Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Умови

Умови

Додаток 3

до наказу Департаменту соціального

захисту населення облдержадміністрації

від 22.11.2016 № 97/н


УМОВИ
проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії "В" –

головного спеціаліста відділу оплати праці та зайнятості населення управління праці та зайнятості населення Департаменту соціального захисту населення

Хмельницької обласної державної адміністрації


Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст відділу оплати праці та зайнятості населення управління праці та зайнятості населення Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації виконує роботу згідно з планами роботи відділу, управління праці та зайнятості населення Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації в тісній взаємодії з працівниками відділу, інших відділів Департаменту, управлінь і служб місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Забезпечує виконання заходів, які направлено на реалізацію державної політики з розвитку трудового потенціалу в області.

Бере участь у розробленні обласної програми зайнятості населення, координує роботу із здійснення заходів, передбачених обласною та місцевими програмами зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці.

Бере участь у підготовці пропозицій до проекту програми соціально-економічного розвитку області (у межах компетенції відділу).

Здійснює моніторинг виконання заходів з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.

Здійснює контроль за виконанням протокольних доручень обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.

Аналізує демографічну ситуацію, вивчає стан трудової міграції на території області.

Співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні завдань, покладених на відділ, керуючись чинним законодавством.

Надає методичну і організаційну допомогу підприємствам, організаціям та населенню з питань, що входять до його компетенції.

Розглядає листи підприємств, звернення громадян з питань, які належать до компетенції відділу.

Забезпечує підготовку проектів рішень та пропозицій керівництву на виконання доручень органів виконавчої влади вищого рівня. Застосовує оперативний зв’язок з різними регіонами України, міськими радами (міст обласного значення) та райдержадміністраціями, науковими установами під час розв’язання питань, що стосуються його компетенції.

Сприяє професійній адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань.

За дорученням начальника управління праці та зайнятості населення і начальника відділу виконує окремі завдання, що входять до компетенції відділу.

Умови оплати праці

посадовий оклад 3274 грн.

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 „Деякі питання оплати праці державних службовців”;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строкове призначення на посаду (на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.
Документи приймаються до 18 год. 15 хв. 9 грудня 2016 року,

м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1, каб.115

Дата, час і місце проведення конкурсу

15 – 16 грудня 2016 року о 10 год. 00 хв.,

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Венгер Сніжана Михайлівна, (0382) 75-20-95,

vengersnijana@ukr/net

м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1, каб.115


Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища освіта у галузі знань: «Економіка»

2

Знання законодавства

Конституція України, Закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про місцеві державні адміністрації», «Про зайнятість населення», «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про індексацію грошових доходів населення», «Про колективні договори і угоди», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», Кодекс законів про працю України, інші закони України, укази Президента України та акти Кабінету Міністрів України, які мають відношення до виконання функціональних обов’язків, законодавство з питань охорони праці, правила пожежної безпеки, Положення про Департамент, Управління та Відділ.

3

Професійні знання

Відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів, володіння достатнім рівнем знань конституційного та адміністративного законодавства, вільне володіння державною мовою та знання: основ державного управління та права, інструкції з діловодства, форм та методів роботи із засобами масової інформації, правил ділового етикету, правил та інструкції з охорони праці та пожежної безпеки, вміння працювати на персональному комп’ютері.

4

Якісне виконання поставлених завдань

  1. вміння працювати з інформацією;

  2. орієнтація на досягнення кінцевих результатів.
5

Командна робота та взаємодія

  1. вміння працювати в команді.
6

Сприйняття змін

1) виконання плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та змінюватись.

7

Технічні вміння

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)

8

Особисті компетенції

  1. відповідальність;

  2. системність і самостійність в роботі;

  3. уважність до деталей;

  4. наполегливість;

  5. креативність та ініціативність.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішенням Правління
Ці Умови обслуговування Рахунків фізичних осіб, надалі – «Умови», визначають умови надання послуг з відкриття та обслуговування Рахунків...

Умови проведення конкурсу з укладення договору на надання послуг...
Умови проведення конкурсу з укладення договору на надання послуг з розроблення програмного забезпечення (ПЗ) щодо побудови Єдиної...

Організаційні питання створення гпд
Після уточнення кількості дітей у гпд необхідно визначити, у яких приміщеннях буде організована робота групи. У приміщенні мають...

Розглянемо особливості оформлення в заставу майбутнього врожаю
Необхідно зазначити, що Україна має всі необхідні географічні умови для потужного розвитку цього сектора економіки, зокрема для розвитку...

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва...
Міністрів України, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік...

Аналіз діяльності районного методичного кабінету, методичної роботи...
Пріоритетна мета української системи освіти – створити умови для розвитку та самореалізації кожної особистості як громадянина України,...

З пересилання
Порядок та умови надання послуги з пересилання відправлень «Прискорена пошта» (надалі – Порядок) визначає загальний порядок та умови...

З пересилання
Порядок та умови надання послуги з пересилання відправлень «Прискорена пошта» (надалі – Порядок) визначає загальний порядок та умови...

Умови

Урок №1 Тема: Що таке інформатика. Галузі знань, з якими пов’язана...
Охарактеризувати галузі знань, з якими пов’язана інформатика, умови існування інформації, властивості інформації

Умови та порядок замовлення товару

Умови та порядок замовлення товару

3. строки та умови поставки товарів

Умови
Томашпільської районної державної адміністрації Вінницької області (категорія «В»)

Умови
Томашпільської районної державної адміністрації Вінницької області (категорія «В»)

Умови
Додаток 3 до наказу Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення дфс

Ат «УкрСиббанк», які є учасниками акції «Євросейф» (надалі Умови договору страхування)
Ат «УкрСиббанк», які є учасниками акції «Євросейф» (надалі – Умови договору страхування)

Умови гарантійних зобов’язань на автомобілі «Citroen» та запасні частини до нихБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт