Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Департамент освіти І науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут післядипломної педагогічної освіти

Департамент освіти І науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут післядипломної педагогічної освіти

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

виконавчого органу Київської міської ради

Київський університет імені Бориса Грінченка

Інститут післядипломної педагогічної освіти
8 клас

Українська мова

1. Виконайте завдання.

А Поставте наголос у словах котрий, віднести, симетрія.

Б Запишіть іменники Ізраїль, варіант, дуб у родовому відмінку однини

____________________________________________________________________________________

В Запишіть числівник двісті дев’яносто чотири в орудному відмінку

____________________________________________________________________________________

Г Запишіть іменники ванна, узбіччя, стаття в родовому відмінку множини

_____________________________________________________________________________________

Ґ Від дієслів гудіти, знати, любити утворіть форму першої особи множини наказового способу

_____________________________________________________________________________________

2. Запишіть слова, знявши риску.

Лимонно/кислий, біло/сніжний, хитро/мудрий, кінно/спортивний, всесвітньо/історичний, авторсько/правовий, міні/маркет, гідро/масаж, вічно/зелений, кримсько/татарський.

_____________________________________________________________________________________

3. Доберіть до поданих слів по одному синоніму.

Брунатний ______________________________; цибатий ___________________________________

4. Підкресліть лише словосполучення: будемо плавати; найбільш вразливий, бити байдики; той острів; дуже тихо; поблизу садка; зійшло сонце; не теплий, а холодний; день і ніч.

5. Складіть і запишіть речення, яке б відповідало таким характеристикам: просте, непоширене, повне, безособове, окличне, спонукальне: ________________________________________________

6. Прочитайте текст.

(1)Ніч була тиха, тепла, місячна. (2)У безхмарному небі мерехтіли сріблясті зорі. (3)Унизу, під горами, – Дніпро. (4)І ніч, і придніпровські пагорби в одну мить здригнулися від тупоту, крику й стрілянини. (5)Навколо завирувало. (6)До самого світанку лютувала битва, не вгаваючи ні на хвилину. (7)Сили сторін були майже рівні.

Упишіть номер речення, яке відповідає поданій нижче характеристиці (одній характеристиці може відповідати одне або кілька речень).

А неповне ______ Б непоширене ________ В безособове _______

Г із складеним іменним присудком ________ Ґ ускладнене однорідними членами речення _______

7. Розставте розділові знаки, підкресліть головні й другорядні члени речення, над кожним словом надпишіть, якою частиною мови воно є.
На диво уся городина синій цвіт картоплі червонобокі помідори, і огірочки і навіть кабель протягнений по землі аж іскриться від роси.


Українська література

8. Розкажіть, що ви знаєте про викуп Тараса Шевченка з неволі.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Чим відрізняється гумор від сатири? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Назвіть ознаки балади як літературного жанру (не менше чотирьох).

_____________________________________________________________________________________

11. Хто такий ліричний герой? Наведіть приклад присутності такого героя в конкретному творі (у вигляді короткої цитати). _______________________________________________________

12. Прочитайте художній твір Леоніда Глібова «Чиж та Голуб» і заповніть його паспорт.
Весною Чижик молоденький,

Такий співучий, проворненький,

В садочку все собі скакав

Та якось в западню попав;

Сердега в клітці рветься, б’ється…

А Голуб бачить та й сміється:

– А що? Попавсь? От тобі й на!

Вже, певно, голова дурна…

Не бійсь, мене б не піддурили,

Хоч як би не хитрили,

Бо я не Чижик! Ні… оце! –

Аж гульк – і сам піймавсь в сильце.

Ото на себе не надійся,

Чужому лихові не смійся!
Паспорт

1. Жанр твору __________________________________________________________________

2. Віршовий розмір ______________________________________________________________

3. Як у творах цього жанру називають виділену курсивом частину? _____________________

4. Алегоричні образи _____________________________________________________________

5. Епітети (випишіть 2-3 приклади)_________________________________________________

13. Напишіть твір на одну з тем (1,5 с.).

 • Чому українці протягом багатьох століть передають народні пісні від покоління до покоління?

 • Який вірш Тараса Шевченка мені найбільше запам’ятався і чому?

 • Мій улюблений герой сучасної літератури… Який він?

9 клас
Українська мова
1. Виконайте завдання.

А Поставте наголос у словах квартал, принести.

Б Затранскрибуйте слово шістсот ________________________________________________

В Запишіть числівник п’ятсот вісімдесят шість в орудному відмінку (обидві форми)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Г Запишіть іменники Лондон, барвінок, ясень у родовому відмінку однини

_____________________________________________________________________________________

Ґ Від дієслова чистити утворіть форму першої особи множини наказового способу

_____________________________________________________________________________________

Д Запишіть іменники дно, брелок у називному відмінку множини

_____________________________________________________________________________________

Е Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфіксів -ов- або –ев-:

кварц – _______________________________; парча – _________________________________;

замша – ______________________________.

2. Запишіть слова, знявши риску.

Сам/на/сам, до/речі, на/добра/ніч, по/ліву/руч, с/покон/віку, раз/у/раз, все/рівно, будь/ласка, до/побачення, без/угаву.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Поясніть лексичне значення слів: крислатий, ґречний.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Складіть речення за такою схемою: [ ] і[ ]. ____________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Запишіть сполучники, що приєднують до головної частини підрядну допустову й підрядну наслідку: наслідку ____________________________________________________________________;

допусту _____________________________________________________________________________
6. Прочитайте текст.

(1)Будинок, де жив великий критик, був теж великий і мав два флігелі у дворі. (2)Покладаючись на своє чуття, Степан зійшов на п'ятий поверх першого будинку, але останнє помешкання в ньому мало дванадцятий номер, замість потрібного вісімнадцятого. (3)Тоді він, розпитавши у дворі, пішов у другий флігель, починаючи вже хвилюватись. (4)Ударивши кулаком у двері, він почав чекати, і серце його кидалось багато голосніше, ніж він постукав. (5)Він постукав ще раз, сам злякавшись своєї настирливості.

Упишіть номер речення, яке відповідає поданій нижче характеристиці (одній характеристиці може відповідати одне або кілька речень).

А складнопідрядне ____________________________________

Б складносурядне _____________________________________

В просте _____________________________________________

Г складне із сурядним і підрядним зв’язком _______________

Ґ із відокремленим додатком ____________________________

Д із відокремленою однією або кількома обставинами ______

Е із складеним іменним присудком _______________________

Є із складеним дієслівним присудком ____________________
7. Розставте розділові знаки, підкресліть головні й другорядні члени речення, над кожним словом надпишіть, якою частиною мови воно є. Побудуйте схему речення.

Нелегко мені зараз коли стою в посмутнілому лісі і вдихаю в себе запахи осені хоч і золота вона ще коли земля починає наливатися холодом і коли прокинувшись уранці раптово чуєш у небі крик.

Схема:

Українська література

8. Упізнайте письменника за фактом, явищем, художнім образом, близькою людиною…

А Слобожанщина, «Сердешна Оксана», «батько української прози» __________________________

Б малоросійська опера, Полтава, «Москаль-чарівник» ______________________________________

В бароко, «учив, як жив, а жив, як навчав», Левкон ________________________________________

Г Великі Сорочинці, Корж, «бувальщина, розказана дячком» ________________________________

Ґ «захалявна книжка», академік гравюри, Звенигородський повіт ____________________________

Д романтизм, Харків, «далекеє небо – моя сторона» _______________________________________

Е «Українська мелодія», байкар, альманах «Ластівка» _____________________________________
9. Упізнайте літературного героя за його реплікою.

А «Ой не годен пан Каньовський мене цілувати, тільки годен пан Каньовський мене роззувати!» _____________________________________________________________________________________

Б «Хто я такий, щоб іти до фараона й вести з Єгипту синів Ізраїлевих?» _______________________

В «Від тебе не одстану зроду, з тобою рад в огонь і в воду, на сто смертей піду з тобой»

_____________________________________________________________________________________

Г «Не могу без неї жити, так її образ – теє-то як його – за мною і слідить» _____________________

Ґ «На кладовищі мене покидаєш, на кладовищі мене й знайдеш!» ____________________________

Д «На світі всячину я знаю, хоть нікуди і не ходжу, і людям в нужді помагаю, і їм на звіздах ворожу» _____________________________________________________________________________

Е «Стара Терпилиха не зсунулась іще з глузду, щоб вам одказати» ___________________________
10. Упізнайте художній твір за героєм, жанром, фактом, цитатою...

А пісня, чисте сумління, «в смерті коса замашна» _________________________________________

Б Паллант, «енциклопедія українського життя», ямб _______________________________________

В «Нікуди її по-людськи ховати; зарили ниць у яму, прибили осиковим кілком», фантастичні елементи, Прокіп Ригорович ____________________________________________________________

Г епіграф з Гете, балада, «з води Дівчинонька пливе, і косу зчісує, і брівками моргає!»

____________________________________________________________________________________

Ґ алегорія, Епікур, «… – символ мудрої людини, яка у природженому ділі трудиться»

____________________________________________________________________________________

Д «Ой під вишнею, під черешнею…», сватання, ремарки ___________________________________

Е сентименталізм, «Та що то за дівка була!», рекрутчина ___________________________________

11. Автор пісні «Їхав козак за Дунай» – __________________________________________________

12. Кого І. Котляревський назвав мацапурою в такому уривку з «Енеїди»: «якусь особу мацапуру там шкварили на шашлику, гарячу мідь лили за шкуру і розпинали на бику»? Назвіть ім’я та прізвище цієї людини _________________________________________________________________

13. Альманах «Руської трійці» – _________________________________________________________

14. Найяскравіший представник полемічної літератури – ___________________________________

15. Назвіть ознаки українського бароко в красному письменстві (не менше чотирьох):

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
16. Прочитайте твір «Ворон і Чиж» і заповніть його паспорт.

Неподалік від озера, з якого визирали жаби, сидів на гілці й виспівував Чиж. Поблизу нього крякав собі Ворон, та, бачачи, що Чиж не полишає співати, сказав:

 • Чого ще й ти сюди пнешся, жабо?

 • А чому це ти мене звеш жабою? – спитав Чиж Ворона.

 • Тому що ти так само зелений, як та жаба.

 • Коли я жаба, – мовив на те Чиж, – тоді ти сам справжнісінький жабур, бо спів твій дуже схожий на жаб’ячий.

Сила: Серце і звичаї людські, а не зовнішні якості мають свідчити за те, хто ти є. Дерево по плодах пізнається.
Паспорт

1. Автор __________________________________________________________

2. Жанр ___________________________________________________________

3. Алегоричні образи _______________________________________________

4. Синонім до слова сила в літературознавстві – ________________________
17. Напишіть твір-роздум на одну з тем (обсяг – 1,5–2 с.).

 • У чому полягає секрет популярності українських народних пісень про кохання?

 • Що мав на увазі Григорій Сковорода, сказавши: «Світ ловив мене, та не спіймав»?

 • Чи справжнього щастя бажала дочці Терпилиха, наполягаючи одружити її з возним? (за п’єсою І. Котляревського «Наталка Полтавка»)


10 клас

Українська мова

1. Виконайте завдання.

А Поставте наголос у словах заслання, начинка.

Б Затранскрибуйте слово підживлюються ________________________________________________

В Запишіть числівник вісімсот шістдесят сім в орудному відмінку (обидві форми)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Г Запишіть іменники жнець, Олесь у кличному відмінку однини

_____________________________________________________________________________________

Ґ Запишіть іменники зразок, трамвай, гараж у родовому відмінку однини

_____________________________________________________________________________________

Д Запишіть іменники нехворощ, Керч, степінь в орудному відмінку однини

_____________________________________________________________________________________

Е Від дієслова летіти утворіть форму першої особи множини наказового способу

_____________________________________________________________________________________
2. Запишіть слова, знявши риску.

Навряд/чи, на/віки/вічні, хіба/що, чим/скоріш, як/найкраще, бозна/з/чим, тому/то, не/мов/би/то, ні/який, ані/де.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Доберіть до поданих слів по одному синоніму: відтак, свічадо.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Запишіть правильний варіант словосполучень, що потребують редагування.

Не читати повість, не знати правди, вірний солдат, вірна відповідь, згідно з наказом, троє дочок, три хлопці.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
5. Випишіть фразеологізми, що походять з античної міфології, і поясніть їх лексичне значення.

Авгієві стайні, поцілунок Іуди, нитка Аріадни, Ноїв ковчег, вавилонське стовпотворіння, сади Семіраміди, блудний син, альфа і омега.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Прочитайте текст.

(1)З перших же ударів Арсен зрозумів, як важко буде їм тут. (2)Глина суха й тверда.(3)У тісняві не розмахнутися як слід сокирою. (4)А розпушену глину доводиться насипати в кошіль і, рачкуючи назад, витягати з глибокої нори.(5)Однак робити нічого. (6)Десь тут зовсім недалеко знемагає в темниці Роман, і його будь-що треба сьогодні визволити.(7)Лунко цокає сокира, гупає заступ.(8)Шарудить, осипаючись на долівку, глина. (9)Потріскує лойова свічка, сповнюючи печеру чадом і смородом.(10)Вселяє надію.

Упишіть номер речення, яке відповідає поданій нижче характеристиці (одній характеристиці може відповідати одне або кілька речень).

А просте, неповне _______________________________________________________________

Б просте, односкладне безособове __________________________________________________

В просте з однорідними складеними іменними присудками ____________________________

Г просте з однорідними складеними дієслівними присудками __________________________

Ґ ускладнене відокремленою обставиною ___________________________________________

Д безсполучникове складне _______________________________________________________

Е складнопідрядне _______________________________________________________________

Є складносурядне _______________________________________________________________

Ж просте, непоширене __________________________________________________________

7. Розставте розділові знаки, підкресліть головні й другорядні члени речення, над кожним словом надпишіть, якою частиною мови воно є. Побудуйте схему речення.

Материнський погляд був ніби сповнений якоїсь цілющості він проникався тим здоров’ям яке передавалося на відстань передавалося тобі і ти відчував що дужчаєш твої сумніви чи вагання підупадають.

Схема:
Українська література

8. Упізнайте письменника за фактом, явищем, художнім образом, близькою людиною…

А М. Лисенко, театр, Шрам ____________________________________________________________

Б Єлисаветград, Н. Тарковська, «одежа – перве діло» ______________________________________

В Стеблів, «На Кожум’яках», Мазури ____________________________________________________

Г В. Дейша, Криворівня, «під вікнами сумно ридали трембіти»______________________________

Ґ О. Рошкевич, лірична драма, Джеджалик _______________________________________________

Д «Під тихими вербами», Вартовий, «Калинонько! Одна ти в мене рідная» ____________________

Е «Лимерівна», Миргород, «палкий погляд… з якоюсь хижою тугою» ________________________

9. Упізнайте художній твір за окремими фактами, короткими цитатами, героями…

А Герольдія, «чи виграв, чи програв, а грошики дай», сімейна історія _________________________

Б 1654 р., отець Василь, «Орлине гніздо» _________________________________________________

В «паралітик той на роздорожжу», 20 пісень, князь конюхів _________________________________

Г Є. Чикаленко, «вікна будинків – тисячі чорних ротів», Пава _______________________________

Ґ Западинці, проскурниця, «проше вас» __________________________________________________

Д притчевість, золотий горіх, куртизанка _________________________________________________

Е Дмитренко, «Так оце та правда?», столітня історія села ___________________________________

10. Упізнайте літературного героя чи героїню за його (її) реплікою.

А «Не для нас, о богине, твій божеський дар! Хоч над світом я цар, та над серцем не цар»

____________________________________________________________________________________

Б «Ох, діти-діти! Якби ви знали, як-то хочеться бачити вас хорошими людьми, щоб ви не черствий хліб їли…Воно ж, дурне, дума, що я їй ворог! Ворог за те, що витягаю з мужичества… А чого мені це коштує?.. Колись подякує» __________________________________________________________

В «Отой волоцюга, блудяга… покинув на Дону жінку з дітьми… приплівся сюди на мою голову… Господи! і за що ти мене отак караєш на сім світі?» ________________________________________

Г «Чи ти здуріла, чи що? Неначе хату одірвати так легко, як шматок хліба одкраять?» ___________

Ґ «А що ти усомнивсь на момент щодо волі моєї, то, побачивши сю вітчину, сам не вступиш на неї» _______________________________________________________________________________

Д «Батько почав його вчити герцям лицарським, брав і на Запорожжя з собою в науку… Потім він приїздив до нас такий радісний та щасливий… і до Бара ото… а вже я його так ждала й виглядала, як Божого світу… Ну, ми й покохались» _________________________________________________

Е «Рятуйте! Люди горять! Санька-голубочка згорить!..» ____________________________________

11. Скульптура якого митця надихнула І. Франка написати поему «Мойсей»? __________________

12. Назвіть псевдоніми братів і сестри І. Карпенка-Карого __________________________________

____________________________________________________________________________________

13. З яким твором французької літератури тематично споріднена трагікомедія «Мартин Боруля»? ____________________________________________________________________________________

14. Літературознавці вважають, що новела «Intermezzo» М. Коцюбинського – твір епічний з елементами драми й лірики. Назвіть по одній найяскравішій ознаці драматичного й ліричного в цьому творі. _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

15. Розкрийте етимологію обох частин псевдоніму Карпенко-Карий __________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

16. Прочитайте художній твір і заповніть його паспорт.

Хто смів сказать, що не богиня ти?

Де той безбожник, що без серця дрожі

В твоє лице небесне глянуть може,

Наткнутий блиском твої красоти?

Так, ти богиня! Мати, райська роже,

О глянь на мене з свої висоти!

Бач, я, що в небесах не міг найти

Богів, перед тобою клонюсь тоже.

О бозі, духах мож ся сумнівати

І небо й пекло казкою вважати,

Та ти й краса твоя – не казка, ні!

І час прийде, коли весь світ покине

Богів і духів, лиш тебе, богине,

Чтить буде вічно – тут, на полотні.

Паспорт

1. Автор і назва твору ________________________________________________________________

2. Жанр ___________________________ 3. Віршовий розмір _______________________________

4. Провідний мотив __________________________________________________________________

5. Художні засоби, використані в першому рядку поезії? (назвати щонайменше два засоби)

______________________________ _____________________________________________________

17. Напишіть твір-роздум на одну з тем (обсяг – 2 с.).

 • Грицько Чупруненко – здоровий прагматик чи хитрий і байдужий егоїст? (за романом Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

 • Трагізм людського існування у світі облуди (за «Легендою про вічне життя» Івана Франка)

 • Так хто ж зруйнував родину – Палагна чи Іван?(за повістю Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків»)

11 клас

Українська мова

1. Виконайте завдання.

А Поставте наголос у словах дано, фаховий

Б Затранскрибуйте слово розживешся ___________________________________________________

В Запишіть числівник сімсот п’ятдесят вісім в орудному відмінку (обидві форми)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Г Запишіть іменники швець, Віталій у кличному відмінку однини

_____________________________________________________________________________________

Ґ Запишіть іменники Париж, шлунок, відмінок у родовому відмінку однини

_____________________________________________________________________________________

Д Запишіть іменники нежить, дріб, путь в орудному відмінку однини

_____________________________________________________________________________________

Е Від дієслова шелестіти утворіть форму першої особи множини наказового способу

_____________________________________________________________________________________
2. Запишіть слова, знявши риску.

Кінець/кінцем, усього/на/всього, не/до/вподоби, не/сьогодні/завтра, до/загину, с/покон/віків, день/у/день, без/упину, у/ві/сні, все/одно.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Розкрийте лексичне значення слів субтильний, чвал.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Запишіть правильний варіант словосполучень, що потребують редагування.

Чекати на брата, ждати батька, згідно наказу, згідно з положенням, два фахівця, три сценарії.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
5. Випишіть фразеологізми біблійного походження й поясніть їх лексичне значення.

Фіговий листок, гордіїв вузол, дамоклів меч, рука руку миє, манна небесна, око за око, посипати голову попелом, піррова перемога.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Прочитайте текст.

(1)На небі сонце – серед нив я. (2)Більше нікого. (3)Йду. (4)Гладжу рукою соболину шерсть ячменів, шовк колосистої хвилі… (5)Тихо пливе блакитними річками льон. (6)Так тихо, що хочеться сісти на човен і поплисти… (7)Йду далі… (8)Стежки зміяться глибоко в житі, їх око не бачить, сама ловить нога. (9)Волошки дивляться в небо. (10)Вони хотіли бути як небо і стали як небо… (11)Йду далі – усе пшениця й пшениця… (12)Я все йду, самотній на землі, і так мені добре, що не паде між нами тінь когось третього…

Упишіть номер речення, яке відповідає поданій нижче характеристиці (одній характеристиці може відповідати одне або кілька речень).

А просте, односкладне означено-особове ____________________________________________

Б просте, односкладне безособове __________________________________________________

В ускладнене однорідними складеними дієслівними присудками ________________________

Г із складеним іменним присудком ___________________________________________

Ґ просте непоширене _____________________________________________________________

Д із відокремленим означенням ____________________________________________________

Е безсполучникове складне _______________________________________________________

Є складнопідрядне ______________________________________________________________

Ж складне з різними видами зв’язку _______________________________________________

7. Розставте розділові знаки, підкресліть головні й другорядні члени речення, над кожним словом надпишіть, якою частиною мови воно є. Побудуйте схему речення.

І хоч було багато світла обличчя в людей що стояли навколо зробилися збляклі й невиразні усі вони не красу світу відчували а напружено стежили чим закінчаться переговори.

Схема:


Українська література

8. Упізнайте письменника за фактом, явищем, художнім образом, близькою людиною

А «Камена», Зіньків, «в тобі розбили табір аспанфути» _____________________________________

Б «Ланка», Кантемирянин, «наш біль – рядки холодних слів» ________________________________

В імпресіонізм, Т. Мороз, «заспаний ранок, заплаканий у росах» ____________________________

Г «Україна чи Малоросія?», ВАПЛІТЕ, «загірна комуна» __________________________________

Ґ кінематограф, «Прекрасна УТ», Т. Жевченко ____________________________________________

Д екзистенціалізм, новітній український Растіньяк, «Таїс» __________________________________

Е 10 років мовчання, Грунський, «лірична поезія в прозі» __________________________________

Є «Березіль», Аренський, «97» _________________________________________________________

Ж деструкція, «Нова генерація», «на сніго-білому полю» ___________________________________

З міфологізм, «поетичний геній ХХ ст.», «був хрущем і жив колись на вишні» _________________

9. Упізнайте художній твір за цитатою (про нього або з нього); запишіть його назву.

А «У всього загону текли дощові сльози, це була страшна річ, щоб отак плакав гірко цілий військовий загін, а дощ не вгавав» ______________________________________________________

Б «Культурних сил нам треба, от що… – йому приємно було, що він тільки тимчасово, на три роки, покинув свої стріхи, щоб вернутися потім при повній зброї на боротьбу і з самогоном, і з крадіжками, і з недіяльністю місцевої влади» _____________________________________________

В «Ви розгортаєте сіно, простеляєте плаща, лягаєте горілиць, дивитесь на чорно-синє, глибоке зоряне небо і відпочиваєте, а відпочиваючи, думаєте» _____________________________________

Г «Як стане коло української афіші – читає-читає, думає-думає, чи справжньою написано мовою, чи фальшивою!» _____________________________________________________________________

Ґ «Я, сонцеві життя продавши за сто червінців божевілля, захоплений поганин завжди, поет весняного похмілля» _________________________________________________________________

Д «Чорне море хмар на небі глядить понуро на сіре море хмар над землею. А всередині між двома морями йдуть тіні по срібно-білому хребті гір. Вони наче висять між небом і землею. Між життям і смертю» __________________________________________________________________________

Е «Зупиніться на мить у цьому шаленстві долання вічного часу – і ви побачите його, здивованого маленького хлопчика з широко розкритими зеленими очима, на березі вічної української ріки» ___________________________________________________________________________________

Є «Ніхто твоїх не заперечить прав. Так, перший світ осяв твої висоти, до тебе тислись войовничі готи, і Данпарштадт із пущі виглядав» __________________________________________________

Ж «Вмерли в Новім Заповіті з славою святих. – На Аскольдовій могилі поховали їх» ____________________________________________________________________________________

З «Не треба ні паризьких бруків, ні Праги вулиць прастарих: все сняться матернії руки, стара солома рідних стріх» _________________________________________________________________

10. Розшифруйте абревіатуру «МАРС»? __________________________________________________

11. Як літературознавці визначають жанр твору «Поза межами болю»? _______________________

12. Назвіть героя, який уособлює у творі «Поза межами болю» автора ________________________

13. З якого твору слова «Занадто довго ми жили під стріхами, щоб лишатись романтиками їх»? ____________________________________________________________________

14. Розкрийте символіку назви вірша Є. Маланюка «Стилет чи стилос?..» __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

15. Розкрийте алегоричне значення епізоду з грішми у творі О. Турянського «Поза межами болю» ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

16. Прочитайте вірш «Лебеді» й заповніть його паспорт.

На тихім озері, де мріють верболози,

давно приборкані, і влітку, й восени

то плюскоталися, то плавали вони,

і шиї гнулися у них, як буйні лози.
Коли ж дзвінкі, як скло, надходили морози

і плесо шерхнуло, пірнувши в білі сни, –

плавці ламали враз ті крижані лани,

і не страшні були для них зими погрози.
О, гроно п’ятірне нездоланих співців!

Крізь бурю й сніг гримить твій переможний спів,

що розбиває лід одчаю і зневіри.
Дерзайте, лебеді: з неволі, з небуття

веде нас у світи ясне сузір’я Ліри,

де пінить океан кипучого життя.

Паспорт

1. Автор _________________________________________________________________________

2. Жанр ___________________________ 3. Віршовий розмір _____________________________

4. Провідний мотив __________________________________________________________________

5. П’ятірне гроно (прізвища/псевдоніми): ________________________________________________

____________________________________________________________________________________
17. Напишіть твір-роздум на одну з тем (обсяг – 2 с.).

 • Філософічність лірики Євгена Плужника (на прикладі поезій «Річний пісок», «Ніч…а човен – як срібний птах!..», «Вчись у природи творчого спокою…»).

 • Спадковість поколінь і духовна пам'ять у новелі Юрія Яновського «Дитинство» (роман «Вершники»).

 • Чи вдалося Григорію Многогрішному перемогти тоталітарну систему? (за романом Івана Багряного «Тигролови»).

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Департамент освіти І науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації...
Організація, форми, зміст та методичні поради щодо проведення військово-патріотичної роботи в навчальному закладі

Департамент освіти І науки Київської облдержадміністрації Київський...
Комунальний заклад Київської обласної ради Центр творчості дітей та юнацтва Київщини

Департамент освіти І науки полтавський обласний інститут післядипломної
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського надсилає для практичного використання...

Експерт
Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут післядипломної освіти, вул. Васильківська, 36

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Департамент...
Автори: М. М. Байцар, Л. А. Приймак, А. В. Ткач, вчителі української мови та літератури Полонської загальноосвітньої школи І-ІІІ...

Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної...
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Пояснювальна записка Збірник завдань з технологій призначено для...
Департамент освіти І науки хмельницької обласної державної адміністрації хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної...

Двнз «Університет менеджменту освіти» напн україни
Комунальний заклад «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

Комунальний заклад «кіровоградський обласний інститут післядипломної...
«кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

Міністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням (департаментам) освіти І науки обласних, Київської...

Наказ директора Департаменту економіки та інвестицій виконавчого...
Виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Національна академія педагогічних наук україни двнз «університет...
Федеральний державний бюджетний освітній заклад вищої професійної освіти приамурський державний університет імені шолом-алейхема

Програма обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді «київщина мій заповітний край»
Департамент освіти І науки Київської обласної державної адміністрації, та Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості...

Розклад роботи центру
...

За рішенням закладу
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...

За рішенням закладу
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...

Правила прийому до Роменського коледжу Державного вищого навчального закладу
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт