Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Діагностична наукова Дослідниць-ка науково-практична аналітична діяльність Інформацій- на

Діагностична наукова Дослідниць-ка науково-практична аналітична діяльність Інформацій- на

Сторінка1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Система методичної роботи нашої кафедри включає таку діяльність:

 • аналітичну;

 • діагностичну;

 • наукову;

 • дослідницьку;

 • науково-практичну;

 • інформаційну.

Методична робота викладачів кафедри фізики - це постійний педагогічний пошук. Це теорія і практика, творчість і нелегка праця. Це і проблеми, і ідеї щодо їх рішень.
діагностична
наукова
Дослідниць-ка

науково-практична
аналітична
діяльність


Інформацій-

на

«Морський ліцей-романтика моя,

Морський ліцей-надійна є сімя …»
Сьогодні знає кожен, що Миколаївський морський ліцей це:

Високий рівень базової підготовки,

Активна участь у престижних змаганнях і олімпіадах всіх рівнів,

Школа соціального становлення,
Школа-лауреат конкурсу «100 кращих шкіл України»
pic_0990

Відомості про вчителів кафедри


Мабуть є сенс сказати, що ліцей починався з фізиків.

Людина, якій прийшла в голову чудова думка створити навчальний заклад для обдарованих школярів нашої країни, була фізиком.

Тому справедливо буде сказати, що кафедра фізики-це один з китів на який спирається Миколаївський морський ліцей.

Методична тема кафедри:

k_2


„Формування групи компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики та астрономії ”
Задачі кафедри:


 • формування компетентності саморозвитку та самоосвіти , а саме вміння самостійно здобувати знання й використовувати при розв'язанні теоретичних, практичних та експериментальних завдань.
 • формування загальнонавчальних, інтелектуальних умінь, уміння працювати з планами узагальненого характеру при вивченні фізичних явищ, законів, величин тощо,
 • формувати уміння планувати експеримент, готувати демонстрації, цікаві досліди, розв'язувати творчі задачі, конструювати прилади й установки, брати участь у роботі , МАН, олімпіадах і конкурсах.
 • Працювати над підвищенням ролі кафедри в професійному становленні вчителя;
 • Вдосконалювати роботу з обдарованими учнями.


На нашій кафедрі є складова, яка майже не міняється вже багато років, складова, яка визначає кафедру фізики, її душу.

Це -чудовий колектив викладачів: ті хто працює в ліцеї з першого дня, і ті хто працює не так давно. Кожен з цих людей-особистість, яскравий колір повного спектру кафедри.

Педагогічний склад вчителів-6 чол.

В тому числі:

-вищої категорії-5 чол.,з них:

2 вчителя методиста;

2 старших вчителя;

1 вчитель 1 категорії;
Відомості про вчителів кафедриПрізвище, ім’я, по батькові

Рік народ-

ження

ВУЗ

Рік закінч., спеці-альність

Стаж

Курси

Категорія

Нагороди, звання

1.Реутенко

Олексій

Олексійович

27.02

1943

МДПУ, 1964

Вчитель фізики та праці

47

2010

Вища, старший вчитель, заслужений працівник освіти України


2.Брецький

Костянтин

Петрович


10.01.

1968


МДПУ, 1993


Вчитель фізики та математики


17


2007


Вища, вчитель методист

3. Горбунов

Сергій

Вікторович

21.11.

1963

МДПУ, 1992

Вчитель фізики та математики

18

2008

Вища, старший вчитель

4. Жиговська Ольга

Віталіївна

25.02

1977

МДПУ, 1999

Вчитель фізики та астрономії

10

2009

І категорія


5. Мартинова

Тетяна

Іванівна

17.08.

1952

МДПУ, 1980

Вчитель фізики та математики

35

2010

Вища, вчитель методист


6. Калина

Микола

Васильович


15.07.

1985

МДПУ, 2008

Вчитель фізики та інформатики

-

2009

---------------------------------

pic_0988Реутенко Олексій Олексійович- заслужений працівник освти, учитель вищої категорії,старший вчитель.

О.О.Реутенко-автор підручника «Фізика. Збірник вибраних задач», за яким вчаться ліцеїсти. Методичною темою є «Розвиток та вдосконалення спеціальних знань з фізики на діагностичній основі»

Розробив систему корекційної роботи для учнів різного рівня навченості.

Олексій Олексійович – досвідчений педагог з глибокими теоретичними знаннями і ґрунтовною методичною підготовкою, добре знайомий із сучасними вимогами до викладання предмета і основними напрямами реформування фізичної освіти. Характерними рисами його педагогічної діяльності є творчий підхід і пошук нових, більш ефективних форм та методів навчання.

Учні Олексія Олексійовича мають міцні й глибокі знання, що підтверджують результати незалежного тестування.


pic_0980pic_0980Мартинова Тетяна Іванівна учитель вищої категорії, вчитель методист.

Головним у своїх уроках бачить демонстраційний експеримент, експериментальні задачі, які допомагають не тільки перевірити теоретичні знання, а і бути цікавим початком уроку.

Тема, опрацьована вчителем:

«Самостійна робота учнів при формуванні компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики»

Вчитель доводить, що система самостійних робіт учнів впливає на розвиток особистості

З кожної теми Тетяна Іванівна має банк фізичних диктантів, експериментальних та програмованих завдань.

Її уроки – це єдність процесу навчання і виховання моральних якостей громадянина суспільства.

Наявність переможців олімпіад всіх рівнів, друкованих робіт у Всеукраїнських виданнях- це визнання дійсно творчої та наполеглевої праці вчителя.


pic_0981


Горбунов Сергій Вікторович-вчитель вищої категорії, старший вчитель. Працює над проблемною темою: «Діагностична робота вчителя під час формування компетентностей самореалізації і самоосвіти»

У вчителя склалася власна система позакласної роботи з учнями. Систематично проводяться інтелектуальні конкурси, брейн-ринги, , які розширюють знання з фізики, підвищують інтерес до науки.

Процес навчання починається з діагностування знань учнів, яке проводиться за власною методикою.

Заохочує учнів до самостійного проведення спостережень та експерементів, виготовлення саморобних приладів.

Значну увагу приділяє умінню працювати з різними джерелами інформації, складати опорні схеми, таблиці.

Учні Сергія Вікторовича мають перемогу на міських та обласних олімпіадах. Особливістю роботи вчителя є чітка спрямованість на кінцевий результат.


clip_image002Борецький Костянтин Петрович – учитель вищої категорії, методист. Абсолютний переможець конкурсу «Учитель року 2005» в Миколаївській області.Особисте зростання вчителя повністю відбулося в Морському ліцеї. За роки роботи у вчителя склався свій стиль викладання, який представлено в друкованих виданнях. Тема, над якою працює вчитель, є «Активізація творчих здібностей учнів на уроках фізики при формуванні компетентностей саморозвитку і самоосвіти». З метою підвищення ефективності навчання учнів перевагу віддає груповій формі роботи, яка , на думку вчителя, сприяє кращому засвоєнню знань, активізує творчі здібності у процесі спілкування і взаємодії, під час розв’язання поставленої задачі. Учитель приділяє багато уваги розвитку особистості кожного учня, формуванню здатності творчо мислити , критично оцінювати реальні події, працювати в команді заради спільної мети. І як наслідок цього -переможці олімпіад, та малої академії наук.


оля жиговская


Жиговська Ольга Віталіївна вчитель першої категорії.

У своїй роботі намагається використовувати сучасні методи навчання, знаходячись в постійному контакті як з учнями , так і з більш досвідченими спеціалістами кафедри фізики . Одним з таких методів є підготовка проектів - самостійна робота учнів в групах по пошуку , підготовці та представленні цікавої інформації з тем, що вивчаються на уроках фізики і астрономії. Такий метод дозволяє розвивати самостійність , творчі здібності, відповідальність учнів , їх вміння працювати в колективі.

Тема над якою працює вчитель:

«Метод проектів як одна з форм формування компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики та астрономії.»

Ліцеїсти знайомляться з поняттями проектної роботи, разом навчаються працювати над розвязуванням серьозних та складних задач.


pic_0977


Калина Микола Васильович

намагається опрацьовувати сучасні підходи й передові технології в освітньому процесі, формує індивідуальний стиль власної діяльності. Такий підхід створює умови для становлення педагогічної майстерності, безперервного вдосконалення молодого вчителя. Тема над якою працює вчитель:

«Основні методичні вимоги до сучасного уроку фізики.»

Результатом роботи є його перші переможці на ліцейських олімпіадах з фізики.Основними завданнями на 2009-2010 навчальний рік були визнані:
1. Вивчити та проаналізувати літературу з даної теми.

2. Визначити суть,специфіку, принципи формування ключових компетенцій.

3. Розробити стратегію і тактику формування ключових компетенцій в процесі освітньої діяльності.

4. Створити умови для ефективного формування ключових компетенцій.

5. Розробити програми:

" Формування самоосвітньої компетентності учнів",

" Формування соціально-комунікативної кмпетентності учнів"

"Формування та розвиток професійної компетентності учителя" та Модель учителя компетентнісно зорієнтованого ліцею.

6. Апробувати нові технології по формуванню кючових компетентностей.

7. Опанувати метод проектів як засобу формування життєвої компетентності учнів.

8. Підготувати матеріали для діагностики ключових компетентностей.

9.Підготувати друкований матеріал з досвіду роботи на методичну виставку.
Завдання, які стоять перед вчителями кафедри:


 • формування прийомів нестандартного мислення на уроках;

 • підвищення якості знань;

 • розвивати творчі здібності та логічне мислення;

 • опанування змістом освітньої галузі фізики, інформатики астрономії.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Цкб «Ритм» (м. Чернівці) Інститут оптоелектроніки (м. Чернівці) 4-а...
Чернівці відбудеться 4-а Міжнародна науково-практична конференція “Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів...

Законодавча база
Законодавча база. Наукова І науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах. Випуск 1, Маріуполь, мдгу. 2007. 24с

План роботи школи на 201 3 2014 н
Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо контролю й аналізу якості навчально-виховного процесу

Іv міжнародна науково – практична конференція
Державне підприємство дп «Закарпатський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»

Іі всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми та реалії...
У кіровоградському інституті розвитку людини "Україна", на базі факультету "Інформаційні комунікації", 27 березня 2009 року відбулася...

Розділ основні підсумки діяльності управління освіти у 2014 році та завдання на 2015 рік
Розділ контрольно-аналітична діяльність та організаційна робота з підвідомчою мережею 107

11-12 жовтня 2016 року в м. Києві відбулася Четверта науково-практична...
Києві відбулася Четверта науково-практична конференція «Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки...

Рецептура та технологічна інструкція
Розроблено: Державна наукова установа „Український науково-дослідний інститут спирту І біотехнології продовольчих продуктів” (дну...

28-29 березня 2013 року. V міжнародна науково-практична конференція...
Березня 2013 року. V міжнародна науково-практична конференція «здоров’Я, освіта, наука та самореалізація молоді»

Методичні рекомендації І тематика дипломних робіт для студентів зі...
На шляху інтеграції економіки України у світове господарство потрібно, щоб фахова спеціалізація студентів відповідала сучасним ринковим...

Xv всеукраїнська науково-практична заочна конференція "Сучасна освіта...
Всеукраїнська науково-практична заочна конференція "Сучасна освіта І наука в Україні: традиції та інновації" Рубрика Конференції

План заходів уто на 2017 рік №
Науково-практична конференція «Оцінка прав вимоги за зобов’язаннями по кредитних угодах»

Журнал обліку інформацій про надання медичної допомоги

X І v міжнародна науково-практична конференція
...

Інформаційний лист міжвузівська студентська науково-практична конференція
Декан факультету права та соціально-інформаційних технологій канд ек наук, доцент І. С. Крамаренко

Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет...
«Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні аспекти»

Ухвалено вченою радою Сумського нау від 27 серпня 2015 року
Відповідно до Закону України „Про вищу освіту” від 01. 07. 2014 р. №1556-vii, Статуту Сумського нау основними видами діяльності науково-педагогічних...

Рішенням педагогічної ради
Науково методична діяльністьБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт