Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Проект за Програмою intel «Скільки я коштую»

Проект за Програмою intel «Скільки я коштую»

проект за Програмою INTEL «Скільки я коштую»

Автор: вчитель інформатики вищої категорії В. К. Бабич, НВК №16 м. Мелітополь

Актуальність: Кожна дитина хоч один раз у житті замислюється, скільки коштів витрачають батьки на нього. Чому батькам не вистачає грошей, звідки вони беруться, як допомогти батькам заощадити гроші. Розробка теми дозволила детальніше ознайомити учнів з проблемами сучасносної сім'ї. Даний проект також дозволив урахувати художні смаки учнів, їх власні інтереси та через особисту мотивацію підійти до вирішення проблем новаторства в інформатиці.

Навчальні предмети: інформатика, економіка, література, російська мова

Учасники: учні 8 класу

Цілі:

навчальна: створити умови для учнів, щоб вони самостійно та охоче отримували знання з тем розділу «Електронні таблиці» з різних джерел, розширювали та поглиблювали ці знання, вчилися використовувати отримані знання для рішення пізнавальних та практичних задач;

виховна: виробити в учнів відповідальне ставлення до праці, створити атмосферу сотворчості педагогів та учнів;

розвиваюча: стимулювати пізнавальний інтерес; розвивати творче мислення та осознаність взаємодії суспільних і наукових проблем з сучасними технологіями.

Очікувані результати:

- учні набувають навичок проводити опитування та аналізувати його результати;

- вдосконалювати навички пошуку інформації в Інтернеті, літературі на задану тему, вміти аналізувати її;

- удосконалювати вміння працювати з програмами PowerPoint, Publisher для створення презентацій, публікацій, веб-сторінок;

- навчитися оформлювати проект (елементи дизайну);

- удосконалювати вміння роботи в групах, доводити власну думку, робити висновки;

- навчитися робити самооцінку та взаємооцінку своєї роботи та роботи своїх однолітків.

Вхідні знання та навички:

 • Поняття ЕТ, формула, лист, книга, чарунка;

 • Знання клавіатури та вміння користуватися мишкою; вміння друкувати, копіювати, вставляти, зберігати інформацію на комп’ютері.

 • Базові вміння роботи з програмами Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint та Publisher).

 • Початкові вміння працювати в Інтернеті

 • Аналізувати, порівнювати, вибирати, ілюструвати, робити висновки

 • свідомо та правильно складати речення, необхідні для використання у найбільш типових ситуаціях.

 • продукувати писемне повідомлення з дотриманням мовних правил

 • формулювати думку у різних стилях і жанрах мовлення.

 • підготувати виступ і виголосити його з урахуванням ситуації спілкування

 • Досвід групової роботи


Матеріально-технічне, інформаційне та методичне забезпечення

 • ПК

 • Література: Є. Шестопалов. Інформатика 9 клас.

 • URL-адреси, використаних веб-сайтів:


http://www.agentura.ru/culture007/art/007/

http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/inside-zi/civilwar/

http://www.rusgal.ru/biblio/list/kry1.html

http://cins.ict.nsc.ru/citonod/My/Crypto/zhelnik.html

http://cins.ict.nsc.ru/citonod/My/Crypto/zhelnik.html

Оцінювання знань та вмінь:

выдбувається за допомогою спостереження за роботою учнів, ведення журналу, виконання завдань, а також створених ними кiнцевих продуктiв (презентацiй, публiкацiй, веб-сайтiв).

Кінцевий продукт:

публікація, веб-сайт

Опис проекту

Робота над проектом дозволила детальніше ознайомити учнів з проблемами сучасної сім'ї, замислитись, як тяжко працюють їх батьки, щоб належно одягти та прокормити їх. Проект пропонується для реалізації з учнями 8 класів, які починають вивчати інформатику за програмою поглибленого курсу, або учнів 10 класів. Працюючи над проектом,  учні розширюють і поглиблюють отримані під час уроків знання з електронних таблиць, використовуючи літературу, електронні енциклопедії, ресурси Інтернет.

Діяльність учнів:
Складається з двох етапів - теоретичного та практичного.

Теоретичний:
- ознайомлюються з вчительською презентацією, прикладами учнівських робіт та формами оцінювання публікації, презентації, веб-сайту;
- об’єднуються у групи за інтересами;
- обирають тему для дослідження;
- розподіляють обов’язки у групі;
- знаходять відповіді на тематичні питання, знайомляться з ними, розмовляють з батьками, узагальнюють та створюють звіт у вигляді публікації, веб-сторінки та презентації;
Практичний:
- збирають матеріали у Інтернет, літературі, проводять соціологічне опитування у батьків;

- обробляють отриманий матеріал;
- використовують дидактичний матеріал;

- створюють діаграму, пишуть висновки, оформлюють звіт;
- доповнюють звіт практичної частини у свою веб-сторінку, публікацію або презентацію.
- оцінюють згідно з критеріями свою роботу та роботу своїх однокласників;
- презентують свою роботу на конференції закладу.

Презентація

Формою представлення результатів проектної діяльності було обрано колективна доповідь з використанням слайдової презентації.

Працюючи над реалізацією проекту, учні підготували звіт у вигляді буклету та Web-сайта. По завершенні проекту учні обговорили результати своєї діяльності. Працюючи з листами самооцінки презентації, публікації, Web-сайта, створеними для цього проекту, кожний учень визначив свої навчальні досягнення, а також оцінив внесок свій власний та інших членів групи до реалізації проекту.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема: Бібліотечно-бібліографічні покажчики, списки рекомендованої літератури. Мета
Цікаво було б підрахувати, скільки ви вже книг перечитали. Здається безмежну кількість. У тім, ще не всі. І це прекрасно, бо скільки...

Роботи над помилками
Перепиши слово без помилки, в дужках біля нього вкажи, скільки в цьому слові букв, скільки звуків. Поділи слово на склади, випиши...

Сценарій свята «Школо, до побачення! Здрастуй, літо золоте!»
Чи легко досягти вершини ? Але скільки радощів, коли стоїш на ній ! Здається, ніби весь світ у твоїх ніг. А чи можна нашу школу порівняти...

Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною...
Стандарт ieee 890. Мова uml. Інструменти, що використовують вихідний код: Javadoc. Вплив детального проектування на проект. Оцінка...

Проект затверджено
Проект Правил ведення нотаріального діловодства (з додатками) та Типової номенклатури справ

2. Скільки існує натуральних чисел, для яких числа та одночасно є...
Дід Панас наловив риби. Три найбільші рибини він віддав своєму песику, зменшивши загальну вагу улову на 35%. Потім три найменші рибини...

Методичні рекомендації вчителям початкової школи щодо врахування...
У дитини виявляється сензитивність до морально-психологічних норм І правил поведінки, готовність до оволодіння засобами систематичного...

Картка вивчення студента для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу
Прошу зарахувати мене кандидатом до вступу на кафедру військової підготовки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича...

Проект державна митна
...

Проект на тему «Подих весни»
Тому важливо ознайомлювати дитину з якомога більшою кількістю зразків літературної творчості. Пропонуємо до вашої уваги літературний...

Вимоги до Портфоліо навчального проекту програми „Intel ® Навчання для майбутнього”
Запропоновані комп’ютерні технології застосовано цікаво І у відповідності до віку учнів, вони розширюють та поглиблюють знання та...

Регламенту щодо медичних виробів тов «дм-проект»
Тов «дм-проект», 03148, Україна, м. Київ, вул. Гната Юри, буд. 9, к. 414, код за єдрпоу 35507428 – уповноважений представник Dragerwerk...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

П лан навчального проекту
Якщо Ваш Портфоліо проекту буде обрано для публікації в базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього” чи для використання...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт