Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Умови

УмовиДодаток

до наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

«____» жовтня 2015 року №____

УМОВИ

проведення огляду музеїв при дошкільних, загальноосвітніх,

позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах

системи освіти Київської області
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Огляд музеїв при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах системи освіти Київської області (далі – Огляд) проводиться відповідно до Положення «Про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України» та Положення «Про присвоєння звання «Зразковий музей» музеям при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22 жовтня 2014 року №1195, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2014 року за №1415/26192, листа департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки від 25.09.2015 №3/3-9-675-15 «Про проведення Всеукраїнського огляду музеїв при навчальних закладах» та цих Умов.
ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ОГЛЯДУ
Огляд проводиться з метою удосконалення змісту, форм і засобів музейної, краєзнавчої, науково-дослідницької роботи, а також упорядкування та систематизації музейної мережі.

Головними завданнями Огляду є:

удосконалення профільної структури музеїв;

вивчення діяльності музеїв з охорони пам’яток природи, історії та культури, їх участі у формуванні та раціональному використанні Музейного фонду України;

аналіз роботи музеїв, їх участі у навчальному процесі та вихованні юних громадян України;

зміцнення зв’язків музеїв навчальних закладів з державними і комунальними музеями, архівами, товариствами охорони пам’яток історії та культури, творчими спілками та громадськими організаціями;

сприяння оновленню діючих експозицій музеїв, відкриттю нових музеїв, світлиць тощо.

ІІІ. УЧАСНИКИ ОГЛЯДУ
Огляду підлягають музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладах системи освіти Київської області, що на час проведення огляду перебували на обліку, а також створені з грудня 2010 року.
ІV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ
1. До 10 жовтня 2015 року місцевими органами управління освітою створюються комісії з обліку та огляду музеїв навчальних закладів області, присвоєння та підтвердження звання «Зразковий музей», на які покладається безпосередня відповідальність за проведення Огляду.

До складу комісій включаються представники відділів освіти, районних (міських) методичних кабінетів, центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді, інших навчальних закладів. До участі в роботі комісій залучаються фахівці державних та комунальних музеїв, архівів, громадських організацій (за згодою).
2. До 10 жовтня 2015 року місцевими органами управління освітою призначаються відповідальні за узагальнення матеріалів Огляду та інформації про діяльність музеїв навчальних закладів у районі, місті.
3. Місцеві органи управління освітою подають до 10 жовтня 2015 року на електронну адресу - ctduk_tyrustu@ukr.net до відділу спортивного туризму і краєзнавства КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» інформацію про створення комісій (надіслати наказ) та дані відповідальних за узагальнення матеріалів Огляду (зразок 1).
4. З 15 жовтня до 20 грудня 2015 року районні (міські) комісії вивчають роботу музеїв, роблять висновки щодо їх відповідності чи невідповідності статусу музею при навчальному закладі.

Зазначені комісії подають матеріали до місцевих органів управління освітою для підготовки наказів про підсумки огляду.
5. Узагальнені матеріали про проведені огляди подаються місцевими органами управління освітою до відділу спортивного туризму і краєзнавства КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» до 20 грудня 2015 року.
V. ДОКУМЕНТАЦІЯ ОГЛЯДУ
За підсумками огляду місцеві органи управління освітою надсилають на поштову адресу КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» (09113, бульвар 50-річчя Перемоги, 90; «Новою поштою» на відділення №5 для Дюді Людмили Юріївни, моб. 0638760216) до 20 грудня 2015 року такі документи та матеріали:

1. Наказ місцевого органу управління освітою про підсумки Огляду з додатками:

додаток 1 – перелік усіх облікованих музеїв навчальних закладів у районі, місті (зразок 2). Окремо на кожен музей, що створений та функціонує з грудня 2010 року подаються документи:

 • 2-ва примірники уніфікованого паспорту (зразок 3) на кожний музей, зареєстрований у зазначений період;

 • 1 примірник акта обстеження музею;

 • 1 примірник статуту (положення) музею;

 • 1 примірник наказу про створення музею;

 • 1 примірник характеристики музею;

 • 5 кольорових фото (загальний план музею, окремі експонати, захід на базі музею тощо), розміром 13х18, у друкованому та електронному варіантах.

додаток 2 – список музеїв, що підтвердили звання «Зразковий музей» (зразок 4);

додаток 3 – інформація про підсумки Огляду за формою, що додається (зразок 5);

додаток 4 – список музеїв історичного профілю із висновком оглядової комісії про відповідність кожного з них вимогам Методичних рекомендацій щодо засад діяльності музеїв історичного профілю дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів (лист МОН України від 22.05.2015 № 1/9-255) (зразок 6). Зазначені методичні рекомендації можна переглянути на сайті КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» (http://www.kids-center.com.ua/kraeznavstvo-ta-turyzm/muzejjna-robota/) у розділі «Краєзнавство і туризм» - «Музейна справа»;

додаток 5 – список музеїв, які припинили своє існування після грудня 2010 року, в якому вказати причини припинення діяльності музею (зразок 7);

додаток 6 – вказати музеї навчальних закладів, які не взяли участі в Огляді, та зазначити причини (зразок 8);

додаток 7 – приклади найбільш цікавого досвіду роботи музеїв;

додаток 8 – перелік музеїв, де відкрито тематичні розділи експозиції, присвячені героям Небесної Сотні та воїнам АТО (зразок 9).
2. На електронну адресу відділу спортивного туризму і краєзнавства КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» (ctduk_tyrustu@ukr.net) подаються текст та декілька фото на кожен облікований у районі, місті (згідно з додатком 1) музей навчального закладу (зразок 10).

Усі матеріали подаються державною мовою.
VІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ
Підсумки проведення Огляду затверджуються наказом департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Аналітичну інформацію за результатами Огляду готує відділ спортивного туризму і краєзнавства КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини».

Підсумки проведення Огляду оприлюднюються на офіційних веб-сайтах органів управління освітою, КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.
Зразок 1
Дані про відповідальних за узагальнення матеріалів Огляду


Район, місто)

П.І.П

(повністю)

Назва установи, закладу

Посада

Наказ про призначення відповідальним за узагальнення Огляду

(дата, номер)

Контактні телефони

(моб., роб.)Подати інформацію про відповідальних листом за підписом керівника місцевого органу управління освітою до 10 жовтня 2015 року.
Зразок 2

Додаток 1


до наказу місцевого органу управління освітою

від «__» ________№____
Перелік усіх облікованих музеїв навчальних закладів району, міста


Назва та профіль музею

Дата створення

(наказ)

Дата останнього огляду музею

Повна назва навчального закладу, на базі якого функціонує музей,

Сайт навчального закладу (або сайт музею)

П.І.П (повністю) керівника музею,

найменування його посади у закладі, контактні телефони

Наявність гуртків «Юні екскурсоводи»,

«Музеєзнавці», або інших, що працюють на базі музею


Зразок 3
Уніфікований паспорт музею
Реєстраційний номер


1.

Повна назва музею

2.

Профіль та вид музею

3.

Форма власності

4.

Засновник, власник

5.

Підпорядкування

6.

Заклад, що здійснює методичне керівництво

7.

Місцезнаходження музею, телефон, факс, е-mail, веб-сайт навчального закладу

8.

Короткі відомості (дата та номер наказу)

9.

Тематична будова музею (тематичні розділи)

10.

Нерухомі пам'ятки історії та культури у складі музею:

10.1.

загальна кількість з них:

10.1.1.

музеєфіковані

10.1.2.

немузеєфіковані

11.

Характеристика музейного приміщення:

11.1.

кількість приміщень

11.2.

спеціально побудована будівля

11.3.

пристосоване приміщення

11.4.

пам'ятка архітектури чи історії (для окремих будівель, короткі історичні відомості)

12.

Технічний стан приміщень (будівель):

12.1.

потребує реставрації

12.2.

потребує капітального ремонту

12.3.

аварійне приміщення (будівля)

12.4.

належний стан

13.

Площа музею:

13.1.

загальна

13.2.

Експозиційна

13.3.

Фондосховища

13.4.

кінолекційного залу

13.5.

виставочних залів

13.6.

прилеглої території

13.7.

експозицій просто неба

13.8.

реставраційної майстерні

13.9.

інше

14.

Охорона музею (форми та засоби)

15.

Технічне оснащення музею:

15.1.

світло-, звуко-, аудіообладнання, монітори, мультимедійні системи, фонотеки, лабораторії для фонозапису

15.2.

електронна система обліку і накопичення інформації

15.3.

фотокінообладнання, засоби поліграфії

15.4.

інше

16.

Фонди музею:

16.1.

загальна кількість одиниць збереження

16.2.

кількість музейних предметів основного фонду

16.3.

кількість музейних предметів, що входять до Державного реєстру національного культурного надбання

17.

Характеристика експозиційних розділів:

17.1.

назва розділу

17.2.

дата останньої реекспозиції

17.3.

кількість експонатів основного фонду на час реєстрації музею

18.

Графік роботи музею

19.

Дата складання паспорту

20.

Печатка і підпис керівникаЗразок 4

Додаток 2


до наказу місцевого органу управління освітою

від «__» ________№____
Список музеїв, що підтвердили звання «Зразковий музей»Назва та профіль музею

Дата присвоєння звання «Зразковий музей»

(наказ МОНУ)

Наявність диплому про присвоєння звання «Зразковий музей»


Повна назва навчального закладу, на базі якого функціонує музей
Зразок 5

Додаток 3


до наказу місцевого органу управління освітою

від «__» ________№____ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки районного (міського) огляду музеїв при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах системи освіти Київської області
1. Кількість музеїв (усього) / з них у сільській місцевості

З них:

- у дошкільних навчальних закладах _______;

 • у загальноосвітніх навчальних закладах (школах-інтернатах, гімназіях, ліцеях, дитячих будинках) _______;

 • у позашкільних навчальних закладах _____;

 • у професійно-технічних навчальних закладах ______.


2. Музеї за профілями:

2.1. Історичні

З них:

 • широкого історичного профілю _____;

 • військово-історичні _____;

 • історії освіти (навчального закладу) _____;

 • інші _____;

 • 2.2. Археологічні _____;

 • 2.3. Краєзнавчі _____;

 • 2.4. Природничі_____;

 • 2.5. Літературні _____;

 • 2.6. Мистецькі _____;

 • 2.7. Етнографічні _____;

 • 2.8. Технічні_____;

 • 2.9. Галузеві _____;

 • 2.10. Інші профілі _____.


3. Приклади найбільш цікавого досвіду роботи музеїв.

4. Основні тенденції розвитку музеїв у регіоні.


Зразок 6

Додаток 4


до наказу місцевого органу управління освітою

від «__» ________№____
Список музеїв історичного профілю

із висновком оглядової комісії про відповідність кожного з них вимогам Методичних рекомендацій щодо засад діяльності музеїв історичного профілю дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів (лист МОН України від 22.05.2015 № 1/9-255)
Назва та профіль музею

Висновок оглядової комісії про відповідність вимогам щодо засад діяльності музеїв історичного профілю


Зразок 7

Додаток 5


до наказу місцевого органу управління освітою

від «__» ________№____
Список музеїв, які припинили своє існування після грудня 2010 рокуНазва та профіль музею

Дата припинення діяльності (наказ навчального закладу)

Причина припинення діяльності музею


Зразок 8

Додаток 6


до наказу місцевого органу управління освітою

від «__» ________№____
Список музеїв навчальних закладів району, міста,

які не взяли участі в ОглядіНазва та профіль музею

Повна назва навчального закладу, на базі якого функціонує музей

Причини, через які не взяли участь в Огляді

Зразок 9

Додаток 8


до наказу місцевого органу управління освітою

від «__» ________№____
Список музеїв навчальних закладів району, міста,

де відкрито тематичні розділи експозиції, присвячені

героям Небесної Сотні та воїнам АТОНазва та профіль музею

Повна назва навчального закладу, на базі якого функціонує музей

Назва розділу експозиції

(короткий опис)


Зразок 10
Інформація друкується у форматі: Документ Microsoft Word, формат А-5, усі поля по 1 см, шрифт Times New Roman – 11 pt без переносів, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1 см, сторінки не нумеруються) обсягом 1 сторінка. Окремо у електронному вигляді надсилаються не менше 6 фото музею (загальний план, експозиції, окремі предмети, заходи у приміщенні музею тощо). Подається короткий опис розділів експозиції музею, інформація про традиційні заходи у музеї, участь керівника музею або матеріалів музею у всеукраїнських виставках, конкурсах, діяльність гуртків на базі музею тощо.

Приклад
ІСТОРИКО – ПРИРОДНИЧИЙ МУЗЕЙ «ПЕРЛИНИ ПОРОССЯ»

Таращанський районний центр творчості дітей та юнацтва

м. Тараща, вулиця К. Лібкнехта, 40. Тел. 8(04466)5-42-67
Музей відкритий 22 листопада 2006 року

Керівник музею Романюк Валерій Володимирович

Площа музею 35 кв. м

Кількість експонатів 676

Працює середа, п’ятниця, субота з 14.00 до 17.00

Сайт музею (за наявністю)
Матеріали музею займають три зали. Перший зал репрезентований традиційними для Трипільської культури розписами.

Центральне місце у експозиції другого залу відведено археологічній колекції від неолітичної доби до пізнього середньовіччя, предметам - доказам існування городища ранньоскіфської доби на території Таращі.

Третій зал – природничий і містить геологічну виставку гірських порід, мінералів, руд, кристалів, прикрас з кольорового каміння та зкам’янілостей, а також колекцію денних метеликів. Особливе місце займає уламок залізного метеорита Сіхоте-Алінь (падіння 12.02.1947 року).поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішенням Правління
Ці Умови обслуговування Рахунків фізичних осіб, надалі – «Умови», визначають умови надання послуг з відкриття та обслуговування Рахунків...

Умови проведення конкурсу з укладення договору на надання послуг...
Умови проведення конкурсу з укладення договору на надання послуг з розроблення програмного забезпечення (ПЗ) щодо побудови Єдиної...

Організаційні питання створення гпд
Після уточнення кількості дітей у гпд необхідно визначити, у яких приміщеннях буде організована робота групи. У приміщенні мають...

Розглянемо особливості оформлення в заставу майбутнього врожаю
Необхідно зазначити, що Україна має всі необхідні географічні умови для потужного розвитку цього сектора економіки, зокрема для розвитку...

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва...
Міністрів України, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік...

Аналіз діяльності районного методичного кабінету, методичної роботи...
Пріоритетна мета української системи освіти – створити умови для розвитку та самореалізації кожної особистості як громадянина України,...

З пересилання
Порядок та умови надання послуги з пересилання відправлень «Прискорена пошта» (надалі – Порядок) визначає загальний порядок та умови...

З пересилання
Порядок та умови надання послуги з пересилання відправлень «Прискорена пошта» (надалі – Порядок) визначає загальний порядок та умови...

Умови

Урок №1 Тема: Що таке інформатика. Галузі знань, з якими пов’язана...
Охарактеризувати галузі знань, з якими пов’язана інформатика, умови існування інформації, властивості інформації

Умови та порядок замовлення товару

Умови та порядок замовлення товару

Умови
Томашпільської районної державної адміністрації Вінницької області (категорія «В»)

Умови
Томашпільської районної державної адміністрації Вінницької області (категорія «В»)

Ат «УкрСиббанк», які є учасниками акції «Євросейф» (надалі Умови договору страхування)
Ат «УкрСиббанк», які є учасниками акції «Євросейф» (надалі – Умови договору страхування)

Умови
Додаток 3 до наказу Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення дфс

Ат «УкрСиббанк», які є учасниками акції «Євросейф» (надалі Умови договору страхування)
Ат «УкрСиббанк», які є учасниками акції «Євросейф» (надалі – Умови договору страхування)

Умови
Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області (категорія «Б»)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт