Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Департамент освіти І науки Київської облдержадміністрації Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів Комунальний заклад Київської обласної ради Центр творчості дітей та юнацтва Київщини анатолій близнюк

Департамент освіти І науки Київської облдержадміністрації Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів Комунальний заклад Київської обласної ради Центр творчості дітей та юнацтва Київщини анатолій близнюк

Сторінка1/3
  1   2   3
Департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини

АНАТОЛІЙ БЛИЗНЮК

ТИЖДЕНЬ

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО

ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА


м. Біла Церква, 2013

Рекомендовано Вченою радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів до участі у П’ятій національній виставці-презентації

«Інноватика у сучасній освіті»

(протокол №____ від _____________ 2013 року)


Близнюк А. І. Тиждень дитячо-юнацького туризму та краєзнавства: Методичні рекомендації . – Біла Церква, 2013. – 40 с.

У матеріалах представлено організаційно-методичні механізми планування та проведення циклу заходів, спрямованих на популяризацію і розвиток туризму і краєзнавства, формування здорового способу життя серед дітей і учнівської молоді. Висвітлено рекомендації щодо проведення Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства.

Адресовано педагогам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, відповідальним за організацію туристсько-краєзнавчої роботи


Передмова
Серед різноманітних засобів виховання учнівської молоді туристсько-краєзнавча діяльність має значні можливості та переваги. По-перше, вона є засобом виховання, який забезпечує комплексний вплив на формування особистості. По-друге, туристські подорожі, екскурсії, змагання не вимагають посилення мотивації діяльності, тому що відповідають бажанням, зацікавленням і потребам дітей та юнацтва. По-третє, туризм та краєзнавство відіграють важливу ідеологічну, пізнавальну, оздоровчу роль, активно впливають на формування здорового способу життя, патріотичне виховання, морально-вольові якості. Туристсько-краєзнавча діяльність є найбагатограннішим видом діяльності учнівської молоді, надає їй можливість для самовдосконалення, самоствердження, сприяє розвитку учнівського самоврядування.

Велике значення для морального формування особистості має взаємодія дітей у різних соціальних ситуаціях, які виникають під час туристської діяльності. Юні туристи добувають соціальний досвід необхідний для їх майбутнього життя. Під час проведення туристсько-краєзнавчих подорожей та екскурсій діти вчаться жити в колективі, долати перешкоди разом, що неможливо без взаємодопомоги та взаємовиручки. У процесі туристсько-краєзнавчої діяльності педагог має можливості моделювати педагогічно керовані соціальні ситуації.

На жаль можливості впливу на виховання учнівської молоді засобами туристсько-краєзнавчої діяльності у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах використовуються не повною мірою. Це зумовлено багатьма об’єктивними та суб’єктивними факторами, серед яких у першу чергу можна зазначити недостатню туристсько-краєзновчу підготовку педагогів, слабку матеріально-технічну та інструктивно-методичну базу закладів освіти, недостатнє фінансування.

Методичні рекомендації проведення “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства” мають за мету допомогти організатору туризму, відповідальному за туристсько-краєзнавчу роботу, вчителю, класному керівнику, керівнику гуртка спланувати та провести нескладні за формою і змістом заходи з ціллю популяризації туризму і краєзнавства, пропаганди культури здоров’я та здорового способу життя серед дітей та юнацтва.
Планування “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства”.
Тиждень дитячо-юнацького туризму та краєзнавства проводиться з метою:

 1. Залучення більшої кількості дітей до систематичних занять туристсько-краєзнавчою діяльністю за рахунок підвищення їх інтересу до екскурсій, подорожей, змагань;

 2. Поглиблення і систематизація знань учнівської молоді про рідний край, історичну минувшину та сучасність українського народу шляхом проведення різноманітних туристсько-краєзнавчих експедицій, екскурсій, зустрічей з фахівцями, працівниками музеїв, науковцями, відомими людьми;

 3. Пропаганда здорового способу життя;

 4. Згуртування колективу класу (гуртка), закладу освіти, оздоровлення дітей, сприяння їх фізичному та психологічному розвитку;

 5. Популяризація і розвиток дитячо-юнацького туризму та краєзнавства.

У процесі планування виховної роботи, як правило, визначаються її форми та конкретний зміст. Але для того, щоб виховний процес проходив більш ефективно, необхідно визначити адекватну відповідність форм і методів виховної роботи змісту і меті виховання. Ігнорування цієї вимоги у плануванні виховного процесу може призвести до того, що одержуємо не прогнозований, а випадковий результат. Тобто в цьому разі ми маємо справу не з вихованням, а з формуванням особистості під дією випадкових факторів.

При плануванні “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства” обов’язково необхідно звертати увагу на такі аспекти:

- відповідність мети “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства” загальній меті виховання;

- відповідність змісту, форм і методів навчально-виховного процесу, спрямованого на всебічний творчий розвиток особистості;

- задоволення дітьми своїх потреб, можливостей та уподобань під час проведення туристсько-краєзнавчих заходів;

- науковість змісту використаного краєзнавчого матеріалу;

- мотивацію діяльності дітей протягом проведення усіх заходів.

Фоми туристсько-краєзнавчої діяльності можна умовно поділити на основні та допоміжні. До основних форм дитячо-юнацького туризму і краєзнавства належать форми, що не вимагають додаткової мотивації діяльності учнів. Це: подорожі, походи, екскурсії, експедиції із застосуванням активних способів руху, туристські та краєзнавчі зльоти, змагання. До допоміжних форм туристсько-краєзнавчої діяльності при проведенні “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства” можна віднести: туристсько-краєзнавчі експедиційні звіти, туристсько-краєзнавчі конкурси, тематичні вечори, КВК на туристсько-краєзнавчу тематику, зустрічі з очевидцями, відомими людьми, фахівцями з туризму та краєзнавства, конференції, творчі звіти туристських груп, стінгазети, листівки, репортажі туристсько-краєзнавчої тематики, інтелектуальні ігри знавців рідного краю тощо.

При складанні плану проведення “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства” слід враховувати вік вихованців. Тому доцільно проводити “Тижні туристсько-краєзнавчої роботи” окремо з учнями молодшого, середнього та старшого шкільного віку.

Планування “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства” необхідно починати з визначення основного заходу. Для молодших школярів це може бути екскурсія, туристська прогулянка чи нескладні туристські змагання. Для дітей середнього шкільного віку – туристсько-краєзнавча багатоденна подорож, туристсько-краєзнавчий зліт чи змагання на місцевості. Для старшого шкільного віку – ступеневий або категорійний туристсько-краєзнавчий похід, експедиція, туристсько-краєзнавчий зліт чи туристські змагання з елементами самонаведення технічних етапів. Відмітимо, що проведення будь-яких заходів з організацією ночівлі у похідних умовах значно підвищують як особистісні, так і групові мотивації діяльності учасників.

Для досягнення конкретної виховної мети доцільно планувати діяльність як систему заходів, спрямованих на підготовку, проведення і підведення підсумків проведеної туристсько-краєзнавчої роботи. У планах виховної роботи закладу доцільно вносити тільки основні заходи з вихованцями кожної вікової категорії Деталі – у планах виховної роботи класних керівників (керівників гуртків).

Особливу увагу при плануванні “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства” слід звернути на організацію самоврядування як у кожному класі (гуртку) окремо, так і в закладі в цілому. Повноцінне дитяче самоврядування має раціональну внутрішню організацію, що проявляється у загальній захопленості справою, гнучкості і незалежності дій, намаганні вирішити індивідуальні та колективні завдання, виявленні нових ініціатив, у високому рівні відповідальності за спільну справу. За такого самоврядування діти із задоволенням та без ретельного педагогічного контролю забезпечують порядок у колективі, по-новому підходять до вирішення того чи іншого конкретного завдання. Така форма роботи буде найефективнішою, так як самоврядування дитячого колективу спрямоване на організацію діяльності дітей, у процесі якої задовольняються їх потреби, можливості та мотивації. Якщо “Тиждень дитячо-юнацького туризму та краєзнавства” проводиться в одному класі (гуртку), то клас (гурток) поділяється на групи по 7-10 дітей. В кожній групі вибирається командир, заступник командира з організаційних та масових питань, туристський інструктор, редактор газети (журналіст), санінструктор, знавець-краєзнавець, знавець туристської справи, фізорг. Створюється рада командирів, яку очолює класний керівник (керівник гуртка). Рада командирів здійснює координацію дій груп класу (гуртка) протягом проведення заходів “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства”.

У разі проведення “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства” у закладі освіти, класи (гуртки) поділяються на туристсько-краєзнавчі загони, які у свою чергу можуть поділятися на групи по 10 – 15 чоловік. У кожному загоні класу (гуртка) обирається командир, який входить до ради командирів закладу. Між членами загону розподіляються обов’язки. Обов’язки бажано розподіляти в залежності від бажань, уподобань та можливостей кожної дитини. Загальне керівництво радою командирів здійснює відповідальний за туристсько-краєзнавчу роботу (організатор туристсько-масової роботи) в закладі або ж заступник директора з виховної роботи (методист, культорганізатор). На загальній раді командирів закладу розглядаються та затверджуються різноманітні питання щодо планування та організації заходів “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства”. Планувати роботу слід на двох рівнях. На рівні закладу плануються мосові заходи і здійснюється координація діяльності класних керівників (керівників гуртків) та колективів класів (гуртків). На рівні класу (гуртка), планування роботи має більш конкретний характер, структуру туристсько-краєзнавчого циклу. Планування роботи в класі (гуртку) спирається на посадове інструктування дитячого колективу і спрямоване на формування відповідальної залежності. Учнів старшого шкільного віку, які мають певний туристсько-краєзнавчий досвід та навички (участь у змаганнях, подорожах, експедиціях) можна залучати до роботи з молодшими дітьми.

Наводимо приклади посад та посадових обов’язків членів груп, колективів (загонів):

Командир – керує діяльністю туристської групи, бере участь у роботі ради командирів, координує роботу групи щодо виконанню заходів, запланованих на “Тиждень дитячо-юнацького туризму та краєзнавства”. Бажано, щоб цей учень мав високі організаторські здібності, був безперечним лідером і авторитетом групи.

Знавець туристської справи (капітан команди) – готує групу до туристських змагань, організовує та проводить змагання в туристській групі, визначає склад команди для участі в шкільних туристських змаганнях. Бажано, щоб цей учень мав навики зі спортивного туризму.

Туристський інструктор – разом з командиром та капітаном команди займається питаннями підготовки учасників до змагань, подорожей, екскурсій, інших заходів, надає допомогу в організації та проведенні туристсько-краєзнавчих заходів іншим групам.

Знавці–краєзнавці – готують краєзнавчі матеріали, вивчають історичні, природничі та соціальні особливості свого краю, з якими знайомлять членів туристської групи. Організовують та проводять тематичні екскурсії, зустрічі з науковими працівниками, старожилами та відомими людьми краю. Проводять та беруть участь у краєзнавчих експедиціях, вікторинах, конкурсах, диспутах і т.д. Бажано, щоб ці учасники групи мали добрі знання з географії, історії, природознавства, краєзнавства, були членами МАН.

Штурман (топограф) – готує необхідні картографічні матеріали, проводить заняття з членами групи з основ топографії та орієнтування на місцевості. Під час проведення заходів, пов’язаних із пересуванням місцевістю, розробляє оптимальні варіанти маршрутів руху групи. Відповідає за підготовку заходів (змагань) з орієнтування та керує туристською групою під час таких заходів (змагань). Бажано, щоб цей учень мав навики з основ спортивного орієнтування.

Фізорг – організовує загальнофізичну підготовку учасників та тренування туристської групи для участі в заходах спортивного спрямування. Відповідає за спортивне спорядження для організації дозвілля учнів, місця проведення спортивних заходів, проводить змагання.

Завгосп з харчування – складає меню на час проведення заходів у похідних умовах, здійснює необхідні розрахунки щодо харчування, відповідає за збереження продуктів..

Кострові – відповідають за облаштування місця для вогнища, кострове спорядження та інвентар. Під час проведення заходів у похідних умовах забезпечують дотримання правил протипожежної безпеки, працюють з необхідним матеріалом та засобами для розведення і підтримання вогнища.

Кашовари – під час проведення походів відповідають за приготування їжі.

Відповідальний за спорядження – визначає потреби групи у спорядженні, необхідному для організації та проведення походу чи змагань. Організовує роботу всіх членів групи з технічної підготовки до туристського заходу. Відповідає за збереження і раціональне використання спорядження, за його своєчасний і якісний ремонт.

Санінструктор – слідкує за самопочуттям та станом здоров’я членів групи під час підготовки та проведення різноманітних заходів. Відповідає за дотримання норм особистої гігієни учасників та сангігієни групи в цілому. Займається питанням комплектації та збереження медаптечки спільно зі знавцем туристської справи (капітаном команди). У разі необхідності надає першу долікарську допомогу. Готує дітей до участі в конкурсах з медичної підготовки.

Редактор газети – розробляє макет газети, координує роботу зі складання та написання звітів, керує роботою кореспондентів, відповідає за своєчасне та якісне висвітлення у газеті проведеної групою роботи виготовленням тематичних стендів і листівок.

Масовик-затійник - займається організацією та проведенням дозвілля учасників. Координує діяльність учасників та колективу з підготовки та участі в масових культурних заходах (конкурси, вікторини, КВК, тематичні вечори, дискотеки і т.д.)

В залежності від мети, умов, кількості запланованих заходів “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства” посади та посадові обов’язки самоврядування колективу можуть бути змінені або доповнені. Доцільно проводити заходи “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства” протягом усього навчального року. Основні ж заходи, туристсько-краєзнавчі змагання, звітні конференції, нагородження кращих учасників та колективів – варто приурочувати до певної дати: Всесвітнього дня туризму - 27 вересня, Всесвітнього дня захисту дітей - 1 червня. Варто заходи, які проводитимуться в похідних умовах, планувати в канікулярний час або ж у вихідні дні.

Про проведення “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства” слід оголосити завчасно - за 5-7 днів до його початку. Оголосити можна на класних (гурткових) зборах, загальних зборах закладу, лінійці, а також оформити повідомлення у формі стінгазети, блискавки.

Підводити підсумки можна по-різному: визначати переможців та нагороджувати дітей за участь в окремих заходах; розробити рейтингову систему оцінювання проведеної групами (загонами) роботи протягом усього “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства” або ж об’єднати обидва види оцінювання. Групи, які не взяли участь у деяких заходах, мають менше шансів стати переможцями чи призерами “Тижня туристсько-краєзнавчої роботи”.

Як підсумок проведеного “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства” варто провести виставку робіт, творчі звіти колективів (груп), туристсько-краєзнавчу конференцію, на яких учасники діляться досвідом, звітують про проведену роботу, кращі колективи нагороджуються.

Орієнтовний план заходів проведення «Тижня дитячо-юнацького туризму і краєзнавства»
Мета:

 • виховання в дітей любові до рідної землі, її природи, історії та культури;

 • залучення учнівської молоді до туристсько-краєзнавчої та дослідницької роботи;

 • виявлення та вивчення кращого досвіду туристсько-краєзнавчої діяльності, його пропаганда та розповсюдження;

 • зміцнення та збагачення знань з географії, історії, біології тощо;

 • привернення уваги установ та закладів освіти, державних, громадських та інших організацій до туристсько-краєзнавчої діяльності дітей та підлітків;

 • створення сприятливих умов для згуртування дитячих;

 • пропаганда серед підростаючого покоління культури здоров’я та здорового способу життя;

 • сприяння фізичному та морально-психологічному розвитку дітей та молоді, їх оздоровлення;

 • виявлення кращих спортсменів-туристів і туристсько-краезнавчих груп.

Заходи


Дата проведення

Відповідальний за проведення

1

Оголошення про проведення “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства”, ознайомлення учасників зі змістом та умовами його проведення.
Заступник директора з виховної роботи (методист, культорганізатор), відповідальний за туристсько-краєзнавчу роботу.

2

Формування ради командирів.

Проведення засідань ради командирів
Педагог-організатор, відповідальний за туристсько-краєзнавчу роботу (методист, культорганізатор), класні керівники (керівники гуртків)

3

Проведення тематичних екскурсій, туристсько-краєзнавчих експедицій, подорожей, походів
Відповідальний за туристсько-краєзнавчу роботу (методист), рада командирів

4

Проведення заочного конкурсу туристсько-краєзнавчих походів, експедицій, екскурсій5

Проведення тематичних бесід, вечорів, зустрічей
Педагог організатор, відповідальний за туристсько-краєзнавчу роботу (культорганізатор), класні керівники (керівники гуртків)

6

Проведення заходів краєзнавчого змісту між туристськими групами і класами (гуртками)
Педагог-організатор, відповідальний за туристсько-краєзнавчу роботу (культорганізатор), рада командирів, класні керівники (керівники гуртків)

7

Проведення туристсько-краєзнавчих змагань
Відповідальні за туристсько-краєзнавчу роботу (методист, культорганізатор), рада командирів, класні керівники (керівники гуртків), вчитель фізвиховання

8

Проведення конкурсу туристсько-краєзнавчих газет, листівок, репортажів
Педагог-організатор, відповідальний за туристсько-краєзнавчу роботу (культорганізатор), рада командирів

9

Проведення туристського клубу веселих та кмітливих, конкурсів та вікторин туристсько-краєзнавчої тематики
Заступник директора з виховної роботи (методист), педагог-організатор, відповідальний за туристсько-краєзнавчу роботу (культорганізатор), рада командирів, класні керівники (керівники гуртків)

10

Проведення звітної конференції, виставки в закладі освіти, нагородження переможців
_______________” “____________
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді «київщина мій заповітний край»
Департамент освіти І науки Київської обласної державної адміністрації, та Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості...

Методичний посібник 2013 Рекомендовано Вченою радою Київського обласного...
Комунальний заклад київської обласної ради «центр творчості дітей та юнацтва київщини»

Положення про проведення обласного фольклорного фестивалю-конкурсу
Організаторами обласного фольклорного фестивалю-конкурсу «З народного джерела» (далі – Фестиваль-конкурс) є департамент освіти, науки...

Керівництво роботою музею. Планування роботи. Музейна рада
Комунальний заклад київської обласної ради «центр творчості дітей та юнацтва київщини»

Інформаційно-методичні матеріали обласної пошукової акції «Герої...
Обласна пошукова акція «Герої серед нас: сучасні захисники України» (далі – Акція) проводиться департаментом освіти І науки Київської...

Техніка руху катамарану. Відпрацювання гребків направлення. Тактика...
Комунальний заклад київської обласної ради «центр творчості дітей та юнацтва київщини»

Міністерство освіти І науки України департамент освіти І науки київської...
Комунальний вищий навчальний заклад київської обласної ради «академія неперевної освіти»

Комунальний навчальний заклад «черкаський обласний інститут післядипломної...
«черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників черкаської обласної ради»

Комунальний навчальний заклад «черкаський обласний інститут післядипломної...

Схвалено
Протокол засідання методичної ради Комунального заклади Київської обласної ради Центр творчості дітей та юнацтва Київщини від 26...

Кз кор «центр творчості дітей та юнацтва київщини» відділ спортивного туризму І краєзнавства
При закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти київської області, які перебувають...

Навчально-методичний посібник Біла Церква 2015 ббк 63. 3(0)63. 3(4Укр)...
Т. О. Гребенчук. Готуємося до історичної олімпіади: методичні та інформаційні аспекти: Навчально-методичний посібник. – Біла Церква:...

Департамент освіти І науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської...
Від дієслів гудіти, знати, любити утворіть форму першої особи множини наказового способу

Рішення Вченої ради квнз кор «Академія неперервної освіти» протокол №9 від "15"
Київської обласної ради "Академія неперервної освіти" за проектом «Вільний слухач-1» (далі – Положення) регламентує систему організації...

Департамент освіти І науки полтавський обласний інститут післядипломної
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського надсилає для практичного використання...

Черкаський обласний інститут післядиплом
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників черкаської обласної ради

Департамент освіти І науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації...
Організація, форми, зміст та методичні поради щодо проведення військово-патріотичної роботи в навчальному закладі

Рішення про створення музею
Ольга Рокицька, методист кабінету координації роботи з методичними кабінетами кнз кор «Київський обласний інститут післядипломної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт