Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Проект за методикою Іntel «Шпигунські пристрасті»

Проект за методикою Іntel «Шпигунські пристрасті»

проект за методикою Іntel «Шпигунські пристрасті»
Автор: вчитель інформатики першої категорії В. К. Бабич, НВК №16, м. Мелітополь

Актуальність: людина завжди захищала свої секрети, а в сучасному світі майже неможливо обійтись без захисту інформації, вибір теми учнями в рамках загальної теми проекту показав, чим цікавиться молодь сьогодні. Розробка теми дозволила детальніше ознайомити учнів з проблемами сучасності. Даний проект також дозволив урахувати художні смаки учнів, їх власні інтереси та через особисту мотивацію підійти до вирішення проблем новаторства в інформатиці.

Навчальні предмети: інформатика, історія, література, російська мова

Учасники: учні 7 класу

Цілі:

навчальна: створити умови для учнів, щоб вони самостійно та охоче отримували знання з тем «Способи захисту інформації» та «Криптографія» з різних джерел, розширювали та поглиблювали ці знання, вчилися використовувати отримані знання для рішення пізнавальних та практичних задач;

виховна: виробити в учнів відповідальне ставлення до праці, створити атмосферу сотворчості педагогів та учнів;

розвиваюча: стимулювати пізнавальний інтерес; розвивати творче мислення та осознаність взаємодії суспільних і наукових проблем з сучасними технологіями.

Очікувані результати:

-учні набувають навичок проводити опитування та аналізувати його результати;

-вдосконалювати навички пошуку інформації в Інтернеті, літературі на задану тему, вміти аналізувати її;

-удосконалювати вміння працювати з програмами PowerPoint, Publisher для створення презентацій, публікацій, веб-сторінок;

-навчитися оформлювати проект (елементи дизайну);

-удосконалювати вміння працювати в групах, доводити власну думку, робити висновки;

-навчитися робити самооцінку та взаємооцінку своєї роботи та роботи своїх однолітків.

Вхідні знання та навички.

 • Поняття інформації та інформаційних процесів; властивості інформації, носії інформації.

 • Знання клавіатури та вміння користуватися мишкою; вміння друкувати, копіювати, вставляти, зберігати інформацію на комп’ютері.

 • Базові вміння роботи з програмами Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint та Publisher).

 • Початкові вміння працювати в Інтернеті

 • Аналізувати, порівнювати, вибирати, ілюструвати, робити висновки

 • Свідомо та правильно складати речення, необхідні для використання у найбільш типових ситуаціях.

 • Продуктувати писемне повідомлення з дотриманням мовних правил

 • Формулювати думку у різних стилях і жанрах мовлення.

 • Підготувати виступ і виголосити його з урахуванням ситуації спілкування

 • Досвід групової роботи

Матеріально-технічне, інформаційне та методичне забезпечення.

 • ПК

 • Література:

 • А. П. Алексеев, П. А. Алексеев, О. М. Мартяшина, Е. Н. Сухова. Изучение криптографии на уроках. Информатика и образование, №4 – 2003 г., стр. 33.

 • А. В. Бабаш, Ю. И. Гольев, Д. А. Ларин, Г. П. Шанкин. Криптография в XIX веке. Первое сентября, №33 – 2004 г., стр. 17.

 • А. Васильков. История криптографии, Первое сентября, №47 – 2003 г., стр. 28.

 • дані анкетування, зібрані 4 групою

 • URL-адреси, використаних веб-сайтів:

http:// lesnoe.itut.ru/forum/lofiversion/index.php/t770.html

http://anti-orange.com.ua/article/noelections/65/12001

http://www.agentura.ru/culture007/art/007/

http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/inside-zi/civilwar/

http://www.rusgal.ru/biblio/list/kry1.html

http://cins.ict.nsc.ru/citonod/My/Crypto/zhelnik.html

http://cins.ict.nsc.ru/citonod/My/Crypto/zhelnik.html

Інше.

Відвідування шкільного музею

Оцінювання знань та вмінь:

відбувається за допомогою спостереження за роботою учнів, ведення журналу, виконання завдань, а також створених ними кiнцевих продуктiв (презентацiй, публiкацiй, веб-сайтiв).

Кінцевий продукт:

публікація, веб-сайт

Опис проекту

Робота над проектом дозволила детальніше ознайомити учнів з проблемами захисту інформації в давнину і наші часи. Проект пропонується для реалізації з учнями 7 класів, які починають вивчати інформатику за програмою поглибленого курсу, або учнів 10 класів. Працюючи над проектом,  учні розширюють і поглиблюють отримані під час уроків знання про способи захисту інформації, використовуючи літературу, електронні енциклопедії, ресурси Інтернет. Знайомляться з наукою криптографія.

Діяльність учнів.
Складається з двох етапів - теоретичного та практичного.

Теоретичний:
- ознайомлюються з учительською презентацією, прикладами учнівських робіт та формами оцінювання публікації, презентації, веб-сайту;
- об’єднуються у групи за інтересами;
- обирають тему для дослідження;
- розподіляють обов’язки у групі;
- знаходять відповіді на тематичні питання, знайомляться з ними, узагальнюють та створюють звіт у вигляді публікації, веб-сторінки та презентації;
Практичний:
- збирають матеріали у Інтернет, літературі, проводять соціологічне опитування ;

- обробляють отриманий матеріал;
- використовують дидактичний матеріал;

- створюють діаграму, пишуть висновки, оформлюють звіт;
- доповнюють звіт практичної частини у свою веб-сторінку, публікацію або презентацію.
- оцінюють згідно з критеріями свою роботу та роботу своїх однокласників;
- презентують свою роботу на конференції закладу.

Презентація.

Формою представлення результатів проектної діяльності була обрана колективна доповідь з використанням слайдової презентації.

Працюючи над реалізацією проекту, учні підготували звіт у вигляді буклету та Web-сайта. По завершенні проекту учні обговорили результати своєї діяльності. Працюючи з листами самооцінки презентації, публікації, Web-сайта, створеними для цього проекту, кожний учень визначив свої навчальні досягнення, а також оцінив внесок свій власний та інших членів групи до реалізації проекту.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конкурсно розважальна програма «шпигунські ігри»
Рекомендовано науково методичної радою Васильківського міського Центру дитячої та юнацької творчості до участі

Проект затверджено
Проект Правил ведення нотаріального діловодства (з додатками) та Типової номенклатури справ

Проект державна митна
...

Проект на тему «Подих весни»
Тому важливо ознайомлювати дитину з якомога більшою кількістю зразків літературної творчості. Пропонуємо до вашої уваги літературний...

Регламенту щодо медичних виробів тов «дм-проект»
Тов «дм-проект», 03148, Україна, м. Київ, вул. Гната Юри, буд. 9, к. 414, код за єдрпоу 35507428 – уповноважений представник Dragerwerk...

Анкета визначення здібностей учнів за методикою Хаана І Кафа 10. Методика «Неіснуюча тварина»
Методика визначення рівня розумового розвитку молодших школярів за Е. Замбацявічене

Над якою я працюю
Важливою передумовою розуміння нових проблем, що постали перед шкільною математикою та методикою її викладання у зв’язку зі створенням...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Харківська районна державна адміністрація Харківської області
Матеріали цих розробок дають можливість познайомитись з методикою роботи над розвитком мовлення в початковій школі, сприяють розширенню...

Проект наказу Мінекономіки: "Про затвердження Типового положення...
...

Проект за Програмою intel «Скільки я коштую»
Розробка теми дозволила детальніше ознайомити учнів з проблемами сучасносної сім'ї. Даний проект також дозволив урахувати художні...

Заняття поняття про анамнез. Лікарський та клініко-фармацевтичний анамнез
Таким чином, оволодіння методикою збирання як загального, так І фармакологічного анамнезу є необхідною передумовою адекватної діагностики...

Конкурс проектних пропозиціій для нетехнічного компоненту проекту...
У випадку, якщо претендент упевнений в тому, що запропонований ним проект відповідає встановленим вимогам, то він подає повний проект...

Конкурс проектних пропозиціій для нетехнічного компоненту проекту...
У випадку, якщо претендент упевнений в тому, що запропонований ним проект відповідає встановленим вимогам, то він подає повний проект...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт