Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Котовського району одеської області

Котовського району одеської області

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7


ВИШНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІ СТУПЕНІВ

КОТОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
На Всеукраїнський конкурс

„Парк педагогічної майстерності “
Номінація

„ Галерея інноваційного пошуку “


Я- патріот , я- Котовщини гордість і надія!

Інноваційна модель виховної системи

з формування та розвитку патріотичних почуттів учнів на уроках математики та фізики засобами національно-патріотичного виховання


З досвіду роботи

вчителя фізики та математики

Вишнівської загальноосвітньої

школи І-ІІ ступенів

Котовського району

Одеської області

Іскрової Тетяни Анатоліївни

2012 рік
Зміст

1. Система роботи з формування та розвитку патріотичних почуттів учнів на уроках математики та фізики засобами національно-патріотичного виховання

« Я- патріот, я- Котовщини гордість і надія! »

1.1. Вступ. 1.2. Теоретичні основи національно - патріотичного виховання

1.3. Проблема та завдання патріотичного виховання у системі виховної роботи вчителя математики та фізики.

1.4. Складові виховної системи та основні напрями діяльності.

1.5.. Патріотичне виховання учнів на уроках математики, фізики та позаурочний час.

1.6. Результативність

Висновки.

1.7 Література.

2. Додатки.

2.1. Фрагмент програми . Виховна система класу «Я – патріот, я- Котовщини гордість і надія!».

2.2. Збірка задач з математики економічного характеру.

2.3. Збірка задач з фізики екологічного змісту.

2.4. Рекомендації щодо створення виховної мети уроку,виховного заходу

(на допомогу молодому спеціалісту)

2.5. Фрагмент районної цільової програми «Формування громадянської зрілості учнівської молоді»

2.6 Зустріч у початковій школі. Сторінками Червоної книги. Екологія мовою математики.

2.7 Урок фізики. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики.

2.8 Виховний захід. Екологія крізь краплю води.

2.9 Тест на екологічну тематику . «Ціннісне ставлення до природи»

2.10 Цікаве малювання

2.11 Вірші, загадки про фізичні ( астрономічні) явища та закони.

Патріотизм як мета й результат патріотичного виховання

молоді – це прояв любові до Батьківщини, вітчизни.

Володимир Даль
Постановка проблеми. Патріотичне виховання молоді сьогодні є одним з найголовніших пріоритетів гуманітарної політики в Україні, важливою складовою національної безпеки України.

Суспільство не може не розвиватися, але воно не може розвиватися без особистостей. Так само суспільство не може існувати без громадян - членів суспільства, які мають відчуття відповідальності за долю суспільства. Особистість і громадянин - два крила, на яких спільнота піднімається у майбутнє. Тому завдання освіти двоєдине - виховувати громадянина й особистість.

Виховання громадянина - це основний напрямок національно-патріотичного виховання. В усіх країнах цьому питанню приділяється значна увага. Тому про те, чи потрібне і наскільки потрібне національно-патріотичне виховання у загальноосвітніх і вищих школах, у війську навряд чи потрібно дискутувати. Щоб переконатися в необхідності національно-патріотичного виховання, досить порівняти наше життя з життям громадян найбільш економічно розвинених держав світу, де патріотична самосвідомість є першою ознакою громадян цих країн. Коли українські вчені не будуть робити новітніх відкриттів, розробляти нових технологій, а інженери не будуть створювати нових машин - Україна перетвориться в об'єкт постачання дешевого і вчорашнього. Отже, патріотизм - це не тільки емоції, - це категорія цілком економічна.

Питання національно-патріотичного виховання також не є новим, оскільки ще за радянських часів вихованню патріотизму надавалось надзвичайно велике значення. Проте виховання патріотизму в Україні як незалежній державі має принципові відмінності від "інтернаціонального" виховання у Радянському Союзі і розв'язувати його потрібно, як правило, тим самим педагогам. Тому до розв'язання питання патріотичного виховання варто підійти по-науковому і без надмірних емоцій, хоч без емоцій говорити про патріотизм неможливо. Сьогодні педагоги опинилися перед необхідністю розбудовувати свою національну державу і творити життя за іншими правилами, хоч багато що залишилося на своїх місцях, - ті ж самі вчителі у загальноосвітніх і викладачі у вищих школах. Багато з них з цілком об'єктивних причин виявився неготовим до нових завдань національно-патріотичного виховання. Навіть якщо не брати до уваги морально-психологічну сторону цього процесу, дається взнаки відсутність необхідної інформації у підручниках, навчальних посібниках тощо. В умовах розбудови незалежної держави на перший план виходить проблема відродження національної системи освіти як передумови виховання нового покоління українців. Як зазначено в Концепції національно-патріотичного виховання молоді(Наказ, Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту; Міністерство оборони; Міністерство культури і туризму; Міністерство освіти і науки № 3754/981/538/49 від 27.10.09 року)головна мета української системи освіти – створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, формувати покоління, здатне навчатися впродовж всього життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства.

Одним із головних завдань освіти є створення умов для виховання свідомих громадян-патріотів, які зможуть збудувати заможну, духовну і матеріально багату державу. Патріотизм покликаний дати новий поштовх для розвитку духовності нації. Це є нагальною потребою і держави, і суспільства, і особистості. Складовими патріотизму є:

- любов до Батьківщини, родини, отчого дому, рідної мови;

- віра у світле майбутнє;

- повага та доброзичливе ставлення до народу, його історії і культури;

- готовність до праці на користь рідної землі;

- дотримання та пропаганда здорового способу життя;

- турбота про збереження природи.

Становлення громадянської свідомості починає формуватися ще у молодшому шкільному віці, коли досвід дитини тісно пов'язаний з усім новим, яскравим. Дитина відчуває в собі любов до своєї сім'ї, школи, місця, де живе. Активне спілкування дітей з природнім і соціальним оточенням, накопичення досвіду особистісного ставлення до системи цінностей українського суспільства, незабутні враження дитинства залишаються на все життя. Вони створюють міцний ґрунт для глибоких, усвідомлених, патріотичних почуттів. Щоб досягти життєвого успіху людині потрібні не лише знання підручників, вона повинна навчитися бути самостійною, відповідати за свої вчинки та рішення, уміти захищати свої права. Виникає необхідність підтримувати дітей. Сутність виховання полягає в тому, що в процесі його формуються світогляд, мораль, високі естетичні смаки та ставлення учня як особистості до навколишнього світу. Процес національного виховання органічно поєднаний з процесом навчання учнів, опанування ними основами наук, знайомством із багатством національної та світової культур. Згідно Концепції національно-патріотичного виховання молоді метою виховання є набуття молодим поколінням соціального досвіду, готовності до виконання громадянських та конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в молоді, незважаючи на національну належність, рис громадянина Української держави, розвиток духовності, прищеплення моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

Патріотизм – основа духовного становлення громадянина. Патріотизм – серцевина людини, основа її активної позиції писав В. О. Сухомлинський.

Створити і зміцнити державу можуть громадяни, які люблять свою країну, свій народ і готові самовіддано служити їх інтересам. Життя і щастя кожної людини значною мірою залежить від долі Батьківщини, яка гарантує їй особисту безпеку, створює умови для праці й відпочинку, захищає її соціальні інтереси. Патріотизм як ціннісне ставлення до Батьківщини є справою внутрішньої свободи людського добровільного самовизначення. В сьогоднішніх умовах розбудови громадянського суспільства становлення патріотизму, національної самосвідомості юних громадян має стати центральним нервом усієї діяльності навчального закладу, а недостатня увага до цього надзвичайно важливого аспекту сприяє поглибленню духовної кризи молодих поколінь. У Національній доктрині розвитку освіти визначено, що громадянське та патріотичне виховання є «головними складовими національного виховання». Відповідно до «Програми патріотичного виховання дітей та учнівської молоді», Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11класів загальноосвітніх навчальних закладів України» одним із пріоритетних завдань освіти є патріотичне виховання молодих поколінь. Теоретичні передумови патріотичного виховання учнів закладені у працях В.Сухомлинського, Г. Ващенка, які підкреслювали діяльний характер патріотизму, необхідність учити дітей шукати своє місце у житті країни, залучати їх до боротьби з недоліками у житті суспільства.

Поняття патріотизму виражає найвищу і найсильнішу духовну силу, що зумовлює активну життєву позицію людини. Завдяки почуттю патріотизму людина стає сильною, здатною творити і розбудовувати свою національну державу, що виступає гарантом стабільності й могутності народу, його безсмертя. Тому головною ідеєю моєї діяльності, як учителя фізики і математики,класного керівника стало створення інноваційної моделі виховної системи з формування та розвитку патріотичних почуттів учнів на уроках математики та фізики засобами національно-патріотичного виховання

30 років я викладаю у Вишнівській загальноосвітній школі фізику і математику.Головною метою моєї діяльності як вчителя фізики та математики є передача молодому поколінню соціального досвіду. Навчання математики та фізики в школі ґрунтується на низці концептуальних положень.

Зміст сучасної шкільної математичної освіти - це не просто знання, уміння і навички, а людська культура, що знаходить відображення в освітній галузі "Математика", " Фізика".

Головна мета навчання фізики та математики - всебічний розвиток дитини.

Основні завдання навчання математики, фізики:

виховувати інтересу до вивчення математики,фізики, потяг до наукової творчості;

виховувати розуміння ролі математики, фізики в житті, розуміння важливості математичних, природничих знань;

виховувати загальнолюдські цінності: національну свідомість, повагу до національної культури України, уявлення про математику як невід'ємну складову загальнолюдської культури, про фізику як науку про природу.

виховувати позитивні риси характеру: чесність і правдивість, наполегливість і силу волі, культуру думки і поведінки, відповідальність за доручену справу, ініціативу.

виховувати естетичну, правову, патріотичну, екологічну культуру, здоровий спосіб життя.

виховувати такі людські якості як: сумлінність, здатність до переборення труднощів, працелюбство.

виховувати патріотичну свідомість шляхом ознайомлення учнів з іменами та біографіями видатних учених, що створювали математику, зокрема видатних українських математиків.

виховувати дисципліну, звичку до систематичної розумової праці.

виховувати зібраність, самовладання, комунікативність ( уміння працювати в колективі ).

виховувати позитивне ставлення учнів до навчально-пізнавальної діяльності.

забезпечення свідомого оволодіння учнями системою математичних , фізичних знань, умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті і майбутній трудовій діяльності, достатніх для успішного опанування інших знань і здійснення неперервної освіти.

інтелектуальний розвиток учнів (розвиток логічного і просторового мислення, інформаційної та графічної культури, пам'яті, уваги, інтуїції тощо);

формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї і методи фізики та математики та їх роль у пізнанні навколишнього світу;

розвиток позитивних рис особистості і загальнолюдських духовних цінностей.

Тому, для реалізації фундаментального підходу до навчання математики, я детально зупинилася на вивченні такого питання як: «Особистісний підхід при вивченні математики». В.О. Сухомлинський говорив: «До кожного учня треба підійти, побачити його труднощі, кожному потрібно дати тільки для нього призначене завдання». Тому я прагну, щоб кожен урок був продуманим, підготовленим і несхожим на попередній. На уроках використовую дидактичний матеріал, опорні таблиці, тестові завдання,відеоматеріали , презентації тощо. Вважаю, що одержати задоволення від занять математикою та фізикою учень може при умові, що навчання буде таке, щоб він не боявся іти до дошки, а був впевнений, що завдання вибране ним бути розв’язане. Я враховую можливості учня, його інтереси, здібності, щоб процес навчання математики не перетворився у непосильну працю. Тому, в своїй роботі я використовую принципи диференціації навчання. На уроках я організовую навчання так, щоб учні усвідомлювали, що треба осмислити, що треба виконати у тих завдання, що їм пропоную. Учні повинні зрозуміти, на що саме спрямовувати свої дії. На кожному уроці стараюся сформулювати мету уроку, складаю план уроку на окремій дошці і кожен учень бачить, що має вивчити на уроці,кожна тема має мотивацію.

У 2000 році мною була створена Програма виховної роботи з національно-патріотичного виховання ,, Я – патріот, я- Котовщини гордість і надія!'' для учнів 5-9 класів.

Програма включає мету і завдання виховання, зміст, форми і методи діяльності, діагностику та очікувані результати. На основі матеріалів педагогічних спостережень та експериментальної роботи постійно здійснюю корекцію виховної системи. Отже, в кожний конкретний період виховна система, відзначаючись логічною цілісністю й наступністю, є своєрідною, адже змінюється соціальне замовлення, умови діяльності класу, змінюються вихованці.

Завдання виховної роботи:

на рівні планети: привласнення загальнолюдських цінностей; екологічне виховання;

на рівні країни: виховання громадянина, демократа, гуманіста; формування рис національної самосвідомості, освоєння духовної культури українського народу;

на рівні регіону: формування основних рис хлібороба, господаря землі, працівника сільського господарства;

на рівні села: взаємодопомога, колективізм, повага до старших, почуття гордості за людей села, сприйняття їхніх проблем як особистих;

на рівні школи: формування наукового світогляду і внутрішньої потреби в самовихованні;

на рівні сім’ї: привласнення позитивних цінностей сучасної сім’ї та реалізація замовлень батьків стосовно розвитку їх дитини;

на рівні вихованця: реалізація індивідуальних замовлень вихованців.

Мною було визначено сім людських спільнот—відповідних напрямів, за якими здійснюється виховний процес:

Я – людина

Я – член сім’ї

Я – учень школи

Я – житель села

Я – житель Котовщини

Я – громадянин України

Я – житель планети Земля

Основна мета: формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості.

ставить перед собою завдання: підвищити якість виховання кожної дитини з максимальним урахуванням її здібностей, нахилів, інтересів, стану здоров’я.

Я, як вчитель фізики,математики ,класний керівник, ставлю перед собою конкретні завдання:
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Одеська загальноосвітня школа №44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області зміст
Посада І місце роботи, служби: вчитель інформатики Одеської загальноосвітньої школи №44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської...

Товарна Біржа «Електронні торги України»
Хмельницький, код єдпроу 38574869, місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький, вул. Пушкіна, буд. 9, оф. 2, повідомляє про проведення...

Методичні рекомендації всіх рівнів
Одеська загальноосвітня школа №44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області

Методичний посібник для вчителів
Одеська загальноосвітня школа №55 I-III ступенів одеської міської ради одеської області

План навчального проекту Автор навчального проекту
Одеська загальноосвітня школа №44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області

Управління юстиції в миколаївській області
Миколаївському навчальному центрі Одеської національної юридичної академії І проходила під гаслом святкування 160-річчя Одеської...

Засідання конкурсної комісії
Чорноморську Одеської області для військовослужбовців І членів їх сімей Управління Служби безпеки України в Одеській області

Методична рада нотаріату при Головному управлінні юстиції Одеської області

Зразок 17 договору купівлі-продажу
Миру в м. Арцизі Одеської області, далі іменований покупець суперфіційного права

Вплив реклами
Автор роботи: Равніст Анна, учениця 11 класу зош І – ІІІ ступенів №3 м. Котовська Одеської області

Номер провадження: 22-ц/785/6576/16
Колегія суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Одеської області в складі

05 грудня 20015 року в Одеській області за підтримки Одеської обласної...
Про проведення обласного VІ міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені тараса шевченка

В иконавчий комітет Исполнительный комитет Одеської міської ради Одесского городского совета
Метою процесу «Управління персоналом» є забезпечення діяльності виконавчих органів Одеської міської ради

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про наслідки оперативної перевірки роботи логопедичних груп у дошкільних навчальних закладах району

До рішення Одеської міської ради
Одеської міської ради через Центр надання адміністративних послуг

1. Відповідність документації, у тому числі фінансової, вимогам законодавства
Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Арцизької районної ради Одеської області

Харківської області виконавчий комітет адміністрація фрунзенського району управління освіти
Фрунзенського району згідно із погодженими розкладами в установленому порядку була проведена державна підсумкова атестація учнів...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про підсумки вивчення стану роботи з питань охорони праці та пожежної безпеки у навчальних закладах Червонозаводського районуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт