Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Україна кіровоградська обласна державна адміністрація

Україна кіровоградська обласна державна адміністрація





УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

25022, м. Кіровоград, вул. Леніна, 32/29, тел./факс 24-15-28, E-mail: obluo@kw.ukrtel.net





__31.05.2011 __ №_ 12-333/1-12__

на №__________ від_____________

Начальникам відділів, управлінь

освіти райдержадміністрацій,

міськвиконкомів



Про дотримання порядку прийому дитини


до дошкільного навчального закладу

Враховуючи лист Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 25 травня 2011 року № 1/9-389 щодо дотримання порядку прийому дітей до дошкільного навчального закладу, управління освіти і науки облдержадміністрації наголошує.

Згідно з ст. 53 Конституції України кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність дошкільної освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Згідно з рішенням Конституційного суду України від 04 березня 2004 року № 5-рп/2004  доступність освіти, як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту і держава має створити можливості для реалізації цього права.

Відповідно до ст. 34 Закони України «Про освіту», прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків. Згідно з ст. 36 «Про дошкільну освіту», батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. Пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, передбачено, що прийом дітей у дошкільний навчальний заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної картки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою.

Довідка, форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)», видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

Наразі, згідно зі ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства» батьки несуть відповідальність за стан здоров'я дитини, його фізичний розвиток.

Відповідно до ст. 12, 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов'язані надавати об'єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення. Особам, що не досягли п'ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об'єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров'я і подальші наслідки.

Дане право на відмову від щеплень закріплене і в п. 18 «Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень», затвердженого наказам МОЗ України від 03 лютого 2006 року № 48. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією («Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу», затверджене наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 листопада 2002 року № 434).

Враховуючи вище зазначене, відмова керівника дошкільного навчального закладу у прийнятті дитини до закладу без відповідних профілактичних щеплень суперечать діючому законодавству України. За наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, керівник закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу.

Зміст листа просимо довести до відома керівників дошкільних навчальних закладів.

Додаток: «Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу», на 2 арк. у 1 прим.



Начальник управління Е.Лещенко
Яковець Н.Б., 24-03-44

Затверджено

наказом МОЗ України

від 29.11.2002 № 434

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу
I. Про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного навчального закладу

1. Підготовка дітей здійснюється лікарем-педіатром дільничним, медичною сестрою дільничною, медичною сестрою кабінету здорової дитини.

2. Підготовка включає в себе систематичне спостереження на педіатричній дільниці з метою забезпечення гармонійного психофізичного розвитку, оптимального сімейного виховання а саме:

2.1. Обов'язковий медичний профілактичний огляд за участю лікаря-педіатра, стоматолога, логопеда (інші спеціалісти за показаннями) та диспансеризацію дитини, лабораторні дослідження (загальний аналіз крові, сечі, дослідження на гельмінтоз);

2.2. Оздоровлення та лікування дітей груп "ризику" та диспансерної групи;

2.3. Оформлення медичної документації (ф. № 026/о), яка включає:

а) результати обов'язкового медичного профілактичного огляду, диспансеризації та оздоровлення з висновками спеціалістів;

б) дані про профілактичні щеплення (ф. № 063/о);

г) дані лабораторних досліджень;

д) рекомендації щодо режиму на період адаптації дитини в дошкільному навчальному закладі, груп по фізичному вихованню, диспансерних хворих - по спостереженню та оздоровленню.

3. У разі перенесеного гострого захворювання дитиною, що готується для відвідання дошкільного навчального закладу вперше, її направлення в заклад пропонується здійснювати не раніше ніж через 2 тижні після клінічного одужання.

4. Проведення планових профілактичних щеплень пропонується завершити не менш, як за 1 місяць до початку відвідування дошкільного навчального закладу.

5. Питання про направлення до дошкільного навчального закладу дітей груп ризику, а також дітей з хронічною патологією та вродженими вадами розвитку вирішуються індивідуально за участю лікарів-спеціалістів.

6. Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією.

II. Про підготовку дітей на педіатричній дільниці до загальноосвітнього шкільного навчального закладу

1. Оформлення медичної документації для вступу до загальноосвітнього шкільного навчального закладу (ф. № 026/о) з висновками про стан здоров'я дитини і рекомендаціями щодо подальшого спостереження за дитиною, про профілактичні щеплення (ф. № 063/о).

2. Обов'язковий медичний профілактичний огляд дитини за участю педіатра, невролога, отоларинголога, офтальмолога, ортопеда, хірурга, стоматолога, психіатра, логопеда (інших спеціалістів за показаннями) з визначенням готовності дитини до навчання в школі, проведенням антропометрії, плантографії, вимірюванням артеріального тиску та здійсненням лабораторних досліджень (загальний аналіз крові, сечі, дослідження на гельмінтоз та інші за показаннями).

3. Лікування та оздоровлення дітей диспансерної групи.

4. Питання відвідування загальноосвітнього навчального закладу дітьми, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень вирішується індивідуально за рішенням лікарсько-консультативної комісії з залученням епідеміолога територіальної санепідстанції згідно розділу III ст. 15 вимог Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".
Начальник управління організації

медичної допомоги дітям і матерям Р.О.Моісеєнко

поділитися в соціальних мережах



Схожі:

Україна кіровоградська обласна державна адміністрація
Про додатковий набір учнів у наукові секції Кіровоградської ман учнівської молоді на 2011/2012 навчальний рік

Україна донецька обласна рада донецька обласна державна адміністрація
Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти

Івано-Франківська обласна рада та Івано-Франківська обласна державна...
Франківська обласна рада та Івано-Франківська обласна державна адміністрація оголосили про збір ідей проектів

Україна чернівецька обласна державна адміністрація департамент освіти І науки
М. Грушевського, 1, м. Чернівці, 58010, тел. (0372) 55-29-66, факс (0372) 57-32-84

Україна чернівецька обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Грушевського, 1; м. Чернівці,158010; тел. (0380372) 55-29-66, факс (0380372)57-32-84

Дніпропетровська обласна державна адміністрація
У завданнях 1 – 10 необхідно вибрати одну правильну відповідь. Оцінюється в 1бал

Вінницька обласна державна адміністрація
Фонд співпраці для інноваційних процесів cei, що сприяє мобільності та налагодженню зв’язків

Чернівецька обласна державна адміністрація департамент екології та туризму
Динаміка викидів найпоширеніших забруднюючих речовин в атмосферне повітря у містах

Житомирська обласна державна адміністрація
...

Методичні рекомендації Херсон 2010 херсонська обласна державна адміністрація...
Гордійчук Г. М. – начальник відділу формування наф та діловодства Державного архіву Херсонської області

Донецька обласна державна адміністрація департамент освіти І науки
Навчання на цих курсах дасть Вам можливість опанувати продуктивні технології сучасної освіти та отримати кейс до основних навчальних...

Україна волноваська районна державна адміністрація донецької області
Травня 1, м. Волноваха, Донецька обл., 85700,тел./факс: (06244) 4-24-59, е-mail: net

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України розглянула звернення щодо питань справляння орендної плати за землю І повідомляє

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України розглянула лист Національного банку України щодо деяких питань оподаткування податком на...

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України (далі дпа україни) у зв'язку з численними запитами, що надходять від платників податків...

Миколаївська обласна державна адміністрація управління охорони здоров’я нака з
Моз україни від 21. 01. 2016 року №29 «Про внесення змін до первинних облікових форм та інструкцій щодо їх заповнення», та з метою...

Україна Кам’янка-БузькА районнА державнА адміністрація Розпорядження
Про оголошення конкурсу на заміщення посади начальника відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації

Сумська обласна державна адміністрація Національна федерація спортивного...
Запрошуємо взяти участь у роботі IІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Стан І перспективи сучасного туризму», яка...



База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації




blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт