Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Харківська академія неперервної освіти освітній проект

Харківська академія неперервної освіти освітній проект

Харківська академія неперервної освіти

ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ

«Підвищення компетентності вчителів
щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань


зовнішнього незалежного оцінювання»
Актуальність проекту. Відповідно до нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України (накази Міністерства освіти і науки України від 20.02.2015 № 192, від 16.09. 2015 № 940, від 08.10.2015 № 1050, від 08.02.2016 № 94) з 2015 року державна підсумкова атестація учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти з української мови проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання. У 2016 році введено атестацію випускників загальноосвітніх навчальних закладів у формі зовнішнього незалежного оцінювання з математики або історії України, за завданнями зовнішнього незалежного оцінювання – з іноземних мов.

Це актуалізує потребу практичної й методичної адресної допомоги вчителям-предметникам 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, математики, історії України, англійської, німецької та французької мов, ознайомлення з особливостями проведення ДПА та ЗНО з цих предметів.

Крім того, навчальними планами та програмами 11-х класів майже не передбачено часу на організацію повторення навчального матеріалу за попередні роки, а підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання потребує оновлення та систематизації знань учнів за період навчання з 5-го по 11-й клас. Отже випускники загальноосвітніх навчальних закладів вимушені в позаурочний час самостійно готуватися до ЗНО, що є, як правило, малоефективним, або відвідувати підготовчі курси при вищих навчальних закладах м. Харкова. У більшості учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості взагалі немає можливості навчатися на будь-яких курсах через віддаленість від обласного центру.

Розв’язати цю проблему можна шляхом організації та проведення вчителями додаткових занять із навчальних предметів, винесених на зовнішнє незалежне оцінювання, на базі загальноосвітніх навчальних закладів. Для здійснення такої роботи педагоги мають пройти спеціальну фахову та методичну підготовку.

Одночасно слід зазначити, що в Харківській області має місце недостатній рівень професійної компетентності вчителів української мови та літератури, математики, історії України та іноземних мов (англійської, німецької, французької), що підтверджують результати контрольного тестування за завданнями ЗНО минулих років, проведеного під час тренінгових занять в лютому 2015 року (українська мова) та березні 2016 року (українська мова, математика, історія України, іноземні мови).

Таким чином, проблема підвищення професійної компетентності вчителів, і, відповідно, якості підготовки випускників загальноосвітніх навчальних закладів районів (міст) області (у першу чергу віддалених) до державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання потребує розв’язання, що й передбачено даним освітнім проектом (далі – проект).
Мета проекту: підвищення рівня готовності учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, результатів державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.
Завдання проекту:

 • надання адресної науково-методичної й практичної допомоги вчителям щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання з навчальних предметів;

 • створення умов випускникам загальноосвітніх навчальних закладів віддалених районів (міст) області для системного повторення навчального матеріалу 5-11-х класів із предметів, винесених на зовнішнє незалежне оцінювання;

 • підвищення рівня навчальних досягнень учнів 11-х класів і здійснення якісної підготовки їх до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.


Учасники проекту: загальноосвітні навчальні заклади (адміністрація, учителі, учні, батьки) районів (міст) області, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».
Термін реалізації проекту: 2016 – 2018 рр.
Очікувані результати: підвищення результатів зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області.
Основні умови для реалізації проекту:

 1. Для виїзних тренінгових занять у формі семінарів необхідно створити методичний кейс (програми зовнішнього незалежного оцінювання; характеристики сертифікаційних робіт Українського центру оцінювання якості освіти; презентаційні тестові завдання ЗНО 2009 – 2015 років; добірка тестових завдань формату ЗНО для практичного розв’язання; аналіз результатів виконання вчителями української мови та літератури контрольної роботи, яка була запропонована на тренінгу в 2015 році; презентації тренерів для практичного розв’язування тестових завдань формату ЗНО з української мови та літератури, математики, історії України, англійської, німецької, французької мов.

 2. Для навчальних занять із випускниками загальноосвітніх навчальних закладів необхідно розробити спеціальні структуровані навчально-тематичні плани для повторення навчального матеріалу з української мови, математики, історії України, англійської мови за попередні навчальні роки.

 3. Провести серію інформаційно-методичних вебінарів із предметів, що винесені на зовнішнє незалежне оцінювання (українська мова та література, історія України, математика, біологія, хімія, фізика, географія, російська мова, англійська, німецька, французька мови) для методистів із базових дисциплін районних (міських) методичних кабінетів (центрів), керівників районних методичних об’єднань, учителів-предметників 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

 4. Провести виїзні тренінгові заняття у формі семінарів протягом осінніх і весняних шкільних канікул для вчителів української мови та літератури, математики, історії України, англійської, німецької, французької мов. Під час весняних тренінгових занять, із метою контролю знань, умінь і навичок, отриманих під час осіннього тренінгу, передбачити самостійне виконання вчителями тестових завдань формату ЗНО, із подальшим аналізом динаміки рівня професійної компетентності вчителів.

 5. Провести навчальні семінари (у формі вебінару) для вчителів, які викладають предмети, винесені на зовнішнє незалежне оцінювання (біологія, географія, хімія, фізика, російська мова).

 6. Учителі-предметники, які будуть проводити навчальні заняття з випускниками загальноосвітніх навчальних закладів з метою повторення навчального матеріалу з української мови, математики, історії України, англійської мови, мають пройти спеціальну підготовку на навчальних заняттях-тренінгах
  (5 занять по 6 год) на початку кожного місяця (за графіком).

 7. Щомісячно вчителі-предметники (тренери) відповідно до спеціальних структурованих навчально-тематичних планів здійснюють навчання учнів
  11-х класів з української мови, математики, історії України, англійської мови
  (8 занять із кожного навчального предмета – по 2 год два рази на тиждень). Протягом навчального року з кожного предмета буде проведено 40 навчальних занять по 2 год, усього 80 год.

 8. Протягом навчального року надавати консультаційну допомогу вчителям, які навчають випускників предметам, винесеним на зовнішнє незалежне оцінювання у поточному навчальному році.

 9. Протягом травня надати науково-методичну й практичну допомогу вчителям, які виявили початковий і середній рівні знань при написанні контрольних робіт під час весняного тренінгу.


Прикінцеві положення:

 1. Проект реалізується щорічно відповідно до нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, що визначають форму проведення державної підсумкової атестації випускників загальноосвітніх навчальних закладів і перелік навчальних предметів, винесених на зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти.

 2. Фінансування заходів щодо реалізації проекту здійснюється в межах кошторису КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» відповідно до законодавства України.

 3. Проект схвалено науково-методичною радою КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (протокол № 2 від 09.06.2016).


Заходи щодо реалізації мети проекту:

 1. Розробити методичний кейс для проведення виїзних тренінгових занять (програми зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року; характеристики сертифікаційних робіт Українського центру оцінювання якості освіти; презентаційні тестові завдання ЗНО 2009 – 2015 років; добірка тестових завдань формату ЗНО для практичного розв’язання; аналіз результатів виконання вчителями контрольної роботи з української мови, що була запропонована на тренінгу в 2015 році; презентації тренерів для практичного розв’язування тестових завдань формату ЗНО) з української мови та літератури, математики, історії України, англійської, німецької, французької мов).

Виконавці: методисти ХАНО

Термін: до 01 жовтня, щорічно


 1. Розробити структуровані навчально-тематичні плани для повторення учнями 11-х класів навчального матеріалу 5-11-х класів із української мови, математики, історії України, англійської мови.

Виконавці: методисти ХАНО

Термін: до 01 жовтня


 1. Скласти графік та провести навчальні заняття-тренінги для вчителів української мови, математики, історії України, англійської мови щодо організації системного повторення з учнями вивченого в попередні роки навчального матеріалу з використанням тестових завдань.

Виконавці: методисти, викладачі ХАНО

Термін: з 01 жовтня (за графіком)


 1. Створити навчальні групи учнів, скласти розклад і забезпечити належні умови для проведення навчальних занять з метою повторення навчального матеріалу з української мови, математики, історії України, англійської мови; надати замовлення щодо участі в проекті до КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Виконавці: керівники, учителі загальноосвітніх навчальних закладів

Термін: до 01 жовтня


 1. Організувати в позаурочний час проведення навчальних занять із повторення навчального матеріалу з української мови, математики, історії України, англійської мови з метою підготовки випускників загальноосвітніх навчальних закладів до зовнішнього незалежного оцінювання.

Виконавці: керівники, учителі загальноосвітніх навчальних закладів

Термін: жовтень – квітень
(за розкладами загальноосвітніх навчальних закладів)


 1. Скласти графік, плани та провести виїзні тренінгові заняття (із контрольним тестуванням за завданнями зовнішнього незалежного оцінювання) для вчителів української мови та літератури, історії України, математики, англійської, німецької, французької мов.

Виконавці: методисти, викладачі ХАНО

Термін: жовтень, березень
(за графіком)


 1. Організувати проведення інформаційно-методичних семінарів (у формі вебінару) із предметів, що винесені на зовнішнє незалежне оцінювання (українська мова та література, історія України, математика, біологія, хімія, фізика, географія, російська мова, англійська, німецька, французька мови).

Виконавці: методисти й викладачі ХАНО, спеціалісти ХРЦОЯО

Термін: грудень (за графіком)


 1. Провести навчальні семінари (у формі вебінару) для вчителів біології, географії, хімії, фізики, російської мови.

Виконавці: методисти, викладачі ХАНО

Термін: лютий (за графіком)


 1. Здійснити аналіз результатів контрольних робіт, виконаних учителями української мови та літератури, історії України, математики, англійської, німецької, французької мов під час весняних тренінгових занять, довести аналітичну інформацію до відома учасників тренінгів.

Виконавці: методисти ХАНО

Термін: до 15 квітня


 1. Скласти графік, плани та провести тренінгові заняття для вчителів української мови та літератури, історії України, математики, англійської, німецької, французької мов, які виявили початковий і середній рівні знань при написанні контрольних робіт під час тренінгу.

Виконавці: методисти ХАНО

Термін: травень (за графіком)


 1. Надавати вчителям-предметникам консультаційну адресну методичну допомогу з питань підготовки випускників до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання (за потребою).

Виконавці: методисти ХАНО

Термін: жовтень – травень
Додаток: Форма-зразок замовлення щодо участі загальноосвітнього навчального закладу в освітньому проекті з організації навчальних занять із повторення навчального матеріалу з української мови, математики, історії України, англійської мови з метою підготовки випускників загальноосвітніх навчальних закладів до зовнішнього незалежного оцінювання на добровільних засадах.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення Вченої ради квнз кор «Академія неперервної освіти» протокол №9 від "15"
Київської обласної ради "Академія неперервної освіти" за проектом «Вільний слухач-1» (далі – Положення) регламентує систему організації...

Книга скачана с сайта ивр://е kniaa in ua Издательская группа «Основа»
...

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Кротова І. В., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»

Комунальний вищий навчальний заклад «харківська академія неперервної...
Тел./факс (057) 731-21-31 e-mail: web-сайт: edu-post-diploma kharkov ua

Відділ освіти
«Про загальну середню освіту», Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти, затвердженої наказом мон україни від 14. 08. 2013...

Квнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо організації...
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури

Пояснювальна записка Шановні колеги! Представляємо до вашої уваги...
Представляємо до вашої уваги освітній екологічний проект «В світі дерев» алгоритм роботи щодо ознайомлення з деревами найближчого...

Методичні рекомендації для вчителя щодо викладання української мови...
«Українська мова» (частини №1, №2) авторів О. А. Перепелициної, І. П. Старагіної, розробленого за програмою з української мови (система...

Національна академія педагогічних наук україни двнз «університет...
Федеральний державний бюджетний освітній заклад вищої професійної освіти приамурський державний університет імені шолом-алейхема

Повна інформація щодо підключення для участі у вебінарах квнз кор «Академія неперервної освіти»
У подальшому Ви можете використовувати даний логін та пароль для входу до вебінару

Повна інформація щодо підключення для участі у вебінарах квнз кор «Академія неперервної освіти»
У подальшому Ви можете використовувати даний логін та пароль для входу до вебінару

Г. В. Стадник методичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська державна академія міського господарства

Засідання науково-методичної ради квнз кор "Академія неперервної освіти"
Про програму освітньої діяльності курсів підвищення фахової кваліфікації вчителів – учасників Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"...

Міністерство освіти І науки України Харківська державна зооветеринарна...
Дане Положення розроблено відповідно до чинного законодавства у сфері освіти України

Рішення Вченої ради квнз кор «Академія неперервної освіти» протокол №9 від "15"
Положення розроблено з урахуванням ст. 58 Закону України “Про освіту” І визначає порядок морального заохочення керівних, педагогічних,...

Методичні вказівки з української мови професійного спілкування
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства

Ректору квнз кор «Академія неперервної освіти»
Прошу Вашого дозволу проходити курси підвищення фахової кваліфікації для (вказати спеціальність або напрям підготовки) за дистанційною...

«Академія неперервної освіти» бдют переяслав-Хмельницької рда
Дівичківського нво «зош І-ІІІ ступенів – днз» Переяслав-Хмельницького району та керівник гуртків бдют переяслав-Хмельницького рда...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт