Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Третя особа: Орган опіки та піклування в особі Служби у справах дітей Подільської районної у м. Києві державної адміністрації

Третя особа: Орган опіки та піклування в особі Служби у справах дітей Подільської районної у м. Києві державної адміністрації

«___» _____________ 2016 року


Подільський районний суд м. Києва

04071, м. Київ, вул.. Хорива, 21

Позивач:


___________________________________

Адреса:

Тел. ________________
Відповідач:

___________________________________

Адреса:

Тел. ________________
Представник Відповідача:

___________________________________

Адреса:

Тел. ________________
Третя особа:

Орган опіки та піклування в особі Служби у справах дітей Подільської районної у м. Києві державної адміністрації

04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 14

Код ЄДРПОУ: 37393756

Тел. (044) 425 02 71, 425 22 81

Позовна заява

про усунення перешкод у спілкуванні з дітьми та їх вихованні та визначення способу участі у вихованні та спілкуванні з дітьми
__________________ звертається до Подільського районного суду м. Києва з позовною заявою про усунення перешкод у спілкуванні з дітьми та їх вихованні та визначення способу участі у вихованні та спілкуванні з дітьми у зв’язку з наступним.

З ____ листопада 2006 року ___________ та _____________ перебували у зареєстрованому шлюбі. Даний шлюб було розірвано рішенням Подільського районного суду м. Києва від ______ ___________ 2010 року (копія рішення додається – додаток № 2).

____ ______ 2013 року між сторонами повторно було зареєстровано шлюб, про що свідчить свідоцтво про шлюб, актовий запис № 1714 (копія свідоцтва про шлюб додається – додаток № 3).

Від шлюбу сторони мають двох дітей ___________________, ___ _____ 2007 року народження та _____________ __ ________ 2014 року народження (копії свідоцтв про народження дітей додаються – додатки №№ 4, 5).

В липні місяці 2016 року, відповідач після сварки з позивачем, забрала дітей з місця їхнього постійного проживання і поїхала з ними до місця проживання своїх батьків, за адресою: __________________.

На сьогоднішній день в Дніпровському районному суді м. Києва знаходиться цивільна справа _____________ за позовом_____________ до _____________ про розірвання шлюбу, судове слухання по справі призначене на __.__.2016 року на 10.00 год. (Роздруківка з офіційного сайту «Судова влада України» додається – додаток № 6).

Після від’їзду до місця проживання своїх батьків позивач заборонила дітям бачитися їхнім батьком – позивачем по справі, у зв’язку з цим він вимушений був звернутися із заявою до Оболонського управління поліції ___.__.2016 року, так як прийшов до школи сина ____ та хотів з ним поспілкуватися, однак родичі відповідача насильно забрали його, не надавши такої можливості (Копія висновку органів поліції від ___.___-.2016 додається – додаток № 7).

Окрім того, позивач по справі звернувся до служби у справах дітей Подільської районної у м. Києві державної адміністрації з заявою щодо обстеження житлово-побутових умов проживання його малолітніх дітей. ___.___.2016 року отримано відповідь, що звернення отримано та опрацьовано, а також надано акт обстеження житлово-побутових умов проживання від ___.___.2016 р. (копія відповіді та акту додаються – додатки № 8, 9). Також Відповідач звернувся до вищезазначених органів з заявою про визначення способу участі у вихованні та спілкуванні з малолітніми дітьми про що йому була надана відповідь щодо розгляду звернення та __.__.2016 року було винесено Розпорядження про встановлення часу спілкування з дітьми:

 • кожної середи після закінчення шкільних занять до 20 год. 00 хв.;

 • кожної суботи з 10 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв.;

 • половину зимових, весняних, літніх та осінніх канікул за домовленістю з матір’ю дітей (копії відповіді та розпорядження додаються – додатки №№ 10, 11).

Незважаючи на встановлений Органами опіки та піклування порядок спілкування з дітьми у Розпорядженні від 16.09.2016 року, відповідач по справі повідомила позивачу, що для неї він не є офіційним документом і притримуватися вона його не збирається, окрім того в суботу (08.10.2016 року), яка є днем зазначеним у Розпорядженні (з 10.00 год. ранку та до 19.00 год. вечора), відповідач відмовилася надати можливість позивачу -батьку дітей поспілкуватися з ними, не випустила дітей з квартири, місця їхнього проживання, на телефонні дзвінки не відповідала. У зв’язку з чим позивач вимушений був звернутися до правоохоронних органів – викликати поліцію та встановити факт порушення позивачем порядку спілкування батька з дітьми, зазначеного у Розпорядженні Служби у справах дітей Подільської районної в місті Києві адміністрації (Копії листа та Висновку Подільського УП ГУ НП у м. Києві від 31.10.2016 року додаються – додатки № 12, 13).

В самому Висновку безпосередньо вказано, що в результаті проведення перевірки ознак кримінального правопорушення не вбачається, а в супровідному листі щодо розгляду заяви, яка надійшла до Подільського УП ГУНП України в м. Києві, щодо перешкоджання зустрічей з дітьми зазначено, що відносини, які склалися між заявником та відповідачем носять цивільно-правовий характер та порекомендовано звернутися до суду в порядку цивільного позову.

Відповідно до ст. ст. 3, 15 Цивільного процесуального кодексу України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Отже, право позивача на спілкування з його рідними дітьми та право на участь у їх вихованні є порушеними, так як відповідач чинить перешкоди у спілкуванні з дітьми та ухиляється від виконання рішення органів опіки та піклування.

Відповідно до ст. 150 Сімейного Кодексу України батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

Частиною 1 ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства» передбачено, що на кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право і зобов'язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці.

Відповідно до ст. 141 Сімейного кодексу України мати, батько мають рівні права та обовязки щодо дитини, незалежно від того, чи перебувають вони у шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини.

Діти мають рівні права та обов’язки щодо батьків, незалежно від того, чи перебували їхні батьки у шлюбі між собою (ст.142 Сімейного кодексу України).

Відповідно до ст. 153 Сімейного кодексу України мати, батько та дитина мають право на безперешкодне спілкування.

Згідно вимог статті 15 Закону України «Про охорону дитинства» дитина, яка проживає окремо від батьків або одного з них, має право на підтримання з ними регулярних особистих стосунків і прямих контактів.

Згідно ч. 2, 3 ст. 157 Сімейного кодексу України той із батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов'язаний брати участь у її вихованні і має право на особисте спілкування з нею. Той з батьків, з ким проживає дитина, не має права перешкоджати тому з батьків, хто проживає окремо, спілкуватися є дитиною та брати участь у її вихованні, якщо таке спілкування не перешкоджає нормальному розвиткові дитини.

Враховуючи норми чинного законодавства України наведені вище позивач не тільки має право, а й зобов'язаний брати участь у вихованні його дітей і має право на особисте спілкування з ними, а відповідач – не має права перешкоджати позивачу спілкуватися з дітьми та брати участь у їх вихованні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 Сімейного кодексу України якщо той із батьків, з ким проживає дитина, чинить перешкоди тому з батьків, хто проживає окремо, у спілкуванні з дитиною та у її вихованні, зокрема якщо він ухиляється від виконання рішення органу опіки та піклування, другий із батьків має право звернутися до суду з позовом про усунення цих перешкод.

Також відповідно до ст. ст. 11, 15 Закону України «Про охорону дитинства» кожна дитина має право на проживання в сім'ї разом з батьками або в сім'ї одного з них та на піклування батьків. Батько і мати мають рівні права та обов'язки щодо своїх дітей. Предметом основної турботи та основним обов'язком батьків є забезпечення інтересів своєї дитини. Дитина, яка проживає окремо від батьків або одного з них, має право на підтримання з ними регулярних особистих стосунків і прямих контактів. Батьки, які проживають окремо від дитини, зобов'язані брати участь у її вихованні і мають право спілкуватися з нею, якщо судом визнано, що таке спілкування не перешкоджатиме нормальному вихованню дитини.

Отже, враховуючи все вищевикладене позивач вважає що його вимоги щодо усунення перешкод у спілкуванні з дітьми є законні та обґрунтовані. Окрім того, позивач вважає, та просить суд при розгляді справи взяти до уваги таке: між тим з батьків, хто проживає окремо, і дитиною повинен існувати постійний, систематичний контакт. Таке спілкування буде сприяти повноцінному вихованню дитини, її розвитку, оскільки спілкування дитини з батьками, а батьків - з своїми дітьми - служить задоволенню життєво важливих потреб дитини. Крім того, діти для повного і гармонійного розвитку їх особистості потребують любові і розуміння. Вони мають, коли це можливо, рости під опікою і відповідальністю обох батьків, що забезпечить її виховання в атмосфері любові і моральної та матеріальної забезпеченості.

Також просимо суд звернути увагу на те, що безпосередня участь батька у вихованні сина та доньки, регулярне спілкування між ними не лише забезпечить виконання батьківських прав позивача, а насамперед буде повністю відповідати інтересам дітей.

Таким чином позивач має гарантоване законом, рівне з матір'ю дітей, право на спілкування зі своїми дітьми та право на їх виховання, а відповідач не вправі перешкоджати йому в цьому. Тому відповідача належить зобов'язати не чинити перешкоди позивачу у спілкуванні з їх малолітніми дітьми та визначити режим спілкування згідно до порядку встановленого Органами опіки та піклування у своєму Розпорядженні від 16.09.2016 року № ____.

У відповідності до ст. 88 ЦПК України стягненню з відповідача на користь позивача підлягають понесені ним судові витрати у вигляді судового збору в розмірі 551,20 гривень.

Враховуючи все вищевикладене та керуючись ст. ст. 3, 15, 44 Цивільного процесуального кодексу України; ст. ст. 141, 150, 153, 157, 159 Сімейного кодексу України, -

ПРОШУ СУД:


 1. Прийняти позовну заяву до розгляду.

 2. Позовні вимоги задовольнити та зобов’язати відповідача усунути перешкоди у спілкуванні позивачем з сином _______________, ___ ____ 2007 року народження та з донькою ________, ___ ______ 2014 року народження, визначивши такі способи участі позивача у спілкуванні з дітьми - систематичні побачення дітей з ним в такі дні щотижня:

 • кожної середи після закінчення шкільних занять до 20 год. 00 хв.;

 • кожної суботи з 10 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв.;

 • половину зимових, весняних, літніх та осінніх канікул за домовленістю з матір’ю дітей.

 1. Стягнути з відповідача на користь позивача судовий збір у розмірі _________ гри.Додатки:

 1. Оригінал квитанції про сплату судового збору.

 2. Копія рішення про розірвання шлюбу.

 3. Копія свідоцтва про шлюб.

 4. Копія свідоцтва про народження __________

 5. Копія свідоцтва про народження ________________

 6. Роздруківка з офіційного сайту «Судова влада України».

 7. Копія висновку органів поліції від 20.09.2016.

 8. Копія відповіді служби у справах дітей від 18.08.2016 року № ____

 9. Копія акту обстеження умов проживання від 17.08.2016 року.

 10. Копія відповіді служби у справах дітей від 01.09.2016 року № 106/25-3512.

 11. Копія Розпорядження від 16.09.2016 № 592.

 12. Копія листа Подільського УП ГУ НП у м. Києві.

 13. Копія Висновку Подільського УП ГУ НП у м. Києві від 31.10.2016 року.

 14. Копія довіреності на представництво інтересів позивача.

 15. Копія позовної заяви з додатками № 2-13 для сторін по справі у двох примірниках.
Представник Позивача

__________________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Орган опіки та піклування в особі Служби у справах дітей Шевченківської...

Орган опіки та піклування в особі Служби у справах дітей Шевченківської...

Орган опіки та піклування в особі Служби у справах дітей Шевченківської...

Судовій палаті у цивільних справах Апеляційного суду Черкаської області
Галини Олександрівної, треті особи Золотоніська районна державна нотаріальна контора, орган опіки та піклування Золотоніської районної...

До Шевченківського районного суду м. Києва вул. Дегтярівська, 31А, м Київ, 03680
Служба у справах дітей Оболонський районної в місті Києві державної адміністрації

У цивільних та адміністративних справах
Особа 1 та представника відділу освіти Нововоронцовської районної державної адміністрації Херсонської області – особа 2

Україна Кам’янка-БузькА районнА державнА адміністрація Розпорядження
Про оголошення конкурсу на заміщення посади провідного спеціаліста служби у справах дітей районної державної адміністрації

Розпорядження
Київської міської державної адміністрації покладених на них завдань І обов’язків, з метою здійснення регулярного контролю за проходженням...

Україна Кам’янка-БузькА районнА державнА адміністрація Розпорядження
Про оголошення конкурсу на заміщення посади головного спеціаліста з питань захисту прав дитини служби у справах дітей районної державної...

Служба у справах дітей та сім’ї Васильківської районної державної адміністрації

Служба у справах дітей та сім’ї Васильківської районної державної адміністрації

Служба у справах дітей та сім’ї Васильківської районної державної адміністрації

Звіт Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Основні напрями діяльності Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
Затверджено голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Нака з
Положення про службу у справах дітей адміністрації Заводської району Кам’янської міської ради, затвердженого рішенням Кам’янської...

Звіт оболонської районної в місті Києві державної адміністрації щодо...
Києві», розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30. 09. 10. №787...

Питання організації виконання законодавства щодо опіки, піклування...
Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерству освіти І науки, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству праці та...

Судова палата у цивільних справах
Слобожанське регіональне управління”, третя особа – особа 3, про визнання несправедливими та недійсними кредитного договору й договору...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт