Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Про впровадження нових технологій інклюзії в Університеті «Україна»

Про впровадження нових технологій інклюзії в Університеті «Україна»

Про впровадження нових технологій інклюзії в Університеті «Україна»
29 грудня 2014 року

Ніна Головченко
26 грудня 2014 року на черговому засіданні Вченої ради Університету «Україна» розглядалося питання впровадження нових технологій інклюзії в Університеті «Україна».
У доповіді доцента Кольченко К.О., радника президента Університету «Україна» з питань інклюзії, зазначалося:

Університет «Україна» започаткував розбудову інклюзивного освітнього середовища у базовій структурі та територіально відокремлених структурних підрозділах (ТВСП) ще до прийняття Конвенції ООН про права інвалідів і послідовно продовжує її упродовж 16-ти років.

Останнім часом значно поліпшилася співпраця Центру інклюзивних технологій навчання зі студентами з інвалідністю стосовно запровадження сучасних технологій інклюзії шляхом налагодження зворотнього зв’язку та оперативного реагування на потреби студентів.

Оновлено програму курсів комп’ютерної грамотності для людей із вадами зору. Студенти зі слабким чи повністю відсутнім зором навчаються:

- вільно працювати з комп’ютером та офісною технікою і використовувати всі необхідні програми та пристрої для навчання та подальшої роботи;

- знаходити необхідну інформацію в Інтернеті;

- користуватися всіма програмами WINDOWS OFFICE;

- сканувати, перетворювати у текстовий формат, озвучувати та друкувати необхідні навчальні матеріали.

Започатковано курси Android для людей із вадами зору. Курси дозволяють навчити студентів використовувати пристрої на базі Android для навчання та повсякденного життя, а саме:

- використовувати сучасні технології для прослуховування та запису лекцій на диктофон;

- отримувати та відтворювати текстові документи в аудіоформаті;

- пересилати текстові документи на комп’ютер для подальшої роботи з ними;

- працювати в Інтернеті;

- планувати лекції чи увесь день за допомогою календаря;

- визначати своє місцезнаходження;

- визначати номінал грошей шляхом фотографування та розпізнавання за допомогою спеціальної програми.

У базовій структурі Університету «Україна» в м. Києві, у Вінницькому та Полтавському інститутах запроваджено програму «Живий звук» для постановки чи корекції вимови для глухих і слабочуючих студентів. Програма спрямована на допомогу людям, що мають порушення слуху чи мовлення різного ступеня тяжкості.

- Програма дає змогу використання декількома студентами одного комп'ютера зі збереженням даних за допомогою ведення бази даних для кожного студента;

- У програмі передбачено запис та зберігання у файлі зразків мовлення в аудіоформаті для подальшого опрацювання.
Упродовж року студентам Університету «Україна» з вадами слуху у Києві та ТВСП (Вінниці, Миколаєві, Тернополі, Хмельницькому, Полтаві) безкоштовно надано та налаштовано 116 цифрових слухових апаратів нового покоління швейцарської фірми BERNAFON. Завдяки ним студенти вільно спілкуються з однолітками, не погіршують слух та мовлення, можуть чути не тільки інших, але й себе, що позитивно впливає на нервову систему та психологічний стан студентів.

На прохання студентів озвучено вхід на територію і всі ліфти в університеті. Це значно розширило мобільність і незалежність в орієнтуванні та пересуванні студентів зі слабким або повністю відсутнім зором, а також студентів на візках.

Створено загальноуніверситетський корпоративний хмарний портал Microsoft Office 365:

- для інтенсифікації обміну електронними навчальними матеріалами;

- проведення загальноуніверситетських конференцій;

- створення сайтів навчальних підрозділів та викладачів;

- розміщення для загального користування медіатеки навчальних, наукових та довідкових матеріалів, представлених в адаптованому до потреб студентів форматі.

Завдяки послідовній політиці університету щодо запровадження нових технологій інклюзії на платформі дистанційного навчання розміщено більшість навчальних курсів, що значно полегшує доступ студентів із інвалідністю до навчально-методичного забезпечення.

Широке запровадження в навчальний процес лекцій і практичних занять у режимі відеоконференцій дозволило студентам із інвалідністю взяти участь у міжнародних навчальних програмах, зокрема, з Шяуляйським університетом (Литва) з отриманням українського та європейського дипломів державного зразка.

Водночас, було наголошено на доцільності придбання технічних засобів, які нині є необхідними для інклюзивного навчання та роботи зі студентами з інвалідністю:

- Портативний збільшувач. Пристрій, що допоможе слабозорим людям самостійно опрацьовувати матеріали у будь-якому місці їхнього знаходження;

- Брайлівський принтер, що дасть змогу друкувати ілюстративний матеріал із навчально-методичного забезпечення у рельєфно-графічному вигляді. Доповнює синтезатори мови, які не дозволяють описати «на слух» ілюстрації, графіки, діаграми;

- Збільшувальна лупа на підставці. Пристрій допоможе студентам із ослабленим зором використовувати друковану літературу та розглядати невеликі деталі на графіках і малюнках.
Щодо перспектив розвитку інклюзивних технологій в Університеті «Україна» було зазначено наступне.

Інновації для людей із вадами зору

Відеозбільшувач Optelec Clearview C 24 HD. Пристрій, що допоможе людям із ослабленим зором:

- користуватися друкованим матеріалом без спеціальних маніпуляцій;

- дозволяє використовувати друковану літературу для людей зі слабким зором;

- дає змогу використання у роботі графіків та малюнків із друкованої літератури.

Брайлівський дисплей допоможе людям із вадами зору повноцінно працювати з комп’ютером та читати тексти у брайлівському форматі:

- Брайлівський рядок є незамінним для незрячих людей, яким доводиться постійно працювати з великими обсягами текстової інформації;

- Брайлівський рядок дозволяє швидко та надійно вичитувати граматику тексту, чого не дозволяють робити синтезатори мови;

- Робота із Брайлівським рядком не перенавантажує мозок і, особливо, слух та є абсолютно безшумною. Таке читання аналогічне читанню очима.

Інновації для глухих та слабочуючих

- «Розумні» рукавички – перекладачі EnableTalk. EnableTalk рукавички були розроблені та створені українськими вченими з м. Донецька для перекладу тексту з мови жестів за допомогою смартфона в аудіоформат. Функції: переклад мовлення «по ходу» розмови; вільне спілкування студент викладач, більше комунікаційних можливостей для спілкування з одногрупниками;

- Розпізнавання жестів для глухих за допомогою Kinect. Kinect – пристрій, що за допомогою спеціальної програми дозволяє «читати» мову жестів та переводити її в аудіоформат. Можливість навчання глухих та слабочуючих людей удома. Переклад мовлення «по ходу». Вільне спілкування студент викладач.

Інновації для людей із проблемами опорно-рухового апарату

- Програми та пристрої, які дозволяють управляти пристроєм за допомогою погляду. Допоможе людям із вадами опорно-рухового апарату, паралізованим працювати за комп'ютером та портативними пристроями без перешкод. Забезпечує: вільне користування Інтернетом; самопідготовку у вільний час; можливість носити один пристрій замість декількох книжок;

- OrbiTouch безкнопочна клавіатура ‒ пристрій, за допомогою якого люди з вадами опорно-рухового апарату та з хворобою Паркінсона зможуть без зусиль користуватися клавіатурою.

У рамках щорічної міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів», на конференціях та семінарах, організованих Вінницьким, Луцьким, Мелітопольським, Рівненським, Хмельницьким та іншими підрозділами університету, відбувається широкий обмін досвідом з питань розбудови інклюзивного освітнього середовища. Проводяться семінари для викладачів інклюзивних груп у Вінницькому, Житомирському, Хмельницькому, Білоцерківському, Мелітопольському та Миколаївському інститутах. У Вінницькому інституті діє методичний семінар із вивчення жестової мови «Удосконалення жестового супроводу навчальних дисциплін у групах студентів із вадами слуху».

Студенти з інвалідністю залучаються до наукової роботи, до участі у конкурсах студентських наукових робіт. За ініціативи Університету «Україна» в рамках Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із природничих, технічних та гуманітарних наук уже тричі проведено конкурс «Актуальні проблеми інклюзивної освіти», в якому Університет «Україна» визначено базовим вищим навчальним закладом. За результатами організації конкурсу його продовжено на наступний трирічний термін.
***

У виступах учасників наукового зібрання зазначалося, що Університет «Україна», за аналізом відкритих джерел інформації, є лідером у розбудові інклюзивного навчального середовища серед вищих навчальних закладів України. Законодавче забезпечення цього процесу «кульгає»: всі акти з питань інклюзії стосуються переважно дитячих садочків, середніх шкіл і професійно-технічних училищ. Бракує офіційних документів, що регламентують роботу вищих навчальних закладів України інклюзивного типу.

Університет «Україна» має стати всеукраїнським навчально-методичним науковим майданчиком із обміну досвідом щодо інклюзії у вищій школі і координувати, активізувати роботу науковців Україні в цій важливій галузі педагогічної діяльності, тим самим спонукати і державу до активних дій.

Рішенням Вченої ради Університету «Україна», зокрема, ухвалено узагальнити напрацювання фахівців університету щодо забезпечення інклюзивного навчання і видати колективну монографію.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховному процесі...
Посібник: Впровадження інноваційних технологій в навчально виховному процесі навчальних закладів

Довговільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Це є запорукою формування висококваліфікованих працівників, які вміють працювати в умовах сучасного виробництва, знаходити вихід...

Положення про Психолого-педагогічний консиліум навчальних закладів
Реформуванням освіти у напрямку активного впровадження інклюзивного навчання та утвердження у зв’язку з цим нової філософії підтримки...

Дослідження оптичних ілюзій з точки зору мистецтва науковий керівник:...
Кзо «Дніпропетровський ліцей інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара» Дніпропетровської...

Ольга Каленська, студентський медіа-центру Університету «Україна»...
Нотатки з читацької конференції в Університеті «Україна» за книгою Олександра Горобця «Босоніж по битому склу»

Технологій, які б сприяли міцному засвоєнню знань І підвищенню інтересу...
Створення ситуації успіху на уроках іноземної мови через впровадження інноваційних технологій

В. О. Сухомлинський І нститут соціальних технологій Університету...
На даний час – це один із найбільших інститутів Університету «Україна». За трьома спеціальностями в ньому навчається близько 1100...

Краматорський міський методичний кабінет Дошкільний навчальний заклад...
Впровадження інноваційних здоров'язбережувальних технологій в практику роботи сучасного дошкільного навчального закладу

Правила прийому до Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний...
Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» (далі – Університет «Україна») здійснюється відповідно до ліцензії...

Ольга каленська, студентський Медіа-центр Університету «Україна»...
Нещодавно в Університеті «Україна» за сприяння директора бібліотеки Ніни Колесникової відбувся поетичний вечір, присвячений 75-й...

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
Гу існуючих програмних засобів та впровадження нових інформаційних систем за дорученням дфс

Впровадження інтерактивних технологій в навчально-виховному процесі початкової школи

Методичний посібник Тема: «Впровадження інноваційних педагогічних...
Тема: «Впровадження інноваційних педагогічних технологій для підвищення результативності техніки читання в початкових класах»

Над науково-методичною проблемою «проектна технологія модель особистісно...
Сучасна освіта постійно вдосконалюється, що виявляється у виникненні не лише нових методів навчання, а й великої кількості педагогічних...

Затверджено
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті технологій та дизайну здійснюється відповідно до ліцензії...

Диплому ак 211422
Вдосконалення педагогічної майстерності шляхом впровадження інноваційних технологій

Впровадження інтерактивних технологій та форми використання ікт під...

В. В.Іванова банк інновацій
Узагальнення досвіду із впровадження інноваційних педагогічних технологій в навчально-виховний процесБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт