Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Умови проведення конкурсу з укладення договору на надання послуг з розроблення програмного забезпечення

Умови проведення конкурсу з укладення договору на надання послуг з розроблення програмного забезпечення
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Аудиторської палати України

протокол від 28.11.2013 р. № 283

Умови

проведення конкурсу з укладення договору на надання послуг з розроблення

програмного забезпечення


  1. Загальна частина


1.1. Умови проведення конкурсу з укладення договору на надання послуг з розроблення програмного забезпечення (ПЗ) щодо побудови Єдиної інформаційної системи АПУ (далі – Умови) розроблені відповідно до пункту 9.6. Статуту Аудиторської палати.

1.2. Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах виробника ПЗ який спроможний забезпечити належне надання послуг.

1.3. Об’єктом конкурсу є надання послуг з розроблення програмного забезпечення щодо побудови Єдиної інформаційної системи АПУ.

1.4. У конкурсі можуть брати участь виробники ПЗ, які відповідають вимогам, що встановлені комплексом стандартів єдиної системи програмної документації (ЄСПД), а також цим Умовам.

1.5. Не допускаються до участі в конкурсі виробники програмного забезпечення, які:

– не відповідають вимогам комплексу стандартів єдиної системи програмної документації та цим Умовам;

– засновниками та працівниками мають членів АПУ, посадових осіб АПУ або їх близьких родичів;

– подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

1.6. Учасник конкурсу повинен відповідати наступним кваліфікаційним критеріям:

– строк діяльності виробника ПЗ на ринку послуг із розроблення ПЗ повинен становити не менше 5 років;

– має необхідний досвід з розроблення аналогічних програмних продуктів

1.7.Умовами конкурсу є:

– розмір оплати послуг;

– відповідність кваліфікаційним критеріям, визначених цими Умовами;

– наявність ресурсів, що зможуть забезпечити дотримання вимог Технічного завдання на створення Єдиної інформаційної системи Аудиторської палати України (далі – ТЗ-ЄІС-АПУ).

1.8. Переважним критерієм визначення переможця конкурсу є мінімальний розмір оплати послуг при обов’язковому забезпеченні виконання інших Умов конкурсу.


  1. Порядок підготовки до проведення конкурсу


2.1. Для підготовки та проведення конкурсу утворюється Конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом Голови АПУ.

2.2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу Конкурсна комісія розміщує на офіційному веб-сайті АПУ оголошення про проведення конкурсу в якому зазначаються:

– умови конкурсу;

  • Порядок отримання учасником конкурсу Технічного завдання;

– строк подачі та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі, телефон для довідок;

– місце, дата та час початку проведення засідання Конкурсної комісії.

2.3. Отримати Технічне завдання учасник конкурсу може за адресою: Україна, 04107, м. Київ, вул. Підгірна 1, офіс 12 на електронному носії.

2.4. Претенденти подають, а секретар Конкурсної комісії приймає та реєструє в журналі обліку такі документи:

– заяву встановленого зразка (додається);

– копію свідоцтва про внесення даних щодо учасника конкурсу до державного реєстру підприємств та організацій України;

– копію свідоцтва про реєстрацію учасника конкурсу як суб’єкта підприємницької діяльності.

2.5. У заяві обов’язково зазначається розмір оплати послуг, реквізити претендента: юридична та поштова адреса, код ЄДРПОУ, свідоцтво платника податку, розрахунковий рахунок, телефон, факс, електронна адреса;

2.6. Документи, що надійшли після встановленого строку, подані не в повному обсязі або з порушенням цих Умов, не розглядаються і повертаються претендентам.

2.7. Конкурсна комісія вивчає, систематизує та аналізує всі документи, які надійшли від учасників конкурсу та складає список претендентів на укладення договору.
3. Порядок проведення конкурсу
3.1. Конкурсна комісія у визначений час запрошує претендентів та проводить конкурс. Документи кожного претендента розглядаються окремо.

3.2. Переможцем конкурсу визначається (на закритому засідання Конкурсної комісії) виробник ПЗ , який найбільше відповідає Умовам конкурсу та спроможний найбільш якісно забезпечувати надання послуг.

3.3. Рішення Конкурсної комісії приймаються на закритому засіданні Конкурсної комісії у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» голос голови Конкурсної комісії є вирішальним.

3.4. Рішення Конкурсної комісії оформляються протоколом, який підписують всі члени Конкурсної комісії, які брали участь у голосуванні. Протокол Конкурсної комісії затверджується рішенням АПУ.

3.5. Переможець конкурсу після затвердження АПУ протоколу Конкурсної комісії оголошується на засіданні Конкурсної комісії. Про результати конкурсу переможець повідомляється письмово.

3.6. Якщо конкурс не відбувся через відсутність бажаючих взяти в ньому участь, то проводиться новий конкурс. Якщо в конкурсі взяв участь тільки один претендент, переможцем конкурсу може бути визнаний цей претендент.

3.7. З переможцем конкурсу АПУ укладає договір щодо побудови Єдиної інформаційної системи АПУ.

3.8 Рішення про укладання договору приймається АПУ.

Голова АПУ І.І. Нестеренко


Додаток 1

до Умов проведення конкурсу з розроблення програмного забезпечення щодо побудови Єдиної інформаційної системи АПУ
Конкурсній комісії для проведення конкурсу

з розроблення програмного забезпечення

щодо побудови Єдиної інформаційної системи АПУ

____________________________________________________

ЗАЯВА

на участь у конкурсі з розроблення програмного забезпечення щодо побудови Єдиної інформаційної системи АПУ

Претендент: _____________________________________________________________________________

(повна назва виробника ПЗ)

Прошу допустити до участі у конкурсі з укладення договору на з розроблення програмного забезпечення щодо побудови Єдиної інформаційної системи АПУ на умовах, запропонованих АПУ.

Розмір оплати послуг з розроблення програмного забезпечення щодо побудови Єдиної інформаційної системи АПУ складає:

_______________________________________________________________________.

Зобов’язуюсь забезпечити дотримання вимог Технічного завдання на створення Єдиної інформаційної системи Аудиторської палати України наступним чином:

_____________________________________________________________________________

(короткий опис порядку дотримання вимог Технічного завдання на створення Єдиної інформаційної системи Аудиторської палати України)

_____________________________________________________________________________.

Для підтвердження відповідності вимогам, що встановлені чинним законодавством, а також Умовам проведення конкурсу з розроблення програмного забезпечення щодо побудови Єдиної інформаційної системи АПУ, інформую про наступне:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (юридична та поштова адреса, код ЄДРПОУ, свідоцтво платника податку, розрахунковий рахунок, телефон, факс, електронна адреса).

До заяви додаю копію свідоцтва про внесення даних щодо учасника конкурсу до державного реєстру підприємств та організацій України та копію свідоцтва про реєстрацію учасника конкурсу як суб’єкта підприємницької діяльності, інші документи, що підтверджують досвід.

«___» _______ 20___ р.

М. П. _______________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали керівника)


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Публічна оферта щодо укладення договору про надання інформаційно-технологічних...
Товариство з обмеженою відповідальністю «юкредит», що надалі іменується «Виконавець», пропонує укласти Договір про надання інформаційних...

72. 20. 3 – Послуги консультативні з програмного забезпечення І послуги...
Послуги консультативні з програмного забезпечення І послуги з розроблення програмного забезпечення інші (послуги по реалізації проекту...

Виконавець як правило надає послугу особисто, але у випадках, встановлених...
Нижче пропонується різновид договору про надання послуг – договір рекламних послуг, що надаються за допомогою радіо та телебачення,...

Заява про приєднання до Договору надання послуг з підключення та...
Договору надання послуг з підключення та забезпечення технічної підтримки користування

Терміни, предмет договору, перелік надаваних послуг та визначення...

«Про надання послуг з оброблення даних та розміщення інформації на...
Договір – цей Формуляр Договору «Про надання послуг з оброблення даних та розміщення інформації на веб-вузлах»

1 у сторони 2 виникає обов’язок щодо укладення Основного договору...
Зразок 8 попереднього договору про купівлю-продаж частки в статутному капіталі Тзов попередній договір

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Якість та...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Якість та тестування програмного забезпечення» для студентів усіх форм навчання...

Слід враховувати що форма попереднього договору повинна відповідати...
Отже, під час укладання попереднього договору основне чому слід приділити увагу: термін укладення основного договору, умови основного...

Додаток №2 до Договору про надання послуг
Відповідно до умов Договору про надання послуг «Екта Смарт» №177-ес-2017 від 15. 03. 2017 року (далі – Договір) у даному Додатку...

Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг
Турне”, надалі за текстом – „Виконавець”, укласти Договір про надання інформаційно-рекламних послуг, надалі за текстом – „Договір”,...

Про надання права реалізації примірників програмного забезпечення та інших супутніх товарів

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної...
Брати участь у розробленні структури, штатного розпису управління, контролювати розроблення положень структурних підрозділів управління...

Адміністрація червонозаводського району
Умови проведення районного етапу VІ міського конкурсу знавців української мови для учнів 8-11-х класів загальноосвітніх навчальних...

Затверджено рішення
Визначення Умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування міста Павлоград...

Правила відкриття, використання І обслуговування поточних рахунків...
Розділ І: Загальні положення, що застосовуються для врегулювання порядку надання Банком будь-якого виду послуг згідно Договору

Правила відкриття, використання І обслуговування поточних рахунків...
Розділ І: Загальні положення, що застосовуються для врегулювання порядку надання Банком будь-якого виду послуг згідно Договору

Умови проведення конкурсу на посаду директора Департаменту з питань...
Здійснення загального керівництва діяльністю Департаменту з питань люстрації; забезпечення виконання покладених на Департамент завдань...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт