медперсоналу (табл. 1001, рядок 1, графа 1) осіб пенсійного віку _________

2. Із загальної кількості середнього медперсоналу (табл. 1001, рядок 1, графа 1) працюють у сільській місцевості _______

Дата "___" ____________ ____ р. 

  

Керівник закладу __________________________
                                                                 (підпис) 

Виконавець ______________________________
                       (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону) 

 
М. П. 

__________________________________________
                                (прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Начальник Центру медичної
статистики МОЗ 

 
М. В. Голубчиков 

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Складання фінансової звітності
Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів...

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Звітність підприємств // Методичні вказівки та завдання для виконання індивідуальної роботи студентів. Львів : фуфб. – 2017. – 11...

Звітність за I квартал 2017 року: освоюємо новації
Вкотре поспішаємо вам на допомогу. Для цього є важливий привід: вперше у цьому році розпорядники бюджетних коштів складатимуть фінансову...

„ звітність підприємств” для студентів, які навчаються за галуззю знань
Звітність підприємств // Засоби діагностики знань студентів Львів : лну ім. Івана Франка, Львів: Видавництво фуфб, 2017. – 122 с

Дфс: Податкова звітність приймається та обробляється у встановленому порядку
Враховуючи появу останнім часом у змі інформації щодо проблем з поданням податкової звітності, Державна фіскальна служба України...

Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної І практичної...
«Аудит», «Економічний аналіз», «Управлінський облік», «Фінан­совий облік», «Облік І звітність в оподаткуванні», «Звітність підприємства»,...

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «звітність підприємств»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Звітність підприємств” для студентів денної та заочної форм навчання...

Конспект лекцій з дисципліни «звітність підприємства» для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни “Звітність підприємства” для студентів напряму 030509 “Облік І аудит” / Укладач: Кіляр О. Р. – Тернопіль,...

Звітність в Україні

Державна статистична звітність

Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «облік...
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Облік І звітність за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності...

Конспект лекцій з дисципліни «облік І звітність за міжнародними стандартами»...
Конспект лекцій з дисципліни «Облік І звітність за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності «Облік І аудит» / Укладач...

Звітність
Послідовність роботи при створенні документів персоніфікованої звітності у програмі 4

Звітність
Підприємства, установи, організації, за місцем реєстрації платника єдиного внеску

Н а к а з
Розповсюдити та запровадити звітність на підприємства, організації, установи незалежно від їх відомчої підпорядкованості

Звітність
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0202 видане рішенням

Пдв за вересень: звітність та сплата
Відповідна норма визначена пп. 49. 18. 1 та п. 203. 1 Податкового кодексу України (далі – пку)

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" наказуюБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт