Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Харківської області виконавчий комітет адміністрація фрунзенського району управління освіти

Харківської області виконавчий комітет адміністрація фрунзенського району управління освіти


УКРАЇНА УКРАИНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА

РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

АДМІНІСТРАЦІЯ

ФрунзенськоГО РАЙОНУ

Управління освіти

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Н а к а з

14.06.2016 № 163

Про підсумки проведення

державної підсумкової атестації учнів

4, 9, 11-х класів загальноосвітніх

навчальних закладів Фрунзенського району

у 2015/2016 навчальному році
На виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про засади запобігання і протидії корупції», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказів Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», від 08.10.2015 № 1050 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940», від 08.02.2016 № 94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, листа Міністерства освіти і науки України від 21.09.2015 № 2/2-14-1907-15 щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496, наказів Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 07.04.2016 № 137 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», Департаменту освіти Харківської міської ради від 18.04.2016 № 158 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради від 18.04.2016 № 123 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11–х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності Фрунзенського району» з 05.05.2016 по 13.05.2013 (11-ті класи), з 10.05.2016 по 20.05.2016 (4-ті класи) та з 01.06.2016 по 08.06.2016 (9-ті класи) в загальноосвітніх навчальних закладах Фрунзенського району згідно із погодженими розкладами в установленому порядку була проведена державна підсумкова атестація учнів випускних 4-х, 9-х, 11-х класів.

З метою якісної організації проведення державної підсумкової атестації випускників 4-х, 9-х, 11-х класів були проведені наступні заходи:
 • підготовлені та розповсюджені матеріали чинних нормативних документів щодо проведення державної підсумкової атестації;

 • у навчальних закладах з педагогічними працівниками, учнями та їх батьками було проведено у березні - квітні 2015 року збори, наради, засідання щодо вивчення нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту освіти Харківської міської ради, районного управління освіти про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації;


 • створено апеляційні комісії по управлінню освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради (наказ від 18.04.2016 № 123);
 • погоджено розклади проведення державної підсумкової атестації випускників 4-х, 9-х, 11-х класів (накази управління освіти від 20.04.2016 № 129 «Про погодження державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації учнів 11-х класах, учнів-екстернів загальноосвітніх навчальних закладів Фрунзенського району в 2015/2016 навчальному році», від 25.04.2016 № 133 «Про погодження державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів Фрунзенського району в 2015/2016 навчальному році», від 13.05.2016 № 144 «Про погодження державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класах, учнів-екстернів загальноосвітніх навчальних закладів Фрунзенського району в 2015/2016 навчальному році»);


 • створено інформаційні розділи сайтів управління освіти та навчальних закладів;

 • проведено нараду із керівниками навчальних закладів щодо особливостей закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів (протокол від 19.04.2016 № 5);

 • у навчальних закладах оформлено інформаційні стенди «Готуємося до державної підсумкової атестації»;

 • організовано відвідування працівниками управління освіти державної підсумкової атестації учнів 9-х класів тощо.

Державна підсумкова атестація за курс початкової загальної середньої освіти учнів 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів проводилась у формі підсумкових контрольних робіт з трьох предметів: з української мови, українського читання та математики відповідно до календарно-тематичного планування згідно із погодженими розкладами з 10.05.2016 по 20.05.2016. Завдання для підсумкових контрольних робіт розроблялися вчителями початкових класів, погоджувалися педагогічною радою та затверджувалися керівником навчального закладу.


Порядок проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів відповідав нормативним вимогам початкової школи. На проведення кожної підсумкової контрольної роботи відводилась 1 академічна година.

Порушень щодо організації та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів не виявлено. Матеріали державної підсумкової атестації оформлені своєчасно, правильно та здані на зберігання у навчальних закладах.

Результати державної підсумкової атестації учнів 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів узагальнено та надано до Департаменту освіти Харківської міської ради (додаток 1).

Державна підсумкова атестація за курс базової загальної середньої освіти учнів 9-х класів проводилась з трьох предметів: української мови, математики та предмета за вибором навчального закладу.

Серед учнів 9-х класів було звільнено 2 учня-учасників міжнародних змагань (ХЗОШ № 2, ПНВК «Гармонія»). За станом здоров’я було звільнено 22 учня на підставі медичних висновків лікарсько-контрольної комісії, заяв батьків, рішень засідань педагогічних рад навчальних закладів та наказів навчальних закладів. Учениця 9-Б класу КЗ «ХЗОШ № 49» Куценко Ю. здала ДПА з української мови, від інших ДПА була звільнена (довідка ЛКК від 01.06.2016 № 1.82).

Порушень щодо організації та проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів не виявлено. Матеріали державної підсумкової атестації оформлені своєчасно, правильно та здані на зберігання у навчальних закладах.

Учень-екстерн 9-го класу Рогов Олександр Миколайович, якому було організоване навчання за екстернатною формою на базі комунального закладу «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 49 Харківської міської ради Харківської області імені Харківських дивізій», не з’являвся на річне оцінювання з 24.03.2016.

За рішенням педагогічної ради закладу (протокол від 19.05.2016 № 5) Рогов О. М. не допущенний до проходження державної підсумкової атестації та відрахований з закладу (наказ від 20.05.2016 № 2-у).

Свідоцтво про базову загальну середню освіту Рогову О.М. не було замовлено.

Результати державної підсумкової атестації учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів узагальнено та надано до Департаменту освіти Харківської міської ради (додаток 2).

За результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації з 898 випускників 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 860 учнів отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту загального зразка та 38 учні – свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Державна підсумкова атестація за курс повної загальної середньої освіти учнів 11-х класів проводилась обов’язково для всіх випускників з трьох предметів: 5 травня у пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання - з української мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО); 11 травня у пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання - з математики або 13 травня у пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання з історії України у формі ЗНО та 20 травня у навчальному закладі - з іноземної мови за завданнями Міністерства освіти і науки України.

За станом здоров’я була звільнена учениця КЗ «ХЗОШ № 32» Михайлова Альона на підставі медичного висновку лікарсько-контрольної комісії, заяви батьків, рішення засідання педагогічної ради навчального закладу та наказу навчального закладу.

Результати державної підсумкової атестації учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів узагальнено та надано до Департаменту освіти Харківської міської ради (додатки 3,4).

За результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації з 504 випускників 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 478 учня отримали атестати про повну загальну середню освіту звичайного зразка, 15 учнів – атестати про повну загальну середню освіту «Золота медаль» та 11 учнів – атестати про повну загальну середню освіту «Срібна медаль». 1 учень отримав повну загальну середню освіту за екстернатною формою навчання.

На підставі вищезазначеного
НАКАЗУЮ:
1. Головному спеціалісту управління освіти Дольніковій О.О.:

1.1.Проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

До 01.09.2016

1.2. Довести до відома керівників навчальних закладів результати аналізу проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

До 01.09.2016

2. Завідувачу методичного центру управління освіти Шелковій Л.М. розробити рекомендації щодо підготовки учнів 4-х, 9-х, 11-х класів до проведення державної підсумкової атестації у 2016/2017 навчальному році з урахуванням результатів державної підсумкової атестації та проведеного аналізу 2015/2016 навчального року.

До 01.09.2016

 1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

3.1. Проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів навчального закладу. Довести до відома педагогічних працівників результати аналізу.

Серпень 2016 року

3.2. Розробити заходи щодо підготовки учнів 4-х, 9-х, 11-х класів до проведення державної підсумкової атестації у 2016/2017 навчальному році з урахуванням результатів державної підсумкової атестації та проведеного аналізу 2015/2016 навчального року.

До 01.09.2016

 1. Завідувачу ЛКТО управління освіти Нєстєрову Д.Є. розмістити даний наказ на сайті управління освіти.

До 21.06.2016

 1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


В.о. начальника управління освіти С.І.Логачова
З наказом ознайомлені:

Дольнікова О.О.

Нєстєров Д.Є.

Шелкова Л.М.

ХЗОШ № 2

Рогова І.П.

КЗ «ХСШ №11»

Проценко С.П.

ХГ №14

Шкурапет Н.І.

КЗ «ХНВК № 21»

Тонковид І.Ю.

КЗ «ХНВК№ 24»

Ускова К.М.

КЗ «ХЗОШ № 32»

Бисова С.М.

ХЗОШ № 38

Колісник Н.М.

КЗ «ХЗОШ № 49»

Левенець Н.Є.

КЗ «ХЗОШ № 61»

Веремко К.І.

КЗ «ХЗОШ № 63»

Бєловицька С.В.

ХЗОШ №72

Богач Г.В.

ХСШ №73

Михайленко Т.В.

КЗ «ХЗОШ №74»

Семиволос О.П.

ХЗОШ №101

Князева І.М.

ХЗОШ №145

Мельник В.І.

ХЗОШ № 160

Шевченко Л.В.

ХЛ №161 «Імпульс»

Рибальченко В.В.

КЗ „ХЗОШ № 175”

Бойнік О.А.

ХСШ №181 «Дьонсурі»

Кім Л.А.

НВК «Вересень»

Павловська-Кравчук В.А.

НВК «Гармонія»

Скрипник О.В.Дольнікова 779 87 46

Додаток 1

до наказу управління освіти

адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради

від 14.06.2016 №163
УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ

про проведення ДПА учнів 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Фрунзенського району в 2015/2016 навчальному роціНавчальний предмет

Кіль-кість учнів 4 класів

Скла-дали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий 1-3 бала

середній

4-6 балів

достатній

7-9 балів

високий

10-12 балів

1

Українська мова

1177

1177

0

105

501

571

2

Українська мова (читання)

1177

1177

0

93

490

594

3

Математика

1177

1177

0

112

509

556


В.о. начальника управління освіти С.І.Логачова

Дольнікова 7798746
Додаток 2

до наказу управління освіти

адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради

від 14.06.2016 №163

Інформація

про результати державної підсумкової атестації учнів 9-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів Фрунзенського району

у 2015/2016 навчальному році

(денна форма навчання)

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ДОПУЩЕНІ ДО ДПА: 898

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ СКЛАЛИ ДПА: 874

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ СВІДОЦТВО ПРО БАЗОВУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ звичайного зразка: 860

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ СВІДОЦТВО ПРО БАЗОВУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ З ВІДЗНАКОЮ: 38

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ НЕ ОТРИМАЛИ ДОКУМЕНТА ПРО ОСВІТУ (СВІДОЦТВО ПРО БАЗОВУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ): 0

Навчальний предмет

(усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Загальна кількість учнів 9-х класів

Кількість учнів, які звільнені від проходження ДПА

Кількість учнів, які складали ДПА (зараховано згідно з наказом)

Рівень навчальних досягнень учнів (кількісні показники)

початковий

середній

достатній

високий

Українська мова

898

23

875

8

275

435

157

Математика

898

24*

874

9

320

409

136

Предмет за вибором ЗНЗ (конкретно):


Англійська мова

422

13

409

3

109

161

136

Корейська мова

19

0

19

0

3

10

6

Російська мова

31

0

31

0

15

12

4

Біологія

250

7

243

4

83

100

56

Географія

76

1

75

0

25

37

13

Історія

47

1

46

0

9

26

11

Фізика

28

1

27

0

0

16

11

Хімія

25

1

24

0

12

5

7


*Примітка: учениця 9-Б класу КЗ «ХЗОШ № 49» Куценко Ю. здала ДПА з укр. мови, інші ДПА-звільнена (довідка ЛКК від 01.06.2016 № 1.82)
В.о. начальника управління освіти С.І.Логачова

Дольнікова 7798746

Додаток 3

до наказу управління освіти

адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради

від 14.06.2016 №163
ІНФОРМАЦІЯ

про результати державної підсумкової атестації учнів 11-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів Фрунзенського району

у 2015/2016 навчальному році

(денна форма навчання)

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ДОПУЩЕНІ ДО ДПА: 504

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ СКЛАЛИ ДПА (ЗНО) : 503

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ звичайного зразка: 478

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ З ВІДЗНАКОЮ:26

ЗОЛОТА МЕДАЛЬ: 15

СРІБНА МЕДАЛЬ: 11

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ НЕ ОТРИМАЛИ ДОКУМЕНТА ПРО ОСВІТУ (АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ): 0


Навчальний предмет

(усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Загальна кількість учнів

11-х класів

Кількість учнів, які звільнені від проходження ДПА

Кількість учнів, які складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий

середній

достатній

високий

Українська мова

504

1

503

42

140

174

147

Математика або

Історія України

504

0

232

11

92

78

51

504

1

271

13

149

78

31

Іноземна мова

(англійська)

504

1

503

2

129

213

159В.о. начальника управління освіти С.І.Логачова

Дольнікова 779 87 46

Додаток 4

до наказу управління освіти

адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради

від 14.06.2016 №163

ІНФОРМАЦІЯ

про результати державної підсумкової атестації учнів 11-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів Фрунзенського району

у 2015/2016 навчальному році

(екстернат)

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ДОПУЩЕНІ ДО ДПА: 1

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ СКЛАЛИ ДПА (ЗНО) : 1

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ звичайного зразка: 1

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ З ВІДЗНАКОЮ:0

ЗОЛОТА МЕДАЛЬ: 0

СРІБНА МЕДАЛЬ: 0

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ НЕ ОТРИМАЛИ ДОКУМЕНТА ПРО ОСВІТУ (АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ): 0


Навчальний предмет

(усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Загальна кількість учнів

11-х класів

Кількість учнів, які звільнені від проходження ДПА

Кількість учнів, які складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий

середній

достатній

високий

Українська мова

1

0

1

0

1

0

0

Математика або

Історія України

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

Іноземна мова

(англійська )

1

0

1

0

0

0

1


В.о. начальника управління освіти С.І.Логачова

Дольнікова 779 87 46


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харківська міська рада харківської області виконавчий комітет адміністрація...
Департаменту освіти Харківської міської ради від 26. 12. 2012 №214 «Про підсумки роботи Департаменту освіти з цивільного захисту...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
«Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №72 Харківської міської ради» у зазначений термін, заповнено відповідний протокол та...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про підсумки вивчення стану роботи з питань охорони праці та пожежної безпеки у навчальних закладах Червонозаводського району

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Мц управління освіти проведено оперативну перевірку з питань ведення обов’язкової ділової документації практичними психологами днз...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додатки 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити Положення про районну виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій (додаток 1)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Червонозаводського району Харківської міської ради повідомляє, що проведено вивчення стану організації харчування вихованців у комунальному...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Харківській міській раді та її виконавчих органах, з метою подальшого удосконалення системи роботи управління освіти з ведення ділової...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Харківської міської ради та плану роботи Департаменту освіти Харківської міської ради на 2015 рік, з 09. 03. по 01. 04. 2015 проведено...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №9 Харківської міської ради» та комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Московського району Харківської міської ради від 12. 04. 2013 №28 «Про закріплення території обслуговування за загальноосвітніми...

Харківська міська рада харківської області виконавчий комітет адміністрація...
Харкова усіх типів І форм власності щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою”, інших нормативно-правових актів та...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Організувати протягом 14 робочих днів роботу дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням (відпочинкова зміна) на базі загальноосвітніх...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про наслідки оперативної перевірки роботи логопедичних груп у дошкільних навчальних закладах районуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт