Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Ущ Зміст програмового матеріалу

Ущ Зміст програмового матеріалу


Українська література, 8 клас
Ущ

Зміст програмового матеріалу

Год

Дата

Примітки

Вступ

1
Художня література як одна із форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури. Аналіз художнього твору.

ТЛ: поглиблення понять про художній образ, художній твір.

1Усна народна творчість

2
Українські історичні пісні про звитяжну боротьбу козаків з турецько-татарськими нападниками («Зажурилась Україна», «Та ой як крикнув же козак Сірко»).

13
Пісні про боротьбу проти соціального та національного гніту («Ой Морозе, Морозенку», «Максим козак Залізняк», «Чи не той то Хміль», «За Сибіром сонце сходить»).

14
Образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі, їх характеристика.

15
Пісні Марусі Чурай «Засвіт встали козаченьки», «Віють вітри, віють

буйні», «Ой не ходи, Грицю...». Трагічна історія життя легендарної

поетеси.

1
Вивчити

напам’ять

«Засвіт

встали ко-

заченьки».

6
Українські народні думи. Різновиди дум. Кобзарі та лірники. Сучасні виконавці дум.

ТЛ: думи.

17
Проблема вибору, душевна роздвоєність Марусі Богуславки («Ма-

руся Богуславка»).

18
Символ гріхопадіння і порятунку через покаяння («Буря на Чорному морі»).

19
ПЧ №1. Народні думи «Самійло Кішка», «Дума про козака Голоту».

1
ПЧ

10
ТКР №1. «Усна народна творчість» (відповіді на питання).

1
ТКР

З давньої української літератури

11
«Слово про похід Ігорів» – давньоруська пам’ятка, перлина укра-

їнського ліро-епосу. Історична основа твору. Переклади і переспіви у ХІХ – ХХ ст. Питання авторства.

112
Особливості композиції та стилістичних засобів у «Слові про похід Ігорів».

113
Образи руських князів. Ідея патріотизму.

114
Символічно-міфологічні образи. Фольклорні мотиви. Роль пейзажу. Поетичність образу Ярославни.

115
РМ. Усний переказ епізоду «Слова про похід Ігорів».

1
РМ (у)

Світ української поезії

16
Тарас Шевченко. «Думи мої, думи мої...»; «Ой три шляхи широкії...»,

Викуп поета з неволі, причини його покарання царем, арешт, перебування в казематі, заслання.

1
Вивчити «думи мої, думи мої..»

17
Усвідомлення власної місії поета. «Мені однаково, чи буду...»

(з циклу «В казематі»).

1
Вивчити напам’ять

18
«Минають дні, минають ночі...». Роздуми автора про плинність,

скороминущість життя людини на землі, про її долю.

ТЛ: філософська лірика, силабо-тонічне віршування.

119
Ідейно-художній аналіз поезій Т.Шевченка.

120
ВЧ Читання творів Тараса Шевченка.

1
ВЧ

21
ТКР №2. «Слово про похід Ігорів», творчість Тараса Шевченка (тести)

1
ТКР

22
Іван Франко. Короткі відомості про письменника. «Іван Вишенський» (оглядово). Історична правда і художній вимисел.

ТЛ: історична поема.

123
РМ. Письмовий твір-характеристика головного персонажа поеми «Іван Вишенський».

1
РМ(п)

24
Леся Українка. Розповідь про життя поетеси, її мужність і силу духу.

Потужне ліричне начало, романтичність, волелюбність, оптимізм, мрія і дійсність як провідні мотиви. «Ви щасливі, пречистії зорі».

125
Тема гармонійного єднання людини з природою («Давня весна»).

126
«Хотіла б я піснею стати...» – зразок ліричної мініатюри, романтичний спосіб вираження мрій та сподівань ліричної героїні.

1
Вивчити напам’ять

27
Ідея вільної творчості, вільнолюбства людини. Проблеми і мотиви:

роль митця в суспільстві, служіння музі й народові, суть людського

щастя, вдячності (поема «Давня казка»).

1
Вивчити напам’ять

уривок

28
Порівняльна характеристика Поета і Бертольда, складання плану

порівняльної характеристики.

129
ПЧ №2. Іван Сенченко. «Діамантовий берег».

1
ПЧ

30
ЛРК №1. Творчість письменників-земляків.

1
ЛРК

31
ТКР № 3. Письмовий твір на одну з тем: «Поема «Давня казка» як поетичний маніфест Лесі Українки», «Актуальність вибору Івана Вишенського в наш час».

1
ТКР (твір)

32
Повторення вивченого за семестр

1ІІ семестр


33
Володимир Сосюра. Патріотичні та інтимні мотиви творів поета.

Патріотичний пафос поезії «Любіть Україну!».

1
Вивчити напам’ять

34
Образ України, ідея нерозривної єдності людини з рідною землею,

алегоричність образів поезії «Сад». «Васильки» — взірець інтимної

лірики.

ТЛ: інтимна лірика, віршові розміри.

135
Борис Олійник. Народне визнання сучасного українського поета.

«Вибір», «Ринг». Вічна проблема життєвого вибору, стоїчної позиції.

136
Філософія чину і мудрості у творах поета.

137
Володимир Підпалий. Щирість патріотичних почуттів ліричного героя у вірші «Тиха елегія».

138
Оптимізм, упевненість у правильності обраного шляху («Запросини»).

139
Іван Малкович. «Свічечка букви Ї», «Музика, що пішла». Глибокі

роздуми сучасного поета про те, якою повинна бути людина.

140
«3 янголом на плечі». Оптимістичний пафос, віра в перемогу добра.

1
Вивчити напам’ять

41
ТКР №4. За творчістю В.Сосоюри, Б.Олійника, В.Підпалого та І.Малковича (тести).

1
ТКР

Національна драма

42
Іван Карпенко-Карий. Короткі відомості про життя і творчість ви-

датного українського драматурга ХІХ ст., про «театр корифеїв».

143
Трагікомедія «Сто тисяч» (скорочено) – класичний взірець україн-

ського «театру корифеїв».

ТЛ: драматичний твір (поглиблено), комедія, трагікомедія.

144
Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до на-

живи. Проблема влади грошей – наскрізна і «вічна» у світовому

мистецтві.

145
Засоби сатиричного змалювання Герасима Калитки.

146
РМ. Усний твір-роздум за п’єсою І.Карпенка-Карого «Сто тисяч». «Вплив грошей на людську особистість».

1
РМ(у)

З української прози

47
Михайло Коцюбинський. «Дорогою ціною» (скорочено). Пригодницький, романтичний сюжет повісті. Протест Остапа і Соломії проти будь-якого насильства над людиною.

148
Кохання Остапа і Соломії як центральний мотив у творі. Його непе-

реможна сила, що рухає вчинками героїв.

149
Час і вічність у повісті, символічні образи. Романтичність, мужність

і сила волі української жінки Соломії.

150
Осип Назарук. «Роксоляна» (скорочено). Події історичної доби

XVI ст.

151
Проблема кохання і служіння народові в історичній повісті.

152
Незалежна вдача, щирість у стосунках з людьми, природний розум і врода Роксоляни.

153
РМ Складання анкети головного героя

(письмово).

1
РМ(п)

54
Особливості сюжету повісті, роль позасюжетних елементів (авторські відступи, описи, епіграфи, пісні).

155
ПЧ №3. Валентин Чемерис. «Ольвія».

1
ПЧ

56
ТКР №5. Письмовий твір на одну з тем: «П’єса “Сто тисяч” як викриття користолюбства», «Відображення воле-

любного духу українського народу в повісті “Дорогою ціною”», «Роксоляна – найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана».

1
ТКР(твір)

57
Володимир Дрозд. Іронічна, алегорично-химерна проза сучасно-

го прозаїка. «Ирій» – химерна повість про неповторний світ юності,

про вічне і швидкоплинне в житті людини.

158
Стилістичні прийоми художнього письма, поєднання уявного з ре-

альним, їх роль у сюжеті, в донесенні основних ідей, мотивів повісті «Ирій».

159
Проблеми людини в суспільстві, її знеособленні, свободи і неволі,

особистості й натовпу, дійсності та мрії у творі В.Дрозда «Білий кінь Шептало».

160
Алегоричність образу коня Шептала, його характеристика, оцінка його поведінки.

161
ПЧ №4. Володимир Дрозд. «Білий кінь Шептало на молочарні».

1
ПЧ

Український гумор та сатира

62
Володимир Самійленко. Коротко про митця. «На печі». Гумор і сатира поета як поштовх до роздумів про справжній патріотизм, чесність, самовідданість людини. «Не вмре поезія».

163
Засоби творення гумору та сатири. Сатирична іронія вірша.

ТЛ: гумор і сатира (поглиблено), антитеза, іронія.

164
Олег Чорногуз. Аналіз змісту гуморески «Як вибирати ім’я». Ти-

повість життєвих ситуацій та психологія поведінки людей у найріз-

номанітніших комічних ситуаціях.

165
Гумореска «Як поводитись у кіно». Невихованість і нечемність крізь

призму бачення гумориста. Мовні засоби комічного.

166
ВЧ Урок-конкурс на кращого виконавця гумористичних творів.

1
ВЧ

67
ЛРК №2. Гумористичні твори письменників-земляків

1
ЛРК

68
ТКР №6. За творчістю В.Дрозда, В.Самійленка, О.Чорногуза (тести)

1
ТКР

69
Урок-підсумок. Бесіда про твори, що вивчалися впродовж року й

викликали найбільше зацікавлення.

170
Підсумковий урок.

1поділитися в соціальних мережахСхожі:

Ущ. Зміст програмового матеріалу
Частини мови(іменник, прикметник). Вивчені групи орфограм в іменникові І прикметникові

Ущ. Зміст програмового матеріалу
Художня література як одна із форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури. Аналіз художнього твору

Ущ. Зміст програмового матеріалу
...

Ущ Зміст програмового матеріалу
Роль І місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Аналіз художнього...

Великоолександрівський навчально-виховний комплекс збірник завдань...
Додаткові уроки, що сприяють покращенню засвоєння програмового матеріалу, тобто мають допоміжний характер щодо основних занять

Як допомогти таким дітям побачити, почути, відчути всю багатогранність навколишнього світу?
Але й можливості та обмеження, зумовлені медичним діагнозом. Необхідно максимально зменшити відставання у психофізичному розвитку,...

Зміст навчального матеріалу Стор. Дата
Вступ. Ознайомлення з матеріалами, інструментами та правилами безпечної праці. Форми І образи природи — зразок для майстра

Програма з етики 6 клас (34 години, 1 година на тиждень, із них 3...
Добродії І злодії. Доброчинство. Для чого людині та суспільству етикет? Етикетні правила, які я знаю та користуюся ними. Уміння бути...

Шевченківська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат з поглибленим...
Шкільний кабінет англійської мови є організуючим центром навчальної роботи з учнями, місцем зосередження навчального матеріалу, посібників,...

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
Ущільнення навчального матеріалу за програмою профільного рівня пропонується здійснити за рахунок резервного часу. Зміст програм...

Озрізняти на слух та використовувати у мовленні слова команди англійською...
Програмовий зміст. Закріпити знання лексичного матеріалу з тем: «Тварини», «Предмети», «Знайомство», «Команди». Тренувати вміння...

1 протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) з взяття матеріалу для лабораторних досліджень
А проблема, пов‘язана із здоров‘ям: Виконання призначень з взяття матеріалу для лабораторних досліджень

Шляхи формування комунікативних умінь І навичок
Кожен урок української мови – складна, цілісна, динамічна система змісту навчального матеріалу й організації роботи з ним, яка насамперед...

Методичні рекомендації для вчителів хімії, фізики, біології та географії Київ 2014
Поліхун Н.І., Польова М. Б., Постова К. Г. Інтеграція навчального матеріалу з енергоефективності та збереження клімату у предметний...

Уроку з фізики 11 класу на тему „
Тим самим намагаємось скоротити час на записи теоретичних відомостей під диктовку. Закріплення вивченого матеріалу також відбувається...

Методичні рекомендації по впровадженню сегментного викладання та...
У методичних рекомендаціях вміщено календарне планування, поурочні плани конспектів та підбірку сегментів з теми : «Кількість теплоти»...

Програма навчального предмета „Природознавство” розроблена на основі...
Вона має інтегрований зміст, поєднує пропедевтику біології та екології, географії, фізики, астрономії, хімії

Кожний урок української мови І літератури складна, цілісна, динамічна...
Кожний урок української мови І літератури – складна, цілісна, динамічна система змісту навчального матеріалу й організації роботи...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт